Одговори 
 
Оцена Теме:
  • 0 Гласова - 0 Просечно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
РЕЛИГИЈА И ЕКОНОМИЈА
15-03-2015, 02:04 AM
Порука: #1
РЕЛИГИЈА И ЕКОНОМИЈА
.

Бог, који је творац и једини стварни господар духовних и материјалних добара, пружа људима добра како би их користили. Сви подједнако користе основна добра потребна за одржавање живота. Неједнако коришћење појављује се само код такозваних економских добара, а по томе се људи деле на сиромашне и разумевања и сарадње могу прерасти у класно супротстављање, када богаташ сиромаха види као предмет искоришћавања, док сиромашни виде богате као оне који их угњетавају и угрожавају заједничка добра.Теолошко оправдање поседништва, као и уопште стицања и чувања материјалних добара, први је предузео Тома Аквински. По њему, то што неки стичу и управљају тим добрима служи већем заједничком добру. Дакле, власништво има друштвену мисију и тако налази своје оправдање. Тај став је имао шири ефекат у каснијој теологији.СТАВ ПРОТЕСТАНТИЗМАВерска реформација је, наравно, имала последице и по економски живог у областима у којима се појавила. Као што је познато, М. Вебер је тврдио да је протестантски морал, а нарочито пуритански, са ендокосмијским аскетским духом послужио као основни чинилац у образовању новијег капитализма. Протестанти, пише Вебер, „било као владари било као потчињени, било као већина било као мањина, показали су нарочиту тежњу за економским рационализмом, нешто што код католика ни у једној ни у другој ситуацији нити је било нити је могуће приметити у истом степену“. Узрок том различитом понашању, по Веберу, првенствено треба тражити у постојећој унутрашњој посебности, а не само у спољним историјско-политичким околностима у којима се налазе те конфесије.Протестантизам је, у потпуности потцењујући човекову природу и заступајући апсолутни детерминизам, неизбежно довео све верне до питања о сигурности спасења (certitudo salutis). Као средство обезбеђивања његове потврде коришћен је систематски успех верних у њиховим занимањима, која су посматрана као призив Божији. Тај професионални успех и ендокосмијски аскетски дух довели су до стварања капитала и штедње. На тај начин је поново оживљено једно од гледишта формулисаних у Старом завету. У складу с тим, богатство као позитивно стање сведочи о Божијем благослову и благонаклоности, а богаташ се сматра благословеним од Бога и његовим миљеником. Тако се успех у економском животу посматра као средство самопотврђивања одређене личности.СТАВ РИМОКАТОЛИЦИЗМАС друге стране, римокатолицизам је својим оптимистичким посматрањем човека и света развио поверење у моменат људских и понудио својим следбеницима могућност за релативно морално задовољење. То задовољење непосредно се повезује с нарочитом вредношћу коју је римокатоличко богословље увек придавало добрим делима. Због тога је и западно монаштво, које се бринуло, као што је било природно, да у највећој могућој мери примени ту теологију о добрим делима, било наклоњено њиховој рационализацији и систематизацији унутар шире перспективе рационализованог и систематизованог моралног живота. као што примећује М. Вебер, западно монаштво је, наравно не у целини, већпо свом општем типу, показало рационализацију и систематизацију моралног живота која је слична подвижничком животу пуританизма. Уосталом, ни протестантско поимање позива и рада не може се схватити без претпоставки које су већпостојале на Западу. Монашко предање које је образовано начелом ara et labora поставило је рад поред молитве. С ренесансом и реформацијом рад је одвојен и почео је да се посматра као основно средство човековог господарења и стицања богатства и иметка. Одвајање рада довршено је у калвинизму и учвршћено капиталистичким духом. Тако две велике гране западног хришћанства, упркос разликама, нису престале да имају заједничке основе, које су погодовале образовању релативно сродних усмерења у области економских живота.СТАВ ПРАВОСЛАВЉАИстраживања у области православног света могу довести до закључака који су посебно занимљиви када је речо овом питању. Образовање економског и уопште друштвеног живота у областима у којима живи православно становништво непосредно се повезује с православним хришћанским предањем. Због тога и испитивању односа православног предања и економског, политичког и друштвеног живота треба посветити нарочиту пажњу.Став Православне цркве о свету и човеку нити је песимистичан као протестантски, нити оптимистичан као римокатолички.Православна црква не схвата свет и човеково присуство и деловање у свету рационално, већлитургијски. Тако се све што је у свету, а што се сматра узалудним по себи, истовремено назначује и као нарочито важно, јер је средство обраћање Богу и ближњем. Оправдање човека не посматра се као индивидуално достигнуће нити се тражи на световном нивоу - оно се тражи надилажењем индивидуалности и ослобођењем од робовања свету. То се нарочито открива у православном монаштву које нема за циљ рационализацију или програмирање деловања, већборбу против самољубља и сједињење с Богом.Циљ према коме је усмерена Православна црква, или оно што је њен верски идеал, јесте обожење. И православно монаштво је нарочито усмерено, као што је природно, к том циљу. Обожење је, међутим, у крајњој линији, пасивно, а не активно стање човека. Човек не ствара, већприхвата обожење као дар благодати Божије у његовом животу. На крају, међутим, циљ рада није производња или израда материјалних добара, већсузбијање самољубља, које се препознаје као начело свих зала, и неговање несебичне љубави.Карактеристично је да је Василије Велики, утемељитељ источног монаштва, назначио како циљ рада не треба да буде сам запослени, већ ближњи. Циљ рада не треба да буде задовољење индивидуалних потреба, већ„служење потребитима“, јер се само тако може избећи „злочин самољубља“. Тај ирационални став, што од почетка искључује присвајање богатства, практично се примењује у општежићу, које се препознаје као идеално друштво. Исти дух надахњује и односе општежића са широм заједницом. То се изражава гостопримством, које је света дужност киновијског, али и уопште источног монаштва до данас. Напокон, исти дух може се приметити и у односима родитеља и деце у традиционалној породици.ОЦИ ЦРКВЕ ПРОТИВ КАМАТЕОвде треба истаћи посебно осетљиво питање, које можда раније није привлачило пажњу, али је његова важност видљива у наше време. Речје о питању камате, на које су се Оци Цркве упорно освртали и били нарочито оштри када су о томе говорили. Карактеристично је, наравно, да се њихово супротстављање није односило само на зеленашење већи на законите камате. Скоро сви велики Оци Цркве посебно су о томе говорили назначујући не само нејеванђелски већи неприродни карактер камата. Свети Григорије Нисијски одређује живот зеленаша као лењост и привилегованост, јер они теже убирању плодова без сетве. Слично томе, Свети Јован Златоусти упоређује зеленашење са жетвом без земље, плуга и кише, док Свети Григорије Богослов пореди зеленаша са оним који не обрађује земљу већпотребе потребитих. Василије Велики, још више наглашавајући неприродни карактер камате, запажа да све што расте престаје да расте када дође до своје нормалне величине, док новац привилегованих наставља неограничено да се увећава у времену.Запажање Василија Великог, које је до пре неколико година могло остати без коментара с економске тачке гледишта, данас постаје крајње актуелно, јер дотиче само средиште економске, као и еколошке кризе. Непрестано повећање економског капитала, то јест стална акумулација профита, која се поставља као циљ сам по себи, мора довести до кризе. А та криза почела је да бива видљива у другој половини нашег века. Да би се она спречила, осмишљен је „одржив развој“ - а он не спречава него само одлаже експлозију.Грешка се овде не налази у прогресу, већу врсти прогреса, у једнодимензионалном и неприродном развоју економије која има за циљ добит, а не служење људима. И због тога што има за циљ добит, она не само да не служи потребама људи већих на сваки начин користи за повећање профита. Ту почињу друштвене неправде и проблеми. Једино решење тог проблема може бити сложен развој човека као психосоматског јединства, заснован на несебичној љубави. Али се такав развој у савременом друштву чини утопијским. Истовремено, међутим, тај развој је и једини који је одржив.УЛОГА ЕКОНОМИЈЕ У ИСТОРИЈИЕкономија није стварна основа историје. Због тога тумачење историје на основу економије није ваљано. То тумачење корисно је за она друштва која као најважнији циљ имају економију, као што је модерно друштво. Оно, међутим, што се таквим тумачењем не додирује јесте дубљи узрок који је изродио и то друштво. Дубљи узрок у капиталистичком друштву није, као што је приметио М. Вебер, капиталистичко коришћење економије, већ„дух“ капитализма. „Тамо где се тај дух појављује и има утицај, он налази капитал који му је потребан за активирање, али не и супротно.“ Тај дух је успео да надвлада огромне тешкоће, нарочито економске, да би се наметнуо. Међутим, иза њега постоје дубља верска и антрополошка полазишта хришћанског света Запада која су оставила печат и на савременој култури. Материјалистичко тумачење, које се заснива на феномену капитализма, не објашњава настанак капитализма, а још мање његове различите појаве у историји. Економија је несумњиво значајан чинилац друштвеног живота. Али је она, са своје стране, под утицајем чинилаца верске или друге природе.Бесциљност савременог човека сажима се у обезбожењу економије и поистовећивању човековог прогреса с економским развојем. Циљ те појаве јесте да се умањи значај сваке моралне и духовне вредности и да се жртвује човекова личност ради економске добити. С друге стране, међутим, верски препород који постоји у наше време, нарочито у оквиру Православне цркве, представља утеху и наду у суштинску промену.

ГЕОРГИЈЕ И. МАНДЗАРИДИС

.

Борити се са комунизмом до последње капи крви, не штедећи свој живот чак и онда када је тај комунизам на себе ставио маску ''Свете Русије''.

Влади́мир Христиа́нович Дава́тц
Пронађи све корисникове поруке
Цитирај ову поруку у одговору
17-06-2018, 02:59 PM
Порука: #2
RE: РЕЛИГИЈА И ЕКОНОМИЈА
.
БОГ ИЛИ МАМОН

[Слика: IMG_8135.jpg]

"Не брините се, дакле, говорећи: Шта ћемо јести, или шта ћемо пити, или чиме ћемо се оденути? Јер све ово незнабошци ишту; а зна и Отац ваш небески да вама треба све ово. Него иштите најпре Царство Божије и правду његову, и ово ће вам се све додати". (из читања Јеванђеља у Трећу недељу по Духовима)

Да ли умемо да чујемо ове Христове речи? Да ли умемо да их разумемо? Можда пре тога - да ли желимо да их разумемо и прихватимо?
Како да не бринемо, кад живимо у осиромашеној земљи, са малим и несигурним приходима? Шта би уопште то значило - да се само молим да дође Царство Божије па ће све бити у реду? А ко ће да плати рачуне, обуче и нахрани децу? Зар ово "не брините се" и "иштите најпре Царство Божије" није неодговорно и сентиментално, кад сви знамо законе живљења у овом свету? Поготово у овој земљи социјалне несигурности и непрекидног економског и сваког другог пада?

А шта нам Господ каже?
Каже нам "не брините се" - јер чему служи брига, шта њом може да се постигне? Не каже нам да не треба да се старамо, да радимо, да служимо својој породици и ближњима. Каже нам да се не бринемо. Јер брига не служи ничему осим што трује душу. Од бриге се душа скврчи и почиње да се дави у стрепњи и страху. Не говори нам Христос да не треба да се како знамо и умемо потрудимо да обезбедимо храну и одело за себе и породицу - само нас упозорава да не треба то да нам буде најважније, па ни кад смо у оскудици и проблемима. Јер пре ћемо их решити ако смо отворени за Царство Божије као највишу вредност, него ако нам ти проблеми заклоне све остале видике.

А наша сумња која ће рећи - е, да ли је баш тако, да ли ће ми породицу нахранити то што тражим Царство Божије? - учиниће да никад не сазнамо да ли ће заиста тако и бити. Јер то "иштете", тражите - не значи да смо предали молбу на некаквом Божијем шалтеру, па сад само чекамо резултат, него значи да тражимо и желимо активно радећи на томе да уселимо Царство Божије међу људе и на на територију на којој живимо. Христос нам говори као заједници, групи која треба да буде заражена вером у Царство и каже нам да ако сачувамо вредности Царства Божијег као највише вредности, ако се трудимо да Царство Божије учинимо присутним у овом свету - све остало што нам је потребно, додаће нам се.

Проблем је наравно и у томе што нам се обраћа у множини, што пред нас као групу, Цркву, поставља то да треба заједнички да тражимо, да радимо на приближавању и света који у злу лежи Царству Божијем. А како ја могу сад више да одговарам и за самог себе, а камоли за некакво ми?
Зар се није свако "ми" распало?

Црква! А у Цркви одржање једновлашћа Божијег. По сваку цену. Не беспомоћним критикама, него учествовањем уз лични ризик повремено сукобних конатаката сваког од нас:
"Нико не може два господара служити; јер или ће једнога мрзети, а другога љубити; или ће се једнога држати, а другога презирати. Не можете служити Богу и мамону."
Нема места саблажњавању и млаким малограђанским критикама. Мамона треба изагнати из Цркве где год му осетимо присуство. Само пажљиво, мирно, у љубави и одговорности, да не бисмо гомилу других бесова унели и поставили на мамоново место. Да тукући мамона не бисмо повредили ближњег.

Вера и поверење. Вера у Христа поверење у оне несавршене које налазимо у Цркви. Не слепо поверење, него поверење с љубављу и разумевањем слабости. Помоћ једних другима да савладамо наше слабости. Само не дистанцирање и супериорно критизерско суђење.

Можда је ово тачка на којој се данас највише тога прелама. Вера и поверење. Савладавање страха и почетак озбиљне борбе за Царство Божије. Тек после тога почиње озбиљно сукобљавање са спољним проблемима и личним слабостима.

Важно је, пре свега, недвосмислено и одлуно постављање система вредности у који истински верујемо и којим се руководимо уз помоћ Божију, колико можемо: "Царство Божије - а остало ће нам се додати". Свако мора да се запита да ли је ово за њега само некаква лепа идеалистичка фраза или савет који срцем прихвата.

Не ствара економија веру, него вера стоји иза раста економије. И није критеријум „најбоља“ и „најуспешнија“ економија, него Богочовечанска равнотежа у свету заснована на Царству Божијем као циљу и смислу.
Довољно нас вуче земља да бисмо јој и преко тога давали да нас беспоговорно води. Било похлепом за њом, било страхом од ње.о. Ненад Илић

.

Борити се са комунизмом до последње капи крви, не штедећи свој живот чак и онда када је тај комунизам на себе ставио маску ''Свете Русије''.

Влади́мир Христиа́нович Дава́тц
Пронађи све корисникове поруке
Цитирај ову поруку у одговору
17-06-2018, 07:01 PM (Последња измена: 17-06-2018 07:05 PM од Mekenzi.)
Порука: #3
RE: РЕЛИГИЈА И ЕКОНОМИЈА
Православна црква не схвата свет и човеково присуство и деловање у свету рационално, већлитургијски. Тако се све што је у свету, а што се сматра узалудним по себи, истовремено назначује и као нарочито важно, јер је средство обраћање Богу и ближњем. Оправдање човека не посматра се као индивидуално достигнуће нити се тражи на световном нивоу - оно се тражи надилажењем индивидуалности и ослобођењем од робовања свету.

ЈокЈокЈок

Не ствара економија веру, него вера стоји иза раста економије. И није критеријум „најбоља“ и „најуспешнија“ економија, него Богочовечанска равнотежа у свету заснована на Царству Божијем као циљу и смислу.
Довољно нас вуче земља да бисмо јој и преко тога давали да нас беспоговорно води. Било похлепом за њом, било страхом од ње.

КидањеКидањеКидањеКидање

[Слика: 308abz8.jpg]

Пронађи све корисникове поруке
Цитирај ову поруку у одговору
29-08-2018, 11:03 AM
Порука: #4
RE: РЕЛИГИЈА И ЕКОНОМИЈА
Када сам пита у цркви једног вршњака како како да се покрене развој привреде у Србији. Он ми је тихо одговрио: " Треба трпети".
Пронађи све корисникове поруке
Цитирај ову поруку у одговору
Одговори 


[-]
Podeli (Prikazi sve)
Facebook Linkedin Twitter Digg

Скочи на Форум:


Корисник(а) прегледа ову тему: 1 Гост(а)