Милослав Самарџић: „Борбе четника против Немаца и усташа“

Borbe cetnika, korice, 3D

КЊИГА О ТЕМИ КОЈА И ДАНАС НЕ ПОСТОЈИ У ЗВАНИЧНОЈ ИСТОРИЈИ!

Милослав Самарџић:
БОРБЕ ЧЕТНИКА ПРОТИВ НЕМАЦА И УСТАША 1941-1945.
Друго измењено и допуњено издање

Borbe cetnika, korice, 3D

Меки повез, већи формат (Б-5), богато илустровано (60 слика и докумената, у два сепарата), 548 страна.

Наруџбине:
ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ: pogledikg@gmail.com
ПРЕКО ТЕЛЕФОНА: 064/1-880-990, или
НА АДРЕСУ: „Погледи“, Немањина 16, 34000 Крагујевац.
Потребно је да наведете Вашу пуну адресу, мејл и број телефона.
ЦЕНА: 1.800 динара.
Поштарина и порез урачунати.

ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ:

Књига „Борбе четника против Немаца и усташа 1941-1945“ је веома значајан напор да се раскине са комунистичким мантрама попут оне да су јединице под командом генерала Михаиловића и српски народ у целини били неактивни, те да се нису борили против окупатора и фашистичке творевине НДХ, већ су чекали да их неко други ослободи. Након што је својим ранијим радовима аутор учинио потпуно неутемељеном „теорију“ о сарадњи генерала Михаиловића са окупатором, сада је низом јасних и недвосмислено документованих чињеница, на научно верификован начин, раскринкао и ову алтернативну теорију о „неактивности“.

Због своје документарности али и јасног и неоптерећеног стила ова књига је основно штиво, не у ревизији већ у враћању историографије на колосек научности и историјске истине.

(МгА Драган Крсмановић, пуковник у пензији, бивши шеф Војног архива)

 

О ДРУГОМ ИЗДАЊУ:

Прво издање ове књиге објављено је 2006. године. У њему су биле побројане и описане све борбе Југословенске војске у Другом светском рату, односно Дражиних четника, против Немаца и усташа – као и против Бугара и других окупатора, а такође и против квислинга – за које сам тада знао.

После тога, уз помоћ сарадника, из Бундес архива у Фрајбургу набавио сам нешто преко 600 страница немачких докумената из јесени 1943. године. У тим документима, која до тада нису била позната домаћој јавности, детаљно је описана највећа антиосовинска операција на Балкану пре доласка Црвене армије, а то је била офанзива четника према Сарајеву. Тако сам објавио књигу Срби против Вермахта – непозната немачка документа. Ова књига је у међувремену преведена на енглески језик.

Још касније, такође уз помоћ сарадника, дошао сам до нових не­­мачких докумената, пре свега из лета 1943. године, због чега сам најпре размишљао о другом, допуњеном издању књиге Срби про­тив Вермахта. Међутим, пошто сам у међувремену набављао докумената о борбама четника и из других извора, ипак сам се од­лу­чио за допуњено издање ове књиге, с тим да она садржи и кљу­чне странице књиге Срби про­тив Вермахта.

…Ђаци и студенти и данас се уче како су четници пре­ки­нули антиосовинске акције у јесен 1941, због немачких одмазди, док су партизани наставили да се боре. Због тога се и даље скрива по­датак да су у Србији Немци више – и то скоро два пута више – стрељали 1942, него 1941. године. Јер, 1942. године у Србији није би­ло организованог партизанског пок­рета. Ако би се открило да је немачких одмазди много више било те године, онда би званична историографија била оборена прак­ти­чно у једном потезу.

Како ова књига не би била преобимна, из првог издања сам из­ба­цио нека општа места, усмеравајући пажњу пре свега на бор­бене активности. При томе, остала су поглавља која се тичу стра­тегије и тактике, тј. смисла борби.

На крају књиге дат је преглед свих осовинских операција про­тив четника за које сада знамо (45 операција), као и списак град­ских насеља која су четници ослободили од Немаца (34 насеља). При­ложена је и статистика: колико Немаца су убили четници, а ко­лико парти­зани.

(Из предговора)

 

Затворено за коментаре.