Униформе, чинови и одликовања ЈВуО

Rekonstrukcija oznaka staresinstva
Rekonstrukcija oznaka staresinstva

Реконструкција ознака старешинства

ПИШЕ: Бане ЈЕВТИЋ

Југословенска Војска у Отаџбини (ЈВуО) као непокорени део Југословенске Краљевске Војске није признавала капитулацију и  наставила је герилску борбу после Априлског рата 1941. године. Официри и војници користили су своје старе униформе у којима су и започели рат, а важиле су све предратне ознаке и уредбе о униформама краљевске војске. Због новог начина ратовања и прилика у којима се нашла војска приступило се неким изменама у означавању официрских чинова. Герилски начин ратовања није предвиђао ношење еполетушки, а означавање чинова у почетку вршено је белим звездицама, а касније платненим нашивцима на рукавима блузе и шињела. Нарeдба о војним чиновима није посебно донесена него  је коришћена стара шема војног устројства Краљевске војске. Чинови су :

 

– ВОЈНИЧКИ: каплар, поднаредник и наредник

– ПОДОФИЦИРСКИ: наредник- водник треће класе, наредник-водник друге класе и наредник-водник прве класе

– ОФИЦИРСКИ: потпоручник, поручник, капетан друге класе, капетан прве класе, мајор, потпуковник и пуковник

– ЂЕНЕРАЛСКИ: бригадни ђенерал, дивизијски ђенерал и армијски ђенерал

 

До оригиналних чинова на еполетушкама тешко се долазило и убрзо су одбачене, а нови начин обележавања по првој уредби  предвиђао је означавање чинова само за официре и то у облику белих звездица за сваки чин, a за ђенерале рађене су ознаке у облику белих орлова. Како је ова прва уредба унела само конфузију и забуне у обележавању и препознавању чинова покренута је иницијатива за решавање овог проблема. Врховна Команда, поводом тога априла 1944. године издала је наредбу о ознакама у ЈВуО. Циљ је био да се обележавање чинова и одликовања стандардизује и поједностави у свим јединицама ЈВуО.

slika 1 NET

НАРЕДБА ЗА ОЗНАКЕ ЧИНОВА И ОДЛИКОВАЊА

За обележавање чинова у Југословенској Војсци у Отаџбини и

означавање одликовања

Наређујем

Ознаке чинова :

1)      Ознака чинова за капларе и подофицире: беле траке у виду угла на левом рукаву између лакта и рамена. Теме угла окренуто рамену. Стране угла 6цм. Ширина траке 1цм. Трака је од белог ширита, белог платна или везена. Каплар носи једну, поднаредник две, наредник три и наредник водник четири траке. Код подофицира траке-углови су на растојању 0,5цм.

2)      Ознаке чинова нижих официра биће: жути ширит жуте боје дужине 8цм. Ширине 1цм. Косо постављен на рукаву леве руке испод лакта.

Поједини чинови биће обележени овако:

Потпоручник- 1 ширит

Поручник- 2 ширита

Капетан друге класе- 3 ширита

Капетан прве класе- 4 ширита

3)      Ознаке чинова виших официра биће жути ширит као код нижих официра и шири жути ширир исте дужине као и први а ширине 1,5цм

Појединачни чинови биће обележени овако:

Мајор- 1 ужи и 1 шири ширит

Потпуковник- 2 ужа и 1 шири ширит

Пуковник- 3 ужа и 1 шири ширит

Потпоручник Бора Благојевић, командир Штабне чете Дринског корпуса: на грудима знак за Карађорђеву звезду, на рукаву ознака за чин

Потпоручник Бора Благојевић, командир Штабне чете Дринског корпуса: на грудима знак за Карађорђеву звезду, на рукаву ознака за чин

Ознаке одликовања

Пошто нисмо у могућности сада да одликованим у рату додељујемо  одликовања, нити постоји могућност за набавку розета за одликовања то ће до краја рата носити одликовани ознаке појединих одликовања у виду значки- розета по нацрту. Ознаке одликовани носиће на левој страни прсију у висини џепа, односно изнад џепа уколико исти има преклоп, или где на оделу постоји место. За више одликовања ознаке –розете се носе у једном реду.

По овом наређењу одмах приступити и о извршењу известити

 

7.април 1944.                                                                           Д.Михаиловић

Положај

 

(АВИИ, ЧА 71-1-29)

 

Од свих одликовања Врховна Команда је задржала право додељивања следећих одликовања:

–          Орден Белог Орла четвртог реда

–          Орден Светог Саве четвртог реда (за просветаре, свештенике,идеологе…)

–          Орден Карађорђеве Звезде четвртог реда (за војна лица)

–          Орден Југословенске Круне другог реда (за позадинске раднике)

–          Орден Југословенске Круне трећег реда

–          Орден Југословенске Круне четвртог реда

 

Одлуке  о додели одликовања Врховна Команда је обавештала Краља и Владу  а они су обајвљивали указе у ,,Службеном гласнику,, Владе у Лондону

 

Додељивање војничких медаља за храброст, војничке врлине, ревносну службу и сл. имали су право Врховна Команда и команданти корпуса и најчешће о томе није обавештавана Влада и нису објављивани укази у ,,Службеном гласнику,,

 

Ознаке старешинства

Крајем 1944. донесена је уредба по којој се место дотадашњих чинова уводе ознаке старешинства. Ознаке су постављане на рукавима блуза и изгледале су овако:

 1. Десетар: жути косо ушивени гајтан на горњем делу рукава
 2. Водник: два жута косо ушивена гајтана на горњем делу рукава
 3. Командир: један жути водоравно ушивен гајтан на доњем делу рукава
 4. Командант батаљона: два жута косо ушивена гајтана на доњем делу рукава
 5. Командант бригаде: једна жута водоравно ушивена плетеница  на доњем делу рукава
 6. Командант корпуса: две жуте водоравно ушивене плетенице на доњем делу рукава
 7. Ађутант батаљона: један жути водоравно ушивен гајтан који има угласто нагоре окренуто испупчење а носи се на горњем делу рукава
 8. Ађутант бригаде: један жути водоравно ушивен гајтан који има угласто нагоре окренуто испупчење а носи се на доњем делу рукава
 9. Ађутант корпуса: два жута водоравно ушивена гајтана, а горњи има угласто нагоре окренуто испупчење и носи се на доњем делу рукава
 10. Начелник штаба бригаде: један жути водоравно ушивен гајтан са округлим нагоре окренутим испупчењем, а носи се на доњем делу рукава
 11. Начелник штаба корпуса: два жута водоравно ушивена гајтана, а горњи има округло нагоре окренуто испупчење и носи се на доњем делу рукава
 12. Комесар за исхрану чете: један зелени косо ушивени гајтан на горњем делу рукава
 13. Интендант батаљона: два зелена косо ушивена гајтана на горњем делу рукава
 14. Интендант бригаде: један зелени водоравно ушивени гајтан на доњем делу рукава
 15. Интендант корпуса: два зеленa водоравно ушивена гајтана на доњем делу рукава

Ознаке старешинства су ношене на оба рукава блузе и шињела. Рађене су од златног ширита или светло жутог гајтана. Дужина ознака износила је око 8 цм. а ширина од 0,5 до 1 цм.

(АВИИ  ЧА К-103, 33/5)

ИЗВОД ИЗ НАРЕДБЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ТЕРЕНСКЕ ПОЛИЦИЈЕ 

У областима под контролом ЈВуО јавни ред и мир одржавали су припадници локалне позадинске равногосрске организације, сеоске и месне страже, а касније формирана је посебна среска полиција. Наредбом из 1944. године утврђене су ознаке за припаднике теренске полиције:

–   теренски полицајци су носили на левом рукави плаву траку са извезеним белим штампаним словима РСП (Равногорска Среска Полиција)

–          старешине су носиле уместо плаве траке југословенску тробојку у чијем белом пољу су стајали плавим концем изветена слова СРСП (Старешина Равногорске Среске Полиције)

–          Командири среске полиције нисили су нешто ширу траку у југословенским бојама и шајкачу која је дуж целог горњег руба имала ушивену уску траку у југословенским бојама

(АВИИ ЧА 8-1-18)

Затворено за коментаре.