Генерал Дража Михаиловић и општа историја четничког покрета, 4. том

Милослав Самарџић:
ГЕНЕРАЛ ДРАЖА МИХАИЛОВИЋ И ОПШТА ИСТОРИЈА ЧЕТНИЧКОГ ПОКРЕТА – ЧЕТВРТИ ТОМ

B 5 Draza 4

Најпотпунија, најобимнија и најлуксузнија биографија генерала Драже Михаиловића, са општом историјом четничког покрета 1941-1946. …

Уз навођење преко 1.600 докумената:- Дража у политици (Дража о политици и политичарима, настанак Равногорског покрета, оснивање Југословенске народне демократске заједнице – најшире коалиције политичких странака у историји, Светосавски конгрес, питање српских граница, четничка идеологија, Дражина међународна, финансијска и социјална политика…),

– Повратак потпуковника Павла Ђуришића (састанак са Нојбахером у Београду, Дражина реакција на Ђуришићев повратак, Ђуришић у операцијама против комуниста пролећа 1944, долазак љотићеваца у долину Лима, Ђуришић мења страну…),

– Немачка политика према Србима крајем 1943. и почетком 1944. године (Херман Нојбахер и његове иницијативе, легализација четника у западним крајевима, Немци измишљају споразуме са Лукачевићем, Калабићем и другим командантима, стрељање пуковника Јеврема Симића…),

– Борбе четника против окупатора у првој половини 1944. године,

– Немци и Битка за Србију 1944. године (преглед немачких формација, немачка тактика склањања испред комуниста да би четници увек били заузети, немачка игра са Недићем, мајор Вајел…),

– Недићевци и Битка за Србију (јединице, карактеристике, борбе),

– Љотићевци и Битка за Србију (јединице, борбена вредност, делатност),

– Комунисти у време Битке за Србију (јединице, бројно стање, наоружање, национални састав, циљеви, бекство Ј. Б. Тита из земље…),

– Четници у време Битке за Србију (јединице, бројно стање, наоружање, припреме…),

– Битка за Србију (Дражини планови, битке на Златибору, у Јабланици, на Видојевици, у Јужној Србији, на Копаонику, Буковику, Јеловој Гори, Западној Морави, борбе у Шумадији, ситуација у западним крајевима и у Војводини…).

Књига „Генерал Дража Михаиловић и општа историја четничког покрета“ – четврти том – садржи напомене о пореклу наведених података, из четничких, немачких, комунистичких, недићевских и других докумената. Тврди повез, луксузна опрема, са око 100 ексклузивних фотографија, 740 страна већег формата (Б-5).

САДРЖАЈ

 

I

ДРАЖА У ПОЛИТИЦИ

1. Политичке странке уочи рата и после априлског слома  .  .  .  11

2. Дража о политици и политичарима .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

3. Настанак Равногорског покрета.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

4. Главне личности Равногорског покрета.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27

5. Равногорска омладина.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33

6. Женске равногорске организације .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

7. Равногорски покрет после капитулације Италије.  .  .  .  .  .  .  46

8. Заједница демократских партија  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58

9. Долазак др Живка Топаловића у  Дражин Штаб .  .  .  .  .  .  . 65

10. Светосавски конгрес .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

11. Башка резолуција .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76

12. Омладински конгрес   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81

13. четници и питање српских граница.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  83

14. Србија, Југославија и Балканска унија  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

15. четничка идеологија  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101

16. Међународна политика  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102

17. Финансијска политика.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108

18. Социјална политика  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125

 

II

ПОВРАТАК ПОТПУКОВНИКА ПАВЛА ЂУРИШИЋА

1. Састанак са Нојбахером  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139

2. Дражина реакција на Ђуришићев повратак   .  .  .  .  .  .  .  .  .  141

3. Акција Вукадиновића, Лашића и Херцеговаца  .  .  .  .  .  .  .  144

4. Долазак љотићеваца у долину Лима  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150

5. Ђуришић у мартовским операцијама  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157

6. Ђуришић у априлским операцијама  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162

7. Извештаји потпуковника Лашића  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  170

8. Ђуришић мења страну  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  175

9. Дражин маневар са мајором Лукачевићем  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185

10. Немачка документа о Ђуришићу  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  192

 

III

НЕМАЧКА ПОЛИТИКА ПРЕМА СРБИМА

КРАЈЕМ 1943. И ПОЧЕТКОМ 1944. ГОДИНЕ

1. Др Херман Нојбахер  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197

2. Хитлерова политика и ситуација на терену  .  .  .  .  .  .  .  .  .   199

3. Вајксово писмо Хитлеру  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204

4. О Нојбахеровим иницијативама  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  207

5. Легализација четника у Црној Гори  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  218

6. Легализација четника у Источној Херцеговини  .  .  .  .  .  .  .  219

7. Легализација четника у Босни  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  225

8. Легализација четника Лике и Динарске области .  .  .  .  .  .  .  231

9. Повратак војводе Доброслава Јевђевића .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  234

10. Тактизирање са Немцима у долини Лима .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  239

11. Немци измишљају споразуме са четницима .  .  .  .  .  .  .  .  .  247

12. Капетан Никола Скакић .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 255

13. Пуковник Јеврем Симић.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  256

14. Закључак .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 265

 

IV

БОРБЕ ЧЕТНИКА ПРОТИВ ОКУПАТОРА

У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 1944. ГОДИНЕ

1. Операција «Хајка» против Горске краљеве гарде  .  .  .  .  .  .  271

2. Операција «Хајка» против Церског корпуса .  .  .  .  .  .  .  .  .  277

3. Смедеревски корпус у обручу.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  278

4. Операција «Фрилинг»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  283

5. Трагедија 3. крагујевачке бригаде  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  285

6. Заплена оружја и муниције од Немаца .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  286

7. Борбе против Бугара  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 292

8. Остале борбе у Србији према немачким изворима  .  .  .  .  .   295

9. Остале борбе у Србији према четничким изворима .  .  .  .  .  297

 

V

НЕМЦИ И БИТКА ЗА СРБИЈУ 1944. ГОДИНЕ

1. Немци у пролећним операцијама  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 311

2. Четничка документа о Немцима

у пролећним операцијама .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  319

3. Немачке снаге лета 1944. године  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  384

4. Немачка игра са Недићем .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 386

5. Немачка стратегија током Битке за Србију  .  .  .  .  .  .  .  .  .  397

6. Мајор Вајел  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  411

7. Закључак  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  416

 

VI

НЕДИЋЕВЦИ И БИТКА ЗА СРБИЈУ

1. Јединице, карактеристике .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  421

2. Борбе недићеваца против комуниста  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  427

 

VII

ЉОТИЋЕВЦИ И БИТКА ЗА СРБИЈУ

1. Јединице, карактеристике .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  433

2. Љотићевска верзија  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 444

3. ЉотићевШтина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  450

 

VIII

КОМУНИСТИ У ВРЕМЕ БИТКЕ ЗА СРБИЈУ

1. Јединице, бројно стање  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  463

2. Национални састав  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  466

3. Наоружање и опрема  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  473

4. Начин борбе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  479

5. Пропаганда  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  481

6. Циљеви  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  483

7. Лажни извештаји  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 484

8. Тачни извештаји  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  491

9. Бекство Ј. Б. Тита из земље  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  494

 

IX

ЧЕТНИЦИ У ВРЕМЕ БИТКЕ ЗА СРБИЈУ

1. Јединице, бројно стање  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 505

2. Наоружање .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  518

3. Муниција  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  525

4. Обука .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  528

5. Припреме јавности  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 532

6. Духовне припреме  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  535

7. Остале припреме  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  542

 

X

БИТКА ЗА СРБИЈУ

1. Дражини планови .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  547

2. Битка на Златибору .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  550

3. Дражина саопштења  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 567

4. Повлачење Вардарског корпуса .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  570

5. Мајска Битка за Јабланицу  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 572

6. Битка на Видојевици  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 579

7. Пролећна офанзива комуниста у Топлици  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 589

8. Битка за Јужну Србију .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  596

9. Борбе у Јабланици и Топлици

после одласка 4. групе јуришних корпуса .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 605

10. Битка на Копаонику – прва фаза  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  610

11. Битка на Копаонику – друга фаза .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  623

12. Јунска Битка на Буковику .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 630

13. Јулска Битка на Буковику .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 637

14. Борбе у Источној Србији после Битке на Буковику.  .  .  . 652

15. Битка на Јеловој Гори  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 657

16. Битка на Западној Морави.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 567

17. Борбе у Шумадији  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 676

18. Западни крајеви у време Битке за Србију .  .  .  .  .  .  .  .  . 678

19. Војводина  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  685

20. Закључак  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  696

 

ПРИЛОГ

1. Списак осовинских операција против четника .  .  .  .  .  .  697

 

ФОТОГРАФИЈЕ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 321

РЕГИСТАР ИМЕНА ЛИЧНОСТИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  700

РЕГИСТАР ГЕОГРАФСКИХ ПОЈМОВА .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  717

ИЗВОРИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  733

155 мишљења на „Генерал Дража Михаиловић и општа историја четничког покрета, 4. том

 1. Помаже Бог, имам том без 4( четвртог) дела, како да дођем до четврте књиге Генерал Дража Михајловић и општа историја четничког покрета?
  Веома сам задовољан што сам купиони читао ове књиге , добио сам толико пуно непристрано на увид део историје из другог светског рата на напим просторима.
  Свака част Милосаве и свима који су учествовали да ове књиге буду такве и изађу на светлост дана.

  С Богом и свако добро вам желим.

 2. Great blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Thank you!

 3. Undeniably consider that that you stated. Your favourite reason seemed to be on the internet the easiest factor to remember of. I say to you, I definitely get irked while other people consider concerns that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and outlined out the whole thing without having side-effects , folks could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 4. This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 5. Good V I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 6. What i do not realize is in truth how you are no longer really much more smartly-liked than you may be now. You are so intelligent. You recognize thus considerably in the case of this subject, produced me individually consider it from so many varied angles. Its like women and men are not involved except it?¦s something to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding. Always handle it up!

 7. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this info So i’m happy to convey that I have a very good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make certain to do not forget this site and give it a glance on a constant basis.

 8. You actually make it appear so easy along with your presentation but I to find this topic to be actually one thing that I think I’d never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am taking a look ahead to your subsequent publish, I’ll attempt to get the hang of it!

 9. This is the proper blog for anyone who needs to search out out about this topic. You notice so much its nearly hard to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just nice!

 10. The next time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I know it was my option to learn, but I truly thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you possibly can fix should you werent too busy looking for attention.

 11. Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that „perfect balance“ between usability and visual appearance. I must say you’ve done a superb job with this. Additionally, the blog loads super fast for me on Internet explorer. Excellent Blog!

 12. Hey very cool site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 13. I’m impressed, I need to say. Really hardly ever do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you could have hit the nail on the head. Your concept is outstanding; the problem is something that not enough individuals are talking intelligently about. I am very happy that I stumbled throughout this in my search for one thing referring to this.

 14. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch! „We have two ears and only one tongue in order that we may hear more and speak less.“ by Laertius Diogenes.

 15. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 16. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my option to learn, however I really thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you could possibly fix should you werent too busy looking for attention.

 17. I have been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this information So i’m happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make certain to don’t forget this web site and give it a look on a constant basis.

 18. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 19. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. A fantastic read. I will certainly be back.

 20. Great ?V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 21. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch! „It is impossible to underrate human intelligence–beginning with one’s own.“ by Henry Adams.

 22. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful info particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this certain information for a very long time. Thank you and best of luck.

 23. You actually make it appear really easy with your presentation however I to find this topic to be really one thing which I think I’d never understand. It kind of feels too complex and extremely huge for me. I am looking forward in your next publish, I’ll try to get the cling of it!

 24. Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog. You have some really good posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Many thanks!

 25. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Many thanks

 26. Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I really like the information you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome blog!

 27. You really make it seem so easy along with your presentation but I find this topic to be really one thing that I feel I would by no means understand. It sort of feels too complicated and very huge for me. I am having a look ahead to your next put up, I will try to get the dangle of it!

 28. A lot of thanks for all your valuable hard work on this site. My mum takes pleasure in carrying out research and it’s obvious why. Most of us hear all about the dynamic manner you provide precious strategies via your web site and encourage contribution from visitors on that article plus our favorite girl is now discovering a lot of things. Enjoy the remaining portion of the new year. You are always doing a splendid job.

 29. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

 30. Thank you for sharing excellent informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just could not come across. What an ideal web-site.

 31. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 32. I just like the valuable info you provide to your articles. I will bookmark your blog and test once more here frequently. I am fairly sure I will be told a lot of new stuff proper here! Good luck for the next!

 33. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any ways to help prevent content from being stolen? I’d truly appreciate it.

 34. I simply needed to say thanks yet again. I am not sure what I would’ve worked on in the absence of those secrets shared by you directly on such a theme. It previously was an absolute frustrating crisis in my view, but discovering your specialised manner you managed the issue forced me to leap for fulfillment. I’m happy for your assistance and thus wish you really know what an amazing job that you’re providing training other individuals through your web blog. I am certain you haven’t come across all of us.

 35. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this outstanding blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!

 36. I was curious if you ever thought of changing the layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures. Maybe you could space it out better?

Оставите одговор на acim Одустани од одговора

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *