Усташе као жртаве на списку “државне комисије за масовне гробнице“

Sid_mun

Sid_mun

На овом списку, бар што се тиче људи из Шида, налази се добар део оних којима су руке биле крваве зато што су као припадници хрватског усташког покрета учествовали у геноциду и злочинима (за Велику Госпојину 1942.године и др.) над Србима. То су на пример Ефлер Ђура, Ефлер Анђелко и Ефлер Калман (под ред.бр.123, 143 и 144), Бриндл Антон (под ред.бр.138), први председник општине Шид под усташком влашћу, који успут речено, уопште није убијен него је у новембру 1945. године прешао у партизане и умро 1956.године у Загребу и сахрањен на гробљу на Мирогоју

 

Предмет овог рад је анализа списка жртава који је установила Комисија за тајне гробнице убијених после 12.09.1944.године, за територију општине Шид, а који је објављен на интернет страници комисије, на адреси: http://www.otvorenaknjiga.komisija1944.mpravde.gov.rs/cr/okrug/07/80497.html. Стање је узето са даном 02.07.2016.године.

На почетку треба напоменути да је тај назив комисије проблематичан јер се из истог не види ко су ти „убијени“ после 12.09.1944.године, чије гробнице комисија треба да лоцира и ко их је убио?

На списку Комисије, за подручје општине Шид, налази се укупно 208 имена. Одмах је на први поглед уочљиво да имена нису поређана ни по каквом критеријуму (азбучни ред, место рођења, место пребивалишта у време смрти итд.).

Међутим, ако се за критеријум узму неки подаци који су дати (место рођења и место пребивалишта) одмах се да запазити да по тим критеријумима 6 лица нема никакве везе са садашњом општином Шид. То су следећа лица: под бр.11. Бабић Јакоб (рођен у Травнику, пребивалиште Бапска Новак) Место Бапска Новак се сада налази у РХ, а за време Краљевине Југославије је улазило у састав Шидског среза; бр.12. Шота Фрањо (рођен у Новак Бапској и са пребивалиштем у Новој Бапској); бр.120. Сунђе Мато (рођен у Новој Бапској, пребивалиште у Новој Бапској); бр.185.Шаренградац Иван (рођен у Новој Бапској, пребивалиште у Ср.Митровици); бр.188. Марковић Божа (рођен у Доњем Товарнику-село је сада на територији општине Пећинци (постоји и Горњи Товарник, сада у Републици Хрватској, за време Краљевине Југославије припадао Шидском срезу, пребивалиште у Товарнику; Ком?) и бр.206. Серенче Игнац (рођен у Таванкуту, са пребивалиштем у Таванкуту) који је на овај списак потпуно залутао и требало би да се нађе на списку жртава за територију општине Суботица, с обзиром на садржај рубрике „Детаљније информације“.

Пошто је списак дат за једну територију (општину као јединицу локалне самоуправе), а и сви остали спискови су објављени за општине, закључак би био да је комисија установила, или бар сумња, да се тајне гробнице у којима су сахрањена та лица налазе на територији општине Шид. Међутим, то се из овога не види.

Овде треба додати још једну „географску“ напомену, а то је да су Мала Вашица и Вашица (оба назива се користе као да се ради о два места) једно исто место. То је између осталог доказ да је приликом састављања овог списка изостао било какав теренски рад.

Поред тога, под ред.бр. 32. наведен је Опојевић (треба Опојевлић) Александар, од оца Дамјана, рођен 1924.године у Адашевцима, са пребивалиштем у Адашевцима, осуђен на смрт као дезертер пресудом Врховног војног суда број 801/49. По мојим сазнањима исти је лишен живота пошто се изјаснио за Резолуцију Информбироа, од стране тадашње власти сахрањен је тајно на гробљу у Зрењанину и пронађен од стране потомака негде после 2000. године.

Изостанак било каквог реда и критеријума у састављању овог списка довео је и до тога да су нека имена понављају.

1.Лице под бр.19. Сабол Михајло од оца Ризе, рођ.1890., као место рођења наведен је Абердин (било би добро да се наведе где је то место), место пребивалишта Беркасово, осуђен на смрт од Војног суда при команди подручја Шид С бр.34/44, док је под ред.бр. 172. наведено лице Сабоч Михајло, са пребивалиштем у Шиду без ближих података, осуђен на смрт грађа у уписнику Војног суда у Шиду 1944-1945, ред.бр.34.

2. Под ред. бр.21. наведено је лице Кунцак Андрија, рођ. у Ердевику, са пребивалиштем у Ердевику, осуђен на смрт од стране Војног суда Војне области Војводине у Ср.Митровици под ред. бр.106/45 док је под ред. бр.128. наведен Кунчак Андрија од оца Андрије рођ. 1901. у Ердевику са пребивалиштем у Ердвику осуђен на смрт од стране Војног суда Војне области НОВЈ за Срем суд бр.106/45.

3. Под ред. бр. 22. наведен је Руменчић Фрањо, од оца Александра, рођен 1889.године у Ердевику, са пребивалиштем у Шиду, осуђен на смрт 1944.године, док је под ред. бр. 160. наведен Руменчић Фрања, од оца Александра, рођен у Шиду, са пребивалиштем у Шиду, осуђен на смрт од Војног суда при команди подручја у Шиду 20/44.

4. Под ред. бр. 38. наведен је Усмик Миша, рођен у Бингули, са пребивалиштем у Бингули, страдао 25.10.1944.године. Судио га Војни суд фрушкогорског већа за 1944.годину, војно судски иследник број 1944/102, док је под ред. бр. 168. наведено лице Улмек Миша, рођен у Бингули, са пребивалиштем у Бингули, страдао 25.10.1944.године, грађа- уписник Војног суда фрушкогорског већа 1944 број 102.

5. Под ред. бр. 66. наведен је Бапћановић Иван, од оца Марка, рођен у Кукујевцима, са пребивалиштем у Кукујевцима, страдао 20.12.1944.године, осуђен на смрт од Војног суда при команди подручја Шид С број 50/44, грађа – Врховни војни суд Нови Сад, уписник – регистар 1944-1946 број 108, са напоменом да је презиме можда Бабчановић или Бобћановић. Такође, под ред. бр. 91. наведено је лице Бабчановић Иван, рођен у Кукујевцима, са пребивалиштем у Кукујевцима, датум страдања такође, 20.12.1944.године, осуђен на смрт од стране Врховног војног суда Нови сад, уписни – регистар 1944-1946, ред. бр. 108.

6. Под ред. бр. 80. наведено је лице Кавеџић Марко, од оца Антуна, рођен 1918.године у Моровићу, са пребивалиштем у Моровићу, страдао 1945.године, осуђен од Војног суда при команди подручја Шид, број 55/45, док је под ред. бр. 178. наведено лице Каређић Марко, непознатог места рођења, са пребивалиштем у Шиду, страдао 01.01.1945.године, уписник Војног суда Шид 1944-1945 ред. бр. 55.

7. Под ред. бр. 86. неведен је Апро Александар, од оца Антона, рођен у Шиду, са пребивалиштем у Шиду, датум страдања 29.01.1945.године, осуђен на смрт од Војног суда при команди подручја Шид С бр.2/45, грађа –Врховни војни суд Нови Сад уписник –регистар бр.1944-1946.год. ред.бр.30, док је под ред. бр. 169. наведено лице Арпо Александар, непознатог места рођења, са пребивалиштем у Шиду, датум страдања 06.12.1944.године (дан ослобођења Шида) грађа – Војни суд у Шиду 1944-1945 године ред. бр. 2.

8. Под ред. бр. 87. наведен је Секе Јосип, од оца Андрије, рођен 1894.године у Кукујевцима, са пребивалиштем у Кукујевицма, страдао 1944.године, место рођења је можда и Беркасово, осуђен на смрт од стране Војног суда при команди подручја Шид, број 33/44, од 12.12.1944.године, док је под ред. бр. 171. неведен Секс Јосип непознатог места рођења, са пребивалиштем у Шиду, страдао 11.12.1945.године, уписник ВС Шид 1944-1945.година ред. бр. 33.

9. Под ред. бр. 132. наведено је лице Белесић Петар, рођен у Шиду, са пребивалиштем у Шиду, полицијски комесар страдао 1944.године – убијен, док је четири поља даље под ред. бр. 136. наведено лице Блесић Петар, рођен у Шиду, са пребивалиштем у Шиду, полицијски комесар, страдао 1944.године – убијен.

10. Под ред. бр. 143. наведено је лице Фајерић Јосип, рођен у Шиду, са пребивалиштем у Шиду, столар, усташа, убијен, док је четири поља даље под ред. бр. 147. наведено лице Хајфрић Јосип, рођен у Шиду, са пребивалиштем у Шиду, столар, усташа, убијен.

Из порука и саопштења, који су пратили оснивање ове комисије, а који су презентовани јавности, ја сам закључио (можда погрешно), да би она требало да се бави утврђивањем броја, начина и места страдања лица која су невино убијена, што би наш народ рекао: „На правди Бога“ од стране комунистичких власти, али што се тиче овог списка, то није тако. Писцу ових редова је познато, иако није био учесник Другог светског рата, да се на овом списку, бар што се тиче људи из Шида, налази добар део оних којима су руке биле крваве зато што су као припадници хрватског усташког покрета учествовали у геноциду и злочинима (за Велику Госпојину 1942.године и др.) над Србима. То су на пример Ефлер Ђура, Ефлер Анђелко и Ефлер Калман (под ред.бр.123, 143 и 144), Бриндл Антон (под ред.бр.138), први председник општине Шид под усташком влашћу, који успут речено, уопште није убијен него је у новембру 1945.године прешао у партизане и умро 1956.године у Загребу и сахрањен на гробљу на Мирогоју. Његов брат Бриндл Фрања (ред. бр.139) био је у време НДХ председник општине у Ср.Митровици. Затим ту су још Габрић Антон (ред.бр.147), такође председник општине за време НДХ, Кулић Влада (ред.бр.155), Шустер Мишко (ред.бр.165), др Ђура Вујић, наведен под редним бројем 169 као др Ђука Вујић итд.

Све у свему, овим списком се не утврђује много тога. По мом схватању циљ Комисије је требао да буде утврђивање броја невино пострадалих лица који су живот изгубили из политичких, тј. идеолошких разлога од стране комунистичке власти, тј. у току комунистичке револуције. Овај списак то свакако није. Ако је прелиминаран, тј.ако се ради о радној верзији (а изгледа да се ради) онда није требао бити објављен. Исти поред наведених пропуста садржи и имена лица која би у сваком поретку и од стране сваке власти били осуђени на смртне казне због злочина које су учинили.

Овај текст је писан са намером да укаже на пропусте Комисије како би се исти у даљем раду отклонили. Вероватно је да би бољи познаваоци прилика у Другом светском рату на подручју Шида и околине имали још примедби, свеобухватнијих и садржајнијих, али мислим и да је ово довољно да Комисији укаже на грешке и усмери је на свестранији, детаљнији и непосреднији рад.
У Шиду, 2.7.2016.године Жељко Никшић

Затворено за коментаре.