Равногорски одбори и ЦНК Краљевине Југославије

ПИШЕ: Милослав Самарџић

Крајем 1943. године Дража наређује стварање мреже равногорских одбора, који постају база Централног националног комитета Краљевине Југославије. После Светосавског конгреса, они ће постати база Југословенске народне демократске заједнице, у коју су ушле и политичке странке (чија инфраструктура је такође чинила базу ЦНК).

Равногорски одбори су основани према Дражиним упутствима свим командантима од 25. децембра 1943. године. У првом упутству он пише:

“Да би наша пропаганда обухватила сву земљу и цео народ имају се одмах по свој земљи образовати равногорски народни одбори и то:
1) У сваком селу сеоски равногорски народни одбор,
2) У свакој општини општински равногорски народни одбор,
3) У сваком срезу срески равногорски народни одбор,
4) У сваком округу где има округа окружни равногорски народни одбор,
5) У свакој покрајини покрајински равногорски народни одбор.
У крајевима где су настањени муслимани ставља се у наслов још и реч “муслимански“. На челу покрајинских одбора стоје:
За Србију штаб 1-а под чијом управом стоје и сви окружни одбори.
За Црну Гору мајор Павле Ђуришић.
За Санyак мајор Воја Лукачевић.
За Далмацију војвода Момчило Ђујић.
За Херцеговину и Боку потпуковник Петар Баћовић.
За Источну и Западну Босну потпуковник Захарије Остојић.
За Срем пуковник Драг. Радовановић.
За Банат и Бачку мајор Павле Грујић.
За Јужну Србију потпуковник Радослав Ђурић.
Број чланова у сваком одбору треба да буде толики да омогући успешан рад на његовом подручју у селу и општини, срезу итд. У одборе ваља да уђу људи угледни и поштовани у крају у коме ће радити, а за само извођење пропаганде у појединој прилици може се задатак дати и неком лицу које није члан одбора. Одбори могу имати и своје секције, позоришну, омладинску и др, али све те секције и сав рад стоје под руком и надзором одбора. Одбор сам из своје средине бира себи председника.
Покрајински равногорски народни одбор обавља сав свој рад споразумно са командантом покрајине. Они су главни руководиоци пропаганде, за коју дају писмена и усмена упутства свима одборима у својим покрајинама. Основни одбор је сеоски. Он као и општински одбор врши само усмену пропаганду живом речи и читањем летака, листова и књига које им шаљу срески, окружни и покрајински одбори. На састанцима по селима, у разговорима, гуслама и песмама, он истовремено шири пропаганду растурањем летака и све друге писмене пропаганде у народу…
Све док су групе корпуса и корпуси на своме терену код трупа штабови група корпуса и корпуса и надаље остају као главни руководиоци пропаганде преко свих својих јединица и преко среских и општинских и сеоских равногорских народних одбора. Команданти срезова непосредно управљају среским, општинским и сеоским равногорским народним одборима.“52

Основне линије “пропаганде преко равногорских одбора“ Дража даје у Упутству бр. 2, послатом свим командатима истог дана, 25. децембра 1943. године. То упутство гласи:

“1) Развијање љубави народа према Краљу и Отаxбини, истичући да је династија Карађорђевића народна династија потекла од села и да је у свој нашој прошлости од вожда Карађорђа до данас са народом делила судбину, и зло и добро. Затим ваља истицати Први српски устанак, Карађорђеве подвиге и борбе. Ту се могу учинити поређења са данашњом нашом борбом.
Ваља народ подсећати на народну демократску владавину краља Петра Првог, под чијом је владавином српски народ у слободи припремљен за велике историјске подвиге што их је изводио у балканским ратовима и прошлом светском рату.
2) Тумачење Равногорског покрета и његових тежњи да Краљевину Југославију обнови на чврстој и здравијој основи државној, политичкој и друштвеној. Државно-правно Југославија ваља да се постави на федеративну основу да би Срби, Хрвати и Словенци сваки на свом народном подручју могли да уређују своје послове како најбоље знају и умеју. Политика у земљи ваља да се води само једна – народна, а то ће бити ако народ буде извор и утока све власти, тј. ако се земљом буде управљало демократски и парламентарно, да народ слободно бира своје представнике, најбоље међу најбољима, који ће земљи доносити праведне законе и надзирати да се по тим законима заиста и управља. Друштвена правда ваља да провејава сав наш живот. Земља треба да буде топло огњиште за све, за велике као и за мале, за сиромашне као и за богате. Отаџбина треба да буде мајка а не маћеха онима којима судбина није дала да се у богатству роде. Рад има да буде цењен и правилно награђиван, а сваки који са својим трудом свој хлеб зарађује ваља да буде штићен и поштован. У томе смислу ваља да се тумаче наши прогласи: радницима и намештеницима и сељаку домаћину најбољи чувар слободе и демократије.
3) Слобода вере, слобода поштене и истините речи, слобода збора и договора, слобода рада и слобода поштеног стицања имовине основне су тежње сваког слободног човека, па су то тежње и нашег покрета.
4) Према Хрватима и Словенцима, као и према муслиманима, ми водимо поштену политику. Сваки ко се у овим тешким временима огрешио о закон и правду о своје суседе и суграђане ваља да за своја дела и одговара, али одговорност треба да буде сведена само на кривце и казна да их постигне пред надлежним судовима. Стога они који нису криви немају за шта да одговарају и немају чега да се боје, али и они ваља свој део у овој тешкој борби да допринесу. Зато им треба у овом општем народном раду и овој тешкој борби дати места, а на ту сарадњу ваља их стално и искрено позивати.
5) Према суседним балканским народима ми се руководимо старим и постојано брањеним начелом политике раније Краљевине Србије: Балкан балканским народима. Наша је тежња да руковођени тим начелом створимо Балканску унију у којој ће сви балклански народи да нађу своје достојно место.
6) Према нашим великим савезницима ми гајимо и велико поштовање и тражимо наслон на њих, али мимо свега тражимо у првом реду наслон на Британску империју чији се интереси подударају са интересима наше земље, а чије и политичко и друштвено уређење јамчи слободан живот и развитак сваком њеном грађанину. Колевка уставности и парламентаризма, најјачег бедема народних и личних слобода, има да нам буде пример и учитељица за наш народни и политички живот. Како год била тешка искушења и како год биле болне невоље које нам наноси пропаганда са британских радио станица, па и уступцима једног дела британске штампе, ми са ове своје линије нећемо сићи, тим пре што верујемо да су ово појаве пролазне природе.“53

Према томе, Дража је у овом упутству обухватио најшире поље акције: од јачања српске идеје, преко пропаганде према другим народима и верским групама, до међународне политике.
Тада долази до наглог пораста политичке активности на слободној територији, упоредиве са предизборним кампањама. Та активност огледала се у низу митинга, зборова и посела, у раду са појединцима, дељењу новина и летака, итд. Свега овога било је и раније, али тек почетком 1944. године политичка акција – наравно у смислу вођења националне, а не страначке политике – узима највише маха.
Примера ради, један митинг, можда највећи од свих, одржао је потпуковник Миодраг Палошевић, помоћник генералног инспектора трупа, 4. фебруара 1944. године у селу Мала Моштаница. Према извештају команданта Авалског корпуса, мајора Светислава Трифковића, од 7. фебруара, “на збору је било око 7.500 грађана оба пола и 500 војника под оружјем и 300 људи Летеће бригаде вршило је обезбеђење“. Трифковић се жалио на Палошевића што је збор организовао баш овде, свега 18 километара од Београда, “поред главног друма и пруге ка Ваљеву, где Немци непрекидно пролазе.“54

Ипак, све се срећно завршило.

Потпуковник Захарије Остојић 25. фебруара преноси поздравни телеграм свештеника Бранка Поповића, председника Среског народног равногорског одбора Среза вишеградског, са првог састанка овог и локалних општинских одбора. Телеграм је, преко Центра везе Врховне команде, био намењен краљу Петру Другом Карађорђевићу. У њему се поред осталог каже:

“У име целог народа са обале валовите Дрине, одушевљено поздрављамо свог љубљеног краља Петра и молимо се Богу за његов што скорији долазак у нашу напаћену Отаxбину. Живео Њ.В. краљ Петар Други! Живео ђенерал Дража! Живела Југославија!“55

Дража је, у маниру правог политичара, одговорио Поповићу истог дана:

“Вама и народу Среза вишеградског срдачно захваљујем на поздравима упућеним са првог састанка народних равногорских одбора Среза вишеградског. Још нам предстоје дани тешке борбе и искушења. Морамо издржати до краја на своме изабраном путу у слободи и демократији. Зато збимо своје редове и победа ће бити наша под геслом: `С вером у Бога за краља и Отаџбину`. Да живи Њ.В. краљ Петар Други! Да живи Југославија! Живели Вишеграђани! Ваш Чича.“56

У радиограму потпуковнику Лалатовићу од 2. марта Дража тражи да се убрза стварање равногорских одбора, “јер су (се) ови одбори показали као одлични у свим крајевима где су образовани“, уз уобичајену напомену:
„Скрените пажњу да команданти воде рачуна да се у образовању одбора не сме појавити ни трунке страначке политике. То мора бити искључиво на националној основи и да чланови ових одбора буду најисправнији и најагилнији људи, потпуно одани нашој организацији“.57
(…)

Али, јачање југословенске владе косило се са британским плановима. Лондон се већ увелико спремао да потпуно уништи легалну југословенску владу, како би њена овлашћења пренео на нелегитимне комунистичке органе. Др Божидар Пурић и други српски министри пружали су жесток отпор, па се ствар отегла. Радиограмом од 4. априла 1944. године Пурић је упозорио Дражу да њихов отпор по кључном питању – а то је било смењивање Драже са положаја министра војске – ускоро може бити сломљен. Пурићева депеша гласи:

“Не верујте ништа што чујете преко радија… Ако дође до било какве комбинације без вас, као министра за војску, краљ и ја сматрамо да наставите у отаxбини, под геслом: “Краљ је заробљеник, живео краљ“.“62
Дража је 13. априла пренео упозорење свим командантима:

“Строго поверљиво, на личност команданата. Краљ и влада су чврсто уз нас. Не попуштају ни у чему на притисак Енглеза. Краљ и влада поручили су нам да будемо истрајни у нашој борби. Ако буде радио Лондон објавио ма какву комбинацију у којој Чича није министар војске, будите сигурни да то није истина. Енглези покушавају на све могуће начине да се умешају у наше унутрашње ствари, али у томе неће имати никаква успеха. Победићемо нашом истрајношћу и одлучношћу и борбом против сваке тираније. У овом смислу припремите народ и војску.“63

Пурић и српски министри нису попустили, па су Британци практично извели државни удар и силом сменили комплетну Југословенску владу. За премијера нове, привремене Југословенске владе, одредили су предратног бана Бановине Хрватске др Ивана Шубашића. Како ни један министар није хтео да уђе у такву владу, то је Шубашић проглашен министром свих ресора.
Реагујући на пуч изведен у Лондону, Дража цивилну власт у земљи преноси на Југословенску народну демократску заједницу, коалицију политичких партија и нестраначких удружења, која је у међувремену основана. Улогу владе тада преузима Извршни одбор Централног националног комитета Краљевине Југославије, а улогу скупштине Централни национални комитет Краљевине Југославије.
(…)
У мобилизацијском прогласу од 1. септембра 1944. године, очекујући да ће неки градови ускоро бити ослобођени од Немаца, Дража наређује:
“У заузетом месту одмах успоставити војну и грађанску власт, која ће продужити рад по законима који важе у ратно доба и на ратној просторији. Сво чиновништво државних надлештава и приватних установа има да остане на својим местима и продужи вршење своје службе под војном управом до даљег наређења. Све грађанске власти имају за дужност да у свему помажу војну власт и извршавају њихова наређења.“65

52 АВИИ, :А, К-278, рег. бр. 18\1.
53 АВИИ, :А, К-278, рег. бр. 18\1.
54 АВИИ, :А, К-277, рег. бр. 1\1.
55 и 56 АВИИ, :А, К-277, рег. бр. 1\1-41.
57 АВИИ, :А, К-277, рег. бр. 2\1.
(…)
62 Политика, 29. октобар 2006. Фељтон према књизи Александра Бајта “Берманов досије“.
63 АВИИ, :А, К-278, рег. бр. 18\1.
(…)
65 К. Николић, Историја Равногорског покрета, књига 2, 359.

P.S.

Нападу на Немце и њихове савезнике претходила је општа мобилизација, изведена 1. септембра 1944. године. У позиву на мобилизацију, издатом 30. августа, Дража се потписао као “начелник штаба Врховне команде и министар војске, морнарице и ваздухопловства“. Претходног месеца, када су Британци силом уклонили Југословенску владу и њеног премијера др Божидара Пурића, именујући привремену Југословенску владу на челу са хрватским баном др Иваном Шубашићем, Централни национални комитет Краљевине Југославије, као највише политичко тело у земљи, одговорио је постављањем своје већ оформљене владе – Извршног одбора Централног националног комитета. Ова, сада једина легална југословенска влада, којом је председавао др Стеван Мољевић, задржала је само једног министра из састава Пурићеве владе – управо Дражу, јер се само он налазио у земљи.
Како Британци нису дирали Врховну команду Југословенске војске, то ни Централни национални комитет и његов Извршни одбор нису потезали то питање. Врховна команда, па и Дражин положај начелника штаба, оспорени су почетком септембра, када је “лондонски радио јавио да је потписан указ о укидању Врховне команде Југословенске војске у Отаџбини“. Дражина Врховна команда одговорила је: “То је још један од трикова лондонске пропаганде“.2

ИЗВОР:
2 АВИИ, :А, К-301, рег. бр. 5/1-34.

127 мишљења на „Равногорски одбори и ЦНК Краљевине Југославије

 1. I’m impressed, I must say. Really rarely do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me tell you, you may have hit the nail on the head. Your idea is excellent; the problem is one thing that not sufficient persons are speaking intelligently about. I am very joyful that I stumbled across this in my seek for one thing relating to this.

 2. I merely couldn’t leave your blog previous to implying that that we truly cherished the standard facts somebody deliver in the readers? Is going to be once more slowly to check new discussions I merely couldn’t leave your blog previous to implying that that we truly cherished the standard facts somebody deliver in the readers? Is going to be once more slowly to check new discussions

 3. Extremely good publish. I just now stumbled upon your web site plus wished to mention that I’ve absolutely adored looking your web site content aplikasi berita saham . In any event I’ll be subscribing for ones give using this program . wanting you’re posting once more in the near future!

 4. howdy! , Everyone loves a person’s producing hence a whole lot! discuss all of us communicate additional roughly your post about America online? I needed an expert in this residence to solve my personal difficulty. Probably which is you! Looking ahead to expert you.. cara beli saham

 5. I do believe this is certainly one of several a whole lot important info in my situation beli biscuit line jakarta. Exactly what content learning the document. On the other hand would like to thoughts on some elementary difficulties, The web site model can be wonderful, a articles is at reality fantastic : Debbie. Good process, all the best

 6. I must express my thanks to you just for bailing me out of such a difficulty. As a result of surfing through the world wide web and finding suggestions which were not pleasant, I believed my life was gone. Living devoid of the solutions to the problems you’ve sorted out by means of your good guide is a serious case, and those that would have badly damaged my entire career if I had not noticed your website. Your own personal expertise and kindness in taking care of all the pieces was tremendous. I am not sure what I would have done if I hadn’t come upon such a subject like this. I can also at this moment relish my future. Thanks for your time very much for this reliable and amazing guide. I will not be reluctant to refer your blog to anyone who should have guidelines about this subject.

 7. I’ve been surfing online greater than three hours nowadays, but I never discovered any fascinating article like yours. It¦s beautiful value sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made just right content material as you probably did, the web will likely be much more useful than ever before.

 8. Thank you for sharing superb informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a perfect site.

 9. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 10. I have been surfing online greater than three hours nowadays, but I never discovered any fascinating article like yours. It is lovely price sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made just right content material as you probably did, the web will be a lot more useful than ever before.

 11. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.“ She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 12. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!

 13. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this site. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 14. hello there and thank you in your info – I’ve definitely picked up anything new from proper here. I did alternatively experience several technical points using this website, since I skilled to reload the web site many instances prior to I could get it to load properly. I were pondering in case your web host is OK? Now not that I’m complaining, however slow loading instances times will often impact your placement in google and could harm your quality score if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I’m including this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this once more soon..

 15. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 16. The next time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my option to read, however I really thought youd have one thing fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you could possibly fix in case you werent too busy in search of attention.

 17. Hi there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Thanks

 18. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch! „Too much sanity may be madness. And maddest of all, to see life as it is and not as it should be“ by Miguel de Cervantes.

 19. Good V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 20. You actually make it seem really easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I’d by no means understand. It kind of feels too complicated and very extensive for me. I’m having a look forward for your next put up, I will try to get the dangle of it!

 21. You actually make it appear so easy with your presentation but I find this topic to be really one thing that I believe I might by no means understand. It seems too complicated and very vast for me. I am looking forward to your subsequent put up, I¦ll attempt to get the hold of it!

 22. Hello there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any recommendations, please share. With thanks!

 23. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 24. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this blog with my Facebook group. Chat soon!

 25. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that „perfect balance“ between superb usability and appearance. I must say you’ve done a great job with this. Also, the blog loads super fast for me on Firefox. Exceptional Blog!

 26. Just desire to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just cool and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 27. Thank you for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just could not come across. What a great web site.

 28. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 29. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 30. Thank you for sharing superb informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect web site.

 31. Together with every thing that appears to be developing inside this specific area, all your opinions are actually fairly refreshing. Even so, I beg your pardon, because I do not give credence to your whole theory, all be it stimulating none the less. It would seem to everyone that your opinions are generally not totally rationalized and in fact you are generally your self not thoroughly certain of your argument. In any case I did take pleasure in looking at it.

 32. Fantastic website you have here but I was curious if you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of community where I can get feed-back from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks a lot!

 33. Hey! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this problem. If you have any recommendations, please share. With thanks!

 34. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Reading this information So i’m happy to express that I have a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most definitely will make sure to do not fail to remember this site and provides it a glance on a relentless basis.

 35. of course like your website but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I will surely come back again.

 36. Hey would you mind stating which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *