Списак жртава комуниста у Крагујевачком округу (1.149 – 1.250)

masovna grobnica, 3

Једна од масовних гробница нађених у кругу “Заставе“ (бивша Капислана)

Делимичан списак жртава комуниста у Крагујевачком округу (цивили и ратни заробљеници убијени без суда или без правно ваљане пресуде)

ПИШЕ: Милослав Самарџић

 

1.149. Бранко Динић, рођен 1916. у Грошници, убијен „по ослобођењу“.

1.150. Живорад Михић из Станова, убијен крајем 1944. Током рата припадник Југословенске војске (четници).

1.151. Јелисије Таловић. Рођен је у Брезници, живео је у Вињишту. По занимању зидар.  Убијен „по ослобођењу“.

1.152. Филип Драгутиновић. Рођен у Жабарима, живео је у Крагујевцу. Током рата у четницима. Убијен „по ослобођењу“.

1.153. Никола Ћук  из Крагујевца. Убијен у Крагујевцу „по ослобођењу“. (Под редним бројем 531 је пекар Трифун Ћук из Крагујевца).

1.154. Војислав Тимотијевић из Грошнице. Током рата у четницима. Убијен „по ослобођењу“.

1.155. Раде Радисављевић, трговац из Раче. Убијен у Крагујевцу „по ослобођењу“.

1.156. Радосав Н. из Вињишта. Током рата у четницима. Убијен „по ослобођењу“.

1.157. Матко Михелџић, Словенац поп националности. Убијен у Крагујевцу крајем 1944.

1.158. Бранко Малушевић рођен и живео у Крагујевцу. Током рата у недићевцима. Убијен „по ослобођењу“.

1.159. Чедомир Златановић. Рођен и живео у Крагујевцу. Убијен крајем 1944.

1.160. Јован Залад из Крагујевца, жандарм, током рата у недићевцима. Убијен 1944. у Краљеву.

1.161. Милоје Живадиновић из Станова, председник сеоске општине Станово. Убијен крајем 1944. у Крагујевцу.

1.162. Драгоје Гојић Жаца из Новог Милановца код Крагујевца. Током рата у четницима. Убијен крајем 1944. у Крагујевцу.

1.163. Милован Гачић из Чумића. Током рата у четницима. Убијен крајем 1944. у Крагујевцу.

1.164. Младен Бркић, рођен у Крагујевцу, живео у Крагујевцу, председник општине Батун. Убијен крајем 1944. на непознатом месту.

1.165. Радојко Радовић из Петровца код Крагујевца. Током рата у четницима. Убијен крајем 1944. у Крагујевцу.

1.166. Никола Арсенијевић из Крагујевца. Током рата у четницима. Убијен „по ослобођењу“.

1.167. Драгослав Расић, рођен у Трешњеву у Црној Гори, са пребивалиштем у Крагујевцу. Током рата у четницима. Убијен „по ослобођењу“.

1.168. Јован Михаиловић из Десимировца. Током рата у четницима. Убијен „по ослобођењу“.

1.169. Миладин Петровић, свештеник из Лепенице, убијен 11. нвоембра 1946. у Крагујевцу као „противник комунистичке власти“.

1.170. Светомир Павковић, судија Окружног суда у Крагујевцу. Убијен крајем 1944. у Крагујевцу.

1.171. Чедомир Андријевић, рођен и живео у Кргаујевцу, капетан Југословенске војске. Не зна се да ли је током рата био у некој формацији. Убијен крајем 1944. у Крагујевцу.

1.172. Светозар Милић из Грошнице. Током рата у четницима. Убијен „по ослобођењу“.

1.173. Марко Ј. Араповић, рођен и живео у Крагујевцу, земљорадник. Убијен 21. јуна 1947. у Крагујевцу као „противник комунистичке власти“.

1.174. Петар Светолика Швабић, рођен и живео у Крагујевцу, студент права, осуђен на смрт као „одметник“, убијен 20. јуна 1947. на непознатом месту.

1.175. Мата Каранић, рођен у Фојници, са пребивалиштем у Крагујевцу, осуђен на смрт, убијен 13. фебруара 1946. на непознатом месту.

1.176. Петар Лакић из Горње Ковачице у Хрватској, ђак, војник ЈА, осуђен на смрт од стране Војног суда у Крагујевцу као „противник комунистичке власти“ и убијен 20. новембра 1946. на непознатом месту.

1.177. Берислав П. Савор из Копривнице у Хрватској, ђак, осуђен на смрт од стране Војног суда у Крагујевцу као „противник комунистичке власти“ и убијен 20. новембра 1946. на непознатом месту.

1.178. Драган Станисављевић, рођен и живео у Крагујевцу, пекар, осуђен на смрт као „противник комунистичке власти“ и убијен 20. фебруара 1947. на непознатом месту.

1.179. Јаков Ларгер, рођен и живео у Крагујевцу, непознате националности, осуђен на смрт као „противник комунистичке власти“ и убијен 29. марта 1947. на непознатом месту.

1.179. Ћамил Прашовић, Србин, рођен и живео у Крагујевцу, осуђен на смрт као „противник комунистичке власти“ 19. децембра 1946. на непознатом месту.

1.180. Милутин Л. Спасојевић, рођен и живео у Крагујевцу, осуђен на смрт као „противник комунистичке власти“ и убијен 27. јула 1946. на непознатом месту.

1.181. Жарко М. Лукић, рођен и живео у Крагујевцу, осуђен на смрт као „одметник“ и убијен 22. јуна 1946. на непознатом месту.

1.182. Хисепи И. Турудија, рођен и живео у Крагујевцу, албанске националности, осуђен на смрт као „колаборант“ и убијен 28. октобра 1946. на непознатом месту.

1.183. Крста В. Адамовић, рођен и живео у Крагујевцу, током рата у четницима. Убијен 29. јула 1946. на непознатом месту.

1.184. Бранко Милошевић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 1. јула 1946. на непознатом месту, под оптужбом да је „скривао одметнике“.

1.185. Милун Благојевић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 1. априла 1946. на непознатом месту, под оптужбом да је „скривао одметнике“.

1.186. Илија Томић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 29. јуна 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.187. Драгослав Голубовић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 28. јуна 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.188. Станимир Милојковић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 20. маја 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.189. Тодор Торлаковић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 15. маја 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.190. Спасоје Николић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 14. маја 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.191. Милан Радић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 13. маја 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.192. Радосав Миленовић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 12. маја 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.193. Петар Глежрић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 12. маја 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.194. Петар Трановић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 12. маја 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.195. Јанко Попић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 19. маја 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.196. Јован Миленковић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 19. маја 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.197. Јован Младеновић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 19. маја 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.198. Боривоје Талић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 20. априла 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.199. Карло Бабић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 23. априла 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.200. Јеремија Живковић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 23. априла 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.201. Стеван Васиљевић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 17. априла 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.202. Милорад Николић, рођен и живео у Крагујевцу, 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.203. Милош Недељковић из Ресника, убијен 21. априла 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.204. Душан Лазаревић из Ресника, убијен 21. априла 1945. на непознатом месту, „у бекству“, као „противник комунистичке власти“.

1.205. Стеван Живојиновић из Ресника, убијен 21. априла 1945. на непознатом месту, „у бекству“, као „противник комунистичке власти“.

1.206. Петар Друмитрашковић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.207. Стојан Николић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 17. априла 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.208. Јован Николић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 17. априла 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.209. Михајло Стојановић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 17. априла 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.210. Драгољуб Тодоровић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 17. априла 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.211. Александар Седларевић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 17. априла 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.212. Ђорђе Шијачић из Крагујевца, рођен у Осјеку, Србин, убијен 2. априла 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.213. Душан Леш, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 24. јуна 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.214. Мирко Лазаревић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 24. јуна 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.215. Коста Глигоријевић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 29. марта 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.216. Вук Влаховић, рођен у Подкрају у Црној Гори, живео у Крагујевцу, убијен 23. марта 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.217. Божидар Савић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 6. марта 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.218. Милан Ивановић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 6. марта 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.219. Радомир Димитријевић Деветка, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 25. фебруара 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.220. Љубомир Филиповић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 24. фебруара 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.221. Јован Краљ, рођен у Боки Которској, живео у Крагујевцу, убијен 5. фебруара 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.222. Петар И. Спремовић, кафеџија, рођен 1914. у Невесињу, живео и радио у Крагујевцу, убијен 5. фебруара 1945. у Јагодини, као „противник комунистичке власти“.

1.223. Душан Миленковић, рођен у Битољу, живео у Крагујевцу, убијен 5. фебруара 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.224. Милан Вељковић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 22. децембра 1945. на непознатом месту, као „колаборант“. У документу пише да је био поручник прве класе, али се не наводи да ли је током рата био у некој формацији.

1.225. Живота Микић из Лужница, убијен 25. априла 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.226. Мирослав Јараковић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 27. априла 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.227. Љубомир Констатиновић из Великих Пчелица, убијен 25. априла 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.228. Живорад Микић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 9. априла 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.229. Милован Радовановић из Лужница, убијен 3. маја 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.230. Миливоје Никодијевић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 31. марта 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.231. Андреја Пункт, Рус, рођен у Русији, живео у Крагујевцу, убијен 23. јануара 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.232. Илија Шимширов, Рус, рођен у Русији, живео у Крагујевцу, убијен 23. јануара 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.233. Митар Максимовић, рођен и живео у Крагујевцу, убијен 23. јануара 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.234. Боривоје Милосављевић из Десиморовца, убијен 3. маја 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.235. Драгиња Младеновић, рођена и живела у Крагујевцу, убијена 12. јануара 1945. на непознатом месту, као „противник комунистичке власти“.

1.236. Властимир Милојковић из Десимировца, земљорадник, убијен 1946. под оптужбом да је дезертирао из Југословнсне армије.

1.237. Милинко Милошевић из Маршића, рођен 1916, убијен 1945.

1.238. Драгослав Б. Васиљевић из Пајазитова, рођен 1928. убијен 1950, под оптужбом да је дезертирао из Југословенске армије.

1.239. Милосав Т. Павловић, рођен и живео у Крагујевцу, 1944. под оптужбом да је дезертирао из Југословенске армије.

1.240. Милосав М. Миљковић из Доњих Комарица, рођен 1928. убијен 1950, под оптужбом да је дезертирао из Југословенске армије.

1.241. Владан Филиповић из Рамађе, убијен 1945. Током рата у четницима.

1.242. Милош Ороз, Србин, рошен вероватно у с. Глошће, фризер у Крагујевцу. Убијен „по ослобођењу“.

1.243. Војимир Михајловић, рођен 1921. у Крагујевцу, убијен 1944. као „противник комунистичке власти“.

1.244. Драгољуб М. Живановић, рођен 1924. у Влакчи, убијен 1945. у Босни. Током рата у четницима.

1.245. Милан Живановић, рођен 1917. у Влакчи, убијен 4. марта 1945. у Модричи. Током рата у четницима.

1.246. Ђурђе Радовановић из Грбица, убијен 1948. у Грбицама.

1.247. Душан Радојковић из Крагујевца, убијен 1945. у Босни. Током рата у четницима.

1.248. Милоје Стевановић из Грбица, рођен 1922, убијен у Крагујевцу крајем 1944. Током рата у недићевцима.

(1.139-1.248: Подаци са сајта Комисије за масовне гробнице http://www.otvorenaknjiga.komisija1944.mpravde.gov.rs/cr/okrug/12/70645/3815.htm.)

 

1.249. Миленко Нешић из Пласковца, рођен 1923, убијен 1945. у Аранђеловцу. Према објави синовца Милана Будића на Фејсбуку.

 

1.250. Благоје Ч. Карић, рођен 1914. у с. Лужнице код Крагујевца, убијен 1945. на непознатом месту. Током рата је био везиста у Врховној команди Југословенске војске (четници). На гробу у Лужницама после рата породица је подигла споменик Благоју, а у гроб су стављене његове ствари. Према изјави унука Милана Срећковића из Лужнице аутору.

Затворено за коментаре.