Како су четници шифровали депеше

Како су четници шифровали депеше

ПИШЕ: Милослав САМАРЏИЋ

Album1-81

На форуму “Погледа“ постављено је питање о начину шифровања и дешифровања радио депеша који су користили четници. Конкретно, питање је гласило:
“Брата Милослава (и остале који се разумеју у ову проблематику) хтео бих да питам да ли могу да на једном примеру објасне шифровање и дешифровање у обе варијанте (са једним кључем и са два кључа). За кључеве нека послуже ови које је Чича дао 22. новембра 1943:
Кључ 1 – Коло коло наоколо виловито.
2 – Хајте браћо амо амо да се.
3 – Скупа поиграмо виловито.
4 – Сремица се обећала Сремцу.
5 – Да ћесу се састати на венцу.
6 – Диван је китњасти Срем.
7 – Слатко је живет у њем.
8 – Лола керу везо за бандеру.
9 – Пружио се преко Срема ланац.
10 – Иде лола и пева бећарац.
Ову шифру употребљавати само у комбинацији по два кључа. Кад шифрујеш на пример по кључу 4, то значи прву табелу за шифровање ставити по кључу 3, па је после пребациш у табелу по кључу 4. Онај који дешифрује ради обратно. Према овоме, кључ ћеш увек одређивати са двоцифреним или троцифреним бројем, јер ће ти се појавити и троцифрени број кад употребиш кључ 10. У двецифреним бројевима поређани су кључеви оним редом како си шифровао. На пример кључ 210 значи узети кључ 2 и кључ 10, а кључ 102 значи узети прво кључ 10 па затим кључ 2. Убудуће обележавај шифрин кључ ћирилицом а не латиницом. За ови шифру нећеш употребљавати никаква лажна слова. У стиховима које сам ти послао узећеш стварна слова, по ћирилици, онако како се изговарају… (АВИИ, ЧА, К-278, рег. бр. 18\1.)
А пример нека буде мој омиљени:
„Читава села сам спржио,170 имам у затвору.Сваки дан стрељам.“
Дакле, господо шта ради шифрант и како овај текст изгледа шифрован,
а шта ради кад треба да га дешифрује?“
Пошто ових дана сређујем архиву, пронашао сам и једно упутство за шифровање и дешифровање. Упутство није из Војног архива, тј. док сам тамо гледао радио депеше нисам наишао ни на једно упутство. Ово ми је некада, пре више од 10 година, донео поручник Ивко Јовановић из Пожеге.
Према томе, шифроавње се радило овако. Најпре се у врху упише кључ, у овом случају то би био кључ бр. 3, који гласи: “Скупа поиграмо виловито“. Онда се испод сваког слова упише редни број тог слова према азбуци. Кад има више истих слова, пише се даље, редом. Нпр. кад има три “а“, испод првог пише се 1, испод другог 2, испод трећег 3, а онда се прелази на следеће слово.
Конкретно:
С к у п а п о и г р а м о в и л о в и т о
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15
Овде се не преносе размаци из ворда, па сам тачан распоред, тј. број испод одговарајућег слова, добио уз помоћ цртица:
С -к–у -п-а -п -о-и-г -р  а -м -о-в и -л -о-в и -т -о
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15
То је прва фаза. Потом се уноси текст депеше, водоравно, тако што се испод сваког броја уписује по једно слово. Када се дође до краја, у овом случају до броја 15, наставља се уписивање у другом реду, па у трећем, итд.
У четничком систему везе уписивана су латинична слова – коришћена је како је Дража говорио “латиница интернационале“. Разлог је био тај да прислушне службе теже сазнају да је то четничка радио станица. Притом, важила су следеће правила:
– зарез се писао као – y
– тачка се писала као – x
– ц, ч и ћ писани су као – c
– ђ је писано као – dj, с тим што је свако од ова два слова уписивано под посебни број.
– исто важи и за љ и њ, тј. lj и nj пишу се у две коцке (испод два броја).
Конкретно:
С к у п а п о и г р а м о в и л о в и т о
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15
c i t a v a s e l a s a m s p r z i o y s
t o s e d a m d e s e t i m a m u z a t v
o r u x s v a k i d a n s t r e l j a m x
Уз помоћ цртица:
С -к -у -п -а -п -о-и-г -р а -м -о -в и л -о -в и -т –о
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15
c–i -t  –a -v -a -s -e -l -a -s -a -m -s -p -r -z -i-o-y –s
t–o s  –e -d -a  m-d  e -s -e -t –i–m  a -m u z -a-t—v
o -r u  –x -s -v  a–k -i -d -a  n  -s -t   -r -e -l-j -a m –x
У наредној фази текст се уписује у групе од по пет слова, тако што се по реду, од колоне бр. 1 – дакле не редни број један, што би био бр. 19, већ се гледају цифре и прате се редоследом – па надаље, преписује од горе на доле. Тј. у првој колони налазе се в, д, с, у другој с, е, а… Пошто су само три реда, у овом примеру, а правимо групе од пет слова, то се одмах прелази на другу колону. Ако би било више од пет колона, узимало би се из другог реда.
Конкретно:
– vdsse – asmti – zjlei – edkpa – roaai – orrme – atnsm – amisz – ulsvx – aexaa – vasdc – toytm – tsu –
Овај текст шифрант даје везисти, који га шаље морзеовом азбуком. Пошто се користи само један кључ, то је тзв. проста шифра. Ако бисмо све ове групе од по пет слова које смо добили, уписали испод кључа број 4, водоравно, па онда поново направили групе од по пет слова, преписујући од горе на доле – добили бисмо тзв. дуплу шифру. Пошто је потребно много времена, завршићу овај пример као да је реч о простој шифри.
Дакле, везиста са радио станице А послао је, а везиста са радио станице Б примио, овај текст:
c i t a v a s e l a s a m s p r z i o y s
t o s e d a m d e s e t i m a m u z a t v
o r u x s v a k i d a n s t r e l j a m x
Уз помоћ цртица добијамо тачно једно слово испод слова:
c —i -t –a -v -a -s -e -l -a -s -a -m -s -p -r -z -i -o -y –s
t —o s –e -d -a m -d e -s -e -t –i –m a -m u z -a -t —v
o —r u –x -s -v a –k -i -d -a -n -s –t -r –e -l -j -a m –x
Везиста са радио станице Б предаје овај текст свом дешифранту. Дешифрант зна да је коришћен кључ бр. 3 и он најпре уради ово:
С к у п а п о и г р а м о в и л о в и т о
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15
Уз помоћ цртица:
С -к–у -п-а -п -о -и-г-р  а -м -о-в и -л -о -в и-т–о
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15
Даље, дешифрант изброји број слова у поруци коју је примио. У овом случају има 63 слова. Потом изброји број слова у кључу који се користи. Та реченица има 21 слово. Подели 63 са 21 и тако зна да се депеша састоји од три реда. У овом случају има тачно три реда, што се ређе дешава. Иначе се узима у обзир остатак, да би се тачно утврдило колико коцкица има у последњем реду. Нпр. може бити три цела реда и само две коцкице у четвртом реду. Ако се не утврди тачно колико има коцкица, тешко је дешифровати.
Број коцкица упоследњем реду најлакше је утврдити тако што се изброји остатак. Нпр. ако реченица која служи као кључ има 20 слова, 63:3=3,15. То значи да треба направити три цела реда са по 20 коцкица и четврти ред са три коцкице (20х3=60 и разлика до 63 је 3).
Пошто је утврдио колико има редова, дешифрант направи табелу са празним коцкицама испод редних бројева. Онда почне да уписује примљени текст, у колоне од бр. 1, редом, од прве групе од пет слова коју је добио. Уписаћу овде само прву групу:
С к у п а п о и г р а м о в и л о в и т о
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15
v s
d e
s
Уз помоћ цртица:
С -к –у -п -а -п -о -и -г -р а -м -о -в и -л –о -в и -т -о
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15
—————v —————–s
—————d —————–e
—————s
Када дешифрант упише све групе, добија ово:
С к у п а п о и г р а м о в и л о в и т о
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15
c i t a v a s e l a s a m s p r z i o y s
t o s e d a m d e s e t i m a m u z a t v
o r u x s v a k i d a n s t r e l j a m x
Уз помоћ цртица:
С -к –у -п -а -п -о -и -г -р а -м -о -в и -л –о -в и -т –о
19 9 21 16 1 17 12 6 5 18 2 11 13 3 7 10 14 4 8 20 15
c —i -t –a -v -a -s -e -l -a -s -a -m -s -p -r -z -i -o -y –s
t —o s –e -d -a m -d e -s -e -t –i –m a -m u z -a -t —v
o —r u –x -s -v a –k -i -d -a -n -s –t -r –e -l -j -a m –x
То је то.
Иначе, коришћени су и разни трикови. Нпр. каже се да је прва група лажна и онда се у првој групи од пет слова упишу било којих пет слова. Коришћене су и разне смицалице у тексту. Нпр. Дража пише Звонку Вучковићу да узме нешто “тамо где смо добили беле џемпере“, а не каже му у којој кући тачно и у ком селу, итд. Коришћене су и разне шеме за позивне знаке појединих радио станица, за легитимисање – да ли је тај ко зове заиста онај ко треба да буде, и сл.
Просту шифру четници су користили до 1943. године. Најбоља немачка прислушна јединица, Вод “Волни“, успевала је до тада да ухвати и дешифрује око 4% четничких депеша. Нема података да су Немци уопште успевали да дешифрују неку дуплу шифру.
Четници су повремено хватали и дешифровали усташке депеше (Францетићеве Црне легије нпр) и комунистичке депеше (Дапчевићеве 2. пролетерске дивизије нпр).
Немци су током целог рата хватали и дешифровали комунистичке депеше. Тако су нпр. убили Иву Лолу Рибара: сазнали су тачно у минут кад, као и одакле, полеће авион за Италију, и послали су само један мали авион… Комунисти су мислили да је неко издао, па су двојицу бивших усташа, рођену браћу, на које су сумњали, мучили у затвору на Вису, да признају. Издахнули су од батина. Иначе и данас међу комунистичким присталицама Рибарева погибија се мистификује (објаснио сам како је било у књизи преписке Дража – Ђујић, јер је Ђујић јавио Дражи да је Рибар погинуо).
Комунисти, наравно, ничије депеше нису дешифровали.

85 мишљења на „Како су четници шифровали депеше

 1. Are you looking for love in all the wrong places? There’s just one site where you can meet all kinds of local singles. There’s never a shortage of girls at this site. By far the best part is, you can go on a date tonight. Hook up here https://t.irtyc.com/awx9mr337k?aff_id=29696&offer_id=3788&nopop=1 and start the day off right. Before you know it, you’ll be in love and hearing the birds sing once again.

 2. The weekend is fast approaching. Why not spend it with a sexy cam girl? There’s plenty of them over at http://www.camgirl.pw All of these girls are wanting to have a good time. That’s exactly what you’re looking for too. The most fun you’ll ever have online is right here. Have yourself a good time and meet someone new. That’s what this site is all about.

 3. Just imagine for a second if you could get into the mind of a millionaire. Think of all the things that you could learn. Well, you actually can do just that. A millionaire is giving away all of his secret right on the internet. You don’t even need to leave the house to learn what made him rich. All it takes is visiting http://e31a67zd-ccr7u13el2cflqp0d.hop.clickbank.net He will literally teach you all of the secrets to making money. Don’t you think it’s time that you earned the living that you deserve? Change your life today by simply following the link above. Do it for yourself and everyone that you care about.

 4. Did you know that people make their entire income promoting ClickBank? You too could be one of the many who have quit their job. Affiliate marketing is as old as the internet. It’s not going to go away any time soon. You too can get your piece of the pie. Why shouldn’t you? Do you really like working the job you have? Are you going to be able to do it until you retire? If you’re job requires physical labor, then you know the answer to that question. There’s no way you’re going to be able to do that when you get older. That’s just the truth and no one needs to tell it to you. Right now you could be making money online. Does it require work? You better believe it does. No honest person is ever going to tell you that it’s possible to become a millionaire online without doing any work whatsoever. It’s not possible. That doesn’t mean there isn’t money to be made. There’s plenty of money out there to be made by people just like yourself. Now you know there’s going to be a pitch for a product. You’re right about that. Click on the link http://64efd6-lz41s3rcelbr7s2xl7x.hop.clickbank.net/ and check it out. There’s a video you can watch that will explain everything. It will tell you how to make money using ClickBank. Watch the video and see what you think. You too can be one of the many who earn a living promoting ClickBank. Some people earn a good living and there’s no reason why you can’t.

 5. Are you the type who likes to hangout on social media? Have you ever thought about making it a career? You can help promote their business using social media. This means you can do what you already love doing and make money at it. Does this sound like something you’d like to do? If so, then check out http://d526fc0l5b3nfyfg3bx3sfpbkq.hop.clickbank.net/ You can help people and make some money in the process. You already hang out at social media sites. Why not make a few bucks doing it?

 6. Are you the kind of guy who loves to watch sexy girls get fucked in the ass? If so, then you need to check out this site https://t.frtyt.com/brwbcvyrr4?aff_id=29696&offer_id=5425&nopop=1 This is the one place where anal sex lovers can get their fix. You’ve never seen asses this tight fucked by cocks this big. Each asshole is super tight and it gets fucked by a huge cock. It’s impossible not to beat off while watching these beauties getting ass fucked.

 7. Bursa Metro Evden Eve Nakliyat
  Merhabalar. Yeni bir iş yerine veya yeni bir eve taşınmak her ne kadar sevindirici bir durum olsa da bazen eşya taşıma sırasında zorluklarla karşılaşmayın asansörlü nakliyat ve hasara karşı korkmalı paketleme hizmetlerimile siz müşterilerimizin hizmetindeyiz

 8. PHP SEO: Search Engine Optimization
  php seo uzmanı olarak şirketimiz php seo hizmeti vermektedir günümüz ortamında site sahiplerinin php bilgisi nekadar iyi olsada php seo metotları arama motorlarında optimize edilmesi gereken hususlardan bir tanesi web siteniz nekadar iyi olsada arama motorlarına duyarlı olmasına özen gösterin. php seo uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 9. You’re looking to get laid. All you want to do is fuck right this very second. You can do just that at this dating site. You won’t be looking through hundreds of profiles of prudes. These are the kind of girls that you can get your dick wet into. Don’t jerk off to porn. Instead, visit https://t.hrtye.com/lw2c5cw328?aff_id=29696&offer_id=5604&nopop=1 and get laid. Fuck that pretty princess you’ve always been dreaming about. You’ll bust your nut in no time flat after joining this site.

 10. Are you searching for a little live cam fun? If so, then you definitely need to check out https://t.irtyc.com/3l5f0asadc?aff_id=29696&offer_id=3664&nopop=1 This is by far the hottest cam site ever. You’ll find plenty of horny girls who love to get down right dirty. This is the kind of dirty that will leave you smiling from ear to ear. Meet girls online who are even more horny than you are. That’s what this is all about. Check it out now and prepare to have an amazing time.

 11. You’ve worked hard this week. Now it’s time to let your hair down and have a little fun. You can do just that at http://www.camgirl.pw There’s a whole lot of sexy cam girls there. You’ll be amazed by how many there are. Not only that, but these girls are super dirty. This is by far the hottest cam site on the internet. You’ll fully understand that the very second your eyeballs are laid upon these beauties.

 12. Antalya havaalanı transfer, alanında hizmet veren Antalya Transfer CLK Firması transfer servis araçlarıyla konforlu ve güvenli yolculuğu hesaplı fiyat politikasıyla beraber müşterilerine en iyi şekilde sunmaktadır.

  Araç filomuza kattığımız hem VIP hemde STANDART servis araçlarımızla misafirlerimizi Antalya havalimanından alarak istedikleriyle lokasyona transferlerinde hizmetinizdeyiz. Antalya havalimanı transferinde saat ve zaman önemli olduğu için misafirlerimiz asla beklemezler ve randevularına geç kalmazlar.
  Antalya Transfer CLK Firması olarak mutlu tatiller dileriz

 13. Cool! Interesting information over this web. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. I could not resist commenting. I’ve spent 3 hours searching for such tips. I will also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this website. Now with the task done, I will watch some online sexy cams. Thanks!! Greetings from Orlando!

 14. Paykasa yüzbinlerce platformda alışverişlerde kullanabileceğiniz ön ödemeli bir karttır.
  Paykasa kart kullanıcıları basit işlem yapmak ve güvenli alışveriş için online alışverişlerde paykasa kartı tercih etmektedirler. paykasa al firması olarak bizlerden güvenli bir şekilde satın alanilirsiniz.

 15. It is one of the automobile industry’s most commonly issued international set of standards used in quality management systems, ISO/TS 16949. Its evolving with the release of a brand new world wide industry standard by the International Automotive Task Force (IATF). This recent edition was designed with an unprecedented level of trade responses and engagement from AIAG members representing North America.

 16. I like it! Interesting info over here. It is pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. I couldn’t refrain from commenting. I ‘ve spent 3 hours trying to find such infos. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this web. Right now with the job done, I will watch some live gay cams. Thanks!! Greetings from Denver!

 17. Typically I would not understand post in sites, nevertheless i would want to declare that this particular write-up quite required me to take a look on in addition to undertake it! The writing style is pleasantly surprised myself. Many thanks, rather pleasant content. Typically I would not understand post in sites, nevertheless i would want to declare that this particular write-up quite required me to take a look on in addition to undertake it! The writing style is pleasantly surprised myself. Many thanks, rather pleasant content.

 18. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice procedures and we are looking to exchange methods with other folks, be sure to shoot me an email if interested.

 19. Thank you a lot for providing individuals with an exceptionally special opportunity to read in detail from this site. It is always very pleasurable plus packed with fun for me personally and my office fellow workers to visit your web site at least 3 times every week to study the latest things you have. Not to mention, I’m also certainly happy concerning the sensational thoughts you give. Selected 1 points in this article are without a doubt the most effective I’ve had.

 20. Paykasa, online ödeme sistemine alternatif olan paykasa kartı, güvenle alışverişlerinizde kullanabilirsiniz, Ön ödeme yöntemlerinden bir tanesi olan paykasa kart siparişi ve bozumu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için eeb sitemizi ziyaret ederek ekonomik fiyatlardan sizde yararlanın paykasa al

 21. With the development of the digital world, online protection is crucial. It is extremely important to protect your PCs, Mac, computers as well as mobile devices and tablets with trendmicro.com/bestbuypc. This can be done with the help of effective internet security and anti-virus products from trendmicro.com/bestbuypc that safeguards all devices used on digital platforms. Trendmicro is a private American company that provides comprehensive internet security solutions for consumers as well as businesses with various products. These services are available for home based computers, small offices as well as large business enterprises by preventing potential dangers in real time whenever they connect in the digital space for both personal and professional purposes.Trendmicro Antivirus Installation GuideAntivirus and cyber security products from this brand are easy to use and install and can be done in a simple manner by following a few steps. The security package offered by this brand is incredibly easy to setup and install. You can easily install and upgrade any of the Trendmicro Antivirus products that help you handle cyber security in the best possible manner.Here is how you can do it in three simple steps:1. Start with setup and install at trendmicro.com/bestbuy by downloading the software that you can do without a CD or DVD. All you need is a good internet connection for the purpose.2. You will find a 20 character alpha-numeric code (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx) which is your product key. If you buy retail card, you will find this unique code on the backside of the card that you need to enter.3. Install trendmicro with this Product Key by entering this unique product key to complete the installation process and clicking on the ‘Submit’ button.With the trendmicro.com/bestbuy Product Key, you can complete the installation process all by yourself. Here are a few troubleshooting tips for a smooth Trendmicro installation.If the automatic download fails, you can call the helpline for assistance. Slow internet connections can lead to problems in downloading.If you already have an anti-virus installed on your device, you will have to uninstall that first and remove it completely from your system.Ensure that the latest updates are installed on your operating system so that it is compatible with the trendmicro antivirus.Visit: http://www.trendmi-cro.com/bestbuyPC/

 22. Good Info Buddy. It Helps a lot. Love to see you posts. Our Indian Escorts in Hyderabad are very discrete, honest and professional with client. Our Escort girls offer in call and outcall services in every major area in Hyderabad. Our most trusted Indian Escorts having great intelligence, humour and charm to seduce the clients. They’ll make surely your remain in Hyderabad will become ne’er -to-be-forgot. In become the escort agency Hyderabad-Love insures that everybody is covered discreet, professional and anonymous. Contact Miss Anjali @ http://www.missanjali.com

 23. Hiya. I came across your site the usage of yahoo.. bursa saham indonesia It becomes an particularly tactically prepared post. We’ll make sure you bookmark the item and also resume get more information of one’s beneficial info. Basically post. I’m going to absolutely give back.

 24. Good Info Buddy. It Helps a lot. Love to see you posts. Our Indian Escorts in Hyderabad are very discrete, honest and professional with client. Our Escort girls offer in call and outcall services in every major area in Hyderabad. Our most trusted Indian Escorts having great intelligence, humour and charm to seduce the clients. They’ll make surely your remain in Hyderabad will become ne’er -to-be-forgot. In become the escort agency Hyderabad-Love insures that everybody is covered discreet, professional and anonymous. Contact Miss Anjali @ http://www.missanjali.com

 25. Good Info Buddy. It Helps a lot. Love to see you posts. Our Indian Escorts in Hyderabad are very discrete, honest and professional with client. Our Escort girls offer in call and outcall services in every major area in Hyderabad. Our most trusted Indian Escorts having great intelligence, humour and charm to seduce the clients. They’ll make surely your remain in Hyderabad will become ne’er -to-be-forgot. In become the escort agency Hyderabad-Love insures that everybody is covered discreet, professional and anonymous. Contact Miss Anjali @ http://www.missanjali.com

 26. I like it! Interesting informations over this web. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before. I couldn’t refrain from commenting. I have spent 2 hours trying to find such article. I will also share it with my best friends interested in it. I’ve just bookmarked this website. Finished with the work done, I will enjoy some free live model Webcams. Thanks!! Greetings from Lakewood!

 27. Good Info Buddy. It Helps a lot. Love to see you posts. Our Indian Escorts in Hyderabad are very discrete, honest and professional with client. Our Escort girls offer in call and outcall services in every major area in Hyderabad. Our most trusted Indian Escorts having great intelligence, humour and charm to seduce the clients. They’ll make surely your remain in Hyderabad will become ne’er -to-be-forgot. In become the escort agency Hyderabad-Love insures that everybody is covered discreet, professional and anonymous. Contact Miss Anjali @ http://www.missanjali.com

 28. 7/24 İstanbul böcek ilaçlama firmamız istanbul’un tüm ilçelerinde böcek ilaçlama hizmeti vermekteyiz güvenilir ve hızlı ekibimiz ile istanbul anadolu yakası ve istanbul avrupa yakasın da olan şubelerimiz 7 gün 24 saat hizmet vermektedir bizlere web sitemizde bulunan telefon numaralarına her an ulaşıp öüşteri temsilcimizden bilgi alabilirsiniz huzlu mutlu sağlıklı günler dileriz istanbul böcek ilaçlama Firması

 29. 7/24 online paykasa satın almanın en kolay yolu paykasa satış sitemizden güvenili paykasa kart satın alabilirsiniz paykasa kart nedir paykasa kart sanal kart olumaktdır ve internet ortamlarında güvenli alışveriş yapmanızda ihtiyac olucak en güvenli kartır kişi bilgilerinizi kulanmadan sanal kartınızla tüm paykasa gecerli alışveriş sitelerinde alişveriş yapabilirsiniz

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *