„Борбе четника против Немаца и усташа“ – претплата

Borbe cetnika, korice, 3D

Милослав Самарџић:
БОРБЕ ЧЕТНИКА ПРОТИВ НЕМАЦА И УСТАША 1941-1945.
Друго измењено и допуњено издање

Borbe cetnika, korice, 3D

Меки повез, већи формат (Б-5), богато илустровано (60 слика и докумената, у два сепарата), 548 страна.
Претплатници се могу јавити:
ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ: pogledikg@gmail.com
ПРЕКО ТЕЛЕФОНА: 064/1-880-990, или
НА АДРЕСУ: „Погледи“, Немањина 16, 34000 Крагујевац.
Потребно је да наведете Вашу пуну адресу, мејл и број телефона.

ЦЕНА У ПРЕТПЛАТИ: 1.500 динара.
Поштарина и порез урачунати.

Претплатницима ћемо око 1. маја послати налоге за уплату. Није потребно слање копије уплатнице (види се на изводу из банке). Књига се испоручује око 5. маја, такође поштом.

Електронске уплате
Прималац: “Погледи“ д.о.о.
Сврха уплате: Претплата
Уплатилац (име, презиме, адреса)
Износ: 1.500,00 динара
Рачун: 150-34495-55

ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ:

Књига „Борбе четника против Немаца и усташа 1941-1945“ је веома значајан напор да се раскине са комунистичким мантрама попут оне да су јединице под командом генерала Михаиловића и српски народ у целини били неактивни, те да се нису борили против окупатора и фашистичке творевине НДХ, већ су чекали да их неко други ослободи. Након што је својим ранијим радовима аутор учинио потпуно неутемељеном „теорију“ о сарадњи генерала Михаиловића са окупатором, сада је низом јасних и недвосмислено документованих чињеница, на научно верификован начин, раскринкао и ову алтернативну теорију о „неактивности“.

Због своје документарности али и јасног и неоптерећеног стила ова књига је основно штиво, не у ревизији већ у враћању историографије на колосек научности и историјске истине.

(МгА Драган Крсмановић, пуковник у пензији, бивши шеф Војног архива)

О ДРУГОМ ИЗДАЊУ:

Прво издање ове књиге објављено је 2006. године. У њему су биле побројане и описане све борбе Југословенске војске у Другом светском рату, односно Дражиних четника, против Немаца и усташа – као и против Бугара и других окупатора, а такође и против квислинга – за које сам тада знао.

После тога, уз помоћ сарадника, из Бундес архива у Фрајбургу набавио сам нешто преко 600 страница немачких докумената из јесени 1943. године. У тим документима, која до тада нису била позната домаћој јавности, детаљно је описана највећа антиосовинска операција на Балкану пре доласка Црвене армије, а то је била офанзива четника према Сарајеву. Тако сам објавио књигу Срби против Вермахта – непозната немачка документа. Ова књига је у међувремену преведена на енглески језик.

Још касније, такође уз помоћ сарадника, дошао сам до нових не­­мачких докумената, пре свега из лета 1943. године, због чега сам најпре размишљао о другом, допуњеном издању књиге Срби про­тив Вермахта. Међутим, пошто сам у међувремену набављао докумената о борбама четника и из других извора, ипак сам се од­лу­чио за допуњено издање ове књиге, с тим да она садржи и кљу­чне странице књиге Срби про­тив Вермахта.

…Ђаци и студенти и данас се уче како су четници пре­ки­нули антиосовинске акције у јесен 1941, због немачких одмазди, док су партизани наставили да се боре. Због тога се и даље скрива по­датак да су у Србији Немци више – и то скоро два пута више – стрељали 1942, него 1941. године. Јер, 1942. године у Србији није би­ло организованог партизанског пок­рета. Ако би се открило да је немачких одмазди много више било те године, онда би званична историографија била оборена прак­ти­чно у једном потезу.

Како ова књига не би била преобимна, из првог издања сам из­ба­цио нека општа места, усмеравајући пажњу пре свега на бор­бене активности. При томе, остала су поглавља која се тичу стра­тегије и тактике, тј. смисла борби.

На крају књиге дат је преглед свих осовинских операција про­тив четника за које сада знамо (45 операција), као и списак град­ских насеља која су четници ослободили од Немаца (34 насеља). При­ложена је и статистика: колико Немаца су убили четници, а ко­лико парти­зани.

(Из предговора)