Генерал Дража Михаиловић и општа историја четничког покрета, 4. том

Милослав Самарџић:
ГЕНЕРАЛ ДРАЖА МИХАИЛОВИЋ И ОПШТА ИСТОРИЈА ЧЕТНИЧКОГ ПОКРЕТА – ЧЕТВРТИ ТОМ

B 5 Draza 4

Најпотпунија, најобимнија и најлуксузнија биографија генерала Драже Михаиловића, са општом историјом четничког покрета 1941-1946. …

Уз навођење преко 1.600 докумената:- Дража у политици (Дража о политици и политичарима, настанак Равногорског покрета, оснивање Југословенске народне демократске заједнице – најшире коалиције политичких странака у историји, Светосавски конгрес, питање српских граница, четничка идеологија, Дражина међународна, финансијска и социјална политика…),

– Повратак потпуковника Павла Ђуришића (састанак са Нојбахером у Београду, Дражина реакција на Ђуришићев повратак, Ђуришић у операцијама против комуниста пролећа 1944, долазак љотићеваца у долину Лима, Ђуришић мења страну…),

– Немачка политика према Србима крајем 1943. и почетком 1944. године (Херман Нојбахер и његове иницијативе, легализација четника у западним крајевима, Немци измишљају споразуме са Лукачевићем, Калабићем и другим командантима, стрељање пуковника Јеврема Симића…),

– Борбе четника против окупатора у првој половини 1944. године,

– Немци и Битка за Србију 1944. године (преглед немачких формација, немачка тактика склањања испред комуниста да би четници увек били заузети, немачка игра са Недићем, мајор Вајел…),

– Недићевци и Битка за Србију (јединице, карактеристике, борбе),

– Љотићевци и Битка за Србију (јединице, борбена вредност, делатност),

– Комунисти у време Битке за Србију (јединице, бројно стање, наоружање, национални састав, циљеви, бекство Ј. Б. Тита из земље…),

– Четници у време Битке за Србију (јединице, бројно стање, наоружање, припреме…),

– Битка за Србију (Дражини планови, битке на Златибору, у Јабланици, на Видојевици, у Јужној Србији, на Копаонику, Буковику, Јеловој Гори, Западној Морави, борбе у Шумадији, ситуација у западним крајевима и у Војводини…).

Књига „Генерал Дража Михаиловић и општа историја четничког покрета“ – четврти том – садржи напомене о пореклу наведених података, из четничких, немачких, комунистичких, недићевских и других докумената. Тврди повез, луксузна опрема, са око 100 ексклузивних фотографија, 740 страна већег формата (Б-5).

САДРЖАЈ

 

I

ДРАЖА У ПОЛИТИЦИ

1. Политичке странке уочи рата и после априлског слома  .  .  .  11

2. Дража о политици и политичарима .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

3. Настанак Равногорског покрета.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

4. Главне личности Равногорског покрета.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27

5. Равногорска омладина.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

6. Женске равногорске организације .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

7. Равногорски покрет после капитулације Италије.  .  .  .  .  .  .  46

8. Заједница демократских партија  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58

9. Долазак др Живка Топаловића у  Дражин Штаб .  .  .  .  .  .  . 65

10. Светосавски конгрес .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

11. Башка резолуција .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76

12. Омладински конгрес   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81

13. четници и питање српских граница.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  83

14. Србија, Југославија и Балканска унија  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

15. четничка идеологија  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101

16. Међународна политика  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

17. Финансијска политика.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108

18. Социјална политика  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125

 

II

ПОВРАТАК ПОТПУКОВНИКА ПАВЛА ЂУРИШИЋА

1. Састанак са Нојбахером  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139

2. Дражина реакција на Ђуришићев повратак   .  .  .  .  .  .  .  .  .  141

3. Акција Вукадиновића, Лашића и Херцеговаца  .  .  .  .  .  .  .  144

4. Долазак љотићеваца у долину Лима  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150

5. Ђуришић у мартовским операцијама  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157

6. Ђуришић у априлским операцијама  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162

7. Извештаји потпуковника Лашића  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170

8. Ђуришић мења страну  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  175

9. Дражин маневар са мајором Лукачевићем  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185

10. Немачка документа о Ђуришићу  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  192

 

III

НЕМАЧКА ПОЛИТИКА ПРЕМА СРБИМА

КРАЈЕМ 1943. И ПОЧЕТКОМ 1944. ГОДИНЕ

1. Др Херман Нојбахер  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197

2. Хитлерова политика и ситуација на терену  .  .  .  .  .  .  .  .  .   199

3. Вајксово писмо Хитлеру  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204

4. О Нојбахеровим иницијативама  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  207

5. Легализација четника у Црној Гори  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  218

6. Легализација четника у Источној Херцеговини  .  .  .  .  .  .  .  219

7. Легализација четника у Босни  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  225

8. Легализација четника Лике и Динарске области .  .  .  .  .  .  .  231

9. Повратак војводе Доброслава Јевђевића .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  234

10. Тактизирање са Немцима у долини Лима .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  239

11. Немци измишљају споразуме са четницима .  .  .  .  .  .  .  .  .  247

12. Капетан Никола Скакић .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 255

13. Пуковник Јеврем Симић.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  256

14. Закључак .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 265

 

IV

БОРБЕ ЧЕТНИКА ПРОТИВ ОКУПАТОРА

У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 1944. ГОДИНЕ

1. Операција «Хајка» против Горске краљеве гарде  .  .  .  .  .  .  271

2. Операција «Хајка» против Церског корпуса .  .  .  .  .  .  .  .  .  277

3. Смедеревски корпус у обручу.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  278

4. Операција «Фрилинг»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  283

5. Трагедија 3. крагујевачке бригаде  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  285

6. Заплена оружја и муниције од Немаца .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  286

7. Борбе против Бугара  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 292

8. Остале борбе у Србији према немачким изворима  .  .  .  .  .   295

9. Остале борбе у Србији према четничким изворима .  .  .  .  .  297

 

V

НЕМЦИ И БИТКА ЗА СРБИЈУ 1944. ГОДИНЕ

1. Немци у пролећним операцијама  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 311

2. Четничка документа о Немцима

у пролећним операцијама .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  319

3. Немачке снаге лета 1944. године  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  384

4. Немачка игра са Недићем .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 386

5. Немачка стратегија током Битке за Србију  .  .  .  .  .  .  .  .  .  397

6. Мајор Вајел  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  411

7. Закључак  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  416

 

VI

НЕДИЋЕВЦИ И БИТКА ЗА СРБИЈУ

1. Јединице, карактеристике .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  421

2. Борбе недићеваца против комуниста  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  427

 

VII

ЉОТИЋЕВЦИ И БИТКА ЗА СРБИЈУ

1. Јединице, карактеристике .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  433

2. Љотићевска верзија  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 444

3. ЉотићевШтина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  450

 

VIII

КОМУНИСТИ У ВРЕМЕ БИТКЕ ЗА СРБИЈУ

1. Јединице, бројно стање  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  463

2. Национални састав  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  466

3. Наоружање и опрема  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  473

4. Начин борбе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  479

5. Пропаганда  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  481

6. Циљеви  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  483

7. Лажни извештаји  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 484

8. Тачни извештаји  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  491

9. Бекство Ј. Б. Тита из земље  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  494

 

IX

ЧЕТНИЦИ У ВРЕМЕ БИТКЕ ЗА СРБИЈУ

1. Јединице, бројно стање  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 505

2. Наоружање .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  518

3. Муниција  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  525

4. Обука .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  528

5. Припреме јавности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 532

6. Духовне припреме  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  535

7. Остале припреме  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  542

 

X

БИТКА ЗА СРБИЈУ

1. Дражини планови .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  547

2. Битка на Златибору .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  550

3. Дражина саопштења  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 567

4. Повлачење Вардарског корпуса .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  570

5. Мајска Битка за Јабланицу  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 572

6. Битка на Видојевици  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 579

7. Пролећна офанзива комуниста у Топлици  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 589

8. Битка за Јужну Србију .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  596

9. Борбе у Јабланици и Топлици

после одласка 4. групе јуришних корпуса .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 605

10. Битка на Копаонику – прва фаза  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  610

11. Битка на Копаонику – друга фаза .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  623

12. Јунска Битка на Буковику .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 630

13. Јулска Битка на Буковику .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 637

14. Борбе у Источној Србији после Битке на Буковику.  .  .  . 652

15. Битка на Јеловој Гори  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 657

16. Битка на Западној Морави.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 567

17. Борбе у Шумадији  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 676

18. Западни крајеви у време Битке за Србију .  .  .  .  .  .  .  .  . 678

19. Војводина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  685

20. Закључак  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  696

 

ПРИЛОГ

1. Списак осовинских операција против четника .  .  .  .  .  .  697

 

ФОТОГРАФИЈЕ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 321

РЕГИСТАР ИМЕНА ЛИЧНОСТИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  700

РЕГИСТАР ГЕОГРАФСКИХ ПОЈМОВА .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  717

ИЗВОРИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  733

28 мишљења на „Генерал Дража Михаиловић и општа историја четничког покрета, 4. том

 1. Помаже Бог, имам том без 4( четвртог) дела, како да дођем до четврте књиге Генерал Дража Михајловић и општа историја четничког покрета?
  Веома сам задовољан што сам купиони читао ове књиге , добио сам толико пуно непристрано на увид део историје из другог светског рата на напим просторима.
  Свака част Милосаве и свима који су учествовали да ове књиге буду такве и изађу на светлост дана.

  С Богом и свако добро вам желим.

 2. Great blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Thank you!

 3. Undeniably consider that that you stated. Your favourite reason seemed to be on the internet the easiest factor to remember of. I say to you, I definitely get irked while other people consider concerns that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and outlined out the whole thing without having side-effects , folks could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 4. This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 5. Good V I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 6. What i do not realize is in truth how you are no longer really much more smartly-liked than you may be now. You are so intelligent. You recognize thus considerably in the case of this subject, produced me individually consider it from so many varied angles. Its like women and men are not involved except it?¦s something to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding. Always handle it up!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *