Башка (Светосавска) резолуција

Ba, na bini

Говор др Живка Топаловића војницима приликом затварања Светосавског конгреса

Најважнији званични политички документ донет под окриљем четничког покрета, и уопште у српској средини током Другог светског рата, је резолуција са Светосавског конгреса, позната као Башка резолуција. Она гласи:
Представници Равногорског покрета, представници и припадници свих демократских странака у Југославији, које су и у нередовним и редовним приликама на свима изборима добијале поверење огромне већине народа (изузев Хрватске сељачке странке, са чијим је легалним представницима за сада додир онемогућен насиљем окупатора), као и представници свих великих народних, неполитичких, културних, спортских, витешких, социјалних и других организација које такође окупљају велику већину народа, нарочито омладину;
На великом народном конгресу одржаном у дане 25, 26, 27. и 28. јануара 1944. године у слободним југословенским планинама, а по саслушању изјаве представника југословенске краљевске владе, министра војске, морнарице и ваздухопловства и команданта Југословенске војске у Отаџбини, армијског генерала Драже Михаиловића, као и по саслушању реферата др Стевана Мољевића, адвоката из Бањалуке, члана Централног националног комитета Југославије; и реферата представника др Живка Топаловића, новинара из Београда, шефа Социјал-демократске странке Југославије, инжењера Владимира Предавеца из Дугог Села код Загреба, Антона Крејчија из Марибора, бив. народног посланика Југословенске националне странке и пуномоћника представника осталих демократских странака у Словенији; Мустафе Мулалића, бившег народног посланика и публицисте из Лијевна; Велимира Јојића, директора гимназије и бившег народног посланика Демократске странке из Андријевице, као и изјава представника неполитичких народних скупина, доноси следећу
РЕЗОЛУЦИЈУ:
1) 27. марта 1941. године Југославија је ставом и својим уласком у рат створила преокрет и увелико променила планове непријатеља. Уз огромне жртве, народ Југославије допринео је свој удео општој савезничкој ствари и олакшао положај и Великој Британији и Совјетском Савезу. Иако побеђена од огромно надмоћног непријатеља, Југословенска војска окупила се око првог покретача народног отпора генерала Драже Михаиловића и давала отпор непријатељу, везујући његове знатне снаге на Балкану. Захваљујући томе, југословенски отпор је данас у пуноме обиму организован.
Конгрес са одушевљењем и нарочитим признањем поздравља југословенску народну војску, која се, под командом генерала Драже Михаиловића, организовала у Отаџбини. Ова Права народна војска, под командом народних старешина и под стручним вођством народних официра, јесте истинити бранитељ народних слобода и залога државне будућности свих Југословена.
2) Конгрес поздравља и подвлачи изјаву команданта Југословенске војске у Отаџбини генерала Михаиловића да он и војска под његовом командом јесу и остају верни свом врховном заповеднику Њ. В. краљу Петру Другом и уставном и законском поретку Југославије, као и да ће поштовати искључиво право слободног и на демократским начелима изабраног народног представништва, да уставним путем врши организацију државе.
Ово, тим пре, што је наш народ за демократију давао своје жртве, извојевао био себи демократију и у њој живео онда, када су неки од оних што данас хоће да га уче демократији, живели у најцрњем ропству. И само кроз демократију, Србија је била оспособљена за велике напоре које је имала да издржи у великим ослободилачким ратовима 1912-1918. године. Наш народ је достојан себи и својој демократској прошлости 27. марта 1941. прекинуо лажну игру са двадесетогодишњом демократијом и, по цену најскупљих жртава, стављајући у питање и своју државу и свој народни опстанак, придружио се великим демократијама Запада у борби за слободу и равноправност свих народа, и малих као и великих, против нацизма и фашизма и свих врста диктатура.
Исто тако конгрес поздравља изјаву генерала Михаиловића да су лажни сви гласови да ће Југословенска војска вршити неку колективну одмазду, јер Југославија има своје позитивне законе по којима ће сви кривци одговарати за ратне злочине, и да ће они који нису криви имати законску заштиту.
Конгрес сматра, да су овом изјавом оповргнути сви лажни гласови о недемократским и диктаторским тежњама генерала Михаиловића и његове војске, као и лажни гласови да ће бити вршена колективна одмазда или ма какви произвољни и незаконити поступци приликом преласка у редовно стање.
3) Конгрес истиче као историјску важну и судбоносну чињеницу за будућност Срба и Хрвата и Словенаца, да они у овом најкритичнијем тренутку свог живота, судбински повежу све своје снаге и уистини сложно и братски учине отпор непријатељу, подједнако као и свима насртајима на њихову слободу и независност, који могу доћи ма са које стране.
У том смислу конгрес са радошћу и одобравањем прима изјаву присутних представника и припадника демократских странака, да су се оне вољно подчиниле народној дисциплини; да су се, све до обнове државе и нормализовања прилика у њој, одрекли сваке партијске политичке делатности и да заједно са припадницима Равногорског покрета чине Југословенску демократску народну заједницу и усвајају њен програм.
Конгрес са радошћу и одобравањем поздравља изјаву великих неполитичких, националних, социјалних, уметничких и осталих скупина и удружења, женских и мушких, која се такође саглашавају са овом општом народном акцијом.
Конгрес овлашћује организациони одбор, да у договору са представницима свих горе именованих група, прошири Централни национални комитет, који постаје народно вођство и помагач краљевске владе и државне оружане силе у извршењу њихових задатака на ослобођењу народа и обнови државе.
4) Конгрес поставља следећи општенародни програм:
а) да се у целини обнови југословенска држава и прошири на територије на којима живе Срби, Хрвати и Словенци и да се као минимално тражење будућој Југославији одреде границе према тражењу југословенске делегације на конференцији мира после Првог светског рата.
б) Југославија треба да буде уређена као федеративна држава, у облику уставне и парламентарне наследне монархије, са народном династијом Карађорђевић и са краљем Петром Другим на челу.
в) Конгрес сматра, да је солидност будуће Југославије условљена стварањем, на демократски начин, једне српске јединице у државној заједници, која би на демократским основама окупила цео српски народ, на његовој територији. Исто важи и за Хрвате и за Словенце.
г) У свим федеративним јединицама заједничке државе има се народу дати могућност за задовољење посебних покрајинских: економских, културних, социјалних и других интереса и потреба кроз широке народне самоуправе.
Разграничење између Срба и Хрвата извршено без легитимних претставника српског народа, као и сва друга фактична стања створена пред рат или у рату, под притиском насиља и диктатом окупатора, не признају се.
д) Конгрес изражава жељу да се још у току стварања овакве државне организације, обезбеде предуслови за корените реформе: привредне, социјалне и општекултурне, које дух времена намеће и које буду одговарале потребама народа српског, хрватског и словеначког, са циљем да се основна начела демократије проведу не само на политичком, него и на привредном, социјалном и општекултурном пољу.
ђ) Држављани Југославије уживаће сва она политичка права и слободе, која ће гарантовати њихов одлучујући утицај на пословање државе и самоуправних тела. Сваком Југословену биће обезбеђен културни успон и сигурност од свих врста незгода у животу.
5) Конгрес констатује да је краљ Петар Други народни краљ по уставу и законима Југославије, и да је он по њима обавезан на вршење својих краљевских дужности, те сматра да нико у земљи ни са стране, нема права да га од ових дужности разрешава или на њихово вршење утиче, да чак ни Он сам не може да напусти вршење ових дужности, нарочито дужности врховног команданта војске и нарочито данас, када је земља у рату, све дотле, док га слободно изабрано народно представништво легалним путем од вршења ових дужности, не би ослободило.
Стога конгрес најодлучније протестује против познатих одлука усташко-комунистичке мањине, која у тежњи да наметне своје превратничке идеје и оствари политику свршеног чина, чини безуспешан покушај узурпирања народних права и прејудицирање народне воље.
6) Конгрес најодлучније осуђује акцију Комунистичке странке Југославије, која се одвојила из опште народне заједнице, створила своју партијску војску и чини напоре да рушењем државног уставног поретка дограби и узурпира власт и заведе своју диктатуру у Југославији. Комунистичка странка је ишчезавајућа мањина, и њене покушаје политичке и социјалистичке револуције, одлучно одбија и осуђује огромна већина народа у Југославији. Партизанско војно вођство је својом војном нестручношћу и безобзирношћу према народним жртвама у великој мери допринело упропашћењу масе нашег народа, нарочито његове омладине.
Комунистичка акција, која изазива грађански рат, слаби отпорну снагу народа против окупатора. Комунистичка странка Југославије, да би попунила своје слабе редове, на једној страни врши насилну мобилизацију народа, угроженог и од окупатора и од усташа, а на другој прима у своје редове ратне злочинце и ослобађа их одговорности за почињене злочине. Она тиме вређа све оне наше светле жртве што, незаштићене већ близу три године, страдају једне од окупатора, а друге од њихових слугу, највише од усташа.
Конгрес осуђује покушај комунистичког већа, да једностраним одлукама присвоји себи права да мења уставни поредак Југославије. Те одлуке су без икакве вредности, и влада Рибар-Броз-Пијаде није никаква народна влада, већ једнострана творевина Комунистичке странке Југославије.
Конгрес позива Комунистичку странку Југославије да обустави своју штетну разбојничку акцију на војном и политичком пољу и да се, као и све остале народне скупине, потчини у ослободилачком рату општој народној дисциплини. Сви социјални и политички преображаји у нашој држави, имају се спроводити после обнове државе демократским методама и законитим средствима.
Конгрес жали што су, услед недовољне обавештености о нашим стварним приликама, неки од наших савезника придали незаслужени значај посебној комунистичкој акцији и изражава наду да ће ова погрешка бити исправљена у општем интересу југословенске и опште савезничке ствари утолико пре, што ова акција све више постаје и усташка, и бива подржавана од немачких сателита и ратних криваца у овоме рату.
7) Конгрес изражава пуно поверење народа Југославије да ће удружени народи, под вођством великих савезника Америке, Велике Британије и Совјетског Савеза, добити овај светски рат, у који је Југославија ступила још 1941. године, ради борбе за слободу и демократију. Целокупан народ Југославије остаће им веран и бориће се са њима заједно, до победе демократије над нацизмом, фашизмом и свима врстама тираније и диктатуре. Конгрес сматра Атлантску повељу као идејну основу борбе за начела народне и социјалне правде свих народа и свих друштвених слојева.
Конгрес очекује, да ће сви савезници остати доследни својим начелима, уговорима о савезу и датим обећањима, да ће поштовати нашу народну част и да ће поступати према нашој народној држави и њеним легитимним представницима као равноправним савезницима.
Здружени овим тежњама, народни представници позивају сав народ да се окупи у ову Југословенску демократску народну заједницу и помогне Југословенску војску у борби за обнову Југославије и победу светске демократије.89

Извори:
89 Књига о Дражи, том 2, 10-15. Такође: Ж. Топаловић, На Равној Гори, 229-234.

(Из књиге Милослава Самарџића “Генерал Дража Михаиловић и општа историја четничког покрета“, четврти том, НИП “Погледи“, Крагујевац, 2007, стране 76-81)

145 мишљења на „Башка (Светосавска) резолуција

 1. Usually I don’t find out report upon blogs and forums, nevertheless i need to say that this write-up incredibly compelled us to look at along with do it! Your current way of writing have been amazed everyone.. aplikasi berita saham terbaru Thank you, pretty nice post.

 2. I will without delay comprehension your current rss or atom because i can not in locating your current email monthly subscription hyperlink as well as e-newsletter service. Carry out you have virtually any? You need to permit everyone recognize so I could truthfully signed up.. cara main saham tanpa modal Appreciate it.

 3. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any solutions to help stop content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

 4. When I originally commented I clicked the „Notify me when new comments are added“ checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Cheers!

 5. You actually make it appear so easy together with your presentation but I to find this matter to be really one thing which I believe I’d never understand. It kind of feels too complicated and extremely huge for me. I’m having a look ahead to your next publish, I?¦ll try to get the dangle of it!

 6. Good ?V I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 7. Just want to say your article is as surprising. The clarity in your post is just great and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 8. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 9. Thank you for sharing superb informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply could not come across. What an ideal web-site.

 10. Can I simply say what a aid to find somebody who actually is aware of what theyre speaking about on the internet. You positively know the best way to deliver a problem to mild and make it important. More individuals need to read this and understand this aspect of the story. I cant believe youre not more widespread since you undoubtedly have the gift.

 11. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 12. It is the best time to make a few plans for the long run and it’s time to be happy. I have read this publish and if I may just I wish to counsel you some attention-grabbing issues or suggestions. Maybe you could write next articles regarding this article. I desire to read even more issues about it!

 13. Someone essentially help to make seriously articles I would state. This is the first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to create this particular publish amazing. Fantastic job!

 14. Greetings from Florida! I’m bored to tears at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb site!

 15. hey there and thank you to your info – I have certainly picked up something new from right here. I did on the other hand expertise several technical issues using this website, since I skilled to reload the web site many times prior to I could get it to load properly. I were thinking about in case your web host is OK? Not that I’m complaining, but slow loading circumstances occasions will very frequently impact your placement in google and could harm your high-quality rating if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I’m including this RSS to my e-mail and could look out for a lot extra of your respective intriguing content. Ensure that you replace this once more soon..

 16. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that „perfect balance“ between superb usability and appearance. I must say that you’ve done a awesome job with this. Also, the blog loads extremely fast for me on Internet explorer. Superb Blog!

 17. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 18. You could definitely see your enthusiasm in the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart. „In order to preserve your self-respect, it is sometimes necessary to lie and cheat.“ by Robert Byrne.

 19. Hello this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 20. There are actually quite a lot of particulars like that to take into consideration. That is a great point to carry up. I supply the ideas above as basic inspiration however clearly there are questions like the one you convey up the place crucial factor can be working in sincere good faith. I don?t know if best practices have emerged round issues like that, but I’m sure that your job is clearly identified as a fair game. Each boys and girls feel the impact of just a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

 21. What i don’t realize is in fact how you’re now not really a lot more well-favored than you might be right now. You are so intelligent. You recognize therefore significantly in terms of this subject, produced me in my view believe it from numerous numerous angles. Its like women and men aren’t involved unless it?¦s one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times take care of it up!

 22. Great – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 23. This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 24. Definitely believe that which you said. Your favourite reason appeared to be at the web the simplest thing to take into accout of. I say to you, I certainly get irked while other people think about issues that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the highest as smartly as defined out the entire thing without having side-effects , folks can take a signal. Will likely be again to get more. Thank you

 25. Appreciating the time and effort you put into your website and detailed information you present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 26. I’m just commenting to let you understand what a incredible discovery our girl had using the blog. She picked up numerous pieces, including how it is like to possess an excellent coaching mood to have many more with ease have an understanding of chosen impossible matters. You really surpassed her desires. Many thanks for displaying those useful, trusted, educational and as well as easy thoughts on this topic to Sandra.

 27. My husband and i got absolutely lucky Raymond managed to finish up his survey from the ideas he grabbed when using the blog. It’s not at all simplistic just to always be freely giving thoughts that many some other people could have been trying to sell. And now we grasp we need you to thank for that. The entire illustrations you made, the straightforward web site navigation, the relationships you will help foster – it’s got most terrific, and it’s really leading our son and us know that that idea is thrilling, and that’s exceedingly indispensable. Thanks for the whole thing!

 28. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 29. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 30. Thanks for some other informative website. Where else may I get that type of info written in such a perfect means? I have a project that I am simply now working on, and I have been at the glance out for such info.

 31. Thanks for sharing excellent informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What a perfect site.

 32. Magnificent goods from you, man. I’ve take note your stuff previous to and you are just too fantastic. I really like what you’ve obtained right here, really like what you are stating and the best way wherein you assert it. You’re making it entertaining and you still care for to stay it wise. I can not wait to learn far more from you. This is actually a great site.

 33. Greetings from Colorado! I’m bored to tears at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent blog!

 34. Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & aid different users like its helped me. Great job.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *