Контакт

НИП “Погледи“

АДРЕСА РЕДАКЦИЈЕ:

НИП „Погледи“, Немањина 16, 34.000 Крагујевац

ТЕЛЕФОН: 064/1-880-990 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА: pogledikg@gmail.compogledi@sbb.rs