Зидни календари са ликовима четника за 2017. годину

01-naslovna-kalendar2017-copy

Формат 50х30 цм, седам листова плус осми лист за уписивање реклама.
Поруџбине мејлом pogledikg@gmail.com или телефоном 064/1880-990 (наведите адресу и број поручених примерака).
Цена: 260 динара један примерак, плус 130 динара сваки следећи примерак (2 примерка 390 дин, 3 примерка 520 дин, итд). Испорука преко поште, поузећем. Поштарина и порез урачунати у цену.
Изглед календара:

01-naslovna-kalendar2017-copy

02-jan-feb-cetnici-2017-1

03-mart-apr-cetnici-2017-1

04-maj-jun-cetnici-2017-1

05-jul-avg-cetnici-2017

06-sep-okt-cetnici-2017

07-nov-dec-cetnici-2017