Оружје и опрема из 19. века

Народни музеј Крагујевац
ХЛАДНО И ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ СА ОПРЕМОМ У 19. ВЕКУ
(Из збирке истооријских предмета)

МИРОСЛАВ БАНОВИЋ, МУЗЕЈСКИ САВЕТНИК ИСТОРИЧАР
БОЈАНА ТОПАЛОВИЋ, КУСТОС ИСТОРИЧАР

Изложба Хладно и ватрено оружје са опремом у 19. веку представља прилог проучавању друштвено-економског и војно-техничког развитка Србије током 19. века   кроз каталошку обраду и презентацију богатог фонда који се чува у Народном музеју Крагујевац. Изложба и каталог су покушај да се, по први пут на једном месту, целовито прикаже и публикује део Збирке историјских предмета Народног музеја, који се односи на хладно и ватрено оружје и војничку опрему у 19. веку. Ова збирка је значајно сведочанство о наоружању и опреми српских устаника, као и наоружању српске војске у периоду првих самосталних корака Србије на пољу развоја и усавршавања оружја. Циљ изложбе је да се публика упозна са врстама оружја, занатским техникама, начинима украшавања, као и са тешкоћама у вези са набавком оружја и проблемима у напредовању војне индустрије у Србији током 19. века. Експонати који су изложени имају посебну, раритетну вредност и одражавају ратну прошлост Србије и њено историјско наслеђе.

У припреми изложбе, поред Збирке историјских предмета, коришћени су експонати који припадају Збирци архивске грађе, Збирци Историјско-уметничког одељења – Сликарство 19. века и Збирци ношње Етнолошког одељења. На изложби су приказани одевни и лични предмети  породице Обреновић, предмети са двора кнеза Милоша Обреновића, униформе, заставе, архивска грађа, предмети Правитељствене и филијалне апотеке у Крагујевцу, медаље и одликовања. Оригинални предмети, портрети историјских личности и архивска грађа представљају незаобилазан историјски извор за 19. век, време када је настајало и било у употреби оружје и војничка опрема. Иако имају илустративно својство на изложби, наведени предмети, поред уметничке вредности, поседују и документарни значај јер осликавају стил и дух времена у Србији током 19. века.
(Каталошке јединице погледајте после галерије.)

КАТАЛОШКЕ ЈЕДИНИЦЕ

Х Л А Д Н О   О Р У Ж Ј Е

 1.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Оштрица јатагана је једносекла, повијена унапред. Са обе стране, оштрица је тауширана биљним орнаментима  златне боје. Има натпис на арапском језику. Између дршке и корена сечива, оштрица је, са обе стране, украшена плочицама златне боје и коралним каменовима (два комада). При телућу, са обе стране, оштрица има узани жлеб. Дршка је од рога у облику је слова V, опкована је месингом и украшена са седам каменова (са горње и доње стране). Оштећен.

челик, гвожђе, рог, метал, корал

19. век, радионице Призрен, Фоча, Сарајево

дужина: 74 цм; сечиво: 85 цм; дршка: 15 цм

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-18

2.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Сечиво јатагана је једносекло, наоштрено са једне стране. Аплицирано је биљним орнаментима, који су оштећени. Дршка је у облику слова V, израђена од дрвета и рога и има три нитне, које пролазе кроз корен дршке. Корен дршке је, са горње и доње стране, аплициран месинганим биљним орнаментима. Дршка је оштећена.

гвожђе, дрво, рог

19. век, радионице Призрен, Фоча, Сарајево

дужина јатагана: 71 цм; дужина сечива: 59 цм; дужина рукохвата: 12 цм; ширина рукохвата: 11,5 цм

Поклон.

Инв. бр. И-25

 

3.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Сечиво јатагана је једносекло, повијено надоле. Са леве стране сечива је посребрен натпис на арапском  језику. Дршка је израђена од дрвета, црне боје и у облику је слова V. На средини дршке налази се посребрена орнаментисана плочица. Између сечива и дршке је посребрен орнаментисан прстен ( десна половина недостаје).

дрво, метал, месинг

18 – 19. век, радионице Фоча, Призрен, Скопље, Сарајево

дужина: 72 цм; дужина дршке: 11,2 цм; дужина сечива: 62,5 цм; ширина сечива: 3,2 цм; ширина дршке: 9,8 цм

Откупљен од Драгољуба Стојановића. Д Стојановић је  јатаган наследио од оца који је био туфегџија-пушкар.

Инв. бр. И-70

 

4.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Јатаган има једносекло сечиво, са једне стране повијено уназад. Дужином телућа, по средини, налазе се два мања жлеба (са обе стране). Сечиво је, са једне стране, украшено биљним орнаментима и натписом на турском језику. Са друге стране, налазе се три круга, у којима су аплицирани биљни орнаменти. Ручица је обложена месинганим филигранима (оштећена).

челик, дрво

19. век, радионице Призрен, Сарајево, Фоча

дужина: 77 цм; дужина сечива: 62,5 цм; дужина дршке: 14,5 цм;

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И- 73

 

5.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Челично сечиво јатагана је мало повијено, аплицирано биљним и геометријским орнаментима златне боје и има натпис на турском језику. Дуж сечива, низ телуће, са обе стране, протежу се два жлеба. Дршка је израђена од дрвета, браон боје и у облику је слова V. Дршка је оштећена. Корен рукохвата дршке украшен је металним плочицама и токама  сребрне боје.

метал, челик, дрво

19. век, радионице Призрен, Фоча, Сарајево

дужина: 73,5 цм; дужина сечива: 58 цм; дужина дршке: 14 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-77

 

6.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Дршка јатагана је од дрвета, црне боје. На горњем делу, дршка се рачва у облику слова V. Недостаје плочица на средини дршке. Дршка је оштећена. Између дршке и сечива налази се посребрени орнаментисани прстен. На горњем делу сечива је орнаментисана посребрена плочица. Сечиво је повијено надоле, са жлебом до краја оштрице. Десна страна сечива је орнаментисана биљним и геометријским мотивима. На левој страни је натпис на арапском  језику.

дрво, гвожђе, челик, месинг

18 – 19. век, радионице Фоча, Призрен, Сарајево

дужина: 68,3 цм; дужина дршке:13,5 цм; дужина сечива: 55,3 цм; ширина дршке: 7,8 цм; ширина сечива: 3,2 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-81

 

7.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Оштрица јатагана је једносекла, повијена, израђена од челика. На једној страни, сечиво је тауширано геометријским орнаментима и има натпис на турском језику. Дршка јатагана је израђена од рога, у облику је слова V и доста  је оштећена. Недостаје део дршке јатагана.

метал, челик, рог

19. век, радионице Фоча, Призрен, Сарајево

дужина јатагана: 64,5 цм; дужина сечива: 50,7 цм; дужина дршке: 14 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-84

 

8.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Челично сечиво јатагана је право. Целом дужином сечива, низ телуће, налазе се два жлеба. На корену сечива налази се седам уреза. Јатаган је, са обе стране сечива, целом дужином,  аплициран биљним и геометријским орнаментима. Корен дршке је оштећен.

матал, челик

19. век, радионице Фоча, Призрен, Сарајево

дужина јатагана: 73 цм; дужина сечива: 61,5 цм; дужина дршке: 11,5 цм

Поклон

Инв. бр. И-120

 

9.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Сечиво јатагана је једносекло, наоштрено и повијено дуж телућа. Са обе стране сечива налазе се два уска жлеба, а на врху телућа четири уреза. Дршка јатагана је од слонове кости (или рога), опкована месинганим плочицама и украшена са седам коралних каменова.

челик, месинг, слонова кост, рог, корали

19. век, радионице Призрен, Фоча, Сарајево

дужина: 73 цм; дужина сечива: 60 цм; дужина дршке:14 цм

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-128

 

10.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Јатаган је припадао Томи Вучићу Перишићу. Дршка јатагана је од кости, браон боје и рачва се у облику слова V. По дужини дршке, са доње и горње стране, је месингана плочица, орнаментисана биљним мотивима. Дршка је спојена са сечивом орнаментисаним месинганим прстеном. На горњем делу сечива, са обе стране, до дршке, налази се аплицирана месингана плочица дужине 7,5 цм. Сечиво је повијено надоле, и са обе стране, испод телућа, има узани жлеб. На другој страни је месингана звезда. Са леве стране сечиво је орнаментисано. На  средини сечива је натпис на арапском  језику.

метал, кост, месинг

18 – 19. век

Откуп од Александра Михајиловића из Крагујевца 1971. године.

Инв. бр. И-172

 

11.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Сечиво јатагана је повијено и орнаментисано са обе стране, целом дужином, биљним орнаментима, беле боје. На једној страни сечива налази се натпис на арапском језику. Дршка је дрвена, у облику је слова V. Корен сечива је опкован бакарно-месинганом плочицом, која је рељефно орнаментисана цветним мотивима (бакарне и беле боје).

метал, челик, бакар, месинг, дрво

19. век, домаће радионице

дужина јатагана: 79,5 цм; дужина дршке: 12,2 цм; дужина сечива: 87,3 цм

Јатаган је припадао некоме од предака Б. Симића из Доње Сабанте. Откуп од Б. Симића 1972. године.

Инв. бр. И-222

 

12.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Сечиво је са обе стране аплицирано орнаментима, беле боје. Дршка је од кости, жуте боје и у облику је слова V. Делимично је оштећена. Корен сечива је, по средини, обложен  месинганом плочицом, која је рељефно орнаментисана цветним мотивима, жуте боје. Сечиво је, до дршке, (у дужини од 13,5 цм) опковано жутом месинганом плочицом, која је  рељефно орнаментисаном цветним мотивима. Са обе стране сечиво има жлеб.

челик, месинг, кост

19. век, домаће радионице

дужина: 77 цм; дужина дршке: 12,7 цм; дужина сечива: 65 цм

Јатаган је откупљен од Александра Станковића из Крагујевца 1972. године.

Инв. бр. И-223

 

13.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Рукохват јатагана је од дрвета и у облику је слова V. Део сечива, до рукохвата, аплициран је  посребреним орнаментима. На горњем делу сечива, до рукохвата, налази се натпис: „11847 (Никола6 н он6)“. Изнад натписа је утиснут квадратни жиг произвођача. Са друге стране сечива, до орнамената, уцртан је нож (или сабља). Орнаментисана плочица је на доњем делу рукохвата оштећена.

метал, дрво

19. век, радионице Фоча, Призрен, Скопље, Сарајево

дужина: 77 цм; дужина рукохвата: 16,2 цм; дужина сечива: 61,2 цм

Јатаган је откупљен од Милорада Петровића и Мирјане Стефановић из Јагодине 1978. године.

Инв. бр. И-280

 

14.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Сечиво јатагана је од челика, мало повијено. Дуж сечива, са обе стране, налазе се тауширани геометријски и биљни орнаменти  златне боје. Телуће по целој дужини има два жлеба. Корен дршке, део телућа и део сечива, до дршке, аплицирани су сребрнастим плочицама, са биљним и геометријским мотивима. Дршка јатагана је од дрвета, браон боје и у облику је слова V. На једној страни дршка је оштећена.

метал, челик, дрво

19. век, радионице Призрен, Фоча, Сарајево

дужина јатагана: 70 цм; дужина сечива:56 цм; дужина дршке: 14 цм

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-636

 

15.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Сечиво јатагана је једносекло, наоштрено са једне стране. При корену, сечиво је аплицирано (са обе стране) биљним орнаментима. Дршка је израђена од дрвета и рога и у облику је слова V. Има три нитне, које пролазе кроз корен дршке. Корен дршке је, са горње и доње стране, аплициран месинганим биљним орнаментима. При сечиву, са обе стране, дршка је оштећена. Оштећени су и „лептири“ дршке.

гвожђе, дрво, рог

19. век, радионице Призрен, Сарајево, Фоча

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-558

 

16.ЈАТАГАН СА КАНИЈОМ (РЕПЛИКА)

Јатаган је припадао генерал-пуковнику авијације Стевану Роглићу.

Оштрица јатагана је једносекла, повијена и затупљена, црне боје, са обе стране орнаментисана биљним мотивима. Израђена је од гвожђа. При дну, сечиво је опточено са две сребрне плочице, које су украшене са по две сребрне нитне. Дршка је израђена од посребреног материјала, „вежена“ сребрном жицом и украшена са 10 зелених каменова  (имитација смарагда). Врх рукохвата се завршава у облику дуплог слова V. Канија је аплицирана посребреном жицом, са биљним и геометријским орнаментима. Са стране канија је украшена са 12 зелених каменова. Канија има ланац са две мале гајке, на којима је месингана плочица са посветом. Врх каније је опточен са две беле плоче.

гвожђе, посребрена жица, месинг, зелено камење (пластика)

дужина: 71 цм; дужина сечива: 56 цм; дужина дршке: 14,5 цм; дужина каније: 60 цм

Поклон Стевана Роглића генерал-пуковника авијације.

Инв. бр. И-707

 

17.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Сечиво јатагана је једносекло, наоштрено са обе стране. При корену, са обе стране, сечиво је  аплицирано биљним орнаментима, који су оштећени. Сечиво је кородирало, при врху је шиљасто. Дршка је израђена од дрвета и рога, у облику је слова V и има три нитне, које пролазе кроз корен дршке. Корен дршке је, са горње и доње стране, аплициран месинганим биљним орнаментима. При сечиву, са обе стране, дршка је оштећена. Оштећени су и  „лептири“ дршке.

гвожђе, дрво, рог

19. век, радионице Призрен, Сарајево, Фоча

дужина: 72,5 цм; дужина сечива: 59 цм; дужина дршке: 14 цм

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-664

 

18.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Оштрица јатагана је права, са једне стране наоштрена. По дужини телућа, са обе стране, налазе се два жлеба. Део оштрице, до рукохвата, опкован је са две рељефно обликоване плочице, на којима су два зелена камена. Рукохват је израђен од рога и у облику је слова V. Опкован је месинганим плочицама и украшен са шест коралних каменова (један недостаје). Кроз дршку пролазе четири нитне.

челик, месинг, рог, гвожђе, корали

19. век, радионице Призрен, Фоча, Сарајево

дужина: 77,5 цм; дужина сечива: 57,5 цм; дужина дршке: 11 цм

Јатаган је припадао кнезу Илији Вукомановићу из Сабанте. Поклон Драгослава Вукомановића.

Инв. бр. И-1069

 

19.ЈАТАГАН БЕЗ КАНИЈЕ

Сечиво је једносекло, повијено, наоштрено и кородирало. Део сечива, са обе стране, између рукохвата, опточен је рељефним месинганим плочицама. Дршка је оштећена. Гвоздени део јатагана опкован је месинганим плочицама, које су рељефно украшене   месинганим испупчењима (11). По средини дршке налазе се четири рупе за нитне.

челик, гвожђе, месинг

19. век, радионице Призрен, Фоча, Сарајево

дужина: 75 цм; дужина сечива: 61 цм; дужина дршке: 6 цм

Нема података о начину набавке..

Инв. бр. И-1070

 

20.КАНИЈА ЗА ЈАТАГАН

Израђена је од дрвета, по средини пресвучена кожом. Врх и доњи део каније опкован је месингом.

дрво, кожа, месинг

19. век, радионице Призрен, Фоча, Сарајево

дужина: 63 цм; ширина: 5,5 цм

Нема података о начину набавке. Канија не одговара постојећим јатаганима.

Инв. бр. И-1071

 

21.КАНИЈА ЗА ЈАТАГАН

Израђена је од дрвета и делимично је пресвучена црном кожом. Кожа је оштећена. Но средини је  кожна гајка.

дрво, кожа

19. век, радионице Призрен, Фоча, Сарајево

дужина: 77 цм; ширина: 3 цм

Нема података о начину набавке. Канија не одговара постојећим јатаганима.

Инв. бр. И-1072

 

22.КАНИЈА ЗА ЈАТАГАН

Канија је израђена од дрвета и делимично је обложена црном кожом. По средини каније је месингана гајка. Канија је оштећена.

дрво, кожа

19. век, радионице Фоча, Призрен, Сарјево

дужина: 66,5 цм; ширина: 4 цм

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-1072

 

23.КАНИЈА ЗА САБЉУ

Канија је израђена од сребра, повијена, орнаментисана биљним мотивима. На горњем делу има две гајке за ношење сабље. Доњи део, испод гајки, има незнатна оштећења (на два места). Са горње стране, до балчака је прорез, дужине 13,5 цм.

сребро, метал

19. век, западне производње

дужина: 86 цм; ширина: 6,8 цм

Конзервација је обављена 1973. године у Етнографском музеју.

Канију је Народном музеју предао Савез бораца Крагујевац.

Инв. бр. И-94

 

24.БАЛЧАК ЗА МАЧ

Балчак је највероватније аустроугарског порекла. Израђен је од месинга и гвожђа. Украшен је биљним, геометријским и људским представама. Рукохват је изрезбарен биљним и геометријским орнаментима. Са обе стране рукохвата налази се српски грб- двоглави орао са круном на глави, а у средини штит са четири осцила. Врх балчака је украшен представом, на којој је глава средњовековног витеза. Рукобран је елипсасто израђен и постоји отвор за учвршћивање оштрице мача.

месинг, гвожђе

19. век, радионице Аустроuгарскe

дужина: 14,5 цм; ширина: 11,2 цм

Предмет је преузет од Основне школе Рада Шубакић из Крагујевца 1969. године.

Инв. бр. И-605

 

25.ХЕЛЕБАРДА  (ДВОЈНА СЕКИРА)

Средишњи део секире је копље, које је на врху затупљено. Доњи део, за углављивање на дрвено копље, је округао. Лево и десно од копља су секире, у облику полукруга. По средини секире (са обе стране) је текст на турском језику. На доњем делу обе секире су пробушене.

метал

19. век, домаће радионице

дужина: дела секире 40 цм; ширина: 31,8 цм; пречник копља: 2,7 цм

Предмет је пребачен из Археолошке збирке у Збирку предмета Историјског одељења 1971. године.

Инв. бр. И-190

 

26.ТУРСКИ НОЖ СА КАНИЈОМ

Нож има дрвену дршку, браон боје, која је од рукобрана украшена спирално савијеним месинганим навојима, дужине 4,3 цм. Дршка се завршава орнаментисаном месинганом јабучицом. На горњем делу дршке недостаје месингана плочица, око које је утиснута шара од танког месинганог лима. Сечиво је од челика. Између сечива и дршке је мали рукобран. Балчак је у облику слова S. Сечиво је, на горњем делу, са обе стране, орнаментисано  фризом звездица. Телуће је изрезбарено шарама.

метал, дрво, лим

19. век, радионице домаће Призрен, Фоча, Сарајево

дужина: 49 цм; дужина дршке: 19,5 цм; дужина сечива: 30,2 цм; канија: 32,2 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-117

 

27.КОПЉЕ

Врх копља има четири пера, чије су ивице тупе. Врх је заобљен. Доњи део, за углављивање на мотку је округао, пречника 2,5 цм. Има натпис: „modelo argentino 1895“. Жиг је нејасан. Копље је коришћено као парадно оружје гарде.

метал

19. век (1895.), место израде непознато

дужина: 26,8 цм

Поклон Ивана Младеновића из Крагујевца.

Инв. бр. И-188

 

28.САБЉА СА КАНИЈОМ ВОЈВОДЕ ПАВЛА ЦУКИЋА (1782-1817)

Рукохват и балчак сабље су посребрени и украшени цветним орнаментима. Дршка се завршава у виду птичије главе. Рукохват и оштрицу сабље дели рукобран, који је  декорисан биљним орнаментима (један део са два шиљка иде ка сечиву). Сечиво је криво и наоштрено са једне стране. На једној страни сечива нумерисани су бројеви, златне боје. Канија је посребрена, орнаментисана биљним мотивима, а на горњем делу има две гајке за ношење.

челик, посребрен метал

19. век, радионица непозната, вероватно увоз са Запада

дужина: 99 цм; дужина сечива: 83 цм; дужина дршке: 13 цм

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-229

 

29.АУСТРИЈСКИ МАЧ (БЕЗ КОРИЦА)

Мач је западног порекла. Дршка је од кости, жуте боје. Крај дршке је благо повијен  надоле. Корен сечива је покривен металном плочицом, која је  орнаментисана биљним мотивима, жуте боје. Рукобран је од челика, у облику крста, који се завршава металним куглицама. На дршку је причвршћен кожни ременик. Сечиво, са обе стране, испод телућа, има два плитка жлеба, који иду до врха. Врх мача је, са обе стране, наоштрен. Дршка је при врху делимично изрезбарена.

метал, дрво, месинг, челик

19. век

дужина: 92 цм; дужина дршке: 12,3 цм; дужина сечива: 80 цм; ширина сечива: 4,1 цм; ширина балчака: 13 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-88

 

30.РУСКА КОЊИЧКА САБЉА  (ШАШКА)

Дршка сабље је од дрвета, црне боје. На врху дршке је јабучица, која се повија надоле. Дршка је незнатно оштећена, са обе стране, до сечива. Корен сечива је покривен месинганом плочицом, ширине 1 цм. Јабучица је пробушена са обе стране и на десној страни, око отвора, налази се месингани прстен, који на левој страни недостаје. Са обе стране сечива, испод телућа, целом дужином, налазе се  два плитка и широка жлеба. До дршке, са обе стране, налазе се жлебови, дужине 6 цм. Врх сабље је наоштрен са обе стране и на њему је ознака радионице.

дрво, челик, месинг

19. век, радионице Русије, Златоуст

дужина: 94 цм; дужина дршке: 13,5 цм; дужина сечива: 82 цм; ширина сечива: 3 цм; ширина дршке: 6 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-119

 

31.САБЉА БЕЗ КАНИЈЕ

Сабља је вероватно аустријског или угарског порекла. Подсећа на угарску сабљу финансијских официра М. 1881. Сечиво је од челика, уназад мало повијено. Оштрица је затупљена и служила је за убод. Са обе стране сабље, по дужини сечива, налази се жлеб. Дршка је израђена од рога и пресвучена металном жицом. Корен дршке је, са горње стране, опкован металном плочицом, која се завршава у облику капе. Доњи део, до балчака, је од челика и у облику је слова S.

челик, дрво, месинг

19. век, радионице Беч, Будим

дужина: 102 цм; дужина оштрице: 87,5 цм; дужина дршке: 15,3 цм; ширина балчака: 12 цм

Сабља је припадала Томи Вучићу Перишићу (Први и Други српски устанак). Откуп од   Александра Михаиловића 1960. године.

Инв. бр. И-51

 

32.САБЉА БЕЗ КАНИЈЕ

Дршка сабље је од ребрастог дрвета, црне боје (после конзервације светло браон). Са горње стране дршке је метални опков. Рукохват је од танког челика, неправилног елипсастог облика. Штитник сабље се, као двоструки челични лим, продужава до капе дршке. Изнад сечива (на рукобрану) су два мања правоугаона отвора, а десно од сечива, један кружни. Са обе стране сечиво има широк плитак жлеб, који иде скоро до врха. Врх је наоштрен са обе стране. На сечиву (са леве стране) до балчака утиснуто је: „MN SO“.

метал, челик, дрво

19. век, Аустрија

дужина: 95 цм; дужина сечива: 83 цм; дужина балчака: 12 цм; ширина балчака: 14 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац 1963. године.

Инв. бр. И-44

 

 

33.САБЉА БЕЗ КАНИЈЕ

Дршка је од ребрастог месинга, са капом. Накрсница и штитник су такође од месинга. Сечиво је повијено, има плитак, широк жлеб (на обе стране), који иде готово до врха. На сечиву, са једне стране, налази се текст на старословенском, а  са друге стране, на телућу уписано је: „meklingenthal“.

метал, челик, месинг

19. век, Аустрија

дужина: 96 цм; дужина сечива: 82 цм; дужина балчака: 14 цм; ширина сечива: 3,7 цм

Поклон  Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-122

 

34.САБЉА БЕЗ КАНИЈЕ (ШАШКА)

Сечиво сабље је од челика, благо повијено уназад. Са обе стране сечива, низ телуће, по целој дужини, налази се један већи жлеб. На једној страни сечива, до дршке сабље, налазе се иницијали и утиснут монограм, који је слабо читљив. Дршка је израђена од рога, светло браон боје. При врху дршка је оштећена, па се не види облик птичије главе, карактеристичан за шашку.

метал, челик, рог

19-20. век, Русија

дужина: 85,7 цм; дужина оштрице: 74 цм; дужина дршке: 12 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-79

 

35.САБЉА БЕЗ КАНИЈЕ

Балчак сабље је од месинга аплициран биљним орнаментима. Врх балчака је од месинга, украшен биљним мотивима  (цвет, монограм и круна). Изнад круне утиснута слова: „NI“ (у овалу). Рукохват је од бакелита, ребраст. Сечиво сабље има, са леве и десне стране, у горњем делу, по два жлеба. Са десне стране, на сечиву до балчака, стоји монограм „NJ“ са круном изнад. Са леве стране, утиснута је ознака радионице „P III“.

метал, челик, месинг, бакелит

19. век – почетак 20. века, Аустроугарска

дужина: 96 цм; дужина сечива: 83 цм; дужина балчака: 15 цм; ширина балчака: 13 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-53

 

36.САБЉА БЕЗ КАНИЈЕ

Сабља има корпу, са три шипке и капу дршке, која је израђена од месинга. Дрвена дршка је пресвучена кожом, која је омотана месинганом жицом. Челично монтморанси сечиво је обострано жлебљено широким, узаним и дубоким олуком.  На корпи је нумерисан  број 289. На телућу је текст: „M re d Armesde eh rt d Fevrue 1877“. Сабља је француске производње М 1877 и припадала је лакој коњици.

метал, челик, месинг, дрво, кожа

19. век (1877.), Шателро, Француска

Поклон Скупштине општине Крагујевац 1963. године.

Инв. бр. И-47

 

37.САБЉА БЕЗ КАНИЈЕ

Највероватније је аустријског или угарског порекла. Сечиво је израђено од челика и повијено је уназад. Дужином сечива, са обе стране, налази се шири жлеб. На једној страни сечива аплицирани су орнаменти са представом човека, који се једном руком ослања на штап, а у другој, уздигнутој руци држи цвет. Изнад се налази петао и сунце са биљним онаментима. На другој страни сечива је представа коњаника, са исуканом сабљом и великом капом (шубаром), у којој се налази перје. Около су орнаменти биљног и геометријског порекла. На телућу, до балчака, налази се монограм. Дршка сабље је од дрвета, обложена кожом и металном жицом. Балчак је у облику крста, а његов предњи део прелази на телуће и завршава се шипком. Ручка је, по корену, опкована челичном плочом. Балчак и ручица су повезани челичном плочицом, која иде у слово Г, па се повија ка јабучици врха дршке.

челик, метал, дрво, кожа

Крај 19. почетак 20. века, радионице Беч, Будим. Сабља је била у употреби у српској војсци.

дужина: 90 цм; дужина сечива: 77 цм; дужина дршке: 12 цм; ширина балчака: 11,5 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-72

 

38.МАЧ БЕЗ КАНИЈЕ (ШТИЛТЕТ)

Сечиво мача је право, израђено од челика. Са обе стране сечива, до пола оштрице,  налази се шири жлеб. Оштрица је, са обе стране, орнаментисана биљним мотивима, жуте боје. Дршка мача (рукохват) је израђена од дрвета и оплетена месинганом жицом. Балчак је од месинга и у облику је крста. Шипка која спаја јабучицу и балчак је сломљена. Врх дршке се завршава у облику декорисане јабуке. Између балчака и оштрице је месингана капа, која је највероватније штитила руку.

челик, месинг, дрво

Крај 19. почетак 20. века, Беч, Будим

дужина: 100 цм; дужина оштрице: 83, 5 цм; дужина дршке: 17,5 цм; ширина балчака: 11 цм

Предмет је пронађен у Белошевцу 1945. године. Поклон Владана Анђелковића из Крагујевца.

Инв. бр. И-50

 

39.САБЉА СА КАНИЈОМ

Сечиво сабље је израђено од челика (поникловано). По средини сечива, са обе стране, по дужини, налазе се два широка жлеба. Оштрица је тупа а врх оштар. На сечиву, испод балчака, са једне стране је натпис „Weyerseberg 26 stamm solingen“,  а са друге стране „ludwig yeitler wien in neudebberg 13“. Дршка је израђена од дрвета, браон боје,  учвршћена за сечиво (на средини) нитном, која је са обе стране, покривена месинганом елипсастом розетом. Руку штити месингана корпа, коју чине три јаке шипке, од којих је једна савијена ка сечиву. Цела дршка има месингани гребен, који почиње од накрснице а завршава се јабуком, у облику јеноставне капе. Дршка је оштећена, обавијена месинганом жицом. Канија је челична, са једним прстеном и једном маркираном алком.

метал, челик, месинг, дрво

Крај 19. века почетак 20. века, Солинген, Беч

дужина: 95 цм; дужина сечива: 85,5 цм; дужина балчака: 13,5 цм; ширина балчака:13 цм; дужина каније: 83,5 цм

Откуп од Бојане Филиповић из Ждраљица 1976. године.

Инв. бр. И-553

 

40.САБЉА БЕЗ КАНИЈЕ

Дршка сабље је од дрвета, браон боје, при крају повијена надоле. Дршка је са три нитне спојена за корен сечива.. Са десне стране, на крају дршке, недостаје део дрвета. Накрсница је од челика, ромбоидног облика. Сечиво, са десне стране, има дубок и широк олук, који иде скоро до врха. Врх сечива је наоштрен са обе стране.

метал, челик, дрво

19. век, западне радионице

дужина: 94,5 цм; дужина сечива: 79 цм; дужина балчака: 15,5 цм; дужина накрснице: 13,3 цм; ширина сечива: 3,5 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац 1963. године.

Инв. бр. И-52

 

41.САБЉА БЕЗ КАНИЈЕ

Балчак се састоји од дрвене дршке. Горњи део дршке је месинган и завршава се лављом главом, повијеном надоле. Има накрсницу од месинга. Са обе стране је месингани штитник, који иде од накрснице до лавље главе. Сечиво је криво, са плитким, широким жлебом, који иде скоро до врха. Врх је наоштрен са обе стране. Са обе стране, на сечиву је урезан аустријски грб-орао са круном, жезлом и мачем у канџама. На телућу је натпис: „Po Heusten“.

метал, челик, месинг, дрво

19. век, Аустроугарска

дужина: 98 цм; дужина балчака: 15,5 цм; дужина сечива: 85,5 цм; ширина сечива: 4 цм; ширина накрснице: 11,3 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-85

 

42.ОФИЦИРСКА САБЉА

Сабља је стране производње. На десној страни сечива, до балчака, налази се натпис: „A strirny f horster“, а са леве стране је уписано „Solingen“. Балчак је израђен од месинга. Корен дршке је покривен ребрастим дрветом. Рукобран је од месинга и змијасто извијен. Један део рукохвата спирално се обавија према телућу. Са обе стране сечива је широк и плитак жлеб. Сабља је незнатно повијена према врху, са једне стране је наоштрена.

метал, дрво, месинг

19. век, стране производње

дужина: 96 цм; дужина балчака: 17 цм; дужина сечива: 82,5 цм; ширина балчака: 11 цм

Поклон Стајке Јагличић из Драче 1965. године.

Инв. бр. И-160

 

43.АУСТРОУГАРСКИ ЖЕЛЕЗНИЧАРСКИ МАЧ  БЕЗ КАНИЈЕ (ШТИЛТЕТ)

Сечиво мача је од челика, а оштрица је затупљена. Мач је служио за убод. Са обе стране сечива, скоро до самог врха, налази се по један шири жлеб. Рукохват је израђен од дрвета, браон боје, опкован месингом, жуте боје. Врх се завршава у облику кугле. Балчак је од месинга и са јабучицом (на врху дршке) је спојен спиралном месинганом шипком. На средњем делу крста балчака је месингана капа, која је покретна.

челик, месинг, дрво

Крај 19. века почетак 20. века, радионице Беч, Будим

дужина: 89 цм; дужина сечива: 74,5 цм; дужина дршке: 15 цм; ширина балчака: 12,7 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-87

 

 

 

44.САБЉА БЕЗ КАНИЈЕ

Дршка сабље је од дрвета, браон боје, на крају повијена надоле. Дршка је за корен сечива причвршћена са три нитне. Крсник је од челика, ромбоидног облика. Сечиво, на обе стране, има широк и дубок жлеб. Врх је наоштрен са обе стране. Са леве стране сечива, до балчака, нумерисан је број 14.

метал, челик, дрво

19. век, стране производње

дужина: 92 цм; дужина сечива: 76 цм; дужина дршке: 16 цм; дужина накрснице: 13,5 цм; ширина сечива: 3 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац 1963. године.

Инв. бр. И-115

 

45.САБЉА БЕЗ КАНИЈЕ (ШАШКА)

Сечиво сабље је од челика, благо повијено уназад. Са обе стране сечива, низ телуће, по целој дужини, налазе се два једнака жлеба. На једној страни сечива, до дршке сабље су иницијали „ПС“. Дршка је израђена од дрвета, браон боје. Без браника је и завршава се у облику птичијег кљуна. Са једне стране, дршка је оштећена.

метал, челик, дрво

19-20. век, Златоуст, Русија

дужина: 85,5 цм; дужина сечива: 69,3 цм; дужина балчака: 16,2 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-71

 

46.САБЉА БЕЗ КАНИЈЕ

Дршка сабље је обложена ребрастим дрветом, црне боје. Капа дршке је од месинга и на горњем делу има монограм са круном. Браник је од месинга, орнаментисан биљним мотивима. Сечиво је обострано жлебљено плитким, широким олуцима. Жлеб иде скоро до врха сечива. Врх је наоштрен са обе стране. На сечиву, до корена, на једној страни налази се монограм, а на другој аустријски грб-двоглави орао са круном и жезлом. На телућу је натпис: „ППТ…SIП….“.

метал, челик, месинг, дрво

19. век, Аустроугарска

дужина: 101,6 цм; дужина сечива: 87 цм; дужина балчака: 14,6 цм; ширина балчака: 11 цм; ширина сечива: 3,4 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац 1963. године.

Инв. бр. И-118

 

47.АУСТРИЈСКА ОФИЦИРСКА САБЉА (МОРНАРИЧКА М. 1862)

Сечиво је израђено од пониклованог челика, а оштрица му је затупљена. По дужини сечива, од балчака скоро до врха сабље, са обе стране, протеже се шири жлеб. Са једне стране сечива аплицирано је сидро, изнад кога се налази круна и до самог балчака натпис: „WEYERSBERG – SOLINGEN“. На другој страни је биљни орнамент. Дршка је од дрвета, пресвучена црном гуштеровом кожом и обавијена месинганом жицом. Леђни оквир дршке приказује стилизовану Нептунову главу са трозупцем. Корпа балчака је од позлаћеног месинга и на њој је аустријски двоглави орао, а изнад  две нериде (девојке), које држе сидро.

челик, месинг, кожа

19. век, Беч, фирма Солинген

дужина: 92,5 цм; дужина сечива: 78 цм; дужина дршке: 14,5 цм; ширина балчака: 14 цм

Сабља личи на морнаричку официрску сабљу Краљевине СХС М. 1924, која је рађена по узору на сабљу М. 1862.

Поклон Скупштине општине Крагујевац 1963. године.

Инв. бр. И-45

 

48.САБЉА АУСТРИЈСКЕ КОЊИЦЕ М. 1904

Сабља личи на официрску сабљу М. 1861/64 и М. 1861/77, само што на заштитнику рукохвата има седам рупа. Сечиво сабље је челично, повијено уназад, оштрица је са једне стране затупљена,  а са друге стране, при врху је наоштрена. Телуће је ојачано, при врху  делимично излази  на сечиво. При дну, са десне стране, сигнирано је „ED. JUNG“ (слабо читљиво). Дршка сабље је од дрвета, пресвучена кожом и издељена је на режњеве. У доњем делу ојачана је гвозденим прстеном. Леђни оков је од гвожђа, са ушима, које се настављају у плитку капу на глави дршке, са закивком на темену. Рукобран је од гвожђа, лучно заобљен са асиметричним заштитним проширењем у предњем делу), на коме се налази 27 мањих рупица. При врху су два издужена прореза за ремен.

челик, гвожђе, дрво

Крај 19. почетак 20. века, радионице Аустроугарске

дужина: 103 цм; дужина сечива: 86 цм; дужина дршке: 15 цм

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-273

 

49.ОФИЦИРСКА САБЉА БЕЗ КАНИЈЕ М. 1861/77

Сечиво сабље је једносекло и на десној страни има дубок жлеб (од корпе браника по дужини, скоро до самог врха сабље). Врх сабље је шиљаст, сечиво је кородирало. Дршка сабље је ребраста, израђена од дрвета и са горње стране је опкована гвозденим лимом. Браник (корпа) је елипсастог облика, израђен од гвожђа, са седам рупица. Горњи део је испупчен у облику репа, са два правоугаона отвора.

гвожђе, челик, дрво

19. век, радионице Аустрије

дужина: 98 цм; дужина сечива: 82 цм; дужина дршке: 18 цм; ширина корпе: 13 цм

Сабља има сличности са аустријском официрском морнаричком сабљом М. 1862. Сабљу су носили српски официри.

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-659

 

50.ВОЈНИЧКА САБЉА СА КАНИЈОМ М. 1825

По мишљењу Бранка Богдановића ради се о официрској сабљи М. 1861/64 израђеној у Солингену. Сечиво сабље је једносекло, наоштрено са једне стране, а врх је шиљаст. Са обе стране сечива протежу се два дубока жлеба. Сечиво је кородирало. Дршка сабље је израђена од ребрастог дрвета и пресвучена је гуштеровом кожом, црне боје (кожа је оштећена). Горњи део ручке је опкован месингом. Кроз средину пролази нитна. Балчак је у облику испреплетене корпе и има пипак, који се надвија над корен сечива. Канија се, при дну, завршава у облику птичијег кљуна. На горњој страни има две месингане гајке, које су служиле да се сабља причврсти за каиш.

челик, дрво, месинг, кожа

19. век, Солинген, Аустрија

дужина: 99 цм; дужина сечива: 83,5 цм; дужина рукохвата: 14,5 цм; дужина каније: 92 цм; ширина балчака: 13 цм

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-665

 

51.ОФИЦИРСКА САБЉА

Сечиво сабље је од челика, при врху оштро. Сечиво при телућу има шири, а по средини ужи жлеб. Дршка је од рога и у облику је птичије главе (као код шашке), а корен дршке је опкован месингом. Рукобран је израђен од месинга,  са горње и доње стране,  повијен је ка оштрици. Са обе стране налазе се две плочице, које улазе над сечиво.

челик, месинг, рог

19. век, западне радионице

дужина: 90 цм; дужина сечива: 56,5 цм; дужина рукохвата: 13,5 цм; ширина рукобрана: 10, 5 цм

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-271

 

52.СРПСКА ОФИЦИРСКА САБЉА

Опис у Књизи инвентара не одговара опису сабље под инв. бр. И-46. Опис је потпуно различит за сабљу која се води под тим бројем.

19. век

Инв. бр. И-46

 

53.ВОЈНИЧКА САБЉА БЕЗ КАНИЈЕ

Сечиво сабље је од челика. При врху телућа, скоро до врха, налазе се два уска жлеба. На једној страни сечива утиснута је ознака  „I Ф“, а испод су монограми. Друга страна је иста. Рукохват је од рога, при врху оштећен (претпоставља се да је био у облику птичије главе). Кроз средину рукохвата иду две нитне. Нема рукобран (накрсницу). Личи на шашку. Сабља се у Књизи инвентара историјских предмета водила под бр. 46, али опис не одговара, па је добила нови инвентарни број.

челик, рог

Крај 19. почетак 20. века

дужина: 89 цм; дужина сечива: 76,5 цм; дужина дршке: 12,5 цм

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-1073

 

54.АРТИЉЕРИЈСКИ ТЕСАК М. 1862

Сечиво тесака је наоштрено. Са једне стране има дубок жлеб, док је са друге стране глатко. Дршка је тешка, у облику је птичијег кљуна, израђена  од дрвета и са обе стране има по четири нитне. Браник је у облику крста и завршава се са две јабучице.

челик, дрво

19 – 20. век, вероватно ВТЗ Крагујевац

дужина: 63 цм; дужина сечива: 46 цм; ширина браника: 12, 7 цм

Тесак је био у употреби српске војске. Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-571

 

55.АРТИЉЕРИЈСКИ ТЕСАК М. 1862

Сечиво тесака је масивне израде, са једне стране наоштрено и оштрица се повија уназад. Дуж једне стране сечиво има дубок и широк жлеб. На корену оштрице, при рукобрану, утиснута је ознака „X/9“. Рукобран је у облику крста, који се завршава у облику кугли. На једној страни је утиснута ознака фабрике, а на другој нумерисан број 14. Рукохват је у облику птичије главе, обложен дрветом, које је оштећено и спојено са четири нитне.

челик, дрво

19 – 20. век,  ВТЗ Крагујевац

дужина: 61,2 цм; дужина сечива: 45 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-572

 

56.АРТИЉЕРИЈСКИ ТЕСАК М. 1862

Сечиво тесака је масивно, наоштрено са једне стране и има широк и дубок жлеб. Са друге стране сечиво је глатко. Дршка тесака је у облику птичијег кљуна, израђена од дрвета и са обе стране има четири нитне. Браник је у облику крста и завршава се са две јабучице.

челик, гвожђе, дрво

19 – 20. век, вероватно ВТЗ Крагујевац

дужина: 62,5 цм; дужина оштрице: 46 цм; ширина браника: 13 цм

Тесак је био у употреби српске војске.

Поклон.

Инв. бр. И-573

Тесаци под инв. бр. 571, 572 и 573 су М. 1862  спадају у тесаке аустријских пионира без каније. Опис из Књиге инвентара, када је у питању историјат тесака, не одговара опису датом у литератури, па тиме и месту израде.

 

57.НОЖ – ТЕСАК

Нож је израђен од гвожђа, из једног дела. Наоштрен је са једне стране и нема браник. Дршка је у облику птичије главе.

гвожђе

Друга половина 19. века,  ВТЗ Крагујевац

дужина: 29 цм; дужина сечива: 17,5 цм

Поклон Владана Николића 1973. године.

Инв. бр. И-559

 

58.ВОЈНИЧКИ НОЖ ЗА ПУШКУ М. 1873

Дршка ножа је од ребрастог месинга. Са горње стране има жлеб за повлачење на цев пушке (дубљи део дужине 3,5 цм, плићи део дужине 7,7 цм). Са стране, дршка има две металне нитне и једну металну плочицу, дужине 5 цм. Накрсница је од челика. На горњем делу је метални прстен, док је доњи део  савијен лучно, према сечиву. Са једне стране накрснице нумерисано је „М. 48059“. Сечиво има обострано дубок и широк жлеб, који иде скоро до врха. Сечиво је повијено надоле. Врх је наоштрен. Са обе стране ножа, на телућу је натпис. На сечиву, до накрснице, утиснут је жиг  „M  S.“.

метал, челик, месинг

19. век, 1873. година, St. le Etiene, Француска

дужина: 70 цм; дужина сечива: 37,7 цм; дужина дршке: 12,5 цм; ширина сечива: 2,7 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-80

 

 

В А Т Р Е Н О  О Р У Ж Ј Е

 

59.ПУШКА КРЕМЕЊАЧА  (ЏЕФЕРДАР)

Кундак је израђен од дрвета, браон боје, резбарен је и украшен месинганим плочицама. Цев је, са доње стране, обложена дрветом и спојена месинганим прстеном. Има задњи нишан, а са леве стране цеви налази се метална гајка за каиш. Месингани делови су тауширани биљним орнаментима. Табан са системом опруга налази се споља. Унутрашњост цеви је глатка и претпоставља се да је рађена у Фојници. Кундак је француског типа. Недостаје механизам за окидање.

гвожђе, дрво, месинг

19. век (прва половина), Фоча, Фојница, Призрен

дужина: 176 цм; дужина цеви: 139 цм; дужина кундака: 38 цм; ширина кундака: 11 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-108

 

60.ПУШКА КРЕМЕЊАЧА  (ЏЕФЕРДАР)

Кундак пушке је од дрвета, црне боје, резбарен. Чело кундака је опковано  месинганом плочицом, са две јабучице. Доњи део кундака је израђен у облику месинганог листа, а горњи део је орнаментисан са три месингане плочице, рељефно обрађене. Браник ороза је од месинга. На десној страни механизма за опаљивање (табан) утиснута су слова G. L. O., а затим следи натпис на турском језику. Са леве стране и при врху цеви, утиснути су монограми. Цев пушке је глатка. Изнад ороза је аплицирана и орнаментисана месингана плочица. На левој страни има алку за ременик. Задњи нишан је од месинга. Од кундака, до средине цеви, налази се дрвени усадник. Дрвени део пушке је за цев спојен са два месингана, орнаментисана прстена. Има лежиште за шипку за чишћење.

дрво, метал, месинг

19. век, Фоча, Фојница, Призрен, Скопље

дужина: 152 цм; дужина цеви: 114,5 цм; дужина кундака: 37,5 цм; калибар: 15 мм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-59

 

61.ПУШКА КРЕМЕЊАЧА  (ЏЕФЕРДАР)

Кундак пушке је од дрвета, црне боје. На горњем делу има аплициране три месингане плочице (цветни орнаменти). Ороз и заштитник ороза су од месинга, који се протеже на кундак и усадник, који су цветно орнаментисани. Са десне стране барутне коморе (табан) налази се механизам за опаљење, а са леве стране, орнаментисана месингана плочица. На левој страни има две алке за ременик. Испод цеви је шипка за чишћење цеви. Задњи нишан је од месинга. На саставу цеви и дрвеног дела пушке, налази се орнаментисани месингани прстен.

метал, дрво, месинг

19. век, Фоча, Фојница, Призрен, Скопље

дужина: 113,5 цм; цев: 78 цм; кундак: 36,5 цм; ширина кундака; 10,5 цм; калибар: 19 мм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-113

 

62.ПУШКА КРЕМЕЊАЧА (ЏЕФЕРДАР)

Кундак пушке је од дрвета, браон боје, изрезбарен геометријским и биљним орнаментима. Део кундака, уз ороз, посебно је избочен и опкован месингом. Механизам за опаљење (табан) се налази на десној страни барутне коморе, а на левој страни је орнаментисана месингана плочица. Усадник за цев спајају два месингана прстена. Уз њих је алка за каиш. Предњи и задњи нишан су од месинга. Недостаје плочица заштитника ороза. Цев је глатка.

метал, дрво, месинг

18 – 19. век, радионице Фоча, Фојница, Призрен, Скопље

дужина: 113,5 цм; цев: 78 цм; кундак: 36,5 цм; ширина кундака: 10,5 цм; калибар: 19 мм Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-114

 

63.ПУШКА КРЕМЕЊАЧА  (ЏЕФЕРДАР)

Кундак пушке је од дрвета, црне боје. Чело кундака је опковано месинганом плочицом. На горњем делу кундака налазе се четири месингане, орнаментисане плочице. Заштитник ороза је од месинга. На десној страни, изнад ороза, налази се механизам за опаљење (табан). На левој страни је орнаментисана плочица са угравираном годином „1839“. Задњи нишан је од месинга. Дрвени део (усадник) за цев спаја месингани прстен. Цев је глатка. Недостаје део дрвета на саставу кундака и цеви. При врху цеви,   налази се месингана плочица, у облику листа.

метал, дрво, месинг

19. век, радионице Фоча, Фојница, Призрен, Скопље

дужина: 148 цм; цев: 101,5 цм; кундак: 37 цм; ширина кундака: 10,5 цм; калибар: 20мм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-62

 

64.ПУШКА КРЕМЕЊАЧА  (РАШАК)

Назив рашак добила је по кундаку који је при врху „рашљаст“ (да би боље могао да налегне на раме). Кундак пушке је опкован месинганим лимом, беле боје. На горњем делу кундака, до барутне коморе, са леве и десне стране, налазе се месингане плочице, троугластог и елипсастог облика. Са десне стране је механизам за опаљење (табан).  Цев пушке има четири месингана прстена и два прстена од обичног лима (касније појачавана). На првом прстену налази се задњи нишан. Предњи нишан одваја се од цеви. На левој страни, од барутне коморе и механизма за опаљивање, налази се алка за ременик. Друга алка за ременик је на десној страни, испод средине цеви. Ороз је без браника и завршава се месинганом куглицом. Испод механизма за опаљење, са десне стране, на окову, утиснута су слова: „N. L. M L N“.

метал, месинг, дрво

19. век, Фојница, Фоча, Призрен, Скопље

дужина: 137 цм; цев: 108 цм; кундак: 29,5 цм; ширина кундака: 11,5 цм; калибар: 18 мм Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-107

 

65.ПУШКА КРЕМЕЊАЧА  (АРНАУТКА , РОГА)

Кундак пушке је танак, повијен у облику слова Т и са обе стране обложен месинганим орнаментисаним плочицама. Кундак и усадник су обложени лимом, са урезаним флоралним орнаментима. Цев за  усадник спајају три месингана, орнаментисана прстена. Са десне стране налази се механизам за опаљење (табан) и барутна комора. Ороз је без браника. Са леве стране има четвртасту алку (на средини) за ременик. Цев је споља профилисана, у облику седмоугла. Уста цеви су оштећена са горње стране. Цев је унутра глатка. Пушка је опкована лимом и орнаментисана биљним мотивима.

метал, месинг, дрво

18 – 19. век, домаће радионице, највероватније су већим делом из Шпаније и Италије

дужина: 141 цм; цев: 115 цм; кундак: 27,5 цм; ширина кундака: 11,5 цм; калибар: 18мм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-106

 

 

66.ПУШКА КРЕМЕЊАЧА  (ЏЕФЕРДАР)

Кундак је од дрвета, црне боје. Све до механизма за опаљивање, кундак је опкован месинганим лимом. Део лима недостаје. На доњем делу пушке, до кундака, налази се алка за ременик. Кундак је делимично оштећен. Са леве стране, од барутне коморе, налази се месингана плочица која је орнаментисана биљним мотивима. Са десне стране је механизам за опаљивање и барутна комора (табан). На плочици барутне коморе је натпис „ZVGNO“. Недостаје заштитник ороза. Део усадника је оштећен. Усадник за цев спајају са месингана прстена. На средини цеви је месингани део за шипку, а испод два уреза. Цев је унутра глатка. Предњи и задњи нишан не постоје.

метал, дрво, месинг

19. век, радионице Фоча, Фојница, Призрен, Скопље, цев је израђена у некој од западних радионица (Италија)

дужина: 166,5 цм; цев: 134,6 цм; кундак: 35,5 цм; ширина кундака: 11 цм; калибар: 20мм

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-111

 

67.ПУШКА КРЕМЕЊАЧА  (ЏЕФЕРДАР)

Кундак пушке је од дрвета, браон боје, опкован са горње и доње стране месинганом плочицом. На кундаку и усаднику налазе се две округле гајке за ременик. На десној страни је механизам за опаљење и барутна комора (табан). На плочици механизма је натпис: „CHIN ELLI“. Не постоји заштитник ороза. На левој страни је месингана ромбоидна плочица, зашрафљена са два шрафа. Постоји задњи нишан. Цев је од гвожђа, унутра глатка. При врху уста цев је орнаментисана. Кундак је изрезбарен биљним орнаментима.

19. век, радионице Фоча, Фојница, Призрен, Скопље. Цев је израђен у некој од западних радионица (Италија).

гвожђе, дрво, месинг

дужина: 180,5 цм; цев: 142,5 цм; кундак: 38 цм; ширина кундака: 12,5 цм; калибар: 20мм

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-109

 

68.ПУШКА КРЕМЕЊАЧА (ВОЈНИЧКИ КАРАБИН)  

Кундак је израђен од дрвета, браон боје. Чело кундака је опковано је месинганом плочом, која је украшена биљним орнаментима. На десној страни тела пушке налази се механизам за опаљење и барутна комора (табан), у облику птичијег кљуна. Има вијак за подешавање и удубљење за сипање барута. Испод пушке је обарач са браником, који је израђен од лима. Цев је левкастог облика, а уста цеви су у облику трубе. Са доње стране, цев  за усадник причвршћују два метална прстена. Дрвени део, испод цеви, има отвор за увлачење шипке. На левој страни тела пушке налази се метална плочица причвршћена са два завртња. Цев је унутра глатка.

гвожђе, месинг, дрво

19. век, радионице Фоча, Фојница, Призрен, Скопље или увоз, највероватније  је цев француског или шпанског порекла.

дужина: 96 цм; цев: 56,5 цм; кундак: 39 цм; ширина кундака: 11 цм; ширина механизма за опаљење са телом: 14,5 цм; отвор цеви (калибар): 62 мм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-110

 

69.ПУШКА КРЕМЕЊАЧА

У Књизи инвентара Збирке историјских предмета наведена пушка се води као капислара. Пушка је некомплетна, недостају механизам  за опаљење. Кундак је масиван, израђен од дрвета, браон боје. На појединим местима је резбарен. Чело кундака је масивно, опковано металним делом, са удубљењем у облику  слова V, за наслањање на раме. Чело је тауширан биљним орнаментима. Лева страна кундака има једно дрвено испупчење, у облику наслона за ороз. Испод је обарач (ороз) са китњастим, таласастим браником, који се протеже на доњи део кундака и укосника.  Цев је осмоугаона, са доње стране, до половине, обложена је дрветом (на појединим местима изрезбарено). На горњем делу цеви, код механизма за опаљење, налази се натпис: „KIRNER JOSEF PERSTEN ONTOTT AEZZESO“. Цев пушке је олучена.

гвожђе, челик, дрво

19. век, радионице Аустроугарскe, највероватније Беч

дужина: 114 цм; цев: 71,5 цм; кундак: 41 цм; ширина кундака: 17,2 цм; уста цеви: 2,4 цм; тело са механизмом за опаљење: 20 цм; калибар: 10 мм

Пушка је била у употреби аустроугарске и највероватније српске војске крајем 19. века. Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-173

 

70.ПУШКА КРЕМЕЊАЧА

Пушка се у Књизи инвентара Збирке историјских предмета води као капислара. У литератури није пронађен изглед ове пушке. Механизам за опаљење не постоји. По процени више подсећа на пушку кремењачу. Кундак пушке је од дрвета, браон боје, на појединим местима резбарен биљним орнаментима. Лева страна кундака има наслон за образ. Чело је опковано масивним гвожђем, тауширано биљним орнаментима и у облику је рога. Механизам за окидање састоји се од два обарача и браника, који је изрезбарен. Део браника протеже се на доњу страну кундака и причвршћен је металним завртњем. Цев пушке је округла, а при врху правоугаона. По горњем делу цеви налази се метална трака, на коју је причвршћен задњи и предњи нишан са мушицом. На делу цеви, до механизма за опаљење је натпис: „ZOLLER ANTONIE A PEST“. Цев је једним делом, са доње стране, обложена дрветом, које је на појединим деловима резбарено и опковано месинганим плочицама, са биљним орнаментима и ликовима животиња. При врху цев је осмоугаона.

гвожђе, челик, месинг, дрво

19. век, радионице Пешта, мајстор Золер Антоније

дужина: 123,5 цм; цев: 73 цм; кундак: 44 цм; ширина механизма за опаљење: 18 цм; уста цеви: 2,5 цм

Пушка је била у употреби аустроугарске и српске војске.

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-174

 

71.ПУШКА КРЕМЕЊАЧА  (ЏЕФЕРДАР)

Кундак пушке је опкован месинганом орнаментисаном плочицом. На поткову кундака недостаје плочица. Кундак је израђен од дрвета, црне боје. На горњем делу кундака је орнаментисана, месингана плочица. Ороз је без браника. На десној страни барутне коморе налази се механизам за опаљење, на коме је натпис: „POTZDAM MAGAZ“, а испод утиснута слова  „A. D.“. Верује се да је западног порекла. Цев пушке је заобљеног облика и на левој страни има алку за ременик. Цев је орнаментисана и на врху, код уста, и на саставу, код кундака. На цеви се налази пет орнаментисаних, месинганих прстенова. Испод цеви је шипка за чишћење цеви.

метал, дрво, месинг

19. век, радионице западне провeнијенције

дужина: 121 цм; цев: 88 цм; кундак: 34 цм; калибар: 14

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-112

 

72.КУБУРА  КРЕМЕЊАЧА  (ПЕЋАНКА, ВЕНЕДИК)

Кубура је припадала Томи Вучићу Перишићу (1788-1859.). Дршка кубуре је заобљена, опкована месингом и тауширана биљним орнаментима. Механизам за опаљење је обложен и украшен месингом. Ороз и заштитник ороза су од месинга и са доње стране су украшени биљним орнаментима. Са леве стране ороза, налази се аплицирана месингана плочица, украшена представама човека и животиње. Дрвени део кубуре је изрезбарен биљним орнаментима. На доњем делу, испод цеви, налазе се два месингана украса. Цев је украшена биљним орнаментима. На месту спајања цеви и дршке, на горњем делу, налазе се три црте (јединице). Кубура се завршава дршком, на чијем врху је јабучица.

метал, дрво, месинг

19. век, Пећ, западне земље

дужина: 56 цм; ширина код механизма за опаљење: 6,5 цм; калибар: 16 мм

Поклон Алексе Михаиловића.

Инв. бр. И-126

 

73.КУБУРА КРЕМЕЊАЧА ( ДАНЦИКИЊА, ПЕЋАНКА)

Кубура је највероватније западног порекла, иако подсећа на пећанку, данцикињу или цалину. Има заобљену дршку, обложена је месингом и украшена биљним орнаментима. Ороз и заштитник ороза су од месинга. Дрвени део кубуре, као и горњи део цеви  изрезбарени су биљним орнаментима. Са леве стране, изнад ороза, налази се аплицирана месингана плочица, изгравирана биљним орнаментима. Са леве стране цеви, изнад ороза, налази се монограм. На горњем делу цеви, на средини, су утиснута слова „N.S.“ и слово „F“. Са десне стране, испод механизма за опаљење, угравирани су знаци „I. I.I. I.“. Са доње стране цеви налазе се две месингане плоче. Са доње стране кубуре дрво је оштећено.

дрво, месинг, метал

19. век, радионице западних земаља или Пећ

дужина: 55 цм; цев: 35 цм; ширина механизма за опаљење: 6,5 цм; калибар: 18 мм

Откуп од Александра Михајловића.

Инв. бр. И-123

 

74.КУБУРА КРЕМЕЊАЧА  (ЛЕДЕНИЦАШИЉА)

Кубура је припадала Томи Вучићу Перишићу (1788-1859.). По типу израде припада кубурама званим леденица, шиља. Сва је опкована месингом и изрезбарена биљним орнаментима. Дршка кубуре је танка, а врх се завршава у облику шиљка, који је опкован месингом. Горњи део дршке украшен је са десет малих корала и девет белих металних украса. Са десне стране је механизам за опаљење и барутна комора. Ороз је заоштићен месинганим, орнаментисаним штитником. Доњи део цеви, од дршке до врха, обложен је месингом са два месингана прстена. Испод цеви је арбија (шипка) за набијање пуњења цеви.

дрво, метал, месинг

19. век, радионице Рисан (Бока Которска)

дужина: 52 цм; ширина механизма за опаљење: 6 цм; калибар: 20 мм

Откуп од Александра Михајловића.

Инв. бр. И-124

 

75.КУБУРА КРЕМЕЊАЧА  (некомплетна)

Кубура је доста оштећена. Недостаје део цеви, као и део прибора за окидање и део рукохвата. Цев кубуре је са доње стране тауширана биљним орнаментима. Са доње стране је причвршћена дрвеним делом, који је резбарен биљним орнаментима. На доњи, дрвени део причвршћена је месингана шипка, жуте боје. На левој страни кундака, на цеви, налази се жута месингана плочица, а на десној страни је механизам за опаљење (оштећен). Део кундака је резбарен.

гвожђе, дрво, месинг

19. век, радионице Призрен, Фоча, Сарајево, Скопље

дужина: 40 цм; цев: 32 цм; кундак: 8,1 цм

Поклон Драгољуба Петровића.

Инв. бр. И-63

 

76.КУБУРА КРЕМЕЊАЧА  (ЛЕДЕНИЦА)

Кубура је, осим врха цеви, обложена посребреним, биљно орнаментисаним плочицама. Врх кубуре се завршава у облику јабуке, елипсастог облика је и са пипком на врху. Ороз је заштићен браником, који је израђен од посребреног материјала и орнаментисан биљним мотивима. Са једне стране је механизам за опаљење, израђен од гвожђа. Испод цеви налази се арбија (шипка). У доњем делу дршке налазе се две алке и посребрен ланац. Горњи део цеви кубуре је гладак.

гвожђе, посребрен материјал

19. век, радионице западне провeнијенције

Постоји могућност да се ради о реплици кубуре.

дужина: 51,5 цм; дужина цеви: 30,4 цм; дужина дршке: 20,5 цм; калибар: 15 мм

Поклон Стевана Роглића, генерал-пуковника из Крагујевца 1987-1990. године.

Инв. бр. И-170

 

77.КУБУРА КРЕМЕЊАЧА  (ПЕЋАНКА)

Дршка је од дрвета, обложена месингом. Врх дршке има крушколики облик, са пипком.  Горњи део дршке опкован је белом плочицом. Испод су ороз и заштитник ороза (од месинга), који се протежу на цев и дршку. Дршка је орнаментисана  биљним мотивима. Усадник се протеже до врха цеви. Испод су два месингана дела, у облику копља, за арбију. Цев је при врху декорисана биљним орнаментима. Са десне стране је механизам за опаљење. При врху, кумура је увезена месинганом жицом. Са леве стране механизма за опаљење кубура нема месингану плочицу.

метал, дрво, месинг

19. век, радионице Пећ или је увозног порекла

дужина: 52 цм; цев: 28,7 цм; дршка: 22 цм; калибар: 20 мм

Откуп од Зорана Петровића из Крагујевца.

Инв. бр. И-177

 

78.КУБУРА КРЕМЕЊАЧА  (ПЕЋАНКА)

Кубура је највероватније реплика. Дршка кубуре је од дрвета, украшена седефима и биљним орнаментима. Врх је у облику крушке, израђен  од месинга. Ороз и заштитник ороза су од гвожђа. Са десне стране налази се механизам за опаљење. Усадник је од дрвета и протеже се до уста цеви. Украшен је седефима и биљним мотивима. Цев је са горње стране глатка. Са леве стране механизма за опаљење налази се месингана плочица.

дрво, гвожђе, месинг

19. век, реплика, место производње непознато

дужина: 43 цм; цев: 20 цм; дршка: 21 цм; калибар: 20мм

Откуп од Момира Поповића из Крагујевца 1997. године.

Инв. бр. И-762

 

79.КУБУРА КРЕМЕЊАЧА  (ПЕЋАНКА)

 

Кубура је највероватније реплика. Дршка је од дрвета, украшена седефима и биљним орнаментима. Врх дршке је у облику крушке, обложен месингом. Ороз и заштитник ороза су од гвожђа и протежу се ка дршци и цеви. Са десне стране, налази се механизам за опаљење, док је са леве стране месингана плочица. Усадник је од дрвета и иде до уста цеви. Украшен је седефима и биљним орнаментима. Цев је са горње стране глатка.

дрво, гвожђе, седеф, месинг

19. век, место производње непознато

дужина: 47 цм; дужина цеви: 45 цм; дршка: 21 цм; калибар: 20 мм

Откуп од Момира Поповића из Крагујевца 1997. године.

Инв. бр. И-758

 

80.ЦЕВ КУБУРЕ КРЕМЕЊАЧЕ

Цев је округла, оштећена и кородирала. Од средине, ка механизму за опаљење, цев  је ромбоидна и четвртаста. Са доње стране, отвор цеви је затворен, савијеним предњим металним делом, који се протеже ка устима цеви.

метал, гвожђе

19. век, радионице Србије

дужина: 34 цм; пречник цеви: 1,9 цм

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-92

 

81.ЦЕВ КУБУРЕ КРЕМЕЊАЧЕ

Цев је округла. При врху, уста цеви су проширена, у облику трубе. При дну, на механизму за окидање, цев је четвртаста, ромбоидна. Од доњег дела цев се наставља на део механизма за окидање,  који је у облику стреле и има рупу у средини. Са горње стране, по целој дужини, цев је тауширана биљним орнаментима  златне боје.

гвожђе

19. век, радионице Србије

дужина: 27,6 цм; ширина уста: 4,4 цм

Цев је нађена у Новом Пазару, име проналазача и дародавца се не зна.

Инв. бр. И-93

 

82.ЦЕВ ПУШКЕ КРЕМЕЊАЧЕ

Цев је округла и кородирала. Украшена је сребрним илустрацијама и биљним орнаментима, који су местимично нестали. Уста цеви су проширена у облику капе.

гвожђе

19. век, радионице Србије

дужина: 53,2 цм; ширина цеви: 2,2 цм

Поклон Миће Урошевића из села Баре код Крагујевца 7.01.1965. године.

Инв. бр. И-142

83.ПУШЧАНА ЦЕВ

Цев је оштећена, глатка. При дну цеви постоје остаци механизма за окидање и опаљење.

гвожђе

19. век, место производње непознато

дужина: 82,5 цм; ширина уста цеви: 0,50 мм

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-476

 

84.ПУШКА КАПИСЛАРА М.1840

Пушка је руске производње, калибра 18 мм, израђена у Имовском заводу. Кундак пушке је од дрвета, браон боје. Потков кундака је од месинга и прелази на горњи део кундака. На том делу кундака је грб Руске царевине са двоглавим орлом и круном, а испод је утиснуто: „20 129 9428 ММ“. На левој страни кундак је избочен, а на десној се налази механизам за опаљење. Испод механизма, на металној плочици је угравирано:N Ж – 1840“. Заштитник ороза је од месинга и на њему је на два места натпис: „V 1840 SD 1840“, са монограмом. Заштитник прелази на кундак и цев. Заштитник ороза је овалног облика, широк и на њему је једна гајка за ременик, док се друга гајка налази на месинганом металном прстену, на средини цеви. Са доње стране, усадник за цев спајају  три месингана прстена (на средини цеви). Испод се налази шипка за чишћење цеви. Пушка има предњи и задњи нишан, на коме је нумерисан број 136. На левој страни механизма за опаљење налази се месингана плочица, у облику слова S и нумерисана година 1840.

месинг, дрво, челик, метал

19. век, Имовски завод, Русија

дужина: 145,5 цм; цев: 105 цм; кундак: 40 цм; ширина кундака: 10,5 цм; калибар: 18 мм

Пушка је била у употреби српске војске.

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-67

 

85.ПУШКА КАПИСЛАРА М. 1842

На десној страни механизма за опаљење налази се натпис  „BTT de st Etienne“. Кундак је од дрвета, браон боје, са опковом од метала, који прелази на доњи део кундака. Кундак је резбарен и на десној страни утиснут је кружни жиг „M. R.“, Усадник за цев спајају три металне гајке. Испод цеви је шипка за чишћење пушке. На усаднику су две гајке за ременике. На десној страни се налази механизам за опаљење, а на левој, мала плочица. На саставу кундака и цеви је натпис: „M le 1840“, а изнад лежишта метка цеви, са десне стране, нумерисан број 1840. Са леве стране налазе се два монограма „c de 18 N“.

метал, челик, дрво, месинг

19. век, St. Etienne, Француска

дужина: 147 цм; цев: 108,5 цм; кундак: 39 цм; ширина кундака: 11,5 цм; калибар: 18 мм

Пушка је била у употреби српске војске у ратовима 1876-1877. године.

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-66

 

86.ПУШКА КАПИСЛАРА  (КОЊИЧКИ КАРАБИН)

Кундак је израђен од дрвета, браон боје. Чело кундака је опковано месинганом плочом. На десној страни кундака урезана су слова „R. M.“. На десној страни тела пушке је механизам за опаљење, кокот, у облику главе коња, дужине 8,5 цм и ширине 5,5 цм, који удара у метални пипак са отворима. Кокот и пипак су причвршћени на металну плочицу. На левој страни тела пушке је месингана плочица.  Испод је обарач, са месинганим браником, који се протеже на кундак (са доње стране). Цев је левкастог облика, а уста цеви су у облику трубе. Са доње стране цев је, до самог врха, обложена дрветом, које има удубљење за углављивање шипке за чишћење пушке.

гвожђе, месинг, дрво

19. век, радионице западних земаља или ВТЗ Крагујевац

дужина: 84 цм; цев: 47 цм; кундак: 37,5 цм; ширина уста цеви: 4,5 цм; ширина кундака: 11,5 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац 1963. године.

Инв. бр. И-55

 

87.ПУШКА КАПИСЛАРА (WINCHESTER)

Пушка је некомплетна. Кундак пушке је израђен од дрвета, браон боје. Чело кундака је опковано металном плочом. На доњој страни је метално дугме за каиш. Тело пушке је, са свих страна, опковано металном (месинганом) плочом, жуте боје. Испод се налази обарач и метална полуручица за репетирање. На горњој страни је метални кокот, који се нагиње и при репетирању удара у капислу. Доњи део цеви је, до половине, обложен  дрветом, браон боје. На телу пушке постоје два отвора за убацивање метака и пражњење чаура. На доњем делу цеви, до уста, налази се нишан, а на предњем делу мушица. Цев је округла, мало кородирала. Уста цеви имају промер 1,5 цм. Испод обарача, на телу пушке је утиснуто „113533 P“.

челик, дрво, месинг

19. век, увоз из неке од западних земаља

дужина: 113 цм; цев: 66,5 цм; кундак: 28,7 цм; ширина кундака: 11,5 цм

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-65

 

88.ПУШКА КАПИСЛАРА

Пушка спредњача, пуњена је на уста цеви. Кундак је од дрвета, браон боје (оштећен). Чело кундака је опковано металом. Врат кундака је напукао на левој и десној страни, као и код ороза. Горњи део кундака је за цев спојен  шином од плеха (реконструкција). Има кожни ременик (реконструкција), који се држи на две гајке, на кундаку и на средини цеви пушке. На доњем делу цеви налазе се два ваљкаста лежишта за арбију за чишћење пушке. Испод је обарач са штитником, који прелази на кундак и цев. На десној страни је механизам за опаљење, а на левој метална плочица у облику слова S. Цев је глатка, мало кородирала.

метал, дрво, кожа

19. век, непознато место производње

дужина: 141 цм; цев: 101 цм; кундак: 39 цм; ширина кундака: 11 цм; калибар: 20 мм

Пушка је одузета због бесправног држања. СУП Крагујевац је пушку 1966. године  предао  Народном музеју.

Инв. бр. И-176

 

89.ПУШКА  (PEABODY MARTINI)

На левој страни сандука је натпис: „MAN F. O. BY PROVIDENCE TOL CO PROVRI U.S.A.“, а испод њега  и натпис на турском језику. У левом, горњем углу сандука, налази се монограм са петокраком и словом M. Са десне стране сандука је натпис на турском језику. Пушка је система винчестер. Кундак је од дрвета, браон боје, опкован металом. Испод је окидач, са месинганим браником и механизмом за репетирање. Цев пушке је, осим дела при врху, обложена дрветом. Има задњи и предњи нишан. Недостаје део механизма за опаљење. Цев и дрвени део спајају два метална прстена.  На предњем делу налази се гајка, као и место за нож.

дрво, метал, челик

19. век, УСА

дужина: 110 цм; ширина кундака: 12 цм; калибар: 10 мм

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-630

 

90.КУБУРА КАПИСЛАРА

Кубура је израђена у једној од приручних радионица. Тело кубуре и дршка су од дрвета. Цев кубуре, механизам за опаљење (на десној страни), кокот, ударна игла, обарач и браник обарача су израђени од гвожђа. Цев кубуре је причвршћена за дрвени део тела  лименим прстеном. Кокот механизма за окидање је у облику главе коња.

гвожђе, дрво

Крај 19. века, приручне радионице, ручна израда

дужина: 30,5 цм; калибар: 20 мм (ширина уста цеви)

Кубура је употребљавана као део личног оружја.

Откуп од Новице Ђорђевића из Крагујевца 1983. године.

Инв. бр. И-661

 

91.КУБУРА КАПИСЛАРА

Кубура је на преклапање, са дрвеном дршком. Дршка је благо повијена надоле са малим проширењем на крају. Неисправна. Цев је од гвожђа. Испод цеви је обарач са браником, који се протеже на дршку. На средине цеви је четвртасти отвор. Са десне стране тела кубуре је механизам за преклапање. При врху је кокот за опаљење. Усадник кубуре је од метала.

метал, дрво

Крај 19. почетак 20. века, приручне радионице

дужина: 50 цм; цев: 31,5 цм; калибар: 10мм

Кубура је служила за пуцање на свадбама.

Откуп од Милутина Ђурића из Кормана код Крагујевца 1969. године.

Инв. бр. И-180

 

92.ВОЈНИЧКА ПУШКА М. 95 (ШТАЈЕР)

Пушка је немачке производње М. 95, система  штајер. Има две гајке и ременик. Фабрички број је 94344. Кундак је од дрвета, браон боје, поломљен, а чело је опковано металом. Испод се налази обарач са магацином за муницију и браник обарача. Изнад је механизам (ручица са јабучицом) за репетирање пушке и убацивање метка у цев. Има предњи и задњи нишан. Дрвени део уоквирује цев до самог врха. Цев је на средини спојена са дрвеним делом металном гајком. На левој страни, при врху цеви, налази се отвор за шипку за чишћење.

метал, челик, дрво, кожа

19. век (1895.), Немачка

дужина: 126,5цм; отвор цеви: 0,8 мм; калибар: 7,9 мм

Пушка је одузета  због бесправног држања. СУП Крагујевац је пушку 1979. године предао Народном музеју.

Инв. бр. И-332

 

 

 

93.ВОЈНИЧКА ПУШКА М 95 (ШТАЈЕР)

Пушка је немачке производње М 95, система штајер. Пушка има уски ременик, који се држи на две гајке (на кундаку и цеви). Ременик је оштећен. Фабрички број пушке је 260. Неисправна. Кундак је од дрвета, браон боје, а чело кундака је опковано металом. Врат кундака је ојачан плехом. На доњем делу је окидач, заштићен браником и магазин за муницију. Предњи део је ручица са јабучицом, за репетирање и механизам, за лежиште метка. Цев је до самог врха обложена дрветом, које је оштећено. На предњој страни цеви налази се нишан, а на задњој мушица. Са леве стране врха цеви налази се шипка за стављање ножа.

метал, дрво, челик, кожа

19. век (1895.), Немачка

дужина: 100 цм; калибар: 7,9 мм

Пушка је одузета због бесправног држања. СУП Крагујевац је пушку предао 1979. године Народном музеју.

Инв. бр. И-333

 

94.ПУШКА М. 1880  (MAUSER)

Пушка је преправљена у ловачки карабин. Била је једнометна, али је у ВТЗ-у преправљена, по систему Косте-Коке Миловановића, у петометку. Кундак је светло браон боје. Са леве стране има испупчење за образ. Врх кундака је опкован месинганим оковом, у облику слова V и орнаментисан биљним орнаментима. Потков кундака има монограм. На лежишту метка је натпис: „БР. МАУЗЕР и  ДР ОБЕНДОРФ“ иВИРТЕРМБЕРГ пеш. О N 1880“. На затварачу је нумерисан број 3590, а на лежишту метка, са десне стране, број 1883. Између цеви и лежишта метка, са обе стране је натпис: „ВБЛ. Р. ТОДИЋ“. Испод сандука, са десне стране, налази се да је пушка израђена у ВТЗ-у Крагујевац. Око окидача је месингани китњасти заштитник, са биљним орнаментима, који се протеже на кундак и усадник цеви. Између кундака и усадника цеви налази се део, који је изгравиран. Усадник је од дрвета и протеже се до пола цеви. Има предњу гајку за каиш. Предња страна, до лежишта метка, налази се ручица са јабучицом, за репетирање и убацивање метка у цев. Примерак који поседује Збирка историјских предмета је једнометни карабин маузер. На десној страни механизма за опаљење налази се „лептир“ за кочење пушке. Има задњу мушицу за нишањење.

дрво, челик, метал

19. век (средина), Витермберг, Обендорф, Немачка

дужина: 106 цм; ширина кундака: 11 цм; калибар: 12 мм

Поклон Савеза бораца Крагујевац.

Инв. бр. И-20

 

95.ПИШТОЉ ТУЛУМБАШ (ГАСЕР)

Пиштољ је француске производње М. 1876. Фабрички број је 68542. Дршка је обложена дрвеним корицама, а предњи и задњи део пиштоља је од метала. У средини је „тулумбе“ за шест метака. Задњи део је кокот, за опаљивање ударом у капислу. Обарач је заштићен штитником од метала, цев је глатка, а испод се налази шипка за чишћење. Дршка је тачкасто украшена урезивањем.

челик, метал, дрво

19. век, St. Etienne, Француска

дужина: 23 цм; калибар: 15 мм

Пиштољ је припадао претку Милорада Томића из Сипића. Коришћен је у Српско-бугарском рату 1886. године. Радослав Обрадовић из Великих Крчмара га је откупио од М. Томића. За Народни музеј пиштољ је откупљен од Р. Обрадовића 1970. године.

Инв. бр. И-186

 

96.РЕВОЛВЕР ТУЛУМБАШ  (НАГАН)

Револвер је модел 1895, има добош за пет метака, калибар је 12 мм-војни пиштољ. Фабрички број је 14496. Дршка је од дрвета, црне боје, опкована гвожђем. На дну је кружна алка. У средини је добош са системом за отварање, а позади кокот са ударном иглом. Испод је ороз са браником, као и арбија за чишћење. Цев је глатка, а код уста цеви револвер има мушицу (нишан). Дршка је по средини пробушена са две нитне. Испод „тулумба“, ка цеви, нумерисан је број 14496. При дну цеви је жиг. Изнад обарача урезана су два слова „ТТ“.

челик, метал, дрво

19. век (1895.), Русија

дужина: 24 цм; дужина дршке: 9 цм

Револвер је био у употреби српске војске.

Револвер је одузет због бесправног држања. СУП Крагујевац је револвер предао 1979. године Народном музеју

Инв. бр. И-329

 

97.ПИШТОЉ (КОЛТ)

Пиштољ је некомплетан. Цев је осмоугаона. При врху има мали нишан. У средини је буренце, са шест отвора за метке. Дршка пиштоља је некомплетна и оштећена.

гвожђе, челик

Друга половина 19. почетак 20. века

дужина: 28,5 цм; дужина цеви: 14 цм

Пиштољ је био у употреби српске војске, официрског кадра.

Поклон Скупштине општине Крагујевац.

Инв. бр. И-561

Сви предмети који су поклон Скупштине општине Крагујевац до 1941. године припадали су Музеју ВТЗ Крагујевац. Пронађени су на тавану Градске тржнице после Другог светског рата.

 

 

М У Н И Ц И Ј А

 

98.ТОПОВСКО ЂУЛЕ

Ђуле је ливено, шупље. Служило је за пуњење топа. Има отвор пречника 2,7 цм. Дебљина тела ђулета износи 3 цм.

гвожђе-ливење

19. век, непознато место производње, највероватније ВТЗ Крагујевац

пречник: 11,2 цм

Ђуле је пронађено у дворишту Народног музеја и Прве крагујевачке гимназије 1968. године.

Инв. бр. И-215

 

99.ТОПОВСКО ЂУЛЕ

Ђуле је ливено, шупље. Има отвор пречника 3,5 цм. Дебљина тела ђулета је 3,8 цм. Служило је за пуњење топа.

гвожђе-ливење

19. век, непознато место израде, највероватније ВТЗ Крагујевац

пречник: 21,5 цм

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-221

 

100.ТОПОВСКО ЂУЛЕ

Ђуле је округлог облика, са удубљењима, кородирало. Служило је за пуњење топа.

гвожђе

19. век,  ВТЗ Крагујевац

обим ђулета: 29 цм

Пронађено у Закути. Поклон Ђукића 1975. године.

Инв. бр. И-563

 

101. ТОПОВСКО ЂУЛЕ

Ђуле је већег калибра, округло, израђено од гвожђа. На једној страни има округао отвор. Унутрашња страна је празна. Ђуле је делимично оштећено. Било је у употреби српске војске.

гвожђе, метал

19. век, ВТЗ Крагујевац

Ђуле је пронађено приликом ископавања темеља зграде Елвод из Крагујевца. Поклон РО Елвод 1986. године.

Инв. бр. И-694

 

102.ТОПОВСКО ЂУЛЕ

Ђуле је округло, мањег обима, ливено, пуно. Служило је за топове мањег калибра који су били у наоружању српске војске у 19. веку. Делимично је оштећено.

гвожђе

19. век, АТЗ Крагујевац

Откуп од породице Лазаревић 1986. године.

Инв. бр. И-684

 

103.ТОПОВСКО ЂУЛЕ

Ђуле је округло, израђено од гвожђа, ливено. На једној страни има отвор. Изнутра је шупље. Служило је за пуњење топа већег калибра. Било је у наоружању српске војске у 19. веку. Делимично оштећено.

гвожђе

19. век, ВТЗ Крагујевац

обим: 69,5 цм

Поклон.

Инв. бр. И-574

 

104.ЂУЛЕ ДВОКРАКО

Ђуле је у облику минијатурног тега, са две металне кугле, које су спојене елипсастим (вертикалним) металним делом.

гвожђе

19. век, ВТЗ Крагујевац

Нађено је у Бечевици код Крагујевца. Поклон Драгана Матовића.

дужина: 19 цм; обим: 14,5 цм

Инв. бр. И-97

 

105.ПУШЧАНО ЗРНО (три комада)

Зрна су у облику кугли. На једној страни имају испупчења у виду петељки. Лоптастог су облика и више личе на минијатурне јабуке.

олово

средина 19. века, ВТЗ Крагујевац

дужина: 2 цм; пречник: 1 цм

Поклон.

Инв. бр. И-99

 

106.ПУШЧАНО ЗРНО (два комада)

Оловна зрна су служила за пушку берданку калибра 16 мм.

олово

19. век

дужина: 2,5 цм; пречник: 1,4 цм

Зрна су делимично оштећена. Народном музеју пушчана зрна је предао Анастасијевић.

Инв. бр. И-152

 

107.ПУШЧАНИ МЕЦИ ( четири комада)

Меци су произведени у Тулском заводу, у Русији. Калибар је 7,9 мм. Пуњени су нитроцелулозним барутом. На каписли, на челу, налази се кружни натпис.

метал, месинг, олово, барут

19. век (1896-1897.), Тула, Русија

дужина: 7,7 цм

Поклон Слободана Шекића из Малих Крчмара 1972. године.

Инв. бр. И-225

 

108.ПУШЧАНИ МЕТАК М. 1882

Метак је произведен 1882. године. Калибар је 12 мм. На каписли, на челу, је натпис „18 CR/III 82“. Пуњен је црним барутом.

месинг, олово

19. век, 1882. година, стране производње

дужина: 4,8 цм

Нема података о набавци.

Инв. бр. И-226

 

109.ПУШЧАНИ МЕТАК СА ЧАУРОМ

Метак је стране производње из 1885. године. Калибар је 16 мм. На каписли, са доње стране, је натпис: „CR 1885“. Пуњен је црним барутом.

олово, месинг

19. век (1885.), стране производње

дужина: 4,8 цм

Нема података о набавци.

Инв. бр. И-227

 

110.ЗРНО КАРТЕЧ ЗА ТОПОВСКУ ГРАНАТУ

Зрно је округлог облика, израђено од мешавине гвожђа и олова. Служило је за топове картече. Употребљавано је у српској, аустроугарској и турској војсци. Делимично је оштећено.

метал, олово

19. век (прва половина), радионице Аустроугарске

ширина кугле: 8,5 цм

Поклон.

Инв. бр. И-626

 

111.ПУШЧАНО ЗРНО

Зрно је елипсастог облика, краће, масивно и при врху заобљено. Врх је оштећен. На доњој страни, која улази у чауру, има круг којим се учвршћују чаура и зрно. Са доње стране је удубљење. Служило је за пушке тежег калибра.

олово

19. век, радионице Аустроугарске

дужина: 2,5 цм; пречник: 1,7 цм

Поклон.

Инв. бр. И-628

 

112.ПУШЧАНО ЗРНО

Зрно је округлог облика. На једној страни има удубљење. Служило је за пуњење топова. Било је у употреби српске, турске и аустроугарске војске. Оштећено.

гвожђе

19. век, највероватније Пушкарско-сабљарска радионица Крагујевац

Поклон.

Инв. бр. И-648

 

113.ДЕФАНЗИВНЕ РУЧНЕ БОМБЕ  М. 1898-1904  (ВАСИЋЕВЕ БОМБЕ)

Постоји пет бомби које су истог модела и истог изгледа. Две се разликују.

Бомба је израђена од ливеног гвожђа и у облику је призме. То је прва српска бомба, коју је конструисао генерал Миодраг Васић. Упаљач је на удар, израђен од месинга. Бомба је пуњена црним барутом. Затварач је реконструисан као и упаљач. Тело бомбе је обојено црном бојом. На бочној страни је нумерисан број 27. Инвентарни број бомбе је И-399.

Друга бомба на затварачу има натпис: „АРТ. ТЕХ. ЗАВОД КРАГ. 12/25“. На горњој страни је натпис Na 29/1, 18. Остали подаци су као за прву бомбу. Инвентарни број је И-400. Бомба под инвентарним бројем И-398 – опис исти, као и бомба под инвентарним бројем И-258 (са доње стране шупља). Ова бомба је откупљена од питомца ВЗШ из Крагујевац 1977. године. Бомба под инвентарним бројем И-358 има исте одлике (кородирала). Она је пронађена на Врапчијем брду код Ваљева, на месту погибије Димитрија Туцовића. Поклоњена је Мирку Јовановићу, генерал-пуковнику из Крагујевца. Народном музеју бомбу је поклонила Бранка Јовановић, супруга М. Јовановића 1979. године. Бомбе под инвентарним бројевима И-398, И-399 и И-400 су поклон Ремонтног завода 1980. године.

ливено гвожђе, месинг

Крај 19. почетак 20. века (1898-1904), Војно-технички завод Крагујевац

дужина: 11,5 цм; ширина: 6 цм; дубина: 4 цм; тежина: 1 кг

Биле су у употреби српске војске крајем 19. и почетком 20. века.

Инв. бр. И-258, И-358, И-398, И-399, И-400

 

 

 

 

 

О П Р Е М А

 

114.ФИШЕКЛИЈА (КАТИЈА) ЗА НОШЕЊЕ ОЛОВНИХ КУГЛИ

Фишеклија је од месинга и у облику је квадрата. Украшена је и орнаментисана са три стране (осим задње стране) биљним орнаментима. На горњем делу недостаје поклопац. Гајка за причвршћивање за каиш је поломљена. Фишеклија је служила за ношење кугли за пушке и кубуре кремењаче.

месинг

19. век, нису познате радионице

висина: 8,5 цм; ширина: 9,5 цм; дебљина: 3,5 цм

Предмет је припадао Милисаву Срећковићу из Комарица. Поклон Кристивоја Срећковића из Горњих Комарица.

Инв. бр. И-151

 

115.ФИШЕКЛИЈА (КАТИЈА) ЗА НОШЕЊЕ ОЛОВНИХ КУГЛИ

Фишеклија је од месинга и у облику је квадрата. Беле је боје и са три стране (осим задње) је украшена биљним орнаментима. Предња страна има испупчење. На предњем делу је поклопац, а испод су две алкице. Позади има гајку за причвршћивање.

месинг

19. век, домаће радионице

висина: 8 цм; ширина: 8,5 цм; дебљина: 3 цм

Историјат је као за фишеклију под инв. бр. И-151

Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-1050

 

116.ФИШЕКЛИЈА (КАТИЈА) ЗА НОШЕЊЕ КУГЛИ

Фишеклија је од месинга и у облику је квадрата.Са предње стране је украшена  биљним орнаментима. На средини предњег дела има поклопац, који није декорисан. Испод се налазе три плочице, а позади гајка за ношење.

месинг

19. век, домаће радионице

висина: 8 цм; ширина: 7,5 цм; дебљина: 3,1 цм

Историјат исти као код претходних катија. Нема података о начину набавке.

Инв. бр. И-1051

 

117.МАЗАЛИЦА

Мазалица је од месинга, четвртастог облика. На поклопцу има троугласти украс, са лучним урезима. Украс је, на предњој страни, у облику осмоугла. Унутра има таласаста удубљења, косе зарезе и кружне линије. У доњем делу су отвори, у којима су били привесци. Са стране има две пробушене плочице за ношење.

месинг

19. век, домаће радионице

димензије: 11×3,5×2 цм

Откуп од Петра Антонијевића 1959. године.

Инв. бр. И-231

 

118.ПОТПРАШНИЦА (БАСМА) ЗА БАРУТ

Потпрашница је елипсастог облика, направљена је од јеленске коже и има два месингана пипка за сипање барута (кружног облика). На поклопцима су две гајке за отварање пипка. Кеса је оштећена.

јеленска кожа, месинг

19. век, домаће радионице

дужина: 21,5 цм; ширина: 7,5 цм; дужина месинганог пипка: 5 цм

Откуп од Загорке Васић из Крагујевца.

Инв. бр. И-145

 

119.КАНТАРЋИЛА (МЕРА ЗА БАРУТ)

Кантарћила је зеленкасте боје, крушкастог облика. Израђена је од каучука, а по ивицама су делови од метала. Има месингану цев и месингани регулатор за сипање барута. Регулатор је ваљкастог облика.

месинг, каучук

19. век, домаће радионице

дужина: 18 цм; ширина: 8,5 цм

Откуп од Загорке Васић из Крагујевца.

Инв. бр. И-146

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *