Генерал Дража Михаиловић и општа историја четничког покрета, 4. том

Милослав Самарџић:
ГЕНЕРАЛ ДРАЖА МИХАИЛОВИЋ И ОПШТА ИСТОРИЈА ЧЕТНИЧКОГ ПОКРЕТА – ЧЕТВРТИ ТОМ

B 5 Draza 4

Најпотпунија, најобимнија и најлуксузнија биографија генерала Драже Михаиловића, са општом историјом четничког покрета 1941-1946. …

Уз навођење преко 1.600 докумената:- Дража у политици (Дража о политици и политичарима, настанак Равногорског покрета, оснивање Југословенске народне демократске заједнице – најшире коалиције политичких странака у историји, Светосавски конгрес, питање српских граница, четничка идеологија, Дражина међународна, финансијска и социјална политика…),

– Повратак потпуковника Павла Ђуришића (састанак са Нојбахером у Београду, Дражина реакција на Ђуришићев повратак, Ђуришић у операцијама против комуниста пролећа 1944, долазак љотићеваца у долину Лима, Ђуришић мења страну…),

– Немачка политика према Србима крајем 1943. и почетком 1944. године (Херман Нојбахер и његове иницијативе, легализација четника у западним крајевима, Немци измишљају споразуме са Лукачевићем, Калабићем и другим командантима, стрељање пуковника Јеврема Симића…),

– Борбе четника против окупатора у првој половини 1944. године,

– Немци и Битка за Србију 1944. године (преглед немачких формација, немачка тактика склањања испред комуниста да би четници увек били заузети, немачка игра са Недићем, мајор Вајел…),

– Недићевци и Битка за Србију (јединице, карактеристике, борбе),

– Љотићевци и Битка за Србију (јединице, борбена вредност, делатност),

– Комунисти у време Битке за Србију (јединице, бројно стање, наоружање, национални састав, циљеви, бекство Ј. Б. Тита из земље…),

– Четници у време Битке за Србију (јединице, бројно стање, наоружање, припреме…),

– Битка за Србију (Дражини планови, битке на Златибору, у Јабланици, на Видојевици, у Јужној Србији, на Копаонику, Буковику, Јеловој Гори, Западној Морави, борбе у Шумадији, ситуација у западним крајевима и у Војводини…).

Књига „Генерал Дража Михаиловић и општа историја четничког покрета“ – четврти том – садржи напомене о пореклу наведених података, из четничких, немачких, комунистичких, недићевских и других докумената. Тврди повез, луксузна опрема, са око 100 ексклузивних фотографија, 740 страна већег формата (Б-5).

САДРЖАЈ

 

I

ДРАЖА У ПОЛИТИЦИ

1. Политичке странке уочи рата и после априлског слома  .  .  .  11

2. Дража о политици и политичарима .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

3. Настанак Равногорског покрета.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

4. Главне личности Равногорског покрета.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27

5. Равногорска омладина.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

6. Женске равногорске организације .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

7. Равногорски покрет после капитулације Италије.  .  .  .  .  .  .  46

8. Заједница демократских партија  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58

9. Долазак др Живка Топаловића у  Дражин Штаб .  .  .  .  .  .  . 65

10. Светосавски конгрес .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

11. Башка резолуција .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76

12. Омладински конгрес   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81

13. четници и питање српских граница.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  83

14. Србија, Југославија и Балканска унија  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

15. четничка идеологија  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101

16. Међународна политика  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

17. Финансијска политика.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108

18. Социјална политика  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125

 

II

ПОВРАТАК ПОТПУКОВНИКА ПАВЛА ЂУРИШИЋА

1. Састанак са Нојбахером  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139

2. Дражина реакција на Ђуришићев повратак   .  .  .  .  .  .  .  .  .  141

3. Акција Вукадиновића, Лашића и Херцеговаца  .  .  .  .  .  .  .  144

4. Долазак љотићеваца у долину Лима  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150

5. Ђуришић у мартовским операцијама  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157

6. Ђуришић у априлским операцијама  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162

7. Извештаји потпуковника Лашића  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170

8. Ђуришић мења страну  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  175

9. Дражин маневар са мајором Лукачевићем  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185

10. Немачка документа о Ђуришићу  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  192

 

III

НЕМАЧКА ПОЛИТИКА ПРЕМА СРБИМА

КРАЈЕМ 1943. И ПОЧЕТКОМ 1944. ГОДИНЕ

1. Др Херман Нојбахер  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197

2. Хитлерова политика и ситуација на терену  .  .  .  .  .  .  .  .  .   199

3. Вајксово писмо Хитлеру  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204

4. О Нојбахеровим иницијативама  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  207

5. Легализација четника у Црној Гори  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  218

6. Легализација четника у Источној Херцеговини  .  .  .  .  .  .  .  219

7. Легализација четника у Босни  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  225

8. Легализација четника Лике и Динарске области .  .  .  .  .  .  .  231

9. Повратак војводе Доброслава Јевђевића .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  234

10. Тактизирање са Немцима у долини Лима .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  239

11. Немци измишљају споразуме са четницима .  .  .  .  .  .  .  .  .  247

12. Капетан Никола Скакић .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 255

13. Пуковник Јеврем Симић.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  256

14. Закључак .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 265

 

IV

БОРБЕ ЧЕТНИКА ПРОТИВ ОКУПАТОРА

У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 1944. ГОДИНЕ

1. Операција «Хајка» против Горске краљеве гарде  .  .  .  .  .  .  271

2. Операција «Хајка» против Церског корпуса .  .  .  .  .  .  .  .  .  277

3. Смедеревски корпус у обручу.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  278

4. Операција «Фрилинг»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  283

5. Трагедија 3. крагујевачке бригаде  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  285

6. Заплена оружја и муниције од Немаца .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  286

7. Борбе против Бугара  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 292

8. Остале борбе у Србији према немачким изворима  .  .  .  .  .   295

9. Остале борбе у Србији према четничким изворима .  .  .  .  .  297

 

V

НЕМЦИ И БИТКА ЗА СРБИЈУ 1944. ГОДИНЕ

1. Немци у пролећним операцијама  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 311

2. Четничка документа о Немцима

у пролећним операцијама .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  319

3. Немачке снаге лета 1944. године  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  384

4. Немачка игра са Недићем .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 386

5. Немачка стратегија током Битке за Србију  .  .  .  .  .  .  .  .  .  397

6. Мајор Вајел  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  411

7. Закључак  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  416

 

VI

НЕДИЋЕВЦИ И БИТКА ЗА СРБИЈУ

1. Јединице, карактеристике .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  421

2. Борбе недићеваца против комуниста  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  427

 

VII

ЉОТИЋЕВЦИ И БИТКА ЗА СРБИЈУ

1. Јединице, карактеристике .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  433

2. Љотићевска верзија  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 444

3. ЉотићевШтина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  450

 

VIII

КОМУНИСТИ У ВРЕМЕ БИТКЕ ЗА СРБИЈУ

1. Јединице, бројно стање  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  463

2. Национални састав  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  466

3. Наоружање и опрема  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  473

4. Начин борбе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  479

5. Пропаганда  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  481

6. Циљеви  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  483

7. Лажни извештаји  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 484

8. Тачни извештаји  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  491

9. Бекство Ј. Б. Тита из земље  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  494

 

IX

ЧЕТНИЦИ У ВРЕМЕ БИТКЕ ЗА СРБИЈУ

1. Јединице, бројно стање  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 505

2. Наоружање .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  518

3. Муниција  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  525

4. Обука .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  528

5. Припреме јавности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 532

6. Духовне припреме  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  535

7. Остале припреме  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  542

 

X

БИТКА ЗА СРБИЈУ

1. Дражини планови .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  547

2. Битка на Златибору .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  550

3. Дражина саопштења  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 567

4. Повлачење Вардарског корпуса .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  570

5. Мајска Битка за Јабланицу  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 572

6. Битка на Видојевици  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 579

7. Пролећна офанзива комуниста у Топлици  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 589

8. Битка за Јужну Србију .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  596

9. Борбе у Јабланици и Топлици

после одласка 4. групе јуришних корпуса .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 605

10. Битка на Копаонику – прва фаза  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  610

11. Битка на Копаонику – друга фаза .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  623

12. Јунска Битка на Буковику .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 630

13. Јулска Битка на Буковику .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 637

14. Борбе у Источној Србији после Битке на Буковику.  .  .  . 652

15. Битка на Јеловој Гори  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 657

16. Битка на Западној Морави.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 567

17. Борбе у Шумадији  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 676

18. Западни крајеви у време Битке за Србију .  .  .  .  .  .  .  .  . 678

19. Војводина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  685

20. Закључак  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  696

 

ПРИЛОГ

1. Списак осовинских операција против четника .  .  .  .  .  .  697

 

ФОТОГРАФИЈЕ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 321

РЕГИСТАР ИМЕНА ЛИЧНОСТИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  700

РЕГИСТАР ГЕОГРАФСКИХ ПОЈМОВА .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  717

ИЗВОРИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  733

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *