Шифре четничких команданата, јединица и сарадника

Генерал Мирослав Трифуновић са групом припадника Горске краљеве гарде, испред школе у Страгарима. Изнад Трифуновића, улево, поручник Милутин Филиповић, крајње десно, са брадом, капетан Фикус
Генерал Мирослав Трифуновић са групом припадника Горске краљеве гарде, испред школе у Страгарима. Изнад Трифуновића, улево, поручник Милутин Филиповић, крајње десно, са брадом, капетан Фикус

Генерал Мирослав Трифуновић са групом припадника Горске краљеве гарде, испред школе у Страгарима. Изнад Трифуновића, улево, поручник Милутин Филиповић, крајње десно, са брадом, капетан Фикус

Ради заваравања обавештајних служби Сила осовине, све четничке јединице, команданти, као и важнији сарадници, имали су шифрована имена. Без познавања ових шифара немогућ је рад у ма ком четничком архиву. У овом прилогу до­но­симо неколико хиљада познатих псеудонима.

Као извор по­с­лу­жио је зборник “Документа са суђења Рав­но­гор­­ском покрету“, прва књига (Субнор Југославије, 2001). До раз­­ре­шења ши­фара комунисти су дошли проучавајући заробљену документацију после рата. Ово није комплетан списак шифара, а не може се рећи ни да је потпуно тачан, али је најбољи до ког смо могли доћи. Шифре које смо унели у списак из других извора штампане су курзивом.

  1. ИМЕНИЧНИ ПСЕУДОНИМИ

АБДУЛАХ, капетан Јован Миладиновић, к-нт I Косовског корп.

АБИСИНАЦ, Миладин, четник Расинско-топличке групе корп.

АВРАМ, Ћирковић Саво, шеф поморске об. службе за Боку.

АГЕЈ, потпуковник Душан Смиљанић, к-нт Шумадиске групе корп.

АГФА, пуковник Захарије Остојић, к-нт ИДВК.

АДОЛФ, арт. капетан Јовић П. Никола, орг. ДМ у Тамнавском сре­з­у.

АДОЛФ, Драги Јовановић, управник града Београда.

АДОЛФ, Романски корпус.

АДРАН, пор. корвете Станко Божић.

АДРИЈА, поручник корвете Станко Божић.

АЕРО, војвода Доброслав Јевђевић.

АЗЕД, Вигњевић Милош, капетан, начелник штаба Златибор­с­ког кор­пуса.

АЈБИХ, капетан Цветић Радомир, к-нт Јаворског корпуса.

АКСЕТ (Ахмет), Александар Аксентијевић, члан ЦНК.

АЛАХ, мајор Алекса Драшковић, к-нт Дринског корпуса.

АЛБИН, мајор Зоран Весел, помоћник к-нт Ресавског корпуса.

АЛФОНСО, Радмиловић Д. Шорђе, ваздухопловни мајор, к-нт Дуб­­ро­вачког корпуса.

АМЕРИГО, Дивановић Ника.

АМЕРИКАНАЦ, Пера, из Авалског корпуса.

АМЕРИКАНАЦ, Новаковић Никола, четник Раваничке бри­га­д­е.

АМЕРИКАНАЦ, Стакић Никола, четнички сарадник, Г. Жа­бари, Босна.

АНДРА, Шукић Светислав, генерал к-нт Северних покрајина.

АНДРЕЈ, пуковник Презељ, к-нт Словеније 1944. године.

АНИЦА, Павасовић Никола, мајор к-нт Далмације.

АНИЋ, Радивојевић Властимир из села Стубленице, Тамнавски ср­­ез.

АНТЕ, инжињер Петар Милићевић из Београда, делегат ВК при ко­­ма­нди Београда.

АНТОН, Рачић С. Антоније, ђак-наредник, помоћник шефа об. слу­­ж­бе у Београду.

АНТУН Р., мајор Жарко Тодоровић, к-нт Северних покрајина.

АРА, Јанковић Милорад из села Лисовића, Липовачки срез.

АРЕТА, пуковник Презељ, к-нт Словеније 1945. године.

АРИСТИД, Сотировић Апостол, инжињер, обавештајни инспектор за Македонију.

АРТУР, Божић Никола, руководилац об. службе Штаба 909.

АС-АС, Супић Ђорђе-Ђоко, мајор, заст. нач. Штаба К-нде Срби­је, из Га­цка.

АСЕН, потпуковник Милић Раусављевић, к-нт Иванковачког кор­­пу­са.

АСЕН, генерал Мирослав Трифуновић, к-нт Србије.

АЋИМОВИЋ МИЛАН, п.пук. Жујовић Младен, члан ЦНК.

АХИЛ, потпоручник Тодоровић Чедомир-Чедо, к-нт Пољаничке бри­гаде, Јужно-моравског корпуса.

АХИЛ, капетан Певец Јоже шеф радио-центра ВК.

АХРЕНС, Љубан Кордић, обавештајни официр у Београду.

АХЕН – Александар Аксентијевић, члан ЦНК.

АЦА, капетан Васић Станиша, II Беличка бригада, Варварински корпус.

АУГУСТ, Месаровић Борислав-Бора, индустријалац из Беог­ра­да.

 

Б

БАЈАЗИТ, Вучелић Радош, организатор ДМ у Космајском срезу.

БАЈЕРОВИЋ, Травински Теди, бивши пољски официр.

БАЈИНАЦ, Радојичић Драгиша, четник 3. бат. Колубарске б-де.

БАЈРО, Кокошар Вучка Ристо, к-нт Требињског батаљона.

БАКА, Спасић Мира, из Левачког среза.

БАКАЛ, Јовановић Љубомир, к-нт места у Неменикуће, Кос­мај­с­ки ср­ез.

БАКАЛАЦ, Јевтић Љ. Борисав, из села Драгова, Левачки срез.

БАКАР, Захарије Остојић, к-нт ИДВК.

БАЛЧАК, Миладиновић, чет. обавештајац из Врњачке Бање.

БАНДИТ, Симеуновић Сретен, 4. бат. Подгорске б-де.

БАНЕ, поручник Бранивоје Урошевић, к-нт Левачке б-де.

БАНЕ, Радовановић Бранко, кољач у штабу Смедеревског корп.

БАНО, Поповић М. Бранко, поднаред. ђак, командос рођен у Ту­ло­ну (Француска).

БАРБА, Јовановић Милица-Мица, функционер ДМ у Београду.

БАРЈАМ, Ларх, шеф отсека за везу у Љубљани.

БАРОН, потпуковник Љуба Јовановић, к-нт Тимочког корпуса.

БАСТЕР, обавештајац из Левачког среза (био управитељ школе у Гор­њем Дубићу).

БАСТИ, Бајо Станишић и Војо Станковић.

БАТА, Главичић Прокопије, вазд. кап. I кл., к-нт Смедеревског кор­пуса.

БАТА, Јефтић Миодраг, резервни кап., учитељ из Шапца, к-нт Гра­чачке б-де, Горска гарда. (У ствари –  Орачашке бригаде – прим. аут.)

БАТА, Малдини Слободан из Нишавске групе корпуса.

БАТА, Миловановић Јован, новинар из Београда.

БАТА, Мирковић Србољуб, четник, К-нда Војводина.

БАТА, Павловић Драгутин, учитељ из Шапца.

БАТА, Прокић В. Тодор, радиотелеграфиста Ресавског корпуса, из Мед­веђе, Ресавски срез.

БАТА, Радовановић Слободан, трговац из Голубца, Рамски срез.

БАТА, Рајковић Братислав из Београда, радио по ослобођењу у ми­­ли­цији.

БАТА, Сотировић Драган, кап. у Варваринском корпусу, отеран у за­­робљеништво. (Сотировић није био на овој дужности, већ на­че­л­ник шта­ба Шумадијске групе одреда 1941. – прим. аут.)

БАТА, Станисављевић Јова, у об. отсеку Колубарске бригаде.

БАТА, Томић Михаило, пеш. потпоручник, к-нт I Крушевачке б-де из Александровца, Жупски срез.

БАТА, Вукосављевић Михаило, бивши директор “Шидстроја“ у Бео­­граду.

БАТА, Вуловић, члан ЈУРАО из Чачка.

БАТО, Кнежевић Станко, потпоручник, благајник Рачанске б-де.

БАЋА, Тадић Вује Славко, каплар из Подриња-Вуковар, К-нда Вој­­во­­дине.

БАЦКО, Глигоријевић Александар, противавионски пук. К-нде Бео­­града.

БАЧА ДРАГА, Радојковић Ј. Миодраг, к-нт општине Шураково, Ра­м­­­­ски срез.

БАЏА, Наранџић Б. Небојша, наредник-ђак, командос.

БАЏО, Савовић Душан, нар. у I Равногорском корпусу.

БАЏО, Симовић, четник Драгачевске б-де.

БЕК, мајор Крговић, руководилац оружаних радионица ВК.

БЕЛИ, обавештајац Жарка Тодоровића, из руског добровољач­ког корпуса.

БЕЛИ, Крстић С. Владимир, каплар, командос, из Београда.

БЕЛИ, Лукић Часлав, каплар, 2. бат. II Тамнавске б-де.

БЕЛИ, Љубојевић Драган из Ужица.

БЕЛИ, Миљковић Раде, повереник студентске омладине, Тимоч­ки корпус.

БЕЛИ, Павловић Милорад, омладинац у Беличкој б-ди.

БЕЉИЦО, Загорац Васо из Велике код Сиња.

БЕМ, Радовановић М. Исидор-Иса-Исто, учитељ, рез. арт. мајор к-нт Рудничких четничких одреда; ордонанс официр ДМ у ВК.

БЕНА, Миловановић Драгиша, бивши народни посланик из Кра­гу­је­вца.

БЕНЕ, Лазаревић С. Љубомир, инжињер, из Колашина.

БЕНКИЋ-ЈУЛКИН, Поповић Воја, кафеџија из Жагубице, Мла­в­­ски корпус.

БЕНИТО, Милутин Јанковић, I Равногорски корпус.

БЕНКО, Крошељ др Антон, професор, шеф пропаганде К-нде Сло­ве­није.

БЕОГРАШАНИН, Стефановић Ј. Константин-Коста, мајор-ко­ма­ндос к-нт Деспотовачке б-де.

БЕР, мајор Властимир Весић, Чегарски корпус.

БЕРНАЦ, Коста Петровић из Београда, кантинер аеродрома.

БЕРНАРДО, мајор Момчило Шујић, к-нт ДЧО.

БЕРТА, потпуковник Павле Шуришић, Црна Гора.

БИ-БИ, мајор Радомир Цветић, к-нт Јаворског корпуса.

БИ-БИ, Павићевић Крсто, капетан, к-нт Јаворског корпуса од 8. В 1945. г.

БИБА, Иветић Сибин, Топлички корпус.

БИВА, Петковић Добривоје, учитељ из Ћићева, вођа ЈУРАО.

БИЗ-БИЗ, Милошевић Ј. Миленко, вазд. поручник, руководи ра­ди­о­ницом оружја у Хомољу.

БИЗОН, потпуковник Драгутин Кесеровић, к-нт Расинског корп.

БИЛ, Грбић Василије, жанд. мајор у пензији из Прокупља, шеф оба­ве­штајног отсека ВК.

БИЛ-БИЛ, Грбић Василије, об. у Прокупљу (исти).

БИЛАН, вероватно начелник штаба Недићеве граничне страже, ппук. Шкодлар.

БИНЕНФЕЛД, Тадић Р. Никола, рез. кап. II кл., к-нт Моравске б-де.

БИРДИЋ, Миловановић Петар, четнички сарадник из села Ба­ни­чи­не, Јасенички срез.

БИРЧАНИН, војвода Илија Трифуновић, к-нт Западне Босне, Дал­ма­ције и Лике.

БИСА (Биша), Милосављевић Љубиша, четник из Левачког од­ре­да.

БИСЕР, обавештајац I Пожешке б-де.

БЈАЂИ, Радуловић Боривоје, мајор из Црне Горе.

БЈАЂИ, генерал Блажо Шукановић, Црна Гора.

БЈАЂИ, мајор Рудолф Перхинек, делагат Врховне команде за Црну Гору од краја априла 1943. године.

БЛАГОЈЕ, мајор Александар Милошевић, к-нт II Шумадиског кор­пуса.

БЛАГОЈЕ РАШИЋ-СЕЉА, Трифуновић Ратомир, командос из Сре­­м­ског корпуса.

БЛАНЦ, Урошевић Бративоје, делегат ВК за Бачку.

БЛАЦ, генерал Мирослав Трифуновић, к-нт Србије.

БОБ, Стефановић Милутин, пошт. цензура Београд.

БОБИ, Поповић Милана Слободан, арт. кап. I кл., Н. Б. Ја­во­р­с­ког корпуса.

БОГА, Милутиновић Властимира Богдан, студент технике из Лес­­ко­вца, шеф штаба ЈУРАО 1001.

БОГА, Танасијевић Богољуб, шеф моторних возила, Ваљевски ко­р­пу­с.

БОГА, Томић Јована Богдан, арт. мајор, К-нда Војводине.

БОГДАН, Милановић Божо, свештеник, четнички функционер у Ис­­­три.

БОЈАН, Певец Јожеф, мајор, шеф центра везе ВК.

БОКЕТ, Копривица Данило, мајор, к-нт Долењског одреда Сло­ве­ни­је.

БОЛЕ-БУЏА, Првослав, обавештајац на Дунаву.

БОНА, Радунчић М. Борислав, рез. пеш. наред. командос из села Ба­­чи­не, Темнићки срез.

БОНЕТ, Липовчић Душан, пенз. жанд. п.пук., К-нда Војвод­и­­н­е.

БОНТ, Рафаиловић Драгомир, курир 3. бат. Колубарске б-де.

БОЊЕ, Жикић Часлав, наставник регрута у Шерђелима.

БОР, Новак Карло, потпуковник Словеније.

БОР, Цокић Димитрије, повереник студентске омладине Ти­мо­ч­ки кор­­пус.

БОРА, Станчев, бугарски генерал, војни изасланик, у вези са ДМ је овај псеудоним.

БОРИС, вероватно Душан Петровић, к-нт Пиротске б-де.

БОРО, Илић С. Раденко, капетан, помоћник начелника штаба Мла­­в­ског корпуса.

БОРОША, Петровић Душан, арт. кап. к-нт Пиротске б-де.

БОРУТ, Копривица Данило, жанд. мајор, к-нт четничког одреда у Сло­­венији.

БОСАНАЦ, Перо, пратилац к-нта I Жичке б-де, Весића.

БОСАНАЦ, Радуловић М. Боривоје, рез. инж. п.нар. курир Ни­ша­в­с­ке групе корпуса (Штаб 180).

БОСАНАЦ, Рашковић Шуро са територије БиХ.

БОСАНАЦ, Ромчевић (Рончевић) Никола, заменик к-нта бата­љо­на, Колубарске б-де.

БОСИЋ, Вујић, к-нт III б-де, I Београдског корпуса.

БОСНИЋ, Мисита В. Веселин, п.пуковник, Церски корпус. (У ства­­ри, командант групе одреда у области Цера лета 1941, пре фор­ми­рања Це­рског корпуса – прим. аут.)

БОЦКО, Милутиновић В. Богдан, радио по омладинским питањима у Београду, шеф штаба “Јурао 1001“.

БОЧЕ, Лукић А. Божидар, ђак, командос из Белог Потока.

БОШКО, Сердаревић В. Александар, нар. у Црногорској б-ди.

БОШТИЋ, Валентин Вертић, начелник штаба 3. београдског кор­­пуса.

БРАДА, Драгосављевић, к-нт батаљона, вероватно из Зла­ти­бо­р­с­ког корпуса.

БРАДА, Јевтић Тихомир, к-нт места Кал. Прњавор, Левачки ср­ез.

БРАДА, Тасић Радислав из Вишеграда.

БРАДОЊА, Димитријевић Илија из Турије, Звишки срез.

БРАДОЊА, Јовановић, потпоручник у Срему.

БРАЈА, Глишић С. Драгољуб, каплар к-нде Горске гарде из села Јаг­­­њило, Космајски срез.

БРАНА, пуковник Јеврем Симић, делегат ВК.

БРАНДИМ, Бранко Димитријевић, професор универзитета у Бео­­г­ра­ду.

БРАНКО, Петровић Р. Миле, пеш. п.нар., командос, из Јаб­ла­ни­ч­ког среза.

БРАНКО КАРАНОВИЋ, Репац Миленко, четник из околине Дес­по­товца.

БРАНКО-ПЕТРОВИЋ-ЏИМИ, Тонић Л. Велибор, командос из Бео­­­града, улица Његошева 199.

БРАТА, Којић Шорђе, четник, К-нда Војводине.

БРАТИЦА, Голубовић, каплар-омладинац, К-нда Војводине.

БРАЦА, потпуковник Алекса Драшковић, к-нт Дринског корпу­са.

БРАЦА, Иличић М. Марко, капетан I кл., начелник штаба I Ба­на­­т­с­ки корпус.

БРАЦО, Михаиловић А. Боривоје, капетан, начелник штаба Ва­р­­ва­ри­нског корпуса.

БРАЦО, Иванишевић, потпоручник са Цетиња.

БРАЦО, Мајсторовић Јован, наредник из Брчког, падобранац те­ро­­ри­ста. (У ствари, диверзант – прим. аут.)

БРАЦО, Смиљанић Божо, Босански Петровац, ДЧО.

БРАЦО, Шкуница Иван, Новаља, Паг.

БРАЦО, Туфегџић Д. Јанко, раз. пеш. капетан I кл., шеф пропаганде у штабу Церско-мајевичке групе корпуса.

БРЧКО, Митровић Ненад, капетан обавештајац ДМ из Београда.

БРДАР, Лончар Симо, четник из Брежница, Лика.

БРЕДА, Живковић Војислав, из Омладинског штаба у Зајечару.

БРЕНТ, Предраг Раковић, к-нт II Равногорског корпуса.

БРЗАК, Паровановић Ђорђије из Скопља, четник Бабичког од­ре­да.

БРЗИ, Јовановић Петар-Перо, срески начелник у Куршумлији.

БРИЦА, Милићевић Душан, четник I бат. I б-де.

БРИЦА, Новаковић С. Миливоје, п.нар., командос, из Србоб­ра­на.

БРИКА, Вукашин Петковић, к-нт I Ресавске б-де.

БРИСТОЛ, Петровић Светозар, вазд. п.пор. обавештајац из Раш­ке.

БРКА, Максић Воја, к-нт села Г. Сабанта, Левачки срез.

БРКА, Петровић Р. Радомир, п.поручник, командос, К-нда Вој­во­ди­не.

БРКА, Милосављевић Марко, шеф пропагандног оделења у Мла­в­с­кој групи бригада и уредник листа у Млавском корпусу.

БРКА, Предојевић Драгомира Радомир, потпоручник из Чумића, Кра­гујевачки срез, инструктор.

БРКА, Тешић Миливоје, из Белошевца, Ваљевски срез.

БРКО, Вељковић Петар, пуковник у ДЧО.

БРКОВАЦ, Васиљевић Милосав, п.нар. из Д. Трепче, Љубићко-тр­на­вски срез.

БРЊА, Поповић М. Предраг, рез. п.нар. ђак-командос из Ниша.

БРОЈ 88, Поповић Миливоје, новинар.

БРОЈ 5, Савић Божидар-Бошко, обавештајац у Дубровнику, чи­но­в­ник централе фонда за потпору у Сарајеву.

БРОЈ 33, ЛАЗАРЕВАЦ, Томић Илија.

БРУНО, кап. Милорад Митић, к-нт Златиборског корпуса.

Б.Т., мајор Жарко Тодоровић, к-нт Северних покрајина.

БУБА, Лукић М. Љубица, рук. ЖРОС, Космајски срез.

БУГАР, Врањеш Илија, помоћник к-нта 1. бат. Цетинске б-де, ДЧО, Книн.

БУГАРИН, Станисављевић Драгољуб из Поповњака, Деспото­ва­ч­ки срез.

БУГАРСКИ, Стојковић Ј. Илија из Жагубице, четник Хомољске б-де.

БУГАРСКИ, Стојковић Мих. Живан, I батаљон, Хомољске б-де.

БУША, Николић Ђорђе, к-нт села Грделице, Власотиначки срез.

БУК, Станојевић Драгослав, студент медицине, шеф омладинске сек­­­ције – штаб Зајечар.

БУЛА, кап. Боривоје Михаиловић, к-нт Левачке б-де.

БУЛКА, Михаиловић А. Боривоје, капетан, начелник штаба Вар­­ва­ри­нског корпуса (исти).

БУМБАР, Јовановић Драгољуб, кафеџија из Крупња.

БУРМА, потпуковник Душан Смиљанић, к-нт Шумадиске групе кор­­пуса.

БУФСКИ, Николић Илија, рез. капетан, к-нт I Јабланичке б-де.

БУЦА, Константиновић Ј. Радомир, рез. инж. потпоручник, ин­те­ндант Горске гарде.

БУЏА, Станишић Ђорђе, капетан, к-нт Деспотовачке б-де.

БУЏА, Стојадиновић Петар, омладинац у Делиградском корп.

 

В

В, Веиновић Предраг, потпоручник, обавештајац ВК.

ВАБИЋ, Вабиновић Умберто из Сплита.

ВАДБА, вероватно Тадић Цвијетин, командант Озренског одреда.

ВАНДА ДОНКИН, Петровић Чеда, шофер из Зајечара.

ВАГНЕР, Васић Александар, железнички чиновник, руководилац об. службе на железници.

ВАЈА, Лазић Василије, четник из Трпиња, срез Вуковар.

ВАЛЕНС, Недић Нешко, капетан, к-нт Ваљевског корпуса.

ВАЛТЕР, Спитзер Јанка Раде, домобрански заставник из За­г­ре­ба, чет­­нички курир и немачки агент. (У ствари, радио за четнике – прим. ау­т­.)

ВАЛТЕР, Тодоровић Жарко, мајор к-нт Северних покрајина.

ВАМПИР, Селачки А. Паја, командос из Сремске Митровице.

ВАНД, Павловић Ратомир, адвокат, обавештајац у Београду.

ВАРАГА, Поповић Јово, водник трнавске чете II Сарајевске бри­г­а­де­.

ВАРДАР, Ћирковић Дарко.

ВАСИЋ, п. пук., Ваухник Владимир, пуковник, в.д. к-нт Слове­ни­је.

ВАСКО, Мишић Т. Василије, наредник-ђак, радиотелеграфиста Ја­во­рског корпуса, из Врања.

ВЕГЕЦИЈУС, Меснер, руски емигрант, сарадник “Новог времена“.

ВЕГЕЦИУС, Стојановић Александар, армиски генерал.

ВЕЗИР, Дамјановић Воја, потпоручник, шеф центра везе Шу­м­а­ди­ске гру­пе корпуса.

ВЕКА, Радуловић Векан, учитељ, командант батаљона I Кња­же­ва­ч­ке бригаде.

ВЕКОСЛАВ, пор. Миловановић, шеф. техн. центра за везу.

ВЕЉА, Ивковић Александар, п.пук., командант Неготинског сре­за.

ВЕЉА, Поповић С. Драгомир, капетан, командант Крагујева­ч­ког среза.

ВЕЉА, Вељовић Л. Мирко, командант летеће бригаде Рома­ни­с­ког корпуса.

ВЕЉО, Вељовић Душан, рез. наредник, командат II Сарајевске бри­­га­де.

ВЕЉКО, Додер Реља, капетан, к-нт Колубарске бригаде.

ВЕСА, Весић Властимир, мајор, к-нт Делиградског корп.

ВЕСО СТЕФАНОВИЋ-ЂАВО, Вујовић М. Милован, командос из По­жешког корп.

ВИ-ВИ, Младеновић Младен, п.пук. командант Јужно-моравског ко­р­­пуса.

ВИ-ВИ, Весић Властимир, командант Ражањске бригаде.

ВИДАКОВИЋ, Лаловић др., начелник санитета команде Бео­г­ра­да.

ВИДОЈЕ ПАЈИЋ-ВЕЉА, Нешковић В. Велизар, командос из Поб­­р­ђа, срез Сребренички.

ВИДОКОВ, Ковачевић Видак, полит. функционер орг. ДМ из Хер­це­говине.

ВИГ-ВИГ, Новак Карло, мајор, командант Словеније.

ВИЖЕ, Марс И. Милан, из Компоље, срез Оточац.

ВИКТОР, мајор Весић и Младеновић Младен – Чегарски корпус.

ВИЛДА, Јевђевић Доброслав.

ВИЛЕЊАК, Зубовић Д. Здравко, капетан II кл., командос.

ВИЛИ, Ђурковић, капетан.

ВИЛИ, Михајловић Александар-Саша, командант Београда.

ВИЛКЕ, Томашић Вилко, мајор, помоћник команданта III Беог­рад­с­ког корпуса.

ВИНА, Жуњић Живојин, капетан, командант Левачког среза.

ВИНЕТУ, Симић Петар, пуковник

ВИНГА, Врањешевић Славољуб, командант Западне Босне.

ВИНСТОН, Момчиловић Милорад, мајор, командант Романис­ког кор­пуса.

ВИРУС, Зарић Ранко, поручник, командос из Београда.

ВИСКО, Јевтић, мајор, делегат ВК у Словенији 1945. г.

ВИСКО, Маровић Василије, мајор, делегат ВК у Словенији.

ВИСОК, Драганац, капетан, командант Долењског одреда у Сло­ве­ни­­ји.

ВИТЕЗ, Јововић Стево, мајор, командант Топличког корп.

ВИТЕЗ, Крсмановић Станко, капетан II кл. командант јуришног од­­ре­да Расинског корпуса.

ВИТКО, Зовић Славко, организатор четничке групе у Трсту.

ВИТО, Рачић Драгослав, п.пук. командант Церско-мајевичке гру­пе корпуса.

ВЈЕКОСЛАВ, Миловановић М. Војислав-Воја, капетан, шеф центра везе Шумадиске групе корпуса.

ВЛАДАН, Мичковић Ж. Владимир, потпоручник, члан преког вој­ног суда Колубарске бригаде.

ВЛАДАН, Владановић Петар, поручник из Тимочког корпуса.

ВЛАДИМИР, Ваић Раде из Болоње, Италија

ВЛАЈА, Вукајловић К. Владимир, резервни потпор. командант ба­та­љо­на Качерске бригаде Рудничког корпуса.

ВЛАЈКО, Пешић Владимир, командант места у Драгову, срез Ле­ва­­ч­ки.

ВАЈКО, Ваухник Владимир, пуковник, в.д. команданта Слове­ни­је.

ВЛАТКО, Радић Стјепан Владимир из Загреба.

ВЛАСТИМИР, Јовић Драгомир, поднаредник, падобранац код Ра­­чи­ћа Драгослава.

ВОБИ, Тодић Цвијетин или неко други на Озрену.

ВОЈА, поднаредник Марковић С. Урош, командос из Београда.

ВОЈА, Тасић Јанаћка Наум, резервни поднаредник, инспектор шта­ба 1001 ЈУРАО, командос из Варварина.

ВОЈА ВУК, Скенџић Василије, капетан, командант I Банатског кор­­пу­са.

ВОЈА ВУКОВИЋ, Скенџић Василије, капетан, командант I Ба­нат­­с­ког корпуса.

ВОЈВОДА ДИНАРСКИ, Иванишевић Радомир, мајор, начел. шта­ба Далмације, Лике и Западне Босне.

ВОЈВОДА ЈУРКО, Франић-Пожежанин, на челу војног већа “Под­­зе­мне Хрватске“.

ВОЈВОДА КОРВИНСКИ, Стојановић Богосав, поручник из ок­о­­ли­не Ниша.

ВОЈВОДА ЛАЗАРЕВСКИ, Пантић Вучко, командант Темн­и­ћ­ког одреда.

ВОЈВОДА ЛОЗНИЧКИ-ДАКА, Тешановић Дамјан.

ВОЈВОДА РУДНИЧКИ, Радичевић Светомир, командант одреда на Руднику.

ВОЈВОДА СМЕДЕРЕВАЦ, Станојевић Ђорђе.

ВОЈВОДА ЖЕЉИНСКИ-РАДЕ, Милосављевић Милорад

ВОЈИН, Глушић Андреј, потпуковник, командант Источне Сло­ве­­није.

ВОЈИН, Сотировић С. Ратомир, поручник, командант I Топ­ли­ч­ке бригаде.

ВОЈИН МИРКОВИЋ, Сотировић С. Ратомир, поручник, командант I Топличке бригаде.

ВОЈИН ПОПОВИЋ, Стојановић др Власта из Лесковца.

ВОЈИН ТОМИЋ, Јевтић М. Илија, референт судства ИДВК.

ВОЈКАН, Радојичић Војислав, обавештајац у Београду.

ВОЈНОВИЋ, Меснер, руски емигрант, сарадник листа “Српском на­­ро­ду“.

ВОЈЧИН, Божовић Божа из Крушевачког округа.

ВОЛОЂА-ПЕТАР ПЕТРОВИЋ, Толстој Лавовић Всеволд, сов­јет­ски официр, команда Источне Србије.

ВОМА, Марковић Војислав-Воја, капетан, командант Левачке ле­те­ће бригаде.

ВОЛФ, Михаиловић А. Боривоје, капетан нач. штаба Ва­р­ва­ри­н­с­ког ко­рпуса.

­ВОЛФ, Петковић Ал. командант III Нишке б-де Чегарског кор­п.

ВРАЖИЈА, Стојадиновић Михаило, капетан, командант ра­ди­о­тех­ни­ч­ке групе ВК.

ВРЊАЧКИ СТОЛЕ, Стојановић, кафеџија из Београда, чет­ни­ч­ки вој­вода код Пећанца.

ВУЧКО, Вучковић С. Милош, капетан, командант Чајничке б-­­де­.

ВУЈАДИН, Тодоровић Станко, ађутант команданта Дринског ко­рп­уса.

ВУЈАДИН, Вујановић из Г. Лепенице, срез Србац.

ВУЈАШ, Вујашевић Славко, командант батаљона Моравичког одреда, Јаворски корпус.

ВУК, Дамјановић Стеван, мајор, командант Мајевичког корпуса.

ВУК, Јовановић Момир, просветни референт I Шумадиског корп.

ВУК, Којић Миодраг, командант Посавске бригаде.

ВУК, Лукавац М. Михајло, командир чете из Тепљуха, срез Др­ни­ш.

ВУК, Николић Радмило, падобранац из Ниша.

ВУК, Рупник Еуген, поручник, командант одреда “Бели орао“ ДЧО.

ВУК, Скенџић Василије, мајор, командант I Банатког корпуса.

ВУК, Виловић Ђ. Војислав, четник непознате јединице.

ВУК, Вујичић Душан, поручник, нач. штаба Мајевичког корпуса.

ВУК МАНДУШИЋ, Рончевић Крсто, капетан, командант Голу­ба­ч­ке бри­­гаде.

ВУКАДИНОВИЋ НИКОЛА, Аранђеловић Радослав, четник из око­лине Рибарске Бање.

ВУКОВИЋ ВОЈА, Скенџић Василије, мајор, командант I Ба­на­т­с­ког корпуса.

ВУЛЕ, Вуковић, учитељ рез. потпоручник из Горске гарде.

ВУЈИНАЦ, Петровић Миодраг, пратилац команданта 2. бат. II Трс­­те­ничке бригаде.

ВУЈКОВАЦ, Петровић Миодраг, пратилац команданта 2. бат. II Трстеничке бригаде.

ВУКИНАЦ, Петровић Миодраг, пратилац команданта 2. бат. II Трс­те­ничке бригаде.

 

Г

ГА-ГА, Чичин Шајин Иво, четнички руководилац из Сплита.

ГАГА, Арсић М. Гојко, поднаред-командос из Угљева, срез Трс­те­­ни­чки.

ГАГА, Топаловић М. Драгомир, пеш. капет. II кл. командант Руд­ни­­ч­ког корпуса.

ГАКОВ, Грујић М. Павле, рез. пеш. мајор, к-нт Сремског одреда.

ГАЛЕБ, Гаћеша Милована Душан, потпуковник, начелник штаба Ко­­манде Војводине.

ГАМБЕТО, Ђуришић Павле, потпуковник, Црна Гора.

ГАНДИ, Антић Л. Миодраг, курир у Делиградском корпусу.

ГАНЕ, Јовановић С. Илија, пеш. наред.-командос.

ГАРА, Гашпаревић Бранко – командос.

ГАРАГАН, Спасојевић Петар, командант батаљона Колубарске бри­гаде, Ваљевски корпус.

ГАРАГАН, Јелисавчић Петар, потпоруч. к-нт 2. бат. Колубарске бри­­гаде.

ГАРАВИ, Драгић П. Ђорђе – хотелијер из Мостара, био у срезу Ко­­њ­иц.

ГАР-ГАР, Недић Нешко, капетан, к-нт Ваљевског корпуса.

ГАРИЋ, Новаковић Драго, четник 3. бат. Мотајичке бригаде с. Ка­о­­ци, Србачки срез.

ГАШИЋ, Тодоровић Радоје, четник, с. Кулине, срез Кру­ше­вач­ки.

ГАШО, Стевановић С. Миодраг из с. Брежина, срез Пожаревач­ки.

ГАШПАР, Рустја Јосип, члан Нац. комитета за Истру и Трст.

Г. 42, обавештајац из Сплита.

ГЕБЕЛС, Перић др Ђорђе, шеф Недићеве пропаганде.

ГЕБО, Николић Предраг, командант у Таковском срезу.

ГЕД-ГЕД, Неготинац Серафим, капетан.

ГЕЈА, Марчетић Боже Светозар, четник пука “Мањача“.

ГЕЈО, Петковић П. Саво, рез. пеш. наредник, командант одреда у Умци.

ГЕМЕТО, Тодоровић Живота, професор, шеф усмене пропаганде, Шумадиска група корпуса.

ГЕМЕТО, Димитров др Георги, бугарски политичар.

ГЕОРГИ, Радојевић Милутин, потпуковник, делегат ВК за Јужну Ср­бију.

ГЕОРГИЈЕВИЋ, Видојевић Божидар, поднаред. на раду за ДМ у Ма­кедонији.

ГЕОРГИЈЕВИЋ, Ђуровић др Ђуро, ЦНК.

ГЕРЦ, Ковачевић М. Владимир, пеш. наредник, командир шта­б­не групе Хомољске бригаде.

ГЕРИНГ, Зонић Б. Миливоје, капетан I кл. из с. Каље, срез Ан­д­ри­­је­вички.

ГЕТСА, Смиљанић Душан, командант Шумадиске групе корпуса.

ГЕЏА, Јеремић Благоје, четник из Грочанске бригаде.

ГИГО, Тутуш Н. Ђуро, четник, Врличке бриг. ДЧО, срез Сињ.

ГИЛЕ, Ивковић, инжињер, шеф грађевинске службе у инспекцији – Чачак.

ГИЛЕ, Одовић Првослав, шеф полиције у Крушевцу, обавеш­та­јац ДМ.

ГИЛЕ, Живковић Драган, хармоникаш из С. Поскурице, срез Кра­­гу­је­вачки.

ГИС-ГИС, Ракић Драгиша, мајор Северна Покрајина.

ГИЦА, четник из Тимочког корпуса.

ГЛАВОЊА, Главонић Милош, интендант I бат. I Сарајевске б-­д­е.

ГЛУМАЦ, Стојковић З. Ђорђе, студент филозофије, каплар-ђак у Ко­манди Војводине

ГЛУВИ, Срзентић Васо.

ГОВЕДАРИЋ ТРАЈКО-ФЛЕШ, Илић Светозар, рез. поручник из Краљева, командос.

ГОГА, Стефановић Момчило са терена среза Црногорског.

ГОГА, Ристић Р. Драгољуб, наредник-ђак, командос.

ГОЈА, Станисављевић Момира Драган, из Батајнице Команда Вој­во­дине.

ГОЈКО, Радовановић “Рала“, службеник градске страже у Нишу, из с. Бело Поље, срез Косанички.

ГОЛИЈАТ, Мирић Душан, мајор, начелник штаба команде Ср­би­је.

ГОЉА, Денић Драг. из Кличевца, срез Пожаревачки.

ГОРАРД, Павлић Марјан, потпоручник, Трст-Горица.

ГОРДАН, Петровић Петар, мајор, капетан групе железничара у рео­ну Чегарског корпуса.

ГОРДИЈЕ, Ивковић Ј. Данило, интендантски капетан II кл. нач. шта­ба Крајинског корпуса.

ГОРИНГ, Михаиловић Боривоје-Була, командант Левачке б-де.

ГОРНИК, Бано др Милан, шеф. об. службе Словеније.

ГОРСКИ ЦАР, Ђукић Стеван, претседник општине из с. Брезовице, срез Ваљевски.

ГРБА, Грбец Ј. Јосип-Јоже, командант радио центра ВК.

ГРЕГОР, Ђуровић др Ђура, секретар ЦНК.

ГРГА, Григоријевић Милоша Иван, пеш. капетан I кл. Команде Вој­­­во­дине.

ГРГА, Гргић Г. Љубомир, пеш. поручник, начелник штаба Ава­л­с­ког кор­пуса.

ГРЕЈЕР, Јанковић Божидар из Плавне, срез Неготин.

ГРЕТА, Стаменковић Видоје из Лучја, Љишки срез. рез. мајор, ко­­ма­ндант Заплањске бригаде.

ГРИЛ, Михаиловић Љубомир-Љуба, пуковник, командант Ве­ли­ко­­мо­­равске групе корпуса.

ГРК, Антоновић Димитрије, мајор, командант Јастребачког корп­.

ГРКОЊА, Шуљић Иван, са Пага-Ховоља.

ГРОХАР, Тушек Јосип, белогардејац – Сушак.

ГРОМ, Милић Серафим из Љешнице, срез Звишки.

ГРОМОВИЋ, Гавриловић С. Богољуб, рез. пеш. капетан II кл. ко­­ма­ндант батаљона II Гружанске бриг. Шумадиске групе корпуса.

ГРУБЕЉА, Ивановић Михаило-Милан, пешад. потпоручник, ко­ма­н­дант Моравичке бригаде.

ГРУЈА, Грујичић М. Светолик, потпуковник командант, I Беог­ра­д­с­ког корпуса.

ГРУЈИЦА, Ђурчек Павле, арт. поручник Горске гарде.

ГУЈА, Думановић Душан, поднаредник, к-дир чете у II Трстени­ч­кој бри­гади.

ГУЛА, Димитријевић Р. Драг. командант села Лоћика.

ГУЛБО, Грујичић Благоја Михаило, рез. пеш. наредник, водник пра­те­ће чете Горске гарде.

ГУНЕ, Витић С. Драгутин, члан Равногорског одбора с. Ки­си­ље­во, срез Рамски.

ГУРА, Антанасијевић Радивој, полициски чиновник из Београда, био у четничком штабу 1а.

ГУР-ГУР, Милошевић Александар, мајор, командант II Шу­ма­ди­с­ког кор­пуса.

ГУРКО, Милошевић Александар-Аца, мајор, командант II Шу­ма­­ди­с­ког корпуса.

ГУСА, Вукојичић Михаило, командант села Суботица, срез Жу­п­ски.

ГУТА, Николић Драгутин из Лозовика, Поморавски срез, Сме­де­ре­­в­ски корпус.

 

Д

ДАБА, Поповић Милорад, каплар-ђак, омладинац у штабу 501.

ДАДАЧ, курир Карла Новака, к-нта, Словеније.

ДАЛ-ДАЛ, Ђујић Момчило, к-нт ДЧО.

ДАНДАРА, Пантић Бранимир-Брано, пуковник из Београда.

ДАНЕ, Јовановић Радомир, хидроавијатичарски наредник, родом из Гуче, Јаворски корпус.

ДАНЕТА, Радошевић М. Дане, жанд. наредник, заст. к-нта I бат. Там­навске б-де и села Подхума Плашћанског, Огулински срез.

ДАНГИЋ, потпоручник Ерцеговић Ж. Драгомир, четник I Бо­ље­ва­ч­ке б-де, ађутант Тимочке б-де.

ДАНИЛО, Николић Митар, жанд. наред., обавештајац у Беог­ра­ду.

ДАНИЛО, Драгутин Матијашевић, орг. ДМ у Загребу.

ДАНИЛО МАРКОВИЋ, Драгутин Матијашевић, орг. ДМ у Заг­ре­бу.

ДАРИНЧИЋ, Вукичевић Душан, четник из Осанице, Дежевски срез.

ДАРН, Коста и Момир Петровић у Београду, после ослобођења.

ДАСКАЛОВАЦ, Обрадовић Живадин, четник I Шумадиског корп.

ДАЦА, Радевић Милића Десанка из Колашина.

ДАЧА, Аранђеловић Никодије, обавештајни орган, об. отсека бр. 19, Београд.

Д. 2, шеф обавештајне групе у Дубровнику.

ДЕБЕЛИ, Петровић Жика, студент права у Београду.

ДЕБЕЛИ НОВИНАР, Поповић Миливоје, новинар

ДЕБОЛ, капетан Душан Радовић, к-нт Златиборског корпуса.

ДЕВА, Гандић Драги, пуковник, делегат ВК при Тимочком корпусу.

ДЕВА, Радојковић А. Драгослав-Драги, судија, рез. пеш. пору­ч­ник, шеф обавештајног отсека и члан преког суда Тимочког корп.

ДЕВА, Савић Божидар-Бошко, обавештајац у Дубровнику, чи­но­в­­ник централе фонда за потпору у Сарајеву.

ДЕВЕТКА, Петровић Ж. Момир, каплар, ђак, командос из Беог­ра­­да.

ДЕВИС, пуковник Александар Николић, к-нт Славоније.

ДЕВИС, капетан Петровић Леонида из Тимочког корпуса.

ДЕДА, Црњак Н. Т. (?) Алекса, жанд. п.поручник, Опленачка б-да, Горска гарда.

ДЕДА, Јорданов Георги, бугарски политичар.

ДЕДА, капетан Јован Јовановић, к-нт Делиградског корпуса.

ДЕДА, Поповић др Влада, лекар из Ваљева, председник окруж­ног Рав­ногорског одбора.

ДЕДА, Велимировић др Николај, епископ Жички.

ДЕКИЋ НИКОЛА, мајор Славко Бјелајац, Лика.

ДЕМ-ДЕМ, капетан Нешко Недић, к-нт Ваљевског корпуса.

ДЕЧКО, Петковић Мутимир, курир ВК за Словенију.

ДИДА, Мишић С. Стојадин, помоћник к-нта села Раброво, Звишки срез и први кмет општинске управе у Раброву.

ДИКАН, Јовановић Светозар, четник из села Ошљана, Тимочки ср­ез.

ДИЛБЕР, Обрадовић Бранислав, В. Градиште, обавештајац.

ДИЛБЕР, Петровић Стратимир, четник Белопаланачке б-де.

ДИЛЕ, Радовановић, капетан у логору Батхорн.

ДИЛИНГЕР, Јовановић П. Станислав, ђак из Београда, командос.

ДИМИЋ, Димке, К. Франц. инж. из Берлина.

ДИМИТРИЈ, поручник Алфред Краљ, шеф об. отсека за Сло­ве­ни­ју при ДЧО.

ДИМИТРОВ Г.(еорги) Љуба Љубисављевић, орг. ДМ за Скопље, вла­­сник пилане “Треска“.

ДИНА, Јовановић Миладин из Алексинца, Делиградски корпус.

ДИНКА, Радевић Милица Даница, из Колашина.

ДИНКО, Пешић Миладин, рез. арт. поручник, к-нт 3. батаљона, Ле­вачке б-де.

ДИРЕКТОР, Младеновић С. Милутин, инжињер, директор рудника “Лиса“ из Ваљева.

ДИРЕКТОР ЖИКА, Миловановић Ивана Живан, рез. арт. капетн II кл. к-нт Војвођанског одреда и при К-нди Војводине.

ДИРИС, Живковић из Младеновца.

ДИТРИХ, генерал Мирослав Трифуновић, к-нт Србије.

ДИША, Младеновић С. Милутин, инг. директор рудника “Лиса“ из Ва­љева.

ДИША, Илић Радисав, вазд. поручник. Деспотовачки срез.

ДИША-ДИШО, Радовић Д. Димитрије, учитељ, пеш. поручник, к-нт I бат. Тамнавске б-де.

ДИШИКЛИЈА, Стојановић Живадин из Младеновца.

ДОБ, капетан Живан Лазовић, к-нт Смедеревског корпуса.

ДОВ-ДОВ, поручник Предраг Раковић, к-нт II Равногорског корп.

ДОБРИ, Чоловић, потпоручник (II П. к.?)

ДОДА, Радојковић Добросав, пеш. п.поручник, члан преког војног су­да Смедеревског корпуса и к-нт I бат. I Јасеничке б-де.

ДО-ДО, потпуковник Милош Радојловић, к-нт Млавско-смеде­рев­ске групе корпуса.

ДОДО, Јефтовић Драгослав из села Раванице, Ужички срез.

ДОГАН, капетан Јоца Михаиловић, к-нт Ресавског корпуса.

ДОГ-ДОГ, Радојловић Љ. Милош, генералштабни арт. пуковник, к-нт Шумадиских трупа и Млавско-смедеревске групе корпуса, делегат ВК за Источну Србију, начелник штаба К-нде БиХ.

ДОЛОВАЦ, Ранковић Божидар, мајор, начелник штаба Бео­г­ра­д­ске групе корпуса.

ДОНАЛД, капетан Јањић, из уредништва листа “Равна Гора“.

ДОНЧЕ, Дарко Ћирковић, секретар претседника Недићеве вла­де и сарадник Жарка Тодоровића.

ДОНЧЕ, Ћирковић К. Мирко, капетан, к-нт Сврљишке, Ни­ша­в­ске б-де, к-нт Чегарског корпуса.

ДОНДА, Калинић Миле Данило, к-дир пратеће чете II б-де, Лич­ки кор­пус.

ДОЊА, Станојевић Петар из Кучева.

ДОПИ, Пешић Александар, студент технике.

ДОРА, Милошевић Дамјан, четник К-нде Војводине.

ДП 22, Перић Петар, инжињер у Београду.

ДРА-ДРА, мајор Сава Вукадиновић, Црна Гора.

ДРАГАН, Сотировић Ратибор, обав. Радослава Ђурића у Ни­ш­у.

ДРАГАН, Мекфорен Мориц, наредник британске мисије при ВК.

ДРАГАН, Пантић А. Јанко, рез. пеш. п.нар., командос, из села А, Љи­­шки срез.

ДРАГАН, Лазаревић Предраг, четник из Ужица.

ДРАГИ-РАДОЈЕВИЋ БРАНКО, Робертсон Чарлс, капетан, члан бри­танске мисије.

ДРАГИ, Сотировић Ратибор, новинар, био у Штабу 110.

ДРАГО ПЕРУТАР, Огњановић М. Драгутин-Драгољуб, к-нт се­ла Три­броде.

ДРАГОЈЛО, Павловић Драгомир, капетан II кл., к-нт Лимског кор­пуса.

ДРАГОМИР, Илић С. Раденко, капетан, помоћник начелника штаба Млавског корпуса.

ДРАГОР, Павловић Драгомир, капетан II кл., к-нт Лимског кор­п.

ДРАГОСЛАВ, Лапчевић Б. Милорад, капетан, к-нт Колубарског кор­­пуса.

ДРАГЧЕ, Михаиловић Драгољуб, капетан II кл. к-нт I Мла­де­но­ва­ч­ке б-де.

ДРАГЧЕ, Милосављевић Милан, власник парфимерије “Јавор“ у Па­­шићевој улици у Београду.

ДРАЈФУС, Љуба, к-нт Власотиначке б-де.

ДРАЖА, Живановић Стеван, вазд. поручник, шеф пропаганде Ро­­ма­ни­ског корпуса.

ДРАЖА, Ђорђевић Б. Драгослав, студент из села Ратковића, Ле­ва­ч­ки срез.

ДРАЖА ОБАВЕШТАЈАЦ, Радичевић Р. Сретен, пешадиски по­ру­­ч­н­ик (капетан II кл.), обавештајац у К-нди БиХ, ађутант Ро­ма­ни­с­ког кор­­пуса.

ДРВЕНЏИЈА, пеш. поднаредник Милановић М. Војин, Горска га­р­­да.

ДРВЦЕ, Стефановић Мирко, сарадник из Александровца.

ДРЕЛЕ, Гардашевић Видак из Никшића.

ДРЕНОВАЦ, Стефановић Миле из Алексинца.

Др ХИНКО, Мољевић др Стеван, претседник извршног одбора ЦНК.

ДРИН, др Ахчин, словеначки клерикалац у Риму.

Др КРАУС, новинар Миодраг Инђић, обавештајац ДМ у Беог­ра­ду.

ДРЉА, каплар Васиљевић Здравко, вођа тројке у II Млавској б-ди.

ДР. МАЏИЈА (ДРМАЏИЈА), Станисављевић Војислав, лекар Ва­­љев­ског корпуса.

ДРМР, обавештајац ДМ из Словеније 1942. г.

ДРН-ДРН, пуковник Симић Јеврем, делегат ВК.

ДР ОЊА, генерал Трифуновић Мирослав, командант Ср­­бије.

ДРОЊА, учитељ, рез. пешад. поруч. из Мионице, Ваљевски ср­ез.

Др П., Др Пиркмајер, бивши подбан у Љубљани.

Др ПИР, Др. Пиркмајер, бивши подбан у Словенији.

Др ПРИМ, Др Брезингер, либерал (ЈНС) у Риму.

ДР ШКА (ДРШКА), пуковник Симић Јеврем, делегат ВК.

ДРУГ, коњички капетан I кл. Митић Ђорђа Милорад командант Зла­­тиборског корпуса.

ДРУМСКИ, Китић Милан.

ДРЦУН, Вуковић Јоле, капетан, ДЧО.

ДУБОВИЧАНИН, Милошевић Нико, чиновник музеја на Це­ти­њу.

ДУДА, Николић Драг. директор фабрике авиона “Рогожарски“.

ДУДИЋ НИКОЛА, мајор, Лукачевић Воја.

ДУГОЊА, пеш. поручник, командант Шарпланинске б-де и шеф об. службе I Косовског корпуса, Радивојевић С. Тома, родом из При­з­рена.

ДУЈА, потпуковник, Смиљанић Душан, к-нт Шумадиске групе корпуса.

ДУЈО, Вукановић Ратомир, професор, I Косовски корпус из До­б­рог Се­ла, срез Косанички.

ДУМ-ДУМ, мајор Комарчевић Владимир, к-нт Посаво-колуба­р­ске гру­пе корпуса.

ДУНА, Станојевић М. Драгољуб, члан Равногорског одбора с. Ки­си­љево, срез Рамски.

ДУЊА, каплар, командос Петровић Ђ. Илија из Читлука.

ДУЊА, Челиковић Миладин, четник из Беличког среза.

ДУЦА, наредник Лукић Душан, Ражањска бри. Делиградски корп.

ДУШАН В. НИКОЛИЋ-ДУДА, Тричковић В. Љубиша.

ДУШАН ПЕТРОВИЋ-ДУШКО, Арсенијевић Д. Момчило, ваз­дух­опл. поруч. – командос.

ДУШАН Р. ИЛИЋ-ЦАКО, Митровић Ђ. Петар, командос из Лес­­ковца.

ДУШКО, Тодоровић Јелена-Јела, обавештајац из Београда, ули­ца краља Александра.

 

Ђ

Ђ, Ђукић Мирко, курир штаба Словеније.

ЂАВО, Крчевина Милојко, четник Летећа пожешка бриг.

ЂАВО-28040, Грујић Ђ. Јован, командос из Доње Жапске, срез Вра­­њ­ски.

ЂАК, Жупански Влада, секретар четничког омладинског одбора у Сусеку, срез Нови Сад.

ЂАКОМО, мајор Трифковић Света, к-нт Авалског корпуса.

ЂАКОН, Михаиловић Бора, Делиградски корпус.

ЂАНИ, Рујак Душан, нац. повереник II Далматинског корпуса из Кни­­на.

ЂЕДО, рез. поручник Антонић Влајко, Церски корпус.

ЂЕДО, потпоручник, Илић (Драгутин) Пожешки корпус.

ЂЕДО, Јеремић др Ристо, потпретседник ЦНК.

ЂЕДО, Смиљанић Милорад, к-нт Подгорске бригаде у Ваљев­с­ком кор­пусу.

ЂЕДО, наредник, Тодоровић Бранко из Ужица.

ЂЕНА, капетан, Јовчић Евгеније, командант II дела штаба Вој­во­ди­­не.

ЂЕНЕРАЛ, вазд. наредник, Милорадовић Светозар, радиотеле­гра­фи­ста I Шумадиски корпус.

ЂЕНЕРАЛ РАЧИЋ, Ваухник Владимир-Влајко, пуковник, в.д. к-нта Словеније.

ЂИНОВАЦ, Димитријевић Душан, официр са терена Левачког сре­за.

ЂОВАНИ, Додић Владислав, организатор ДМ у Космајском и Мла­де­новачком срезу.

ЂОВАНИ, Вучелић Радош, орг. у Космајском срезу.

ЂОКА, Павловић Иван, помоћник команданта Београда.

ЂОКА, Михаиловић Дража.

ЂОКА ПАНТИЋ, Мундрић Коста, учитељ у Срему.

ЂОРЂЕ, Рачић Драгослав, пуковник, к-нт Церско-мајевичке гру­пе ко­рпуса.

ЂОРЂО, Рачић Драгослав, пуковник, к-нт Церско-мајевичке гру­­пе ко­рпуса.

ЂОРЂЕВИЋ ГАЛЕ, Гаћеша Милована Душан, пуковник, на­че­л­ник штаба команде Војводине.

ЂОРЂЕВИЋ МАРКО, Мркела Марко, мајор, командант ИВ Бео­г­рад­ског корпуса.

ЂОЂА, Чворовић Милош, интендантски капетан II кл., Лимско-сан­џа­чки четнички одреди.

ЂУЗЕПЕ, Ђуришић Павле, потпуковник Црна Гора.

ЂУЈИЋ НИКОЛА, Лукачевић Воја.

ЂУЛИО, Васић Драгиша, чл. ЦНК.

ЂУРА, Лужајић Стеван, полициски чиновник из Ниша.

ЂУРА, Ракић Л. Миодраг, командос из Бачине, срез Темнички.

ЂУРА ЈАКШИЋ-ЋАЛЕ, Николић М. Предраг, командос из Срем­с­ког корпуса.

ЂУРО, Савић М. Миро, рез. пеш. потпоручник, командос из Про­ш­ти­нца, срез Ресавски.

 

Е

ЕВ-ЕВ, Оцокољић Синиша, командант Млавског корпуса.

ЕВА, Милановић, четнички обавештајац из Врњачке Бање.

ЕГОН БИНЕНФЕЛД, Тадић Р. Никола, рез. кап. II кл. командант II Млавске бригаде, Млавски корпус.

ЕЈБИХ, Цветић Радомир, мајор, командант Јаворског корп.

ЕЛЕН, Дамјановић Стеван, командант Мајевичког корп.

ЕМИЛ – Стеван Јововић, капетан, командант Топличког корп.

ЕМИЛ, Стојановић Милан, капетан, командант Топличког корп.

ЕМИЛО, Видић Милун, жанд. капетан, помоћник команданта Вар­­варин­ског корпуса.

ЕНГЛЕЗ, Милошевић Павле, ученик, члан Главне тројке ЈУРАО (у Београду – прим. аут), родом из Сарајева.

ЕНРИХ, Калабић Никола, командант Горске гарде.

ЕРА, Ивановић Б. Драгомир, пеш. п.пуковник, командант краљев­с­ких командоса.

ЕРА, Недић Апостол, директор гимназије у Кос. Митровици, оба­­веш­тајац.

ЕРА, Павловић Војин-Воја, функционер ДМ, из Београда.

ЕРА, Радоњић, поручник код ИДВК.

ЕРА, Раонић Добросав, обавештајац и пропагандист из Гарде.

ЕРА, Романовић (вероватно Вићентије), четник са терена среза Јаб­уковац.

ЕРА, Тркља Ј. Петар, капетан, командант Неродимске бригаде, Ко­­со­вски корпус.

ЕРИХ, Бојовић, обавештајац ВК.

ЕРИК, Гринвуд, енглески мајор.

ЕРКАН, Рајевац В. Милован потпоруч. Горска гарда.

ЕРНЕСТ, Остојић Захарије, командант ИДВК.

ЕРО, Смиљанић В. Милорад, пеш. кап. II кл. командант Под­г­о­р­ске бри­гаде.

ЕСАД, Марковић Живојин, мајор, командант II Косовског корп.

ЕСКУЛАП, Попов др Иван, орган Гестапоа и Интелиџенс сер­ви­са у Београду (реч је о обавештајцу по коме је направљен лик нај­по­пу­ларнијег филмског агента Џемса Бонда; радио је за четнике и Ен­г­лезе, а у немачке редове је био убачен ради шпијунирања – прим. аут).

ЕТОРЕ, Ђукановић Блажо, генерал, Црна Гора.

ЕУГЕН, Виденовић Александар, мајор, командант Нишавског корпуса.

 

Ж

Ж-7, Живановић М. Јован, шеф. об. службе Колубарске бригаде.

ЖАБА, Петровић Жика, четник из Башине, срез Јасенички.

ЖАБАЦ, Милошевић Мирослав, матурант из Алексинца, вођа ЈУ­Р­А­О.

ЖАЦА, Гођевац Јован, немачки обавештајац (у ствари, четнички оба­вештајац – прим. аут).

ЖАН, Калаитовић Вук, капетан из Санџака.

ЖАН, Минић Светислав, рез. поручник из Вел. Градишта, интендант Ариљске бригаде.

ЖАНА, Ставић Александар, командант места у Трстеничком срезу.

ЖАРКО, Матић Љубиша, командант Качерског среза.

ЖАРКО, Миловановић Живко, четник из I батаљона Рамске б-де.

ЖЕЛО, Вукмировић Милош, четник у Оточцу.

ЖИВАН М. БРКИЋ-ЗРЛЕ, Томић Љубисав, командос из с. Вла­к­ча, срез Опленачки.

ЖИВКО, Вукајловић К. Владимир-Влаја, рез. потпоручник, ко­ма­ндант батаљона и члан преког војног суда у Рупничком корпусу. (Тај корпус није постојао, или је реч о неформалном називу, као што је Ра­си­н­с­ки корпус на пример називан Копаонички корпус – прим. аут.)

ЖИВОЈИН, Рачић Драгослав, п.пук. командант Церско-мајевичке групе корпуса.

ЖИВОРАД ВИЋЕНТИЈЕВИЋ-ЛАЗАР, Лесендрић Р. Живорад, ко­мандос из Степојеваца, срез Колубарски.

ЖИДИЉАЦ, Јовановић Милојко, трговац из Деспотовца.

ЖИКА ДИРЕКТОР, Миловановић Ивана Живан, рез. капетан II кл. командант Војвођанског одреда.

ЖИЛА, Шимунић Иван из Комоља, срез Оточац.

ЖИНО, Митић Павла Живојин, капетан II кл. командант Власин­с­ког корпуса.

ЖИНО, Васиљевић Живојин, командир чете у батаљону “Кнез Ар­сен“ у Западној Босни.

ЖИТАР, Николић Сима из Шумадиске групе корпуса.

ЖОРЖ, Јевтић Ђоко, капетан из II Моравске бригаде.

ЖОРЖ, Туфегџић Ђорђе, капетан, командант II Моравске бри­га­д­е Млавског корпуса.

ЖОТИЋ, Чупић Ж. Божидар, црнотројкаш Левачке бригаде.

ЖОЦА, Месаровић из Београда.

ЖОЖА, Адамовић Драгомир из Тамнавског среза.

ЖУЦА, Милованчевић Милутин, пратилац команданта Дра­гач­е­в­ске бригаде.

ЖУЈА, Стаменић Славка из Великог Поља, срез Посавски.

ЖУЊА, Живојиновић Драгутин, командант села Кораћице.

ЖУТИ, Милутиновић Бранко, четник из с. Кусатка, срез Ја­се­ни­ч­ки.

ЖУТИ ПОП, Јефтић Милош, свештеник, командант Подринског округа.

ЖУТИ РИБАРАЦ, Петровић Живојин, четник I батаљон I Бе­ли­чке бригаде.

ЖУЋА, Томић Љубисав, каплар из Чумића, срез Крагујевачки.

ЖУЋА, Гођевац Јован, агент Гестапоа у околини Пожеге Ужи­ч­ке и Сарајева (у ствари, четнички оба­вештајац – прим. аут).

ЖУЖ, Попадић Драгољуб, наредник, командант Велико-шиље­го­вачког батаљона.

 

З

ЗАБЛИЦА, Наполић Рудолф, радиотелеграфиста из Дубров­ни­ка или Загреба.

ЗАКА-15606, Митић Р. Жафер, командос из Горњег Вртогоша, срез Врањски.

ЗАКО, Ђукић Света, генерал.

ЗАКУШЕК, Жупанчић Фрањо из Љубљане.

ЗАЛЕ, поручник из Трогира.

ЗАНДА, Кузмић Драгутин, генерал, командант Хрватске армије.

ЗАРИЋ МИЛАН, Спитзер Јанка Раде, домобрански заставник из Загреба, четнички курир и немачки агент.

ЗАСАВЕЦ, Сланц Радо, потпоручник, шеф интендантског отсека у оделењу за Словенију при команди ДЧО.

ЗАТОЧЕНИК, Велимировић Николај, епископ Жички.

ЗВЕЗДА, Пешић Милош, поднаредник, заменик команданта 2. ба­­та­љона II Трстеничке бригаде.

ЗВОНАР, Станковић Бранко, секретар четничког одбора у Бо­ље­в­ци­ма.

ЗВОНКО, Милошевић Павле, ученик из Београда, члан главне тро­­ј­­ке ЈУРАО.

ЗДЕНКО, делегат ВК са специјалном мисијом код Радојевића и Ке­серовића.

ЗДЕНКО, Лазаревић Гвозден, дентиста из среза Левачког.

ЗЕБРА, Пајић Манојло, мајор, делегат ВК за Озрен и Требаву.

ЗЕВС, Вукадиновић Саво, мајор, делегат ВК за Црну Гору.

ЗЕКА, Рајичић Милан из околине Ваљева, четник Летеће бри­га­де Смедеревског корпуса.

ЗЕКА, Дрењанин Спасоје, командант Летеће бригаде Авалског кор­пуса.

ЗЕКА, Лазић Јеремија, командант Сембериске бригаде Мајев­и­ч­ког корпуса.

ЗЕКАЛА, Драгић, шеф Ударне групе Рудничког корпуса.

ЗЕКО, Млађеновић Вукадин, одборник из Челебића, срез Фоча.

ЗЕНИТ, Павловић Драгослав, пуковник.

ЗЕНИТ, Павловић Коста, обавештајац у Београду.

ЗЕЦ, Миљковић Живојин, четник Авалског корпуса.

ЗЕЦ, Раденковић М. Драгиша, наредник, лични пратилац команданта Расинско-топличке групе корпуса.

ЗЕЦ, Живковић Божидар из с. Чаруге, срез Тамнавски.

ЗИНА, Петровић Брана, мајор, командант Делиградског корп.

ЗМАГОСЛАВ, Мелохар Јоже, поручник, командант Штајерског од­реда.

ЗМАЈ, Обрадовић-Вучић Милутин, командант општине Ново Село, срез Трстенички.

ЗМАЈ, Рафаиловић Радојица, наредник, в.д. к-нта батаљона II Трст­е­ничке бригаде.

ЗМАЈ ОД БОСНЕ, Вилфан Борис, капетан корвете, шеф об. слу­­­жбе у Херцег Новом.

ЗМИЈА, Рафаиловић Радојица, наредник, в.д. команданта ба­та­љо­на II Трстеничке бригаде.

ЗОРАН, Антоновић Димитрије, командант Космајског корп.

ЗРЛЕ, Арсенијевић С. Новак, наредник, вођа тројке у II Шу­ма­ди­­ској летећој бригади.

ЗУ-ЗУ, Ђукић Светислав, генерал.

ЗУБАН, Пешић Жика из Врања.

ЗУБЕР, Петковић Ђ. Радомир, поднаредник из Дринског корп.

ЗУКЕ, Кузмановић Стојан, капетан II кл. из Млавског корпуса.

ЗУРНА, Ђукић Светислав, генерал

ЗУЦ, Рељић Д. Живан, командант батаљона у Мајевичком корп.

 

И

И2, група командоса која се 1945. г. налазила на Дрини.

И9, Гашпаревић Бранко.

ИВАН, Радовић П. Милорад, ваздухопловни поручник, пилот, ло­вац, командант II Косаничке бригаде.

ИВАН БАРАЦ-ИКА, Стрижек Петар, командос – Сремски корп.

ИВАНИШЕВИЋ РАДОМИР, Александар Михајловић, мајор, ко­ман­дант Београда.

ИВАНОВ, Лалатовић Мирко, потпуковник, начелник Операт. оде­ле­ња ВК.

ИВИЋ ЛУКА, Лукачевић Војислав, капетан.

ИВИЋ ПЕТАР, Милутиновић Властимира Богдан, студент технике из Лесковца, шеф штаба ЈУРАО-1001.

ИГО, курир код Јованке Криштоф, Словенија.

ИГОР, Милошевић Здравко, мајор, Варварински корпус.

ИЗОНЦО, ГРИЗЕ, Урошевић Бративоје, делегат ВК за Бачку.

ИЗРИЛО, Здравковић Момчило из Крагујевца.

Х-9 (ИКС-9), Митровић Драгић, писар претстојништва полиције у Ваљеву.

ИЛИЋ МИЛАН-ВУК, Величковић Д. Слободан, рез. п.поруч. из Ниша.

ИЛИЋ ПЕТАР, Урошевић Бративоје, делегат ВК за Бачку.

ИЛИЋ ПРЕДРАГ, Урошевић Бративоје, делегат ВК за Бачку.

ИЛИЈА-Ш, Шкуница Јуре, Новаља-Паг.

ИЛ-ИЛ, Оцокољић Синиша, мајор к-нт Млавског корпуса.

ИЛИЈЕВ, Оцокољић Синиша, мајор, к-нт Млавског корпуса.

ИНА, Салатић Данило, капетан, начелник штаба команде Ис­то­ч­не Босне и Херцеговине.

ИРМА, Кораћ Десанка, тумач у немачкој команди и четничка обавештајка у Пожеги.

ИРОД, Весић, мајор, командант Чегарског корпуса.

И ЦО, Новак Карло, мајор, командант, Словеније.

ИШТВАН, Баћовић Петар, потпуковник, командант Источне Бо­сне и Херцеговине.

 

Ј

ЈАБУЧАР, Косановић Стево, бивши комесар Плашћанског партизанског одреда у Лици – прешао у четнике.

ЈАВОРАЦ, Ћосовић Божо, четнички командант, Јаворски корп.

ЈАГОШ, Валка Ђ. Матија, интендантски поручник, командант бри­­гаде “Босна“, Дрински корпус.

ЈАЈИЧАР, Јовановић-Зафировић Александар-Аца, члан ру­ко­во­д­ства организације ДМ у Тетову.

ЈАКА, Спасић Веселин из Драинца, срез Сврљишки.

ЈАКША, Лашић Ђорђе, мајор, Црна Гора.

ЈАНДАРЕ, Марић Глишо, командант Летеће бригаде Косовског ко­рпуса ДЧО.

ЈАНЕЗ, Радио станица код Видића Милуна, команданта Бели­ч­ког среза.

ЈАНЕЗ, Плећаш Ђуро, капетан-војвода.

ЈАНЕЗ, Петернел Иван, потпоручник, радиотелеграфиста ВК.

ЈАНИ, Бојовић, капетан који је био наименован за команданта Ава­л­ског корпуса у фебруару 1944.

ЈАН-ЈАН, Дамјановић Стеван-Лека, командант Мајевичког кор­п.

ЈАНКО, Анђелиновић др Берислав, син министра Грге Анђелино­ви­­ћа.

ЈАНКО, Марјановић Милан, радио у Италији, где је био хапшен.

ЈАНКО, Ћирковић Саво, шеф поморске обавештајне тајне слу­жбе за Боку.

ЈАНКО, Кошутић Константин-Коста, поручник, об. официр Го­р­ске гарде.

ЈАНКО, Тајсен Ђорђе, испостава “Шеркор и ко“ у Приштини.

ЈАПАН, Савић Радомир, из Робаја, срез Мионички. (“Јапан“ је, та­­кође, био надимак потпоручника Мирослава Тимотијевића из Го­р­ске краљеве гарде – прим. аут.)

ЈАПИЧ, Иванчевић Ђуре Томица, пеш. потпоруч. командант IV бри­­гаде Личког корпуса.

ЈАПУРАН, Добросављевић Ђорђе из Уровице, срез Брзопаланач­к­и.

ЈАРАЦ, Ђукић Драган, четнички одметник 1945. г. из Забрдице, срез Ваљевски.

ЈАРАЦ, Обрадовић Александар, обавештајац у Ваљевском корп.

ЈАСТРЕБ, Антоновић Димитрије, мајор, командант Опленачког кор­пуса.

ЈАСТРЕБ, Живановић Милорад, поручник у Грачаничком срезу 1941. г.

ЈАУНЕ, Урошевић Бративоје, делегат ВК за Бачку.

ЈЕВРЕЈЧЕ, Стефановић Андрија, интендант III Топличке б-де.

ЈЕВРЕМ ВИДАКОВИЋ, Јевтић М. Илија, референт судства ИДВК.

ЈЕЛЕН, Врањешевић Славољуб, командант Западне Босне.

ЈЕНКИ, Остојић Захарије, командант ИДВК.

ЈЕНКО ДУШАН, помоћник шефа ДОС-а (четничка об. служба у Словенији).

ЈЕПУРАН, Добросављевић Ђорђе из Брзопаланачког среза.

ЈЕРА, Марјановић З. Милутин, командос из Лебана.

ЈО-ЈО, Рачић Драгослав, командант Церско-мајевичке групе кор­пуса.

ЈОВА, Ивановић Драгољуб, обавештајни официр у Шапцу.

ЈОВАН, Музикравић Марко, капетан, командант I Шумадиског кор­пуса.

ЈОВАН, Закић Саво, потпоручник, командант летеће бригаде у Зе­ни­чком корпусу.

ЈОВАН МАРКОВИЋ, Вукићевић Иван, поручник, командант 1. ба­таљона Брзопаланачке бригаде.

ЈОВАНОВИЋ, п. пуковник Касаловић Здравко, помоћник ко­ма­н­данта Старог Раса.

ЈОВАНОВИЋ ИЛИЈА, потпуковник, Лукачевић Војислав, капетан.

ЈОВАНОВИЋ Ч. ЉУБИША-ДИКАН, Радосављевић М. Ми­ле­н­ко, ваздухопловни потпоручник-командос, командант батаљона, II Шу­­ма­ди­с­ки корпус.

ЈОВАНОВИЋ МИХАЈЛО, Радојловић Љ. Милош, пуковник, де­ле­гат ВК за Источну Србију.

ЈОВАНОВИЋ МИЛАН, Петровић Коста, инжињер, политички фун­кционер и обавештајац ВК из Београда.

ЈОВАНОВИЋ СТЕВАН, Шинко Стеван, наредник, искрцао се са Ра­потецом.

ЈОВАНОВИЋ ВОЈИН-ВОЈКАН, Марић С. Илија, командос, жа­нд. п.пор. из Расинског корпуса.

ЈОВАНОВИЋ ЗЕВУК, Тешић Стојан из Јајца.

ЈОВИЦА РАДОВИЋ, Данон Јаков, болничар Кладањске б-де.

ЈОВО, Дамјановић Ђуро, Мајевица.

ЈЕЖА, Ранковић, наводно постао командант штаба 110 после хап­­ше­ња потпуковника Р. Ђурића.

ЈОЗЕФ, Петковић Властимир-Власта, члан ЦНК.

ЈОЗЕФ, Михајловић Александар, мајор, командант Београда.

ЈОЗЕФ, Жујовић Младен из Цивилног штаба команде Београда.

ЈОЗЕФ, Андрић, из Цивилног штаба команде Београда.

ЈОЗЕФ, Бојовић из Цивилног штаба команде Београда.

ЈОЖА, Вулетић Јован, потпоручник, Лика.

ЈОЛДА, Јолдић Милорад, радиотелеграфиста, Мајевичког корп.

ЈОЛЕ, Павловић Чеда (или Воја) из Шапца.

ЈОРГОВАН, Павловић Никола, Крајинска бригада.

ЈОСИЋ РАДЕ-ГОРКИ, Максимовић В. Миленко, командос, из Са­­се­ља, срез Пожешки.

ЈОШАНИЦА, Стевановић Миливоје, бивши посланик, срез По­же­ш­­к­и.

ЈУ-ЈУ, Радовановић М. Драгомир, пешад. пуковник, командант Сре­­ма, делегат ВК за Војводину.

ЈУГ, Матијашић Драгутин, п.пуковник из Београда и Загреба.

ЈУГ, Милутиновић Властимира Богдан, студент технике, шеф штаба ЈУРАО 1001, из Лесковца.

ЈУПИТЕР, Ђуришић Павле, потпуковник, Црна Гора.

ЈУРАЈ, Ракић Драгиша, потпуковник, командант Војводине.

ЈУРАЈ, Радовановић М. Драгомир, пешад. пуковник, к-нт Срема, де­легат ВК за Војводину.

ЈУРИШ, Протић В. Божидар.

 

 

К

К-2, Радовановић М. Младен “Чеда“, рез. интендантски мајор, заст. к-нта Смедеревског корпуса.

КАЗИМИР, Курелац Фрањо, “хрватски шпијун“.

КАЈЛЕ, Јевтић Р. Михаило, адвокат из Ваљева.

КАЈНА, Погорелић Фрањо, Паг.

КАЛАБА, Поповић Слободан, члан црне тројке из с. Стањева, Жу­­п­ски срез.

КАЛАЈЏИЈА, Усиљенин Витомир, командант батаљона у Мо­ра­ви­ч­кој бригади.

КАЛЧА, Васић Александар, железнички чиновник, руководилац об. службе на железници.

КАЛЧО, Марковић Михаило, командант Ариљске бригаде.

КАЛМАР, Дојчиновић Ратко, четник из Брчког.

КАЛМУК, Митић Љ. Чедомир-Чеда, државни тужилац из Ве­ли­ког Гра­­дишта, рез. арт. поруч. командант среза Рамског.

КАМЕНКО, Радомировић Ћ. Хранислав, жанд. наредник, оба­ве­ш­­тајац к-де Србије (штаба 1а) из Прокупља.

КАМЕНСКИ (вероватно Вујошевић), командант Западне Сло­ве­ни­­­ј­е.

КАМ-КАМ, Ђуришић Павле, потпуковник, Црна Гора.

КАНТ, Чолак-Антић Петар, начелник штаба команде Северних пок­­рајина.

КАПУЦО, Матић Момчило, потпуковник, командант Дринске гру­пе (недићевац).

КАПЕТАН, Мишковић, четнички функционер у I Банатском кор­п.

КАПЕТАН ВАРДАРСКИ, Карамитрев Душан, командант Скоп­­с­ког среза.

КАРАЂОРЂЕ, Јовановић Ђ. Тихомир, арт. поруч. командант Оп­ле­на­чке бригаде Горске гарде. (У ствари, командант једног ба­та­љо­на у Опленачкој бригади – прим. аут.)

КАРДАН, омладински руководилац на територији Шумадиског кор­пуса.

КАРИБУ, Врањешевић Славољуб, командант Западне Босне.

КАРИНАЦ, Јанковић М. Милорад (Миодраг) из Витковца, срез Жи­­ч­ки.

КАР-КАР, Раковић Предраг, капетан, командант II Рав­но­го­р­с­ког корпуса.

КАРЛО, Палошевић Миодраг, мајор, делегат ВК.

КАРЛО, Д. М. (Дража Михаиловић – прим. аут) у преписци са ге­н­е­ра­лом М. Трифуновићем.

КАТРАНИЦА, Станојевић М. Жарко, Горња Буковица, срез Ва­ље­­в­ски.

КАУДАЛ, Ђуришић Павле, потпуковник, Црна Гора.

КАЧАР, Божа, обавештајац из с. Рајца, срез Неготин.

КВЕШТАР, Катић Нико, пољак (чувар поља), Кољане-Сињ.

КВОЧКА, Миловановић Радомир, командант места у селу Глу­м­чу, срез Пожешки.

КЕЖА, Стаменић Живорад из Великог Поља, срез Посавски.

КЕЈЛЕР ЕДВИЗ, Савић Арих, четник-агент Гестапоа у Беог­ра­ду. (У ствари, тајни четнички агент у Гестапоу – прим. аут.)

КЕКСИ, Лукић Јован, четник Летеће бригаде Смедеревског ко­р­п.

КЕЛЕР, Прекоршек Тугомир, потпоручник, руководилац центра ве­зе у Западној Србији, затим у Словенији и Италији.

КЕЛИЋ, Вулић Драгутин из с. Велика Крушевица, срез Левачки.

КЕЛУП, Пешић С. Мирослав, командос из с. Глумац, срез Поже­ш­ки.

КЕМАЛ, Миладиновић Јован-Јова, мајор, нач. штаба к-де Се­ве­р­них покрајина.

КЕНТ, Петровић Радомир, Тимочки корпус. (Капетан, команда­нт Бо­љевачке бригаде – прим. аут.)

КЕПАЦ-81125, Радисављевић М. (Н?) Радмило, каплар, командос из с. Јошанице, срез Сокобањски.

КЕФА, Стефановић, ђак гимназије, омладински руководилац у Кос­­мај­ском корпусу.

КЕЦ, Милосављевић Гајо, капетан, био у Паризу.

КЕЦ, Мартиновић Бранко, четнички функционер на Цетињу.

КИКА, Поповић Светозар, у Београду.

КИ-КИ, Перхинек Рудолф, делегат ВК за Санџак.

КИНЕЗ, Савић Љубомир, кројач из Рајковића, срез Ваљевски.

КИРИ (КИРА), Петковић Сима, помоћник нач. оделења др­жа­в­не заш­тите Београд.

КИРИЛ, Лапчевић Р. Милорад, инжињерски капетан, командант Ко­­лубарског корпуса.

КИРИЛ – Владимир Комарчевић, мајор, командант Посавско-колубарске групе корпуса (ГШ 707)

КИШ, Лазовић Живан, командант Смедеревског корпуса.

КИШ, Ивковић Вељко (Веља), рез. потпуковник из Великог Гра­ди­ш­та, срез Рамски.

КЛАРА, Ракић Драгиша, командант Војводине.

КЛИНКОВ, Марковић Климент, новинар из пропагандног оделења Млавског корпуса.

КЛИПАН, Маријан Васо, четник из Подума, Оточац.

КМЕТ, Житник Рудолф, претседник ЈНС у Љубљани.

КНАП, Јовановић В. Душан, мајор, шеф шифрантског оделења ВК.

КНАП, Вукосављевић Живорад-Жика, нач. штаба Северних пок­ра­јина.

КОНДОР – Душан Радовић, капетан, командант 1. трстеничке бригаде и Златиборског корпуса.

КРАУС – Александар Аксентијевић, члан ЦНК.

КРИСЕ, Милошевић Милош, мајор, нач. штаба Млавско-смеде­ре­в­с­ке групе корпуса.

КРЛЕ, Радуловић Светозара Крста, земљорадник, коњички каплар, команда Војводине, из с. Чалме, срез Сремско-митровачки.

КРЛЕТИЋ, (вероватно Домазетовић), обавештајац из Љубљане.

КРСТА, Ивановић В. Миломир, ађутант штаба Тамнавске бри­га­де.

КРСТО, Лоренц Кристифор, енглески капетан код Кесеровића.

КРЦО, Милошевић М. Христифор, поручник, командант II Жи­ч­ке бригаде.

КРЏА, Михаиловић Р. Милан, рез. арт. наредник, командир чете 3. бат. Колубарске бригаде.

КРШО, Радмановић Д. Васкрсије, рез. поручник, командант 2. бат. Врбаске бригаде и судија преког суда исте бригаде.

КРУМ, др Стевић, обавештајац у Београду.

КРУНА, Лаловић Бане, повереник студентске омладине, Тимочки кор­пус.

КРУША, Николић Милутин, четник, Белички срез.

КРУШЕ, Николић Драгољуб, к-нт чет. одреда код Ниша.

КУДРОЊА, Петровић Драгомир из Доње Шаторње, срез Ора­ша­ч­­к­и.

КУКАЧ, Андрић Миломир из с. Барач, срез Гружански.

КУЛИНАД, Николић М. Слободан, каплар, командос из Кулине, срез Дежевски.

КУМ, Илић Б. Миодраг, наредник, Горска гарда.

КУМ, Павловић Драгослав 1942. г. у депеши Дражи преко Фелик­с­а.

КУМА, вероватно жена инжињера Томашевића из Београда.

КУМ СА САВЕ, Томашић Атлија, капетан из Земуна.

КУРЈАК, Клаић Бранко, члан четничке организације из Аљ­мо­ш­а.

КУРЈАК, Миловановић Тихомир из с. Драчића, срез Ваљевски.

КУРЈАК, Миловановић Иван из Ваљева.

КУРЈАЧИЋ, Вићентијевић Велимир, четник, Авалски корпус, из с. Дражевца, срез Посавски.

КУРТУМ, Гавриловић Живота, четник 5. бат. Качарске бригаде, Руд­нички корпус.

КУРУЉА, Јовановић Србољуб, жандарм из околине Ваљева.

КУТЛАЧА, Вујачић Марко, бивши сенатор из Црне Горе.

 

Л

Л 2, Лукић, свештеник, Смедеревски корпус.

Л-3, Стојановић Дача, мајор, об. орган, СДС у Београду.

ЛАВ-11814, Грујић М. Милорад, интендантски п.пор. командос из Сењског рудника, Раванички срез.

ЛАВ-ЛАВ, Никола Калабић, к-нт Горске гарде.

ЛАГ-ЛАГ, Калабић Никола, капетан, командант Горске гарде.

ЛАЗАР А. ИЛИЋ-ЛАЛА, Попов. А. Јован, рез. пеш. наредник, Сре­м­ски корпус.

ЛАЗАРЕВИЋ Р. МИЛОРАД-ШИЉА, Матић Д. Радован, командос из Вел. Шења, Гружански срез.

ЛАЗАРЕВИЋ СТЕВАН-ЗОВАЦ, учитељ Шарац М. Лазар, командос.

ЛАЗИЋ НЕНАД, Урошевић Бративоје, делегат ВК за Бачку.

ЛАЗОВИЋ КАПЕТАН, Глумац М. Стеван, пеш. капетан (мајор, начелник штаба Дринског корпуса.

ЛАКА, Радовановић Влаја, поднаредник, терориста из Ваљева. (У ст­вари, командос – прим. аут.)

ЛА-ЛА, Туфегџић Војислав, капетан, командант Церског корп.

ЛАЛА, Ћурчић, поднаредник, Деспотовачка б-да, Ресавски корп.

ЛАЛА, Глишић Б. Лазар, командир чете I Бољевачке бригаде.

ЛАЛА, Манојловић Јован, наредник из Западне Босне.

ЛАЛА, Милановић Радосав, из Бадљевице, срез Подунавски.

ЛАЛА, Ненадовић Обрен, четник у команди Војводине.

ЛАЛА, Петровић Славко из с. Орљава, срез Млавски.

ЛАЛА, Попов др Иван, орган Гестапоа и ИС-а у Београду (реч је о обавештајцу по коме је направљен лик најпопуларнијег филмског аге­нта Џемса Бонда; радио је за четнике и Енглезе, а у немачке ре­до­ве је био убачен ради шпијунирања – прим. аут).

ЛАЛА, Радовановић Драгољуб-Драги, трговац из Голубца, срез Ра­мски.

ЛАЛА, Старчевић Жика, каплар, команда Војводине.

ЛАЛА, Стојичевић Миливоје, из Кнића, срез Гружански.

ЛАЛА-070814, Теофиловић С. Жарко, рез. пеш. пнар., командос, из Заја (?).

ЛАЛЕ, Иличић М. Марко, капетан I кл., начелник штаба 1, Ба­на­т­с­ки корпус.

ЛАМА, Грујић Филипа Павле, коњички мајор, к-нт Војводине, из села Јаска, Румски срез.

ЛАРИС, Ракић Драгиша, к-нт Војводине.

ЛАСАЛ, Остојић Захарије, к-нт ИДВК.

ЛАФ, Глишић Светислав-Фика, обавештајни орган главног об. центра из с. Трњана, срез Нишавски.

ЛАЏ, инжињер Марковшек, из вођства либерала у Словенији.

ЛАЦА, Голубовић Д. Радомир, ваздухоплов. потпоручник, ађу­та­нт II дела команде Војводине, старешина борбене групе при штабу и за­ступ. к-нта 3. бат. Тамнавске бригаде, Колубарски корпус.

ЛАЦА, Јуричић Јован, шеф пропаганде Тимочког корпуса.

ЛАЦА, Лаћарац Радован, наредник, команда Војводине.

ЛЕБОЊА, Микић Живојин из Трнаваца, Жупски срез.

ЛЕДЕР, Николић Аћим, председник општине на терену Ниша.

ЛЕКА, Дамјановић Стеван, к-нт Мајевичког корпуса.

ЛЕКА, Пурић Живорад, четник из Друнатића, Ваљевски срез.

ЛЕКО, Шошкић Александар, кап. II кл., к-нт II Андријевичке б-де.

ЛЕКС (Леx), Кривокапић Александар из Пераста, сада у Италији.

ЛЕКТРЕС, Леви Мика.

ЛЕЛТОВ, Михаиловић Бранко из II Косовског корпуса.

ЛЕНТ, Жакула Војислава Душан, инжињер из Барајева, чет­нич­ки оба­вештајац.

ЛЕОН, Симовић Давид-Дача, поручник, к-нт Драгачевске б-де.

ЛЕОНАРДО, Нинковић Драгиша, капетан, к-нт Рудничког корп.

ЛЕОПОЛД, Петковић М. Драгослав, к-нт II Белопаланачке б-де.

ЛЕОПОЛД, Поповић М. Драгутин, капетан II кл., к-нт II Бе­ло­па­ла­начке б-де.

ЛЕПЧЕ, Јеремић Душко, четник Церског корпуса.

ЛЕР, вероватно Миладиновић Божа, к-нт Књажевачког корпуса.

ЛЕСКОВАР, Новак Карло, потпуковник, Словенија.

ЛЕЋО, Лукић Александар, к-нт села Борач, Гружа.

ЛЕЦА, Салић Милисав, Медвеђа, срез Лесковачки.

ЛЕШИНАР, Петровић, пушкомитраљезац у Јуришној пратећој б-ди, Горска гарда.

ЛИБЕР, Јаковљевић М. Добросав, потпоручник из Горске гарде.

ЛИБЕРАТОР, Матић С. Милан-Миле, ваздухопловни потпоруч­ник, к-нт Летеће б-де, Јужноморавска група корпуса.

ЛИДА, Гогић Тодор, мајор, шеф I отсека обавештајног оделења ВК, к-нт Великоморавске групе корпуса.

ЛИКА, Ликић Р. Славољуб, рез. инж. п.пор. радиотелеграфиста ВК и I Равногорског корпуса.

ЛИКА, Стевановић Светолик, пропагандни отсек Шумадиске гру­­пе корпуса.

ЛИКАЛО, Поповић Владимир, учитељ из Власенице.

ЛИЛА (УЈКА ИЛИЈА), Марјановић М. Јеремија, капетан (мајор), к-нт Тимочког среза, к-нт б-де у Косову Пољу.

ЛИЛЕ, Јовановић Јован, мајор, к-нт командоса.

ЛИЛИ, Јовановић Јелена из Београда.

ЛИЛИ, Јовановић Александра-Цана, обавештајац, Београд.

ЛИЛИТА, Симић Петар, пуковник, к-нт Северне Босне.

ЛИМА, Стевић Велимир, сарадник из Великог Лаола, Хомољски ср­­ез.

ЛИМАН, Лајтмановић Раде, I Косовски корпус.

ЛИМ-ЛИМ, Васић С. Милорад, поручник, к-нт I Жичке б-де.

ЛИП-ЛИП, поручник Филип Ајдачић, к-нт Црногорске б-де.

ЛИСИЦА, Илић Јован, к-дир штабне чете III Крагујевачке б-де.

ЛИСИЦА, Стојић Младен, четник у штабној групи, I Шумадиски кор­пус.

ЛИСИЧИНА, Кукољ Јован, жанд. наредник, Ваљевски срез.

ЛИЦИКА, Стефановић Светозар, трговац из Крагујевца.

ЛОАРА, Урошевић Бративоје, делегат ВК за Бачку.

ЛОВАЦ, Мартић др Милош, рез. мајор.

ЛОВАЦ 140421, Лазић С. Милан, п.нар-командос из Рамљанца, Кн­ин.

ЛОВ-ЛОВ, Милошевић Милош, мајор, начелник штаба Мла­в­ско-сме­деревске групе корпуса.

ЛОВРО, Ђукановић Блажо, генерал, Црна Гора.

ЛОЈД, Јовановић Љубо, мајор, к-нт Тимочког корпуса.

ЛОЛА, Јовановић П. Жика, каплар-командос из Срема.

ЛОЛА, Тодоровић Бора, капетан (пратио америчку мисију)

ЛОЛА, Туфегџић Војислав-Воја, поручник, к-нт Азбуковачке б-де.

ЛОЛИЋ, Јовичић Радојица из Бачине, Темнићки срез.

ЛОМА, Грујић Павле, мајор, Војводина.

ЛОМА, Стефановић Љубомир из Кисељева, Рамски срез.

ЛОМИЋ, Вемић Михаило, капетан, пребачен авионом из Египта у Ју­гославију.

ЛОНЧАР, Милошевић Милосав, из Петровца на Млави.

ЛОНГ, Михаиловић Љубомир-Љуба, пуковник, к-нт групе корп.

ЛОНГО, Новаковић др Нико, четнички организатор у Далма­ци­ји.

ЛОРЕН, Јовановић Јован, обавештајни орган центра у Београду.

ЛОРЕНЦ, Милићевић Петар, инжињер, четнички функционер у Бео­г­раду, члан ЦНК.

ЛОРЕНЦ, Михић Илија, потпуковник, к-нт Лике и Истре.

ЛУДА, Кузмановић Паја, потпоручник, шифрант штаба Млав­с­ког кор­пуса.

ЛУДА, Павловић А. Живадин-Жика, активни арт. поручник, к-нт По­дунавске групе бригаде. (Жика Павловић “Лу­да“, односно “Ар­ти­ље­рац“, је био командант легализованог Кра­гу­­је­­вачког одреда и по­том Орашачке бригаде Горске краљеве гарде; постоји могућност да ово није грешка, већ да је Павловић једно време заиста био командант Подунавске групе бригада – прим­ аут.)

ЛУДВИГ, Новак Карло, мајор, к-нт Словеније.

ЛУИЂИ, Манић Боривоје, капетан, Јужна Србија.

ЛУЈ, Павловић Драгослав, пуковник, делегат ВК.

ЛУЛА, Поповић Милутин, судија, к-нт Алибунарског среза.

ЛУЛА, Салатић М. Данило, мајор.

ЛУЛЕ, Срдановић Милутин, вазд. поручник, к-нт I Пожешке б-де.

ЛУНЕ, Јеремић Д. Аксентије, наредник из Горске гарде.

ЛУНЕ, Поповић Лукица, к-нт бат. Личког корпуса и војни делегат за срез Удбине.

ЛУЦК, Михајловић Александар-Саша, мајор, к-нт Београда.

 

Љ

ЉЕЉА, Петковић Александар, рез. п.нар., к-нт Кравичког бат. Среб­реничке б-де.

ЉУБО ПЕТКОВИЋ, Њрон Јац, енглески наредник, члан мисије.

ЉУТИЦА, Јанковић Милоје, свештеник из Чачка.

ЉУТИЦА, Симовић Давид-Дача, к-нт Драгачевске б-де.

 

М

МАЗАЛО, Лончаревић Иван, из Новаље, Паг, срез Раб.

МАЈА, Бакић Бранислав, обавештајац I Шумадиског корпуса.

МАЈЕР, Митић Милорад (1942), к-нт Златиборског корпуса.

МАЈОР НИКОЛИЋ, Анђеловић А. Никола, вазд. мајор родом из се­ла Лабуништа, Струшки срез, к-нт Пожаревачког округа.

МАЈОР ПРОТИЋ, Милојевић Драгутин, капетан, к-нт II Бео­г­ра­д­­с­­ког корпуса.

МАЈОР Р., Раденковић Градимир-Града, п.пуковник, делегат ВК за Словенију.

МАЈОР СУВОРОВ, Анђелковић А. Никола, вазд. мајор, родом из Ла­­буништа, Струшки срез, к-нт Пожаревачког округа.

МАКЧАНИН, Живојиновић Жика, из Великог Градишта, Рам­с­ки срез.

МАК (Мах), Павловић Војин-Воја, функционер ДМ из Београда.

МАКСИМОВИЋ МАКСИМ-БРКА, Геричић С. Милорад, наредник-командос из Трудова, Нововарошки срез.

МАЛИ, Ђорђевић Мика, помоћник управника града Београда.

МАЛИ, Јовановић Ф. Драгољуб, рез. п.нар, командос.

МАЛИ, Недић М. Данило, каплар, к-дир чете, 4. батаљон Мо­та­ји­чке б-де.

МАЛИ, Савић, четнички сарадник из Сенте.

МАЛИ, Симовић Драгољуб из Мокрог Лука, Врачарски срез.

МАЛИ БИЛ, Семуровић М. Петар, командос из Шапца.

МАЛИ ИЛИЋ, Илић Милорад, свршени матурант из Београда.

МАЛИ ТИКА, Ивановић, пратиоц Живић Прваша у VII б-ди, Сме­­де­ревског корпуса.

МАЛИ, Домазетовић У. Крсто, потпоручник, шеф војног до­пи­с­ни­­ш­тва, Словенија.

МАНЧА, Пилетић М. Милан, п.пуковник, официр за везу ВК.

МАНДУШИЋ, Ђуришић Павле, п.пуковник, Црна Гора.

МАНДУШИЋ, Крсто Рончевић, к-нт Голубачке б-де.

МАНЕ, Поповић М. Крстивоје, п.поручник, командос из Тре­би­ња.

МАПА, Здравковић Славко из Опарића, Левачки срез, к-нт 3. бат. Жупске б-де, Расински корпус.

МАГДА, Рајко Зб. XИV, 4.740.

МАР-МАР, Ђујић Момчило, војвода, к-нт ДЧО.

МАРИЋ ШТУКА, Матејић Мирољуб из Београда, четник у Ро­ма­ни­с­ком корпусу.

МАРЈАШКА, Поповић Цана, четник из неке јединице, Лес­ко­ва­ч­ки срез.

МАРИН, Матић В. Мића, редов-ђак, командос, из села Врате­рн­и­це, Зајечарски срез.

МАРИНО, Станишић Бајо, пуковник, Црна Гора.

МАРИО, Трифуновић Илија, војвода Бирчанин.

МАРИО, Иванишевић Радомир, кап, начелник штаба Бир­ча­ни­на.

МАРКАН, Видас Иван са отока Пага.

МАРКИЗ, Миловановић Д. Момчило, командос из Београда.

МАРКО, Цветковић Стојан, к-нт 2. бат. I Тамнавске б-де.

МАРКО, Јевђевић Доброслав у Истри.

МАРКО, Минић Р. Петар, наредник, к-нт 2. бат. I Тамнавске б-де.

МАРКО, Раденковић П. Градимир, пеш. п.пуковник, делегат ВК за Словенију.

МАРКОВИЋ ЧАСЛАВ, Матијашић Драгутин, п.пуковник, из Бео­­г­рада и Загреба.

МАРКОВИЋ ДАНИЛО, Матијашић Драгутин, орг. ДМ у Заг­ре­бу.

МАРКОВИЋ Ж. ДИМИТРИЈЕ-МИТА, Голубовић Б. Милан, ко­ман­дос из Београда.

МАРКОВИЋ ДУШАН-АС, Марјановић М. Павле, командос из села Ан­дријевац, Тимочки срез.

МАРКОВИЋ ЈОВАН, Вукичевић Иван-Иво, рез. поручник (кап.), к-нт бат. Брзопаланачке б-де.

МАРКОВИЋ ОСТОЈА, Илић Б. Миливоје, п.нар, командос.

МАРКУШ, Мољевић др Стеван, председник И.О. ЦНК.

МАРНЕ, Урошевић Бративоје, делегат ВК за Бачку.

МАРС, Глишић Милош, к-нт Пожешког одреда.

МАРС, Раковић Предраг, к-нт II Равногорског корпуса.

МАССЕ, вероватно Фаркаш Вјекослав.

МАТЕЈА, Поповић Воја, капетан, к-нт Ваљевског одреда 1942.

МАТЕЈА, Јовановић Љуба, п.пуковник, к-нт Тимочког корпуса.

МАТЕЈА, Нешко Недић, к-нт Ваљевског корпуса.

МАТИЋ Д, Рачић Драгослав, к-нт Церско-мајевичке групе корпуса.

МАУС, Борота Гојко, пуковник, к-нт Сарајева.

МАЦАНОВИЋ, Урсуловић Новак из Злота, Борски срез.

МАЧАК, Јојић Тоша, четник, секретар месног одбора у Иригу.

МАШАН, Новаковић Марко, командос из Госпине, Златиборски срез.

МЕДО, Ђоновић др Јован, посланик избегличке владе.

МЕЛЕЗИЈА, Марковић С. Никола, кап, помоћник к-нта Левачке б-де.

МЕНДЕ, Петровић С. Момир-Моме, вазд. п.поручник радиоте­лег­ра­фи­ста, К-де Војводине.

МЕТАН, Остојић Захарије.

МЕХМЕД, Тодор Поповић, Тоде, апотекар из Берана, об­ав­е­ш­та­ј­ац са Космета.

МИДОК, Гавриловић Милорад, зам. к-нта места Гуча, Дра­га­че­в­с­ки срез.

МИЏА, Перић П. Глишо, каплар, командос, из Јошанице.

МИГРА, Куштримовић Михаило, четник, III Топличке б-де.

МИХАИЛО ЈОВАНОВИЋ, Радојловић Милош, п.пуковник, к-нт Мла­вско-смедеревске групе корпуса.

МИХОВИЛ, Јовановић Љуба, п.пуковник, к-нт Тимочког корп.

МИЈАТ, Дабовић Мирко, к-нт бојног брода, обавештајац и организатор у Боки Которској.

МИКА, Опачић Марко, Расински корпус, црна тројка.

МИКА, Прокић Алекса, капетан, к-дир обезбеђења радио-центра ве­зе ВК.

МИКА, Спитзер Јанка Раде, домобрански заставник из Загреба, чет­­нички курир и немачки агент.

МИКА, Васић Милоје, заст. интенданта II Косовског корпуса.

МИКА ФРАНЦУЗ, Милосављевић Михајло, био у Каиру.

МИКА ПАНИКА, Шарл Винко, радиотехничар Млавског корп.

МИКИ, Рачић Драгослав, к-нт Церско-мајевичке групе корпуса.

МИКИ, Харгривс Едгар, кап., члан британске мисије у Тимочком кор­пусу.

МИКИЦА, Томић Михаило, пеш. пор., к-нт I Крушевачке б-де, из Александровца, Жупски срез.

МИЛАДИНОВИЋ ДРАГУТИН-ЖИКА, Шашић Р. Драгутин, на­­ре­дник, к-нт батаљона Моравске б-де, командос.

МИЛАН, Поповић Б. Милован, пуковник, помоћник к-нта За­па­дне Босне.

МИЛАН, Рачић Драгослав, мајор, к-нт Церско-мајевичке групе ко­рпуса.

МИЛАН ЋОСИЋ, Новак Карло, п.пуковник, Словенија.

МИЛАН ЈОВАНОВИЋ, Коста Петровић, обавештајац у Бео­г­раду.

МИЛАН ТРЖАН, Битенц Јосип, мајор, к-нт Словеније.

МИЛАНОВИЋ МИЛАН, Студе Марин, мајор, начелник штаба ДЧО.

МИЛЕ, Петровић Радивоје, поручник у Трновској б-ди.

МИЛЕ, Травар Анђелко, каплар, I Босански корпус.

МИЛЕ ВЛА, Траиловић С. Миле из Ждрела-Петровац, Млавски срез.

МИЛЕНКО, Оцокољић Синиша, капетан, к-нт Млавског корп.

МИЛЕНКО, Радмиловић Д. Ђорђе, вазд. мајор, к-нт Дуб­ро­ва­ч­ког корпуса.

МИЛЕР, Сврљишка б-да.

МИЛЕТИЋ КАПЕТАН, Рачић Драгослав, к-нт Церско-мајеви­ч­ке групе корпуса.

МИЛИЋ, Радевић П. Милорад, вазд. поручник, пилот-ловац, кн-т II Косаничке б-де.

МИЛИЋ БОГДАН-БОЦА, Иванишевић Р. Душан, морнарички на­­ре­дник из Чачка.

МИЛИВОЈЕ, Перовић К. Миленко, арт. поднаредник, командос.

МИЛКА, Паранос Илија из специјалне полиције у Београду.

МИЛОЈЕ, капетан Јован Јеловац, командант Пљеваљске бригаде.

МИЛОШ, Пауновић Добрен, К-нда Војводине.

МИЛОШ, капетан Бране Петровић, к-нт Јаворског корпуса.

МИЛОШ ГАЋЕША-МРАК, Анђелковић Р. Миодраг, п.пук­о­в­ник у ВК.

МИЛОШ МАЈСТОРОВИЋ, Мулалић Мустафа, члан ЦНК.

МИЛОШЕВИЋ ВОЈИН-МАЛИ, Јанковић Ј. Миодраг из Шапца.

МИЛОВАНОВИЋ НИКОЛА, Веиновић Предраг, п.пор., вероватно обавештајац ВК.

МИЛУН РАДОЊИЋ 1/1, Милутиновић Душан, рез. капетан, би­в­­ши срески начелник.

МИЛУТИН ПЕТРОВИЋ, Зубовић Д. Здравко, капетан II кл., ко­ма­ндос.

МИЛУТИНОВИЋ ТОЗА, Марковић Љубомир, авијатичарски ка­­пе­тан, ађутант к-нта Београдских корпуса.

МИЛУТОВАЦ, Станисављевић др Воја из Београда.

МИНА, Поповић Милан, инжињер из Београда.

МИНА, Нешковић Божидар из села Оклетица, Рачански срез.

МИНЦИНЕР ВИЛИМ, Михић Илија, п.пуковник, к-нт Лике и Ис­т­р­е.

МИНЦО, Петровић Бране, капетан, к-нт Делиградског корпуса.

МИНЧО, Симић Јеша, пуковник, делегат ВК.

МИНДА, Аксентијевић Миодраг, к-нт села Сибнице, Левачки срез.

МИНЕ, Ненчић Милан, п.пуковник у Београду.

МИНО, Глишић Милија, арт. п.поручник, к-нт 2. батаљона, Ја­се­ни­ч­к­е б-де.

МИРА, Криштоф Јованка, К-нда Словеније.

МИРОСЛАВ, Новак Карло, мајор, к-нт Словеније.

МИСА, Марковић Милош, капетан, Пожешки корпус.

МИС-МИС, Васић Драгиша, п.пуковник.

МИТА ГРК, Антонијевић Димитрије, мајор, к-нт Опленачког кор­пуса.

МИТЕЛ, вероватно Фаркаш Вјекослав.

МИТКЕ, Голубовић Димитрије, п.поручник, к-нт батаљона, Ју­ж­но-моравска група бригада.

МИТКЕ, Крстић др Душан, обавештајац Р. Ђурића у Албанији.

МИТРОВИЋ ДРАГО, Миљковић Слободан, родом из Лесковца (или Алексинца), војни инспектор штаба 1001.

МИЋА, Пориварић Радована Љубомир, арт. наредник, к-нт ВII б-де, Смедеревски корпус.

МИЋА, Радевић П. Милорад, вазд. ппоручник, пилот-ловац, к-нт II Ко­саничке б-де.

МИЋА, Шкоф Никола, поручник, к-нт IV Млавске б-де.

МИЋЕВАЦ, Михајловић Душан.

МИЋИН, Радовановић Светомир, члан Равногорског одбора, из се­ла Кучића, Рамски срез.

МИЦА, Пориварић Љуб., наредник, к-нт VII Подунавске б-де.

МИЦКО, Раденковић М. Боривоје-Бора, инжињер из Београда.

МИЦКО, Миљановић Душан, п.поручник, ађутант штаба Сембе­ри­ске б-де, Мајевички корпус.

МИЦА, Мијић Светозар, к-нт I Гружанске б-де.

МИЧИЋ РАДОЈЕ-ЉУША, Марковић Р. Љубодраг, командос из Гру­жанског среза.

МИША, Радојловић Љ. Милош, пуковник, делегат ВК за Ис­то­ч­ну Ср­бију.

МИША, Виловски Слободан, чиновник у Н. Саду.

МИША ПИЉАР, Станојевић Миша.

МИША СЛИКАР, Станојевић Милош, Колубарски корпус.

МИШО, Паранос Јове Василије, велепоседник из Митровића.

МИШОС, Аксентијевић Миодраг, к-нт села Сибнице, Левачки срез.

МЛАДИ ПЕТАР, Којић Миодраг, вазд. п.пор., к-нт Посавске б-де.

МЛАЂА, Бојовић Драгутин, капетан, к-нт Авалског корпуса. (У ствари, Бојовић је био командант Космајског корпуса, док је Ав­а­л­с­ким корпусом командовао мајор Света Трифковић – прим. аут.)

М. О., мајор Жарко Тодоровић, к-нт Северних покрајина.

МОКЛИ, Лазић Михаило, Тимочки корпус.

МОМА, Рачић С. Антоније, ђак, наредник, помоћник шефа оба­ве­ш­тај­не службе у Београду.

МОМАК, Томић Младен из Ваљева.

МОНБЛАН, Борота Гојко, к-нт Сарајева.

МОН-МОН, пуковник Драгослав Павловић, делегат ВК.

МОНЕ, Салатић Данило, капетан, начелник штаба код Ба­ћо­ви­ћа.

МОРАВЕЦ, Арко Ћирил, поручник, шеф пропагандног отсека за Сло­венију при ДЧО.

МОСЕЈ, Раковић Предраг, к-нт II Равногорског корпуса.

МОСТАР-МАРКО, Бобк Стане, заменик к-нт Нотрањског чет. од­ре­да.

МОСТАРАЦ, инг. Љоље Андреја, околина Смедерева.

МОЦА, Миловановић Д. Момчило, командос из Београда.

МОША, Митровић Жика из Ваљевске Каменице, Подгорски срез.

МОША, Катић Немања, студент, омладинац, каплар, К-нда Вој­во­ди­не, Шидски срез.

МОША, Константиновић Косте Драгољуб, члан четничке ом­ла­ди­­н­с­ке организације.

МОТОР, Поповић Милан, об. орган. главног обавешт. центра, Бео­град.

МРГУД, Мишковић Иван-Ива, инжињер, рез. арт. поручник, оба­ве­­ш­тајац ВК из Београда.

МРГУД, Мавреновић Жарка Здравко, каплар у К-нди Војводине.

МРКИ ВУК, Тодоровић Јанко, рез. пеш. нар. ђак, командос, из села Бргула, Тамнавски срез.

МРКОЊИЋ, Марковић Петар, четник Косаничког или Јас­т­ре­ба­ч­ког корпуса.

МРКУЛ, Мркела Марко, мајор, к-нт IV Београдског корпуса.

МРША, Марцикић Павле, рез. п.пор., К-нде Војводине.

МУЈО, Петровић Стевана Светомир, к-нт општине Лозовик, Ва­р­­ва­ри­нски корпус.

МУЛАЦ, Панезић Стево, срез Глина.

МУЛЕ, Ненадовић Миодраг, водник I бат. Горска гарда, из Кло­ке, Опленачки срез.

МУЊА, Ђуришић Павле, Црна Гора.

МУЊА, Јовановић Данко из ВК. (Мајор Јовановић “Муња“ био је шеф Шифрантског одељења Врховне команде; могуће је да се звао Ду­шан – прим. аут.)

МУЊА 260722, Вукосављевић З. Јанко, редов. ђак, командос из Бео­г­рада.

МУМИЈА, Миловановић Жика, мајор, Пожешки корпус.

МУРЏА, Миловановић Војислав-Воја, кафеџија из Великог Гра­ди­ш­та, Рамски срез.

МУТИЋ, Ристић Алекса, к-нт села Копривнице, Крајински срез.

МУЦА, Јовановић Радосав, четник II Равногорског корпуса.

МУША, Станковић, матурант из Алексинца, организатор омладине ДМ.

 

 

Н

НАВ-НАВ, Баћовић Петар, п.пуковник, к-нт Источне БиХ.

НАНИ ЛУКА, Травани (Травалини) Карло, италијански ка­пе­тан, Лимско-санџачки чет. одред.

НАУМОВИЋ С. СВЕТОЗАР-ЦРНИ, Милошевић С. Ратко, рез. п.пор. Космајски срез, командос.

НАЧЕЛНИК, Панић из Близање, Ваљевски срез.

НЕБОЈШИН СЛОБОДАН, Велић Петар-Пјер, рез. п.пор. шеф про­паганде Шумадиске групе корпуса.

НЕИЛ, Селби, британски мајор код Кесеровића.

НЕКА, Стевановић М. Стеван, родом из Остружнице.

НЕЛЗОН, мајор Антоновић Димитрије, к-нт у Расинско топличком корпусу.

НЕНАД, Николић М. Богољуб, свештеник, шеф пропаганде I Шу­ма­диског корпуса.

НЕНАД, Поповић Наталија, функционер ЖРОС-а у I Шу­ма­ди­с­ком корпусу.

НЕНАД, Тодоровић Жарко, мајор.

НЕНАДИЋ СТЕВАН-ГАЛИН, Мајсторовић М. Марко, рез. поруч­ник, шифрант ИДВК.

НЕПТУН, к-нт места број 14 у Сврљишком срезу.

НЕРО, Парлић Стојимир, рез. коњички поручник, к-нт Неди­ће­в­ског среза. (?)

НЕРОН, Ракочевић Ђорђе, шеф жељезничке станице у Св­р­љи­ш­ком срезу.

НИКИ, Пашић Радомира-Раде Никола, шеф пропаганде штаба ЈУ­РАО 1001, Београд. (Реч је о унуку Николе Пашића – прим. аут.)

НИК-НИК, Домазетовић У. Коста, п.пор. шеф војног дописништва у Словенији.

НИКО, Ђоновић др Јован, посланик избегличке владе.

НИКОЛА, Ивков Ј. Данило, интендантски капетан II кл., Н. Ш. Кра­­ји­нског корпуса.

НИКОЛА, Кузмановић Момир, рез. кап. II кл. к-нт батаљона у Руд­­ни­чком корпусу.

НИКОЛА ТОДОРОВИЋ-ГИГОВАЦ, Милановић С. Веселин, п.нар. I Гружанске б-де, командос.

НИКОЛАЈЕВИЋ МИТА-ЋАПО, Ђорђевић Јанко, капетан II кл., ко­мандос.

НИКОЛИЋ, Анђелковић Никола, мајор, к-нт Рамске групе б-да.

НИКОЛИЋ, Пуљевић П. Наум, п.пуковник, инспектор у к-нди СДС.

НИКОЛИЋ, Вујошевић Никола, капетан, к-нт Приморске Истре.

НИКОЛИЋ РАДОВАН, Радовановић Никола, п.пуковник, к-нт области Шумадиске групе корпуса.

НИЛ, Павасовић Никола, мајор, к-нт Далмације.

НИНА, Поповић К. Никола, благајник штаба Рамске групе б-да.

НИНА, Вељковић Луке Никола, студент права, обавештајац Са­ра­­је­вске б-де.

НИНО, Свилокос др Иван-Иво, рез. коњички капетан II кл., к-нт Дуб­­ровника. (У ствари, командант Дубровачке бригаде – прим. аут.)

НИС-НИС Бајовић Величко, к-нт Комског корпуса.

НОЈЧИН, Бајевић Радивоје из Крушевачког округа.

НОКТАШ, Тодоровић Милана Тоде, рез. пеш. потпоручник, к-нт ба­та­љона, III Крајишке б-де.

НОЛ-НОЛ, Симовић Давид, к-нт Драгачевске б-де.

НУСАН, Тодић Цвијетин, к-нт Озренског одреда.

 

О

ОГЊАН, Павловић Раде, поручник, падобранац, терориста. (У ст­ва­ри, диверзант – прим. аут.)

ОДОЛ, Остојић Захарије, к-нт ИДВК.

ОЗРЕН, Радаковић Д. Бранко, капетан II кл., к-нт Рамског среза.

ОЛИ, Драшковић Алекса, к-нт Дринског корпуса.

ОЛИВЕРА, Димитријевић Мита, бивши народни посланик из Бе­о­­г­­ра­да.

ОЛУЈА, Баћовић Петар, к-нт Источне БиХ.

ОЛУЈА, Илић Б. Миливоје, п.нар., командос.

ОЉАР, др Авсенек, словеначки клерикални политичар у Риму.

ОМЕГА, Гогић Тодор, у лето 1944. године.

ОМЕГА, п.пуковник Љуба Михаиловић, к-нт Великоморавске групе корпуса.

ОМЕГА, Милошевић Здравко, мајор, к-нт Варваринског корп.

ОМЕГА, Коста Петровић, обавештајац у Београду.

ОМЕР, Вељовић Новица, жанд. капетан I кл., к-нт Лапске б-де, I Ко­со­вски корпус.

ОРЕЛ, Кесеровић Драгутин, к-нт Расинско-топличке групе корп.

ОРФЕЈ, Баћовић Петар, к-нт Источне БиХ.

ОРКАН, Рачић Драгослав, к-нт Церско-мајевичке групе корп.

ОРОЗ, Ђуришић Павле, Црна Гора.

ОСЕБА, вероватно бискуп Рожман.

ОСКАР, Бегић др Звонко, члан ЦНК.

ОСТОЈИЋ М. Јов., Васић Станимир, мајор, к-нт Церског корп.

ОТО, Милошевић Александар, к-нт Лепеничке б-де.

ОТО, Обрадовић Миливоје-Мића, к-нт Опленачке б-де 1942. год.

ОТОН, Кесеровић Драгутин.

ОТОН Ж., мајор Ж. Тодоровић, к-нт Северних покрајина.

 

П

П5, Павловић Илија, капетан, к-нт Београдског округа.

П, Петковић Мутимир, правник, рез. поручник, из Београда, оф­и­­цир за везу ВК са Италијанима. (У ствари, преговарач са Ита­ли­ја­нима; Врховна команда није имала официра за везу са Ита­ли­ја­ни­ма.)

ПА-ЧЕ, Јовановић Љубо, мајор, к-нт Тимочког корпуса.

ПАЈА, Баковић Милка, управница војне поште у I Шумадиском корпусу.

ПАЈА, Лудвиг Хајнриха Јосип, домобрански каплар, из Земуна, ку­рир ДМ – др Тончића.

ПАЈА, Павловић Т. Драгомир, акт. п.пор. к-нт III Рамске б-де.

ПАЈЧЕ, Павловић Димитрије, “најмлађи“ четник I Шумадиског корпуса.

ПАЈЕР, Маскарић Нико, новинар из Дубровника, члан Српског на­­ци­оналног комитета на Сушаку.

ПАНИКА, Васић Саво, срез Бијељина, са Мајевице.

ПАНИКА, Ковачевић Коста, капетан, Херцеговина. (Реч је о ка­пе­та­ну Миливоју Ковачевићу “Ристи“ из Брчког, обавештајном официру Ко­манде Оперативних јединица Источне БиХ – прим. аут.)

ПАНОНАЦ, Ралетић М. Јован, пропагандист и обавештајац у Ава­л­ском корпусу.

ПАНТА, Јовановић Љ. Милијан, к-нт Јастребачког корпуса.

ПАНТА, Пантић Стеван, Београд

ПАПАЈ, Паланачки Радована Славко, омладинац у К-нди Војво­ди­н­е.

ПАРАЋИНАЦ, Грујић М. Михајло, трговац из Бољевца.

ПАРМА, неки делегат ДМ који је имао главни задатак према Заг­ре­б­у.

ПАРЗИ, Павле Ђуришић, Црна Гора.

ПАС, Пантић Стеван, Београд.

ПАША ИГМАНСКИ, Лучић Бора, поручник, к-нт Игманског ба­та­љо­на.

ПАШАЛИ, Момчиловић Милорад, к-нт Романиског корпуса.

ПАШТРИК, Крујез Сефедин из Косовке Митровице.

ПАТАК, Симовић Милијан, Средње Добриње, Пожешки срез.

ПАТАК, Љуба Јовановић, к-нт Тимочког корпуса.

ПАТ-ПАТ, Јовановић Љуба-Патак, п.пук., к-нт Тимочког корп.

ПАУЛО, Жујовић Младен, делегат ВК.

ПАВЛОВИЋ НИКОЛА, види Нил.

ПАВЛЕ, Кесеровић Р. Милутин, рез. пеш. капетан II кл. (Реч је о брату близанцу мајора Драгутина Кесеровића – прим. аут.)

ПАВЛЕ, Павловић Ратомир-Рајко, адвокат из Београда, обавеш­та­ја­ц ВК.

ПАВЛИЋ, Пуранић Павле, ЈРЗ-овац из Новање на Пагу.

ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, Јовановић П. Станислав, ђак из Бео­г­рада, командос.

ПАЗАРАЦ, Никота Милутин из Београда.

ПАЗАРАЦ, Оцокољић Синиша, мајор, к-нт Млавског корпуса.

ПЕКО, Ракић А. Боро, п.нар. из Дугог Поља (село Бајна) срез Соко Ба­ња, командос.

ПЕКО, Жерајић Петар, к-дир чете, Мостарске б-де.

ПЕМБЕ, Бора, наредник из СДС у Великом Градишту, обавештајац ДМ.

ПЕНДРЕК, Анђелић В. Саво, к-дир чете, Голубачке б-де, Крајински корпус.

ПЕРА, Мајнард, капетан из британске мисије у II Равногорском корпусу.

ПЕРА ПОПОВИЋ, Стојановић Миодраг, капетан, к-нт I групе б-де Авалског корпуса.

ПЕРА ПРОФЕСОР, Стојановић Миодраг, капетан, к-нт I групе б-де Авалског корпуса.

ПЕРИЋ СЛАВКО, Пипан Ернест, Словенац, функционер на терену Хо­мољског среза.

ПЕРИША, Добријевић Петар, шеф пропаганде у ДЧО.

ПЕРКО, Томашић Атлија из Земуна.

ПЕРО, Радмиловић Д. Ђорђе, вазд. мајор, к-нт Дубровачког корпуса.

ПЕРУН, Калабић Никола, п.пуковник, к-нт Горске гарде.

ПЕТАН, Чолак-Антић Петар, п.пуковник, пом. мајора Жарка То­­до­ро­вића.

ПЕТАР, Ћирић М. Светозар, п.пор., к-нт 3 бат. I Тамнавске б-де.

ПЕТАР, Оцокољић Синиша, к-нт Млавског корпуса.

ПЕТАР, Павловић Ратимир-Рајко, адвокат из Београда, обавеш­та­јац­ ВК.

ПЕТАР Ж. ЈАНКОВИЋ, Чоловић М. Александар.

ПЕТАР Ђ. НИКОЛИЋ-БАЋА, Суботић Ђ. Илија.

ПЕТЕР, Николић Петроније, рез. мајор, к-нт Посавског среза.

ПЕТЕР, Поповић Сава, трг. помоћник, радио-телеграфиста код Гаш­­па­ревића.

ПЕТЕР, Којић Миодраг, вазд. п.поручник, к-нт Посавске б-де.

ПЕТКО, Петровић М. Петар, пом. к-нта Алексиначке б-де.

ПЕТКОВ, Вучковић, обавештајац, сарадник капетана Милетића.

ПЕТКОВИЋ ЉУБО, Вран Јац, британски наредник.

ПЕТКОВИЋ СПАСОЈЕ, Пашић Радомира-Рада Никола, шеф пропаганде штаба 1001. (Унук Николе Пашића – прим. аут.)

ПЕТРАРКА, Јововић Јаков, капетан фрегате, Црна Гора.

ПЕТРОВИЋ, др Јовановић, са територије Тимочког корпуса.

ПЕТРОВИЋ ПЕТАР-ВОЛОЂА, Толстој Лавовић Всеволд, бивши совјетски официр, у К-нди Источне Србије.

ПЕЦКО, Станковић Петар, лични пратилац к-нта Смедеревског кор­пуса.

ПИЈО, Пејић Манојло, вазд. мајор, делегат ВК у Босни.

ПИКУЛА, Станојловић Милутин, курир Деспотовачке б-де, село Стрмостен.

ПИЛЕ, Коларевић М. Миломир, капетан, к-нт ИВ Јуришног корп.

ПИЛЕ, Палигорић Илија из Неготина, вероватно у об. служби, Ти­мо­чки корпус.

ПИЛОТ, Таталовић Бранко, к-дир градске страже у Ваљеву.

ПИНД, Младеновић В. Младен, потпуковник, к-нт Јужно­мо­ра­в­с­ког корпуса.

ПИНИРАМ, Лукачевић Војислав, мајор, Стари Рас.

ПИНОКИО, Станић Бранко, капетан, начелник штаба К-нде Бео­­г­р­ада.

ПИОЛА, Врањешевић Славољуб, к-нт Западне Босне.

ПИПАН, Перић Славко, поручник, Млавски корпус.

ПИТОМАЦ, Савић Ђ. Војислав из Калуђерице код Београда, сеиз к-нта Ваљевске зоне, мајора Миловановића.

ПИШТА, Недељковић Стеван, инспектор пошта Недића.

ПИШТА, Строшек Алоис, шеф агената у Земуну. (Вероватно шеф чет­ничке обавештајне службе у Земуну – прим. аут.)

ПИШТОЉ, Обреновић Пајо, секретар четничког одбора у Ири­гу.

ПЈАЛЕ, Алексић А. Петар, родом из Љубљане, командос.

ПЈЕР, Валић Љ. Петар, раз. п.пор. шеф пропаганде, Шумадиске гру­пе корпуса.

ПЈОТР ЛЕОН, Макор др Леонард, Пољак, Борислава, становао у Цри­квеници.

ПЛАТАН, Јовановић Љуба-Патак, к-нт Тимочког корпуса.

ПОБРА, Паунов Герасије из Панчева, члан четничког одбора.

ПОГАЧА, Јовановић Вид, четник Врбаске б-де,

ПОГАЧА, Вакањац Раде, сада председник СРЗ у Белом Манас­ти­ру.

ПОЛ, Грујић Филипа Павле, коњички мајор, к-нт Војводине, из села Јаска, Рамски срез.

ПОЉАНЕЦ, Новак Антон, мајор, Љубљана.

ПОП, Грујичић Михаило, четник Горске гарде, из села Равања, Ра­­ча­нски срез.

ПОП, Јовановић, десетар I бат. Посавске б-де, ђак са Умке, По­сав­с­ки срез.

ПОП, Поповић В. Милорад, арт. п.поручник из Обреновца.

ПОП, Вукичевић Ранко, челник омладине у општини Опарић, Ле­­ва­ч­ки срез.

ПОПЕСКУ, Пилетић Велимир, п.пуковник, к-нт Крајинског кор­п­.

ПОПОВИЋ ВОЈИН, Стојановић др Власта из Лесковца.

ПОПЧЕ, Ковачић Петар, калуђер у манастиру Манасији.

ПОПЧЕ, Тошић Влада, обавештајни официр I Пиротске б-де из села Топли До, Нишавски срез.

ПОРУЧНИК БОРИВОЈЕ МАРКОВИЋ, Марковић Богић, наредник из Даниловграда, Црна Гора.

ПОРУЧНИК СТАНКОВИЋ, Вукасовић Ј. Никола, капетан II кл., к-нт II Сарајевске б-де, Романиски корпус.

П.ПУК. ВАСИЋ, Ваухник Владимир-Влајко, генерал, к-нт Сло­ве­није.

ПРВОШ, Живић Милован, поручник, к-нт Подравске б-де, Сме­де­ре­в­ски корпус.

ПРЕМЕТАРАЦ, Ђорђевић Света, обавештајац ВК из Мо­рав­с­ког сре­за.

ПРЕ-ПРЕ, Раковић Предраг, капетан, к-нт II Равногорског корп.

ПРЕЉА, Радоњић Н. Миљан, бив. народни посланик из Подго­ри­це.

ПРЕС ГОРН, Стошић.

ПРИН, Ђукић Света, генерал.

ПРИН-ПРИН, Милојевић Светозар-Тоза, мајор, к-нт Северних пок­­ра­јина.

ПРКОС, Раденковић Х. Боривоје-Бора, инж. рез. пеш. п.поруч­ник, чла­н ЦНК из Београда.

ПРОФЕСОР, Ђукић Света, генерал.

ПРОПАГАНДА, Топаловић М. Радмила-Рада из села Чумића, Кра­­гу­јевачки срез.

ПРЋО, Радосављевић Миле из села Сече Реке, Црногорски срез.

ПРЋО, Радосављевић Неђо, кафеџија из Сече Реке, Црногорски ср­е­з.

ПУЏА, Марковић С. Никола, капетан, пом. к-нта Левачке б-де.

ПУКОВНИК ЛЕСАР, из К-нде Словеније (вероватно Презељ).

ПУНЦОЛА 090722, Станковић Т. Боривоје, коњички поднаредник, ко­мандос.

ПУПА, Миљковић Миљко-Миле, трговац из села Ратаја, Жупски срез, четнички функционер Жупске б-де.

ПУРА, Хајваз Р. Гојко, поручник, к-нт 3. бат. Колубарске б-де.

ПУРА, Којић М. Сретен, рез. п.нар., из штабне групе I Шума­ди­с­ког корпуса, из Крагујевца.

ПУРИША, Грбић Ј. Милосав, вазд. п.пор., к-нт I бат. Колу­б. б-де.

ПУРИША, Пурић Милоје, вазд. наредник, к-нт 4. бат. Колубар­ске б-де, из Доњег Мушића.

ПУРКО, Крстић С. Драгомир, четник из Врела, Тамнавски срез.

ПУТИ, Тодоровић Јелена-Јела, обавештајка из Београда, улица кра­­ља Александра бр. 98.

ПУЦКО, Витановић Јован, четник из села Црљана, Зајечарски ср­ез.

ПУША, жена Тодоровић Жарка, професорица из Београда.

ПУШИН, жена Тодоровић Жарка, професорица из Београда.

ПУШКИЦА, Грашо Иван, Паг.

 

 

 

Р

РАДА ПРОПАГАНДА, Топаловић М. Радмила-Рада из села Чуми­ћа, Крагујевачки срез.

РАДА ВЕРКИНА, Станисављевић Рада-Радмила, четничка на­ло­ж­ни­ца, Хомољски срез.

РАДАНА, Лукачевић Војислав, капетан, Стари Рас.

РАДЕ, Перхинек К. Рудолф, мајор, начелник штаба, Стари Рас.

РАДЕ, Зарић Милан, из Дубровника.

РАДЕ ПЕРИШИН, Перхинек Рудолф, мајор, делегат ВК.

РАДЕНАЦ, Тадић Радослав, пратилац к-нта I Равногорског корпуса, из села Бершића, Таковски срез.

РАДИША, Неранџић Р. Ратко, п.поручник, ађутант I Шума­ди­с­ког кор­пуса.

РАДИВОЈЕ Б. ПАВЛОВИЋ-ЗАГОРАЦ, Јовановић М. Бра­ни­с­лав, кап­лар, командос.

РАДОЈИЦА, Јовановић Б. Животије, рез. арт. капетан II кл. из Бео­­г­рада, командос.

РАДОЈИЦА, Михајловић Љуба, п.пуковник, к-нт ВМГК. (Вели­ко­­мо­­равске групе корпуса – прим. аут.)

РАДОЈИЦА-05112, Никодијевић Ранко, обавештајац, пот­поруч­ник, Мо­равска б-да.

РАДИСАВЉЕВИЋ РАДОСЛАВ, Ранђеловић Радослав, четник у околини Рибарске Бање и на Гочу, а можда и онај из II Расинске б-де.

РАДОВАН, Перић Ратомир, к-нт Колубарске б-де.

РАДОВАН, Роланд Џемс, британски капетан, члан мисије.

РАДОВАН, Вуковић Срђан, четник из Граничног батаљона, Тре­­бињ­ски корпус.

РАДОВАНОВИЋ ТОМО, Вацлав Ј. Носек, п.поручник, бивши чех. официр, на служби у Горској гарди.

РАФАЈЛО, Ристовић Д. Обрен, кап, к-нт Пожешког корпуса и гру­пе б-да Смедеревског корпуса.

РАЈКО, Лукић М. Ненад, из села Станци, Расински срез.

РАЈКО, Павловић Ратомир, адвокат, обавештајац у Београду.

РАЈКО, Пурић Владимир, п.пуковник, к-нт Групе београдских кор­пуса.

РАЈКО, Врањешевић Славољуб, потпуковник.

РАЈКО, Вуковић А. Ратко, пор. из штаба Чајничког одреда.

РАЈНА, Милошевић Ј. Миленко, вазд. поручник, руководилац ра­­ди­­о­нице у Хомољу.

РАЈА 27910, Костић Ј. Рајко, рез. болнички наредник из среза Вла­­со­тиначког.

РАЈОВАЦ, Лишанин Драгослав, Обрве, Жички срез.

РАЈТЕР, Пурић Владимир, п.пуковник, пом. к-нта Београда.

РАКА, Симић Петар, пуковник, к-нт Север. гр. Бос. корп.

РАКЕ, Јанковић Миодраг, повереник студентске омладине, Ти­мо­ч­ки корпус.

РАКЕ, Симић Петар, пуковник, к-нт Северне Босне.

РАЛА, Радовановић зв. ГОЈКО, из села Белог Поља, Косанички срез, службеник градске страже у Нишу.

РАМ-ХЕРОЈ, Лукачевић Војислав, Стари Рас.

РАМ-РАМ, Лукачевић Воја, кап. (мајор) Стари Рас.

РАМПИНИ, Лукачевић Војислав, мајор.

РАН-РАН, капетан Никола Калабић, к-нт Горске гарде.

РАНКЕ, Јовановић Владета, омладински штаб 601, руководилац ом­ла­динске организације.

РАНКО, пољски кап. Неш. Јан, члан британске мисије у Крајин­с­ком кор­­пусу.

РАНКО, Жикић В. Драгомир, вазд. мајор, п.пуковник, к-нт Вар­ва­ри­н­ског корпуса.

РАНКО, Радојевић Г. Димитрије, рез. пеш. капетан I кл., к-нт Ју­ри­ш­ног корпуса, Шумадиске групе.

РА-РА, капетан Никола Калабић, к-нт Горске гарде.

РАС-РАС, Калабић Никола, п.пуковник, к-нт Горске гарде.

РАСИНАЦ, Милић Радојко, пеш. п.пуковник из Крушевца.

РАСКО, Чолић Лазар, командос.

РАТИБОР, Митић Ђорђе Милорад, коњички капетан I кл. к-нт Зла­­ти­борског корпуса.

РАТКО, Елез Јовов Саво, жанд. каплар при жанд. станици у Ка­ли­­но­вику.

РАТКО, Ракић М. Јован, командос из Крушевца.

РАТНИК, Туцовић, пуковник.

РАУС, Раусављевић Милић, п.пуковник, к-нт Варваринског и Ив­ан­­ко­вачког корпуса.

РАЦА, Пантелић Михајло, председник Липовачке општине.

РАЦА, Вујић Ф. Радоје, професор из Н. Сада, у пропагандном от­се­ку I Шумадиског корпуса.

РАША, Анђелковић Св. Јовица, к-нт села Ратковић, Левачки срез.

РАША, Иванишевић Радомир, кап, начелник Бирчанинова штаба.

РАШИД, Ратковић С. Миодраг, мајор, начелник штаба Крајин­с­ког кор­пуса, к-нт Делиградског корпуса.

РЕЈА, Ђокић П. Петар.

РЕК-РАК-РОК, вероватно Фаркаш Вјекослав.

РЕЉА, Павловић Велимир, капетан, к-нт Копаоничке б-де.

РЕЉА, Поповић Луне Марко, четник у Лици.

РЕЉИЋ ВОЈ, Реметић Вељко, к-нт Коњичке б-де.

РЕМ, Поповић С. Драгомир, капетан, к-нт Крагујевачког среза.

РЕМ-РЕМ, Трифковић Света, к-нт Авалског корпуса.

РЕНЕ, Милојевић Милан, власник парфимерије у Београду.

РЕНТИЈЕР, Михаиловић В. Богдан-Бода, рез. вазд. капетан II кл., из Београда.

РЕЋКО, Тодоровић М. Васа, четник, Лимско-санџачки четнички од­р­ед.

РИШКА, Тодоровић Мишко, омладинац, шифрант на радио ста­ни­ци.

РИС, Житник Рудолф, председник бивше ЈНС за Љубљану.

РИСТА, Павловић Кристивоје, п.поручник, Варварински корпус.

РОБЕРТ, Ракић, п.пуковник, к-нт Војводине.

РОБЕРТСОН ЧАРЛС, Радојевић Бранко-Драги, капетан, члан ен­­г­ле­­с­ке мисије при ВК.

РОДИ, Симић Петар, п.пуковник, к-нт Северне Босне.

РОДОЉУБ, Петровић Јован-Јова, мајор, руководилац об. слу­жбе ДМ у Београду.

РОДРИГО, Митић Ђорђа Милорад, коњички капетан I кл., к-нт Зла­­­тиборског корпуса.

РОДРИГО, Павловић Драгослав, пуковник, делегат ВК (док је био на терену Златиборског корпуса).

РОКА, Казимировић Ђорђе, трговац из Јабуковца, Брзопа­ла­на­ч­ки срез, члан суда Крајинског корпуса.

РОКО, Тавчар Антон, вазд. кап., радио у Београду за ДМ.

РОЛАНДО, Музикравић Марко, кап., делегат ВК.

РОМАН, Музикравић Марко, кап., делегат ВК.

РОМЕЛ, Антоновић Димитрије, кап., к-нт Космајског корпуса.

РОНИ, Пешић С. др Павле, рез. пор., шеф радиопропаганде ВК.

РОСИЋ, Миловановић Живко, члан РО, општине Радљево, Тем­ни­­ч­ки срез.

РОЧА, Стојановић Владимира Радомир, рез. пеш. п.пор., шеф ра­дио­­телеграфске службе у Млавском корпусу, из Роћевца, Ресавски срез.

РОША, Ђорђевић Д. Радомир, командос.

РУБОЊА, Судимац Чедомир-Чедо, рез. пеш. нар., Расински корпус, се­ло Купци, Расински срез.

РУДИ, Јовановић Миладин, к-нт брода “Загреб“ из Београда.

РУДИ, Радивојевић Милутина Драгослав-Драган, свршени матурант из Београда, агент специјалне полиције и пропагандист ДМ.

РУДИ, Симић Петар, пуковник, к-нт Северне групе Босанских кор­пуса.

РУДОЛФ, Брашић Ранко, адвокат из Београда.

РУДОЛФ, Туфегџић Д. Михајло-Миле, кап. к-нт Лужничке б-де, Ни­ша­вски корпус, из села Богдановца, Лужнички срез.

РУДОЛФ ВИРТА, Радосављевић Радосав.

РУЖА, Марковић С. Павле, поручник, обавештајац ДМ у За­па­д­ној Ср­бији, недићевац.

РУЖА, Живковић Загорка, заробљена партизанка, открила везе са под­ручја Посавине.

РУЖИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ, Соколовић Олга из Ниша, оба­ве­ш­­та­јка.

РУМБА, Ђуришић Драго из Рајковића, Ваљевски срез, четнички ја­так.

 

С

САБО, Додић Владислав, мајор, к-нт Опленачког корпуса, из Ја­се­ни­чког среза.

САВОВ, Главичић Прокопије, капетан, I кл, к-нт Смедеревског кор­пуса.

САВОВИЋ ДРАГОЉУБ, Милутиновић Властимира Богдан, сту­дент технике из Лесковца, шеф штаба ЈУРАО 1001.

САЈА, Митровића Мутимира месара син из Ваљева.

САКСИЈА, Милојевић Душан, из села Трнавца, Требињски срез.

САМАЦ, Фајдетић Петар, организатор одметничких банди среза Ото­­чац.

САНДА, Обрадовић Александар, к-нт села Дреновац, Параћин.

САНДО, Нацев Александар, из Џумаје, Бугарска.

САНТОНА ИВАН, Бјелајац Славко, мајор, к-нт у Лици.

САРАГА, Марковић Драгољуб, у пратњи к-нта Ваљевске зоне.

САСКО, Шашкијевич Владимир, капетан бојног брода.

САША, Теодоровић Александар, шеф центра везе Источне Ср­би­је, а касније код Гојка Бороте.

САША, Михајловић Александар, к-нт Београда.

САША-19276, Митровић А. Милан, каплар командос из Велике Пла­­не, Поморавски срез.

САШИЋ, Бегић др Звонко, члан ЦНК.

СВАРУН, Логар, професор, опер. официр К-нде Словеније.

СВИНГА, Михаиловић Јоца, Западна Босна.

СЕВЕР, Ушћур Ђорђе, радиотелеграфиста код Лашића.

СЕГЕД, Неготинац Серафим, капетан, делегат ВК.

СЕКА, Поповић Ђуре Добрила, Београд.

СЕКА, Планинић-Тодоровић Даринка, чиновник поште у Чачку.

СЕКЕ, Илић С. Симо, интендантски потпоручник, к-нт командоса у зони “Е“.

СЕКУЛА, Секулић Јована Мирослав, арт. п.пор. из Гунцата, Гру­жа­н­ски срез, к-дир штабне чете у I Шумадиском корпусу.

СЕКУЛА 191020, Станковић М. Радивоје, свршени слушалац шко­ле за резервне официре, рез. коњички п.нар. из Вршца, Гра­ча­н­ски срез, ко­ма­ндос.

СЕЛИМ, Радуловић, наредник водник, Јаворски корпус.

СЕЛМИР, Станисављевић Боривоје, мајор, к-нт Иванковачког ко­р­пуса.

СЕЛИМИР, Михаиловић Љубомир-Љубо, пуковник, к-нт ВМГК.

СЕЉАК, Грошељ др Антон, професор, шеф пропаганде штаба К-нде Словеније.

СЕМБЕРИЈА, Бањичић Радивој, поручник, к-нт б-де у Ма­је­ви­ч­ком корпусу.

СЕНЕГАЛАЦ, Петковић Душан, новинар, обавештајац у Ту­р­с­кој.

СЕН-СЕН, Раусављевић Милић, п.пуковник, к-нт Делиградског и Ива­нковачког корпуса.

СЕН-СЕН, Супић Ђорђе, начелник штаба К-нде Србије.

СЕНТА, Мишић Аксентије, к-нт села Островице, Нишки срез.

СЕРАФИМ, Драговић Милутин, члан ЦНК.

СЕРДАР, Рајчевић (Рајичевић) Стеван, пуковник, Јабланица.

СЕРДАР, Ракочевић С. Малин из Павиног Поља, срез Бијело По­ље, п.поручник, к-нт батаљона Гарде.

СИАМ, Аранђеловић Д. Илија, кап. к-нт радиошколе ВК.

СИЋА, Катић Стеван, четник пука “Онисима Поповића“, ДЧО.

СИЏА, Петровић Љубомир-Љубо, пуковник, био у заробље­ни­ш­т­ву.

СИГФРИД, омладински штаб 501.

СИМ-СИМ, Васић Драгиша, члан ЦНК.

СИМА, Аранђеловић Д. Илија, капетан, к-нт радиошколе ВК.

СИМИЋ ДРАГАН, Милутиновић Властимира Богдан, студент тех­­ни­ке из Лесковца, шеф штаба ЈУРАО 1001.

СИМИЋ ДУШАН ПОТПОРУЧНИК, Павловић Ратимир Рајко, ад­­во­кат, из Београда, обавештајац ВК.

СИМИЋ М. ЂОРЂЕ, Семуровић М. Петар, командос из Шапца.

СИМОН, пуковник Драгослав Павловић, делегат ВК.

СИМОН, Павловић Драгомир, капетан II кл., к-нт Лимског кор­п.

СИМОВИЋ Н. СТОЈАН-СЛОБОДАН, Андријашевић П. Вељ­ко, ко­­­­­мандос.

СИМОВИЋ ЗОРАН-БРЕНГАЛ, Радовић П. Александар, арт. ка­­пе­тан, командос, ађутант Топличког корпуса.

СИНЂЕЛИЋ, Лаз….. Рајко.

СИНЂЕЛИЋ, Тешић Ранко, ађутант бат. Теслићке б-де.

СИЏС, Конавлић Јово из Боке Которске.

СКАЛАР, Валентин др Бенедик, рез. пеш. мајор, К-нда Сло­ве­ни­је.

СКОЛ-СКОЛ, Драшковић Алекса, к-нт Дринског корпуса.

СКРОБОЊА, Јевтић Мирко, четник из Црногорске б-де, По­жеш­­ког корпуса.

СЛАВИНСКИ, Јовановић Станко из Ниша, одржавао везу са Бу­га­ри­ма.

СЛАВИША, Милосављевић А. Радојко, поручник, к-нт Оп­ле­на­ч­ке б-де.

СЛАВИША, Томић Славко, срез Билећа.

СЛАВКО 21121, Влајковић М. Младен, морнарички п.нар. у зони “Е“ из Битоља, командос.

СЛАВУЈ, Сремчевић Сава, обавештајац главног об. центра.

СЛЕПИ, Кнежевић В.

СЛОБОДА, Остојић четник из Борјанског одреда.

СЛОБОДАН, Јевтић Р. Мил., учитељ из Лочине.

СЛОБОДАН, Миоцки Жисав., к-дир вода Пољака при II Ко­со­в­с­ком корпусу.

СЛОБОДАН, Топаловић др Живко, подпредседник извршног од­бо­ра ЦНК из Београда.

СЛОБОДАНКА, Топаловић Милица, жена Живка Топаловића из Бео­града.

СЛОВЕНСКИ УДАРНИК, Залар Драго, слов. политичар, кле­ри­ка­лац у Риму.

СЛОВО, Јаковљевић, генерал пуковник, ађутант Руског корпуса. (Ве­роватно се мисли на Руски четнички корпус основан у Источној Ср­­бији 1943. године од белогардејаца пребеглих од Немаца и цр­ве­но­армејаца побеглих или ослобођених, од стране четника, из не­м­а­ч­ког за­ро­б­ље­ништва; јединица је имала око 300 људи – прим. аут.)

СМЕДЕРЕВАЦ, Стефановић Љубомир-Љуба, сарадник, живео у Сре­­д­њем, Рамски срез.

СМЕЛИ, Жижман, референт за базе, бивши монархистички официр.

СМИТ, Дамјановић Стеван, к-нт Мајевичког корпуса.

СМИТТ, Петровић С. Момир-Момо, вазд. поручник, радиотеле­гра­­фи­­ста К-нде Војводине.

СОКО, Јовановић Ј. Милан из Београда, пеш. п.нар. ђак, командос, 2. бат. Липовичке б-де, Авалски корпус.

СОКО, Миладиновић Божидар-Божа, мајор, к-нт Књажевачког кор­пуса.

СОКО, вазд. наредник Одовић Ђуро, падобранац код Рачића.

СОКО, Жуњић Ј. Живојин, к-нт Левачког среза.

СОКРАТ, Стефановић Љуба, апотекар из Ужичке Пожеге, оба­веш­­та­јац ВК.

СОКРАТ 26620, Јовић С. Мита, п.нар. ђак, командос из Алек­си­н­ца.

СОЛАК, Соковић Ђоко, четник из Јемена у Срему, био у Маје­ви­ч­ком корпусу.

СОЛО, Јовановић Момчило, радио у пензионом отсеку СДС у Бео­­г­ра­ду.

СОЛУНАЦ, Николић Милан, наредник, интендантура радиоцентра ВК.

СОНТА, Рељић, I Милешевски корпус.

СОСКА, Милић М. Драгутин, помоћник шефа, жељезничке ста­ни­це у Београду.

СПАДАЛО, Марковић, четник Млавског корпуса, Хомоље.

СПАСОЈЕВИЋ СРЕЋКО-БРКА, школски надзорник Шарац Д. Ми­лан, командос Шабац.

СРАЧ, Рус Сречко, помоћник об. официра К-нде Словеније.

СРБА, Радовановић Љубисав, наредник, падобранац, терориста из Ваљева. (У ствари, диверзант – прим. аут.)

СРБИН, Николић Богдан, обавештајац К-нде Источне Босне.

СРБО, Гојевић Петар, четник-писар штаба Мајевичког корпуса.

СРЂА 15625, Костић М. Љубинко, пеш. наредник – ђак, командос из Београда, у зони “Е“.

(СРЂА – капетан Никола Гордић из Лознице, командант 2. трст­е­ни­ч­ке бригаде Расинског корпуса – прим. аут.)

СРЂА, Милојевић Светозар-Тоза, мајор, к-нт Северних покрајина.

СРЂО, Кнежевић Станко, п.поручник из Рачанске б-де.

СРЕЈА ТОДОРОВИЋ, Ивановић Божо, капетан, к-нт I Бео­г­ра­д­с­ког корпуса.

СРЕМАЦ, Малешевић Мирко, вазд. п.пор., к-нт ударне б-де за Срем.

СРЕЋКО, Самокресовић Драгомир, инжињер из Ваљева.

СРПКО, Поповић Б. Милован, пуковн., пом. к-нта Западне Бо­с­не.

СТАВОВИЋ БРАТОЉУБ, Милутиновић Властимира Богдан, студент технике из Лесковца, шеф штаба ЈУРАО 1001.

СТАМБОЛ, СТАМБОЛОВ, Марковић Милош, Пожешки корпус.

СТАМБОЛИЈА, Јовановић Лаза из Алексинца.

СТАНКО 71216, Марковић П. Никодије, рез. п.нар. из Соко Ба­ње, командос.

СТАНКОВИЋ ЧЕДА-МАЏАР, Ђорђевић А. Александар из Кња­­же­вца, командос.

СТАНКОВИЋ ПОР, Вукосавић Ј. Никола, к-нт II Сарајевске б-де.

СТАРИ РАТНИК, Туцовић, пуковник.

СТЕВА, Брбић Боривоје, поштар, четник, Ваљевске б-де, из села По­пучака, Ваљевски срез.

СТЕВА, Стефановић М. Ратимир, инжињер агрономије, пеш. п.пор., шеф пропаганде II Београдског корпуса и К-нде Бео­г­ра­да.

СТЕВО, Весић Властимир, мајор, к-нт Ражањске б-де.

СТЕФАН, Ђурђевић др Ђуро, члан ЦНК.

СТЕФАН, Филиповић П. Радослав, мајор шеф центра везе ВК и к-нт Трстеничке б-де.

СТЕФАН, Милатовић П. Радомир, капетан, к-нт Жупске б-де.

СТЕНГА, Ђорђевић Ђорђе из Уровице, Брзопаланачки срез.

СТИВ, Влајковић Д. Момчило, новинар, шеф пропаганде Посаво-колубарске групе корпуса.

СТИКОВИЋ ТИХОМИР, Тончић др Станко, организатор ДМ у Хрватској.

СТИЈА, Калабић Никола, к-нт Горске гарде.

СТИРЕ, Влајковић Д. Момчило, новинар, шеф пропаганде Посаво-колубарске групе корпуса.

СТНГА, Ђорђевић Ђорђе, вероватно из Брзопаланачког среза.

СТОЈАН П. ЈЕВТИЋ-ТОНЕР, Ресановић П. Светозар из Уро­ви­це код Неготина, командос.

СТОЈКО, Стевић др, обавештајац у Бугарској.

СТО-СТО, Остојић Захарије, к-нт ИДВК.

СТОЈ-ПЕТАР, Ники, члан ИС у Анкари.

СТОЈАНОВИЋ П. МИЛАН-ТРЕФ, Живановић М. Борислав, пеш. капетан I класе, к-нт Рачанске групе б-де, Златиборски корпус, кас­није командос при ВК.

СТОЈИНАЦ, Стаинов Мика из Панчева.

СТОЈКО, др Стевић, обавештајац у Београду.

СТОЛЕ, Сретеновић Влада, к-нт бат. у Реснику, Крагујевачки ср­ез.

СТОНЕ, Познановић С. Стојан, п.пор., к-нт батаљона, II Крагу­је­ва­ч­ке б-де.

СТОРОП, Маријашевић Јанко, мајор у Млавском и Расинском кор­пусу.

СТРАТЕГИЈУС, Стојановић, пуковник.

СТРИЦ, Хинић, четник у К-нди Војводине.

СТРИЦ, Остојић Захарије, к-нт ИДВК.

СТРИЦ, Калабић Милан, отац Николе Калабића.

СТРУШЊАК, Младеновић С. Милутин, инжињер, директор рудника “Лисе“, родом из Ваљева.

СТРУЈА, Станковић Пера, са терена Златиборског корпуса.

СУВОРОВ, Анђелковић Никола, мајор, к-нт Рамске групе б-да.

СУГУДА, Радошевић Павле Богољуб, бравар, каплар, штабски од­­ред К-нде Војводине.

СУТОРИНА, Савић Божидар-Бошко, четнички обавештајац у Са­­ра­јеву, чиновник централе фонда за потпору у Сарајеву.

СУТУЛА, Симић Владислав, Авалски корпус.

 

Т

Т (Г), Тркуља Саве Коста, жанд. п.поручник, обавештајни официр, ДЧО, из Маринковца, Босанско Грахово.

ТАДИЋ ДУШАН-ЈЕРГЕР, Грковић Ј. Раденко, командос из среза По­савско-тамнавског.

ТАЈФУН, Трифуновић Мирослав, командант Србије.

ТАМБА, Врањешевић Славољуб, командант Западне Босне.

ТАНАСКО, Васић С. Милорад, поручник, командант I Жичке бри­­га­де.

ТАНЕВ, Комарчевић Владимир, п.пук. командант Посавско-ко­лу­­ба­р­ске групе корпуса.

ТАНЕВ, Милош Радосављевић, поручник, к-нт Ваљевског корп.

ТАНЕВ, Недић Нешко, капетан, к-нт Ваљевског корпуса.

ТАНКОСИЋ, Коматина Јаков, п. наредник, к-дир чете II Трст­е­ни­­ч­ке бригаде.

ТАН-ТАН, Недић Нешко, капетан, к-нт Ваљевског корпуса.

ТАН-ТАН, Васић Милорад, поручник.

ТАЊА, Петковић Вукашин, пор., командант I Ресавске бри­га­­д­е.

ТАЊА, Петровић Вукашин, капетан, к-нт Ресавске б-де.

ТАРАБУЛАЦ, наредник, командос из Голента, Стојковић С. Но­во.

ТАРАС, Узелац Милојко, мајор, интендант ВК.

ТАТКО, Јовичић Татомир, из Златног Бора, срез Фоча.

ТАТКО, Ристић Душан, инжињер из Београда, члан ЦНК.

ТВА-ТВА, Баћовић Петар, пук., к-нт Источне БиХ.

ТЕД., Јовановић Михајло Теодор, в.д. шефа пропаганде у Ва­ље­в­ско-колубарској групи корпуса.

ТЕНК, Миладиновић Драгомир из Врбовца.

ТЕОДОР-СТАНЧИЋ, Тончић др Станко, орг. ДМ у Загребу.

ТЕРНИ, обавештајац ВК из Словеније.

ТЕТОН, Недић Нешко, капетан, командант Ваљевског корпуса.

ТИГАР, Лазаревић Грујица, командант 2. батаљона Трстеничке бри­­га­де.

ТИХА, Глишић Светислав, об. орган главног центра из с. Трња­на, срез Нишавски.

ТИМОШЕНКО, Марковић Петар, четник из Чумића, срез Кра­гу­­је­ва­чки.

ТИМОТИЈЕ ГЛИГОРИЈЕВИЋ-ЦВРЦА, Крстић Д. Светислав, на­­ре­дник, командос, Златиборски корпус.

ТИП, Фаркаш Вјекослав, Словенац, поручник, обавештајац ВК у Београду.

ТИП, Инђић Миодраг, обавештајац ВК.

ТИСА, Мишић Ф. Светислав, каплар, к-нт села Острова срез Рам­с­­к­и.

ТИТАН, Весић Властимир, мајор, к-нт бригаде у Делиградском кор­­пу­су.

ТИТАНИК, Трифуновић Мирослав, генерал, командант Србије.

ТИЦИЈАН, Живковић Миодраг, повереник студентске омладине – Ти­мочки корпус.

ТОДОРОВИЋ СТРЕЈА, Ивановић Божидар, мајор, командант I Бео­­градског корпуса.

ТОЗА, Жарков Душан, рез. инт. поручник, шеф пропаганде ко­ма­нде Вој­водине и члан Нац. комитета за Војводину.

ТОЛА, Стевановић М. Драгољуб, к-нт места Урсуле, срез Ле­ва­ч­ки.

ТОЛ-ТОЛ, Топаловић Драгомир, к-нт Рудничког корпуса.

ТОМАС, Гојко Борота, пуковник, командант Сарајева.

ТОМАС, Недић Нешко, капетан, к-нт Ваљевског корпуса.

ТОМАЖ, Јулиј Лазар, поручник, команда ДЧО.

ТОМИ, Франц Тодор, музичар из Београда.

ТОМИЋ ВАСА-БРКА, Маражић Д. Станко, командос из Бо­су­та, срез Сремска Митровица.

ТОМИСЛАВ НАКИЋ, Зета Карло, службеник конзулата у Ца­ри­г­ра­ду.

ТОМИСЛАВ ЖУЖИЋ, Селачк, С. Паја, командос из Сремске Мит­­ро­вице.

ТОНЧЕК, Јовановић Миленко, капетан, нач. штаба Војводине.

ТОПЏИЈА, Гочанин Драгољуб-Драго, командант 2. бат. Трсте­ни­чке бри­гаде.

ТОЦИН, Стојановић М. Живота из Жагубице.

ТОША, Поповић Ђока, поднаредник, штабна чета 1. Косовског корпуса.

ТОШЕВ, Јовановић Димитрије-Диша, командант среза Ариљ­с­к­о­г.

ТОШКЕ, Тодоровић Ј. Милорад, потпоручник, командант Гро­ча­н­­с­ке бригаде Авалског корпуса.

ТРАВАР, Лазић Богољуб, апотекар из Београда.

ТРАЈКО ЈОВАНОВИЋ-РИСЕ, Трајковић Т. Јован, командос из Вра­ња.

ТРАМВАЈЏИЈА, Петровић Ј. Саво, рез. поднаред. командос из По­точине, срез Темнићки.

ТРЕМА, Илић Андрија, наредник из Ваљевског корпуса.

ТРЕНТА, Рачић Драгослав, п.пук, командант Церско-мајевичке гру­пе корпуса.

ТРЕФ, Комарчевић Владимир (до јануара 1945).

ТРЕФ, Недић Нешко (од јануара 1945).

ТРУГА, вероватно Вукићевић др Немања, рез. потпуковник, шеф делегације ДМ за Румунију.

ТРУС, Кесеровић Драгутин, п.пук.

ТУНГУЗ, Перовић Пере Данило, професор из Берана.

ТУРСКИ, Његовић Мехо, из Коњица.

ТУТКАЛО, Милијевић Мика, приватни чиновник из Смедерева.

ТУЧИЋ, Шимунић Миле из Компоља, срез Оточац.

 

Ћ

ЋАБА, из пратње к-нта Шумадиске групе корпуса.

ЋАЛЕ, Јовановић Миодраг, жанд. мајор, к-нт Ужичког округа.

ЋАНО, Ђорђевић Д. Александар, поручник, к-нт Вардарског кор­п.

ЋАНО, Ђукић Вељко, к-нт Јабланичке б-де.

ЋАПО, Смиљић Јован, четник 3. батаљона, Врбаске б-де.

ЋАТА, Радосављевић Богосава Милосав, рез. арт. наред. к-дир шта­­б­не чете, ИВ б-де, Горске гарде.

ЋАТО, Станковић, у штабу СДК у Београду.

ЋЕЋАН, Томић Стеван, к-дир 3. б-де “Кочић“, Босанско-кра­ји­ш­ки кор­пус.

ЋИРА, Петковић Симо, помоћник начелника одељења држ. заш­ти­те у Београду.

ЋИРА, Шљивар Д. Симо, обућар у К-нди Војводине.

ЋИЋО, Вучковић, четник, омладинац из Црне Горе, Недићев сти­­пе­н­диста у Београду.

ЋОПО, Милић Пешковић, из Колубарске б-де.

ЋОПО, Косић Видоје, из Зарожја, Рачански срез.

ЋОСА, Марковић Владислав из села Пружатовца, Космајски срез.

ЋОЋКАЛО, Ћосић Ђ. Стеван, жанд. нар. к-дир жанд. станице Доњи Крчин, Варварин.

ЋУПАРА, Милетић Љуба из Ваљева.

 

У

УГРИН, Милуновић Жарко, капетан.

УДЕТ, Андрић др Војин, члан ЦНК.

УЈКА ЛИЛА, Марјановић Јеремија, рез. капетан, командант Алек­­си­нач­ке бригаде.

УЛМАН, Шпартаљ Лука из Београда.

УЛМАН, Раденковић М. Боривоје-Бора, инг. из Београда, члан ЦНК.

УЛУС, Пејић, поручник.

УМБЕРТО, мајор Ружић Иван.

УРЕ 15422, Станковић В. Урош, каплар, командос из Г. Вртого­ша, срез Врањски.

УСКОК, Јеловац М. Милутин, поручник, командант Плеваљске бри­гаде I Милешевског корпуса.

УСТАША, Судимац Милорад, четник Авалског корпуса.

УЧА, Трајковић М. Слободан, рез. потпоруч., к-дир чете у I Жи­ч­кој бригади.

 

Ф

ФАН-ФАН, Ђуровић др Ђура, секретар ЦНК.

ФАНГ, Јовановић Љуба, потпуковник, командант Тимочког кор­п.

ФАНИ, Величковић, капетан, командант Коњичке бриг.

ФАР, Коларић Конрад, адвокатски приправник из Сабатинаца – Сло­­­ве­нија.

ФЕЂА, Стефановић др Теодор, помоћник начелника санитета К-де Бео­града, Пашићева ул., Београд.

ФЕКЕТА, Туфегџић Воја, командант Церског корпуса.

ФЕЛЕР, Павасовић Никола, мајор, командант Далмације.

ФЕЛ-ФЕЛ, Вучковић Звонимир, командант I Равногорског корп.

ФЕЛИКС, Вучковић Звонимир-Звонко, капетан, командант I Рав­­ного­рског корпуса.

ФЕЛИКС, Батрићевић Михаило-Мајо, капетан, начелник штаба I Рав­ногорског корпуса.

ФЕРДО, Смиљанић Душан, мајор, командант I Шумадиског корп.

ФЕРКО, Борота Гојко, пуковник, командант Сарајева.

ФЕРНАНДО, Ђуришић Павле, потпуковник, Црна Гора.

ФИАТ, Трифковић Света, мајор, командант Авалског корпуса.

ФИКУС, Миловановић Т. Миливоје, арт. капетан II кл., командант Гру­пе бригада Горске гарде, заменик команданта Космајског кор­пуса и на­­челник штаба Авалског корпуса, из с. Чумића, срез Кра­­гу­јевачки. (Ко­лико нам је познато, Фикус је из села Влакча, које се граничи са Чу­мићем – прим. аут.)

ФИРГА 13923 Јанковић С. Ратко, поднаредник-ђак-командос из Ал­е­к­­синца.

ФИЋА, Филиповић Вукадин, потпоручник, командант батаљона у Хомољској бригади.

ФИЋА, Митровић Здравко, студент из Бијељине, иследник штаба Посавске бриг. Колубарског корпуса.

ФИЋА, Томић Филип, поручник, обавештајац у Великом Гра­диш­ту.

ФИЏА, Филиповић Т. Милутин, потпоручник у Г. гарди, командант Јуришне бригаде.

ФЛЕШ, Раковић Предраг, капет., к-нт II Равног. корпуса.

ФЛЕШ, Ћосић Трифун, командант II Равног. корпуса.

ФЛИГЕР, Веиновић (Вејиновић) Предраг, потпоручник, ве­ро­ва­т­но об­а­ве­ш­тајац ВК.

ФЛИТ, Рељић из I Милешевског корпуса.

ФОРКАПА, Кулишић П. Милан, рез. потпоруч., к-нт батаљона у Оз­ренском одреду, из Сижја – Тузла.

ФОРТУНА, Варијеткиња у кафани “Руски цар“ у Београду.

ФОТИЈЕ, Станојевић Александар, рез. поруч.

ФОЧА, Станчић Драгољуб, из с. Јасеника, вероватно Посавски срез.

ФОЧО, Камиџорац Вељко, четнички војвода, II Равногорски кор­пус, из Расине.

ФРАНЦ, Гашић Јован, инжињер, обавештајац у Београду.

ФРАНЦ, Кавчић Рудолф, радиотелеграфиста, који је требао да се упути Врховној команди.

ФРАНЦ, Раковић Предраг, поруч., к-нт II Равногорског корпуса.

ФРАНЦ, Вујасиновић Силвије, село Ковачићи – Книн.

ФРАНЦИСКО, Грујић Ј. др Војислав-Воја, професор, рез. ко­њи­чки ма­­јор, члан ЦНК из Београда.

ФРАНЦУЗ, Јевтовић Р. Јован, наредник, ађутант штаба Кра­јин­с­ког корпуса.

ФРИЦ, Смиљанић Душан, мајор, к-нт I Шумадиског корпуса.

ФРИ-ФРИ, Раковић Предраг, капетан, командант II Рав­но­гор­с­ког корпуса.

­ФРИКЕ, Раковић Предраг, капетан, командант II Равногорског кор­пуса.

ФУНДАЊ, Цветковић Владислав, командант 2. бат. I Бољевачке бри­гаде, из околине Бора.

ФУНКЕ, Крстић Стојан, к-нт Вардарског корпуса.

 

Х

ХАЈДУК, Јовић Милан, кафеџија из Великог Градишта, срез Ра­м­­с­ки.

ХАЈНОВИЋ В. ВОЈИН-КАЛУЂЕР, Коча М. Александар, ко­ма­н­дос из Београда.

ХАМЛЕТ, Павловић М., Омладински штаб Левачке бригаде.

ХАНС, Трифуновић Мирослав, генерал, командант Србије.

ХАНС, Михаиловић Дража за време одржавања конгреса у Ба.

ХАНС ПОЛ, Попов др Иван, орган Гестапоа и ИС-а у Београду (у ствари, убачен у Гестапо; брат Душана Попова, на основу чијег лика је настао филмски серијал о Џејмсу Бонду).

ХАОС, Симеуновић Срећко, претседник општине у Чачку.

ХВАР, Ружић Иван, мајор, командант Дурмиторског корпуса.

ХЕ-ХЕ, Ђурић Радослав, потпуковник, командант штаба 110.

ХЕ-ХЕ, Стошић Ранко, мајор, командант штаба 110 од маја 1944. г.

ХЕКТОР, Дамјановић Стеван-Лека, командант Мајевичког корп.

ХЕЛМЕТ, Матијашић Драгутин, потпуковник из Београда и Заг­ре­б­а.

ХЕРБЕРТ, Поповић Милован, пуковник, командант Чегарског ко­р­­пуса и пом. команданта Западне Босне.

ХЕРМАН, Ђурић Радослав, командант штаба 110.

ХЕРМАН, Врањешевић Славољуб, пуковник, командант Запад­не Бо­сне.

ХЕС, Ивезић Милан, курир и обавештајац Радослава Ђурића.

ХИ-ХИ, Ракић Драгиша, мајор, командант Војводине.

ХИ-ХИ, Гаћега Душан, капетан делегат ВК за Војводину.

ХИ-ХИ, Грујић Павле, делегат ВК за Војводину.

ХИС-ХИС, Ракић Драгиша, потпуковник, командант Војводине.

ХИНКО (ХИНКОВИЋ), Мољевић др Стеван, претседник из­в­р­ш­ног од­бора ЦНК.

ХОМ-ХОМ, Михајловић Александар, капетан, командант Бео­г­ра­­д­а.

ХОРВАТ РАДЕ, Спитзер Јонка Раде, домобрански заставник из Заг­­­реба, немачки агент, био и четнички курир.

ХРЕН, Климар, потпуковник (капетан бојног брода), заступник ко­­ма­нданта Словеније.

ХУГО, Митрановић Боривоје, капетан, командант Озренског кор­пуса и делегат ВК за Западну Босну.

ХУГО, Пупавац Јован, поручник, командант бригаде у Западној Бо­с­ни.

ХУЈДУР, Јовановић (Ивановић) Илија, Требињски корпус.

ХУКА, Остојић Захарије, командант ИДВК.

ХУСАР, Дугић Живомир, поручник, командант бригаде у II Шу­ма­­ди­ском корпусу.

 

Ц

ЦАЈКО, Николић Милија из Доњег Рачника, Белички срез.

ЦАКАН, Перовић Властимир из Врњачке Бање.

ЦАЛЕ, Протић Часлав, коњички потпоручник, Ваљевски корп.

ЦАНЕ, Ђорђевић из Вишесаве, Рачански срез.

ЦАНГА ЦРНОБОРАЦ, Стевановић Александар, сарадник у Алек­­син­цу.

ЦАНКО, Георгијевић Данила Александар (Георгијев Данилов Алек­­сандар), активни официр, к-нт Прешевске б-де, из села Старац, Бу­­ја­новачки срез.

ЦАП-ЦАП, Сава Божић, Требавски одред.

ЦАР, Лучић Михаило, подофицир, Ариљска б-да.

ЦАЦА, Јовановић Милица-Мица, сарадник ДМ у Београду.

ЦЕ-ЦЕ, Ђукић Света, генерал, к-нт Северних покрајина.

ЦЕЗАР, Илић Сава, капетан к-нт у Авалском корпусу.

ЦЕЗАР, Јовановић Милан, нар. у Центру везе ВК.

ЦЕКИЈАН, Цветичанин Стевина, срез Удбина.

ЦИВРА, Ешкићевић Ђурица, претседник месног четничког од­бо­ра у Иригу.

ЦИГА, Цветковић Миланка, учитељица из Обрежа, Темнићки ср­ез.

ЦИГА, Марић Б. Живан, пратилац к-нта Ваљ. зоне, мајора Ми­ло­­ва­­но­­вића.

ЦИГА, Михаиловић, четник из околине Ваљева.

ЦИГА, Стефановић, члан преког суда из Баћеваца, Ваљевски ср­ез.

ЦИГА, Танасијевић Љ. Станко, арт. потпоручник, к-нт батаљона I летеће б-де, Горска гарда, село Рајковић, Мионички срез.

ЦИГА, Трајковић М. Слоб., из околине Ваљева.

ЦИГА, Вучинић Д. Срђан, пеш. наред., ђак, командос.

ЦИГО, Митровић М. Ђорђе, поручник бој. брода I кл., заст. ше­фа II от­сека у Каиру.

ЦИКЛОН, Силић, поручник, к-нт I батаљона II Жичке б-де.

ЦИЛЕ, Марјановић Драгослав, пратилац к-нта Рудничког корпу­са, из Љи­га.

ЦИЦА, Ловрић И. Дивна, Бања Лука.

ЦИЦВАРА, Станисављевић Данило-Дане, к-дир чете у Грачацу.

ЦИЦВАРА, Станисављевић Тодора Раде, морнар. наредник водник, к-нт пука “Вожд Карађорђе“.

ЦИЦВАРА, Станисављевић Теодор, чет. к-нт у Грачацу, Лика.

ЦОМА, Савић Т. Остоја, рез. пор. у Црногорској б-ди.

ЦО-ЦО, Ђукић Света, генерал к-нт Северних покрајина.

ЦРВЕНОКОСИ, Ратковић Миодраг, мајор, начелник штаба Кра­јин­­с­ког корпуса, к-нт Делиградског корпуса.

ЦРЉЕ, Тутуш М. Ђуро, Врличка б-да, ДЧО, Сињ.

ЦРНЧИЋ ПЕТАР-ЋАФА, Митровић И. Ненад, рез. морнар. по­ру­ч­­ник, командос, I Косовски корпус.

ЦРНИ, Црногорац Јован, члан обласног комитета за Војводину.

ЦРНИ, Димитријевић Душан, обавештајац из Параћина.

ЦРНИ, Огњановић Милан, наредник, Штаб 110.

ЦРНИ, Поздан Милан, Кордун.

ЦРНИ, Стојисављевић Милош из Вел. Попине, Грачачки срез.

ЦРНИ, Здравковић Славко из Црнишаве, Трстенички срез, к-нт 4. батаљона Жупске б-де, Расински корпус.

ЦРНИ, Мостарац, кафеџија, четнички обавештајац из Пожеге.

ЦРНИ ОФИЦИР, Вујовић Б. Јован, свештеник из Црне Горе.

ЦРНИ ВИТЕЗ, Прица Богдан, к-нт Рамске б-де.

ЦРНОГОРАЦ, Иванчевић Никола, пратилац капетана Тодића Ни­­ко­ле, Млавско-смедеревска група корпуса.

ЦРНО ОКО, Миливојевић Сретен са Златибора, четник у Сме­де­­рев­ском корпусу.

ЦВЕЛЕ, Вуковић Светислав из с. Губеревца, Шумадиски корпус.

ЦВИЈА, Митровић Радомир, четник Лазаревачке б-де.

ЦВИЋЕ, Ковачевић Душана Светозар, наредник, из Инђије.

ЦВРИЈА, Лазичић М. Бранислав-Брана, Бране, адвокатски прип­рав­ник, шеф пропаганде Бос. чет. одреда.

ЦУЛЕ, Огњановић Милан, штаб 110.

ЦУФО, Милошевић Новак, адвокат са Цетиња.

Ч

ЧАБУК, Илић, капетан, одведен у логор.

ЧАНИН, Чудовић Радован, члан омладинског штаба 501.

ЧАРАПА, Ристић С. Ристо, каплар, Источна Босна код Дангића.

ЧАРЛИ, Антић Драгомир из села Урсуле, Левачки срез, обавешта­ја­ц.

ЧАРУГА, Михаиловић Ј. Драгољуб, рез. пеш. нар. к-дир чете, Ко­лу­ба­рске б-де.

ЧАРУГА, Тешић из села Новака, Тамнавски срез.

ЧАУШ, Стефановић Д. Петруш, рез. нар., к-нт Кривопаланачке б-де.

ЧЕВЉАНИН, Вујовић Радосав из Реткоцера, Јабланички срез.

ЧЕДА, Радовановић М. Младен, рез. интендант, мајор, заступник к-нта Смедеревског корпуса.

(ЧЕДА, капетан Радомир Милошевић из Београда, начелник штаба Авалског корпуса – прим. аут.)

ЧЕДУС, Јовановић Чедомир, капетан II кл., к-нт I Јуришне б-де.

ЧЕЗАБ, Назић Мехмед, четнички сарадник у Мостару.

ЧЕН (CHINE), Милосављевић Радоје, службеник Минис­тар­с­т­ва фи­­нансија Недићеве владе.

ЧЕПАР, Илић Миливоје, четовођа из Каведара, Левачки срез.

ЧЕРКЕЗ, Павловић П. Милан, п.нар., ђак, командос, из Бео­г­ра­да.

ЧЕРЧИЛ, Иванић Стојан, Азбуковачка б-да.

ЧЕРЧИЛ, Марковић, наредник из Качерске б-де.

ЧЕРЧИЛ, Милосављевић, четнички к-нт 1945. г., крио се у око­ли­ни Ваљева.

ЧИКА БЕМЕ (Бане), капетан Бранко Јовановић, начелник шта­ба II Београдског корпуса.

ЧИКА БОРА, инг. Голубовић Величко, Моравска група корп.

ЧИКА БРАНКО, Захарије Остојић, к-нт ИДВК.

ЧИКА ВАСА, Васић Драгиша, члан ЦНК.

ЧИКА ДУШАН, Пеш Душан, помагао Паши Тодоровићу у снаб­де­вању.

ЧИКА ГОРАН, Голуб Драган, инжињер, делега НАРАП-а при ВК.

ЧИКА ЂОКА, Дража Михаиловић.

ЧИКА ИЛИЈА, Михајловић Илија, обавештајац из Београда.

ЧИКА ЈЕША, Симић Јеврем, пуковник, делегат ВК.

ЧИКА ЈОВА, капетан Додер Реља, к-нт Колубарске б-де.

ЧИКА ЈОВА, кап. Јован Миладиновић, к-нт I Косовског корп.

ЧИКА ЈОВА, Судић С. Јосим, инжињер, мајор, к-нт. Срема.

ЧИКА ЛАЗО, Милутиновић Лаза, четнички функционер са Кос­ме­­та.

ЧИКА ЛУКА, потпуковник Балетић Лука, ВК.

ЧИКА ЉУБА, Јовановић М. Драгослав, секретар Срп. косов. ко­ми­те­т­а.

ЧИКА МАРКО, енгл. пуковник Хадсон.

ЧИКА МАРКО, генерал Трифуновић Мирослав, к-нт Србије.

ЧИКА МИЛАН, Дучић Вокан, обавештајац из Ниша.

ЧИКА МИША, Планојевић Драгомир, трговац из Бачке.

ЧИКА ПАЈА, Поповић Т. Спасоје, арт. капетан II кл., к-нт Жуп­с­ке б-де.

ЧИКА ПЕРА, Николић Петроније, рез. мајор, к-нт Посавског сре­за.

ЧИКА ПЕРА, Калабић Никола, к-нт Горске гарде.

ЧИКА РАДЕ, Перхинек Рудолф, мајор, начелник К-нде Старог Раса.

ЧИКА РАДЕ, Петковић Раде, интендант II Трстеничке б-де.

ЧИКА СПАСОЈЕ, Шарац Милан, учитељ из Шапца.

ЧИКА СТЕВА, Србаков Стеван, бугарски емигрант, професор, но­­ви­нар, шеф пропагандне секције у I Хомољској б-ди.

ЧИКА СТЕФАН, др Ђура Ђуровић, секретар ЦНК.

ЧИКА ТАСА, Миливојевић Г. Митар, к-нт места Азања.

ЧИКА УРОШ, таст Саше Теодоровића.

ЧИКОЊА, Поповић Александар-Аца из Горске гарде или По­са­в­с­ко-колубарске групе корпуса.

ЧИЛЕ, Секулић Петра Теодосије, радиотелеграфиста, потпоруч­ник у Тимочком корпусу, сада у Земуну.

ЧИМБО, Максимовић Миленко, четник из Каленића, каплар II По­­жешке б-де.

ЧИЧА, Радуловић, ђак из Чачка, веза између ЈУРАО и шуме.

ЧИЧА, Миловановић Станоје, четник из села Слатине, општина Док­­мир, Тамнавски срез.

ЧОВЕК ИЗ РЕДУКЦИЈЕ, Поповић Миливоје, новинар на те­ре­ну Дра­гачева.

ЧОКА, Јовановић Антонија Стојан, студент и новинар из Бео­г­ра­да.

ЧОКАЛИЈА 10322, Голубовић Б. Мирко, каплар-ђак, командос из Соко Бање.

ЧОЛЕ, Вуковић Божидар, обавештајац Ваљевског корпуса.

ЧУЉАК, Живко, свештеник у Млавском срезу.

ЧУЉКО, Милић Миодраг, помоћник интенданта Звишке б-де.

ЧУЧА, Гомерчић Пиља из Човића, котар Оточац.

ЧВАРАК, Јовчић Славуј, село Товаришево, Бачко-паланачки срез.

ЧВАРАК, Лазић Милана Видоје, I Церска б-да.

ЧВОРКО, Виденовић Радомир, четник из с. Петруше, Тимочки ср­ез.

ЧВРТОМИР, вероватно поручник Саје Јоже, к-нт Долењског одреда.

 

Џ

ЏАМБАС, Курановић Мића, члан четничке организације у ок­ру­гу Оси­јек.

ЏЕВАЛИЈА, Пешић Жив., кап. II кл., вероватно из Алек­си­н­ца.

ЏЕК, Којић М. Сретен-Пура, обавештајац I Шумадиског корп.

ЏЕК, Милинковић Радомир-Радован, капетан, шеф об. службе ко­­ма­нде Београда.

ЏЕК, Максимовић Која, обућар из Ваљева.

ЏЕМА, Самокресовић Драгомир, инг. из Ваљева.

ЏИБАЦ, Јовановић Ратко, комесар рудника Тисовине.

ЏИГЕРА, Гајић Ратко, четник 5. чете 2. бат. I бригаде.

ЏИМ, Димитријевић Бранимир, обавештајац I Шумадиског корп.

ЏИМ, Пауновић Јоргован, рез. поручник-командос, срез Бе­чеј­с­к­и.

ЏИНА, Јовановић Л. Никола, пешад. потпуковник-командос из Вла­­со­тинца.

ЏИНГА, Перић Никола, пратилац к-та Иванковачког корпуса.

ЏИЏА, Бојић Георгије, јеромонах, поручник, к-нт Јадарске бри­га­де Церског корпуса. (Бојић је био игуман манастира Троноша – при­м. аут.)

ЏОН-ЏОНИ, Рачић С. Антоније, наредник-ђак, помоћник шефа об. службе у Београду.

ЏОН ГРЕИ, Мариновић Иво, кап. дуге пловидбе из Столи – Бо­к­а.

ЏОНИ, Рачић Антон, помоћник шефа об. службе за Београд.

ЏОНИ, Јебзен, Немац, радио за Гестапо и ИС.

 

Ш

ШАЈКАШКИ, Жарков Душан, рез. интендантски поручник, шеф про­пагнде, К-нде Војводине.

ШАНЕ, Димитријевић Драгољуб, капетан, к-нт Зеничког корп.

ШАНА, Лазаревић Вукосава, учитељица из Опарића, Левачки срез, члан ЖРОС-а.

ШАНДОР, Будишин Александар из Кикинде.

ШАПОЊА, Шаић Милан, п.пор., к-нт бат. Хомољске б-де.

ШАРЛ ДУЗ, Дража Михаиловић.

ШАРО, Рачић Миљан, старешина села, Андријевички срез.

ШАЦА, Поповић др Александар, адвокат, члан ЦНК.

ШВАБА, Марковић Радован, к-нт чет. одреда, из Конатица, Ре­са­в­с­ки срез.

ШВАБА, Радосављевић Раде, омладинац, четник из Ст. Бечеја.

ШВАРЦ (SCHWARZ), Рајковић Бора, кап., к-нт Црногорске б-де.

ШВАРЦ (SCHWARZ), Ајдачић Филип, помоћник к-нта Црногор­с­ке б-де.

ШЕЋЕР, Ристојевић Живојин из Кемерића, Подгорски срез.

ШЕФ, Рачић Драгослав, мајор, к-нт Церско-мајевичке групе корп.

ШЕПО, Ковачевић Јово, четник у Лици.

ШЕСТ И, Витковић Вито, арт. кап. из Приштине, I Косовски корп.

ШЕСТИЋ, Спасојевић Б. Адам, рез. пеш. нар., Горска гарда.

ШИЉА, Марковић Д. Радомир, пратилац к-нта Варваринског кор­пуса.

ШИЉА, Радивоје, члан црне тројке из Јагодине.

ШИЉА, Радивојевић М. Десимир, каплар, 2. оперативне чете, 3 бат., Ко­лубарска б-да, из села Славковице, Љишки срез.

ШИЉА, Радивојевић Драгослав, кафеџија из Славковице, Љиш­ки срез.

ШИЉА, Радовановић Ратомир, адвокатски приправник, рез. п.пор., из Београда.

ШИЉА, Радовановић Зарије-Заро, поручник, к-нт Митровачке б-де, II Косовски корпус.

ШИЉА, Вучићевић Божидар, каплар, радиоцентар ВК.

ШИЉА, Жујовић Милан из Врачевића, Љишки срез.

ШИЉЕЖЕ, Јовановић Живојин, четник 2. батаљона Подгорске б-де.

ШИЉКОВАЦ, Милетић Радмила из Ужица.

ШИЉО, Јагодинац, поручник, родом из Приштине.

ШИЦ, Стојадиновић Милош (Милоје), директор гимназије у Пет­­ро­в­цу на Млави.

ШИПТАР, Чоловић М. Александар, командос.

ШЉАПА, Матић Ратко, чет. официр из села Стрмова, Рачански ср­ез.

ШНАЈДЕР, Ристовић Милорад, поручник, к-нт Рачанске б-де.

ШНАЈДЕР, Ристовић Д. Обрен, кап., к-нт Пожешког корпуса и гру­пе б-да у Смедеревском корпусу.

ШОФЕР, Павловић Миленко, поднаредник.

ШОЛЕ, Рашула Ђуро из 502 корпуса ДЧО.

ШОЊА, Поповић Воја, Дражин лични секретар.

ШОРА, Вујисић Мишика, арт. коњички кап. II кл., начелник шта­ба К-де Београда.

ШПАЊОЛАЦ, Смиљанић М. Петар, пеш. наредник, командос, из Пла­шке, срез Огулин.

ШПЕРГО, Огризовић Марко, организатор банде у котарцу Ото­чац. (Под “бандом“ комунисти су подразумевали четнике, а касније и тзв. ибе­овце – прим. аут.)

ШПИЉА, Панић, коњички капетан, Београд.

ШТИП, Југовић Влада, четнички обавештајац у Загребу.

ШТИПА, Гапић, сарадник четнички.

ШТУКА, Ракић, п.пуковник, к-нт Војводине.

ШТУКА, Тимотијевић Милорад, Пожега.

ШТУЛА, Кузмић Драгутин, генерал, к-нт хрватске армије.

ШТУРМ, Јуришић Момчило, посланик избегличке владе у Бер­ну.

ШУБИН, Николић Љ. Милован, вазд. п.пор., к-нт 2. бат. Летеће б-де, Пожешки корпус.

ШУГА, Секулић Тодор, радиста у Тимочком корпусу.

ШУМАДИНАЦ, Перушић Александар, обавештајац Трстеничке б-де.

ШУМАКЕР, Радосављевић Живојин, пом. к-нта села Хусића, Ра­м­с­ки срез.

ШУМОВИЋ ВУЈАДИН-МАРКИЗ, Миловановић Д. Момчило, ко­ма­ндос из Београда.

ШУМСКО СРЦЕ, Цветковић Миланка, учитељица из Обрежа, Тем­­ни­ћки срез.

ШУТУЉ, Томић П. Милан, каплар, к-нт општине Гладњанске, Ре­са­в­ски срез.

ШУЋА, Мијајловић Мил., к-нт села Д. Видово, срез Перачински.

ШУЧУР, Рајић Д. Милан, п.нар. командос. из Лозовика.

 

  1. БРОЈЧАНИ ПСЕУДОНИМИ

1/1, Милутиновић Душан, обавештајац из Београда.

2, Ранђић, четнички сарадник са терена Смедеревског корпуса.

4/IV, обавештајац са територије Бачке, који је радио и за ИС.

5, Петровић Рада, бивши шеф полиције у Београду.

8/59, Дукић др Милан, обавештајац команде Источне БиХ.

БР. 12, Топузлије Милан из Крушевца.

16, Софтић Мустафа, претседник Сарајевске општине.

БР. 16, Планојевић Д. шеф об. отсека.

20, Жуњић Живојин, капетан, командант среза Левачког.

20, Лазаревић Петар, капетан, командант Левачке бригаде.

БР. 21, Симић Светозар, инжењер из Београда

26, Жарковић Слободан, професор у Београду.

32, Филиповић, повереник капетана Душана Радовића за опш­ти­ну Кос­тојевиће.

Бр. 32, Јеловац Јован, командант Плеваљске бригаде.

43, повереник капетана Душана Радовића за општину Косјерић.

Бр. 051, Поповић из “II Бироа“.

62, Николић Богдан, обавештајац команде Источне БиХ.

68, Ковачевић Ристо, капетан из команде Источне БиХ. (Реч је о ка­­пе­­та­ну Миливоју Ковачевићу “Ристи“ из Брчког, обавештајном офи­ци­ру Ко­манде Оперативних јединица Источне БиХ – прим, аут.)

68, Јаничић Иван, командант Љубињске бригаде, Требињски кор­п.

88-89, Михаиловић Драгољуб-Дража, арм. генерал.

99, Аликадић Фадил, обавештајац којег је Перић послао из Тур­ске у Југославију јануара 1942.

111, Глумац Стеван, начелник штаба Дринског корпуса.

112, Станичић Стојан, жанд. наредник у пензији, сарадник ко­ма­н­де Са­рајева.

119, Павловић Саве Стеван, чиновник Министарства ун. послова Не­­ди­ћеве владе, четнички обавештајац.

133 а-К, Керчин, обавештајац из Словеније.

144, Момировић П. Љубомир, рез. поднаредник, бивши претседник оп­штине у Лебану, срез Јабланички.

145-149, Комарчевић Владимир, п.пук, командант Посавско-колу­ба­р­ске групе корпуса.

155-159, Трифковић Света, командант Авалског корпуса.

160-164, Кесеровић Драгутин, п.пук., командант Расинско-топ­ли­ч­ке гру­пе корпуса.

165-169, Ђујић Момчило, командант ДЧО.

185-189, Раковић Предраг, командант II Равногорског корп.

209, Јаничић Иван, командант Љубињске бриг. Требињског корп.

210-214, Ђуришић Павле, потпуковник, командант Црне Горе.

(222, генерал Дража Михаиловић, према његовом распису свим командантима од 21. новембра 1942. године – АВII, ЧА, К-299, рег. бр. 14/1.)

222, Остојић Захарије, пуковник, командант ИДВК.

225-229, Врањешевић Славољуб, пук., командант Западне Бо­с­­н­е.

240-244, Остојић Захарије, пуковник, командант ИДВК.

250-254, Дамјановић Стеван-Лека, мајор, ком. Мајевичког корп.

255-259, Кузмић Драгутин, генерал, командант Хрватске армије.

260, Пејић Манојло, мајор, делегат ВК за Озрен и Требаву.

270-274, Тодић Цвијетин, командант Озренског одреда.

275-279, Борота Гојко, пуковник, командант Сарајева.

00307-БАЈЕРОВИЋ, Травински Теди, бивши пољски генерал-шта­­б­­ни официр.

357, Константиновић Лаза, обавештајац из Земуна.

357, Одалић Жарко, обавештајац команде Сарајева.

496, Вукасовић Ј. Никола, капетан II кл, командант II Сарајевске бри­­гаде.

505, Тркља Лазар, претседник Нац. комитета за Херцеговину.

506, Томашевић, инжењер из Београда.

507, Делић Саво, секретар Савеза земљорадничких задруга у Бео­г­ра­ду.

509, Симовић Давид, командант Драгачевске бригаде.

509, Грбец Јосип, радиотелеграфиста ВК.

510, Делић Саво, секретар Савеза земљорадничких задруга у Бео­г­ра­ду.

515, Пантазијевић Божа, кафеџија из Лебана.

0520, Грбић Василије, мајор, шеф об. отсека у Прокупљу.

0521, Марковић Секула, потпоручник, обавештајац у Крајинском кор­­пусу.

520-524, Певец Јоже – центар везе ВК.

525, Симић Павле, поручник, шеф центра везе ИДВК.

528, радио-станица “Демократска Југославија“.

529, Грбец Јоже, из радиоцентра ВК.

0534 ЈОЦА, Илић Светозар, обавештајац у Куршумлији.

0534 КУРИШ, Илић Светозар, обавештајац у Куршумлији.

9545, Планојевић Драгомир, трговац из Рашке, обавештајац.

0547, обавештајац из Приштине.

540-550, II део штаба ВК, пуковник Мирко Лалатовић.

555, Рапотец Станислав, агент ИС-а.

560-564, Маровић Василије, делегат ВК у Словенији 1945.

565-569, Јевђевић Доброслав 1945. г.

570, Михаиловић Драгољуб-Дража.

575, Ђујић Момчило, командант ДЧО.

581, Филиповић П. Радослав мајор, шеф Центра везе ВК.

0582-ДАЧА, Аранђеловић Никодије, помоћник шефа об. центра бр. 19 Аранђеловац.

585, Певец Јожа, шеф радиоцентра ВК.

0592, КРЛЕ, Кењаловић Крсте, потпоручник, шеф об. службе ко­ман­де Србије.

0597, Стојковић Миленко, об. орган Нишког об. центра.

700, Радуловић Боривоје, мајор, изасланик ВК при штабу Остојића За­харија.

715-719, Јовановић Љуба, потпук., командант Тимочког корп.

736, Горска гарда.

750-754, Дамјановић Стеван, мајор, командант Мајевичког корп.

770-774, Младеновић Младен, потпуковник.

798, Живановић Сергије, потпуковник, командант II средње-бо­сан­с­ког корпуса.

800, Салатић Данило, мајор, начелник команде Источне Босне и Хер­­цеговине.

840-842, Дамјановић Стеван, командант Мајевичког корпуса.

850, Дамјановић, генерал, делегат ВК у Словенији 1945.

900, Урошевић Бративоје, делегат ВК за Бачку.

900, Станишић Бајо, пуковник.

(1001, генерал Дража Михаиловић, према његовом распису свим командантима од 21. новембра 1942. године – АВII, ЧА, К-299, рег. бр. 14/1.)

1001, Филиповић Радоица из Лазаревца.

1001, Михаиловић Драгољуб-Дража.

(1002, генерал Дража Михаиловић, према његовом распису свим командантима од 21. новембра 1942. године – АВИИ, ЧА, К-299, рег. бр. 14/1.)

1002, Остојић Захарије, пуковник, командант истакнутог дела ВК.

(1003, генерал Дража Михаиловић, према његовом распису свим командантима од 21. новембра 1942. године – АВII, ЧА, К-299, рег. бр. 14/1.)

1003, Лалатовић Мирко, начелник операт. оделења ВК.

1521, Ђорђевић Ђ. Ђорђе, командос из среза Врањанског.

2266, Јанковић Миле, учитељ из Лебана.

05111, Глишић Светислав, обавештајац из с. Трњана, срез Мора­ви­ч­к­и.

05112, Никодијевић Ранко, п.пор., обавештајац Моравске бри­­гаде.

05136 ПОТЕЗ, Милојевић Драгољуб, наредник водник, обавеш­тајац из Београда.

05137, Поповић Милан, об. орган. главног об. центра у Београду.

05139 ДАНИЛО, Николић Митар, обавештајац из Београда.

05140 БРИСТОЛ, Петровић Светозар, п.пор., обавештајац у Раш­к­ој.

05141 ЛОРЕН, Јовановић Јован, обавештајац из Београда.

05152, Сремчевић Саво, обавештајац главног об. центра.

05153 РОЛЕ, Мицић Михаило, обавештајац главног об. центра.

10102, Матић В. Мића, редов-ђак, командос из Врателнице, срез За­­је­чар.

10119, Поповић В. Милорад, потпор., командос из Об­ре­но­в­ца.

10322, Голубовић Б. Мирко, каплар-ђак, командос из Соко Бање.

10721, Перић Глишо, каплар, командос из Јошанице.

10825, Манчић Ј. Димко-Дима, командос из Д. Жарка, срез Врањ­с­ки.

11520, Јовић М. Станко, командос из Горњег Вртогоша, срез Вра­њ­­с­ки.

11814-ЛАВ, Грујић М. Милорад, потпоручник, командос из Се­њ­с­ког рудника, срез Раванички.

12228, Пешум Ј. Душан, каплар, командос из Садиловца, Слуњ.

12720, Петровић Ђ. Илија, каплар, командос из Читлука.

13923, Јанковић С. Ратко, командос из Алексинца.

14524, Пантић А. Јанко, рез. поднаредник, командос из с. Ба, срез Љи­­шки.

15108, Петровић К. Миленко, поднаредник, командос.

15117, Јовановић С. Илија, наредник, командос.

15422, Станковић В. Урош, каплар, командос, из Г. Вртогоша, срез Вра­њски.

15522, Новаковић А. Марко, командос из Госпинца, срез Зла­ти­бо­р­с­к­и.

15524, Ракић Л. Миодраг, командос из Бачине, срез Темнић.

15606, Митић Р. Зафир, командос из Г. Вртогоша, срез Врањски.

15815, Трифуновић А. Коста, командос из Ратаја, срез Врање.

16104, Стојковић С. Ново, наредник, командос из К-бнге.

17121, Тасић Ј. Наум, инспектор штаба 1001, командос из Варва­ри­на.

17627, Николић М. Слободан, каплар, командос из Кулине, Де­же­в­­ски срез.

17724, Петровић Ж. Миомир, каплар-ђак, командос из Београда.

20522, Алексић А. Петар, родом из Љубљане, командос.

20826, Наранџић Б. Небојша, наредник-ђак, командос.

20908, Тодоровић Јанко, наредник-ђак, командос из Бргула, Там­нав­­ски срез.

21111, Петровић П. Миле, поднаредник-ђак, срез Јабланички.

21112, Петровић М. Бранко, поднаредник-ђак, командос.

21723, Павловић П. Миле, поднаредник-ђак, командос из Београ­да.

24225, Марковић С. Урош, поднаредник, командос из Београда.

24306, Радункић М. Борислав, рез. наредник, командос из Бачине.

24322, Јовановић П. Драгољуб, рез. поднаредник, командос.

25420, Ђорђевић Д. Радомир, командос.

26125, Ристић П. Драгољуб, наредник-ђак, командос.

27116, Јовановић Л. Никола, потпор., командос из Вла­со­ти­н­ца.

27297, Савић М. Миро, рез. потпоручник, командос из среза Ресавс­к­ог.

28040, Грујић Ђ. Јован, командос из Доње Жапске, Врањски срез.

28611, Ракић А. Боро, поднаредник, командос из Дугог Поља, срез Со­ко Бања.

29124, Вучинић Д. Срђан, наредник-ђак, командос.

30625, Ђокић П. Петар.

30723, Поповић М. Предраг, поднаредник-ђак, командос из Ни­ша.

51018, Поповић М. Кристивоје, потпоручник, командос из Трбо­в­ља.

60221, Новаковић С. Миливоје, поднаредник, командос из Србоб­ра­на.

60223 БРАЈА, Глишић С. Драгољуб, каплар, командос из Јаг­њи­ла, срез Космајски.

80909, Петровић Ј. Саво, рез. поднаредник, командос из По­то­ча­на, срез Темнићки.

81125-КЕПАЦ, Радисављевић Радмило, каплар, командос из села Јо­­ша­нице, срез Сокобањски.

090722, Рајић Д. Милан, поднаредник, командос из Лозовика.

91018, Смиљанић М. Петар, наредник, командос из Плашке, срез Огу­­лин.

190624, Крстић С. Владимир, каплар, командос из Београда.

220822, Јовановић Ј. Милан, наредник-ђак, командос из Београда.

290623, Јовановић П. Жика, каплар, командос из Срема.

 

  1. БРОЈЕВИ ГОРСКИХ ШТАБОВА

1, Врховна Команда.

1, Штаб истакнутог дела Врховне команде за БиХ.

1а, Команда Србије.

2, Команда Београда.

2/I, I Београдски корпус.

2/II, II Београдски корпус.

2/III, III Београдски корпус.

2/IV, IV Београдски корпус.

2/V, V Београдски корпус.

3, Команда Источне Босне и Херцеговине.

6, Ваљевска бригада.

7, Љубићка бригада.

7, Штаб групе Љубићких бригада.

7/II, I Љубићка бригада.

7/III, II Љубићка бригада.

8, Колубарска бригада.

9, Група таковских бригада.

10, Грачачка бригада.

  1. Јаворски корпус.

16, Чачанска бригада.

17, Јаворски корпус.

18, Златиборски корпус.

18/2, Летећа златиборска бригада.

19, Пожешки корпус (до јануара 1943).

20, Гружанска бригада

21, Група корпуса Горске гарде.

21-а, Група корпуса Горске гарде.

21/А, Јастребачки корпус.

22, Посавска бригада.

23, Расински корпус (до 11. септ. 1944).

23, Расинско-топличка група корпуса.

23/1, Јастребачки корпус (од маја до 11. септ. 1944).

25, I Жичка бригада.

25/2, II Жичка бригада.

25/3, III Жичка бригада.

26, Качерска бригада.

27, Копаоничка бригада.

29, Жупска бригада.

30, Церско-мајевичка група корпуса.

31, Расинска бригада.

32, Пљеваљска бригада.

33, Топлички корпус.

35, I Јасеничка бригада.

38, Тамнавска бригада.

39, Лепеничка бригада.

41, Пиротска бригада.

42, Власинска бригада.

43, Нишки центар.

44, Тимочка бригада.

45, Нишавски корпус.

48, Параћинска бригада.

51, Јаворски корпус.

52, I Равногорски корпус.

53, II Равногорски корпус.

56, I Шумадиски корпус.

57, II Шумадиски корпус.

59, Варварински корпус

59/I, I Беличка бригада.

59/II, II Беличка бригада.

60, Иванковачки корпус.

60/I, Раваничка бригада.

61, Делиградски корпус.

63, Нишавски корпус (1942. год.).

64, Чегарски корпус.

64, Ртањски корпус.

65, Тимочки корпус.

67, Крајински корпус.

67/1, Звишка бригада.

67/2, Кључка бригада.

67/3, Брзопаланачка бригада.

67/4, Поречка бригада.

67/5, Голубачка бригада.

69, Млавски корпус.

1/69, Рамска бригада и група бригада.

2/69, Млавска група бригада.

1-2/69, I Млавска бригада.

II-2/69, II Млавска бригада.

III-2/69, III Млавска бригада.

IV-2/69, ИВ Млавска бригада.

3/69, Моравска група бригада.

И-3/69, I Моравска бригада.

II-3/69, II Моравска бригада.

III-3/69, III Моравска бригада.

71, Ресавски корпус.

73, Смедеревски корпус.

73/1, I Јасеничка бригада.

73/2, II Јасеничка бригада.

73/3, III Јасеничка бригада.

73/4, IV Великоорашка бригада.

73/5, V Великоорашка бригада.

73/6, VI Великоорашка бригада.

73/7, VII Подунавска бригада.

73/8, VIII Подунавска бригада.

73/9, IX Подунавска бригада.

74, Космајски корпус.

74/1, Младеновачка бригада.

74/2, Космајска бригада (од 1943).

76, Авалски корпус.

76/3, Липовачка бригада.

76/3, Посавска бригада (у првој половини 1944).

76/3-а, Команда Посавског среза.

76/4, Посавска бригада (од друге половине 1944).

78, Колубарска бригада.

78, Колубарски корпус.

  1. Шумадијска група корпуса.

79, Ресавски корпус.

79/И, I Ресавска бригада.

79/II, Деспотовачка бригада.

80, Млавско-смедеревска група корпуса.

80, Руднички корпус.

83, Ваљевски корпус,

83/I, Ваљевска бригада.

85, Мачвански корпус

86, Церски корпус.

98, Пожешки корпус.

98, Пожешка летећа бригада (од 11. марта 1945).

99, Златиборски корпус.

100, Команда Сарајева.

104, Штаб Западно-босанских, Личко-далматинских и Херцего­вач­­ких војно-четничких одреда.

107, Драгачевска бригада.

108, Космајска бригада (до 1943).

110, Јужно-моравска група корпуса (од јула 1944).

111, Комски корпус.

111, I Топличка бригада.

112, Дрински корпус (од 1. новембра 1943).

112, II Топличка бригада.

112, Моравичка бригада, Јаворског корпуса.

113, III Топличка бригада.

113, Студеничка бригада.

113, Фочанска бригада.

113/I, II Студеничка бригада.

114, Чајничка бригада (од 1. новембра 1943).

114, I Косаничка бригада.

114, Дежевска бригада.

114/I, II Дежевска бригада.

115, II Косаничка бригада.

115, Вишеградска бригада (од 1. новембра 1943)

116, Сребреничка бригада.

117, II Добричка бригада Топличког корпуса.

118, Ражањска бригада, Делиградског корпуса.

120, Расински корпус (од 11. септ. 1944).

123, Црногорска бригада Пожешког корпуса.

124, Мајевички корпус.

124, I Крушевачка бригада.

124/I, I Група бригада Мајевичког корпуса.

125, II Крушевачка бригада.

126, Пожешка бригада.

126, Жупска бригада.

127, Копаоничка бригада.

128, Космајски корпус.

130, Јастребачки корпус (од 11. септ. 1944).

131, I Расинска бригада.

131, Ариљска бригада.

132, II Расинска бригада.

133, Команда Северних покрајина.

134, Златиборска бригада.

134, I Добричка бригада Топличког корпуса.

135, Ужичка бригада.

136, Рачанска бригада.

149, Лимски корпус.

153, Власински корпус.

157, Вардарски корпус.

165, Јужно-моравски корпус.

168, Нека јединица у Поречу у Македонији 1942. г.

169, Нека јединица у Поречу у Македонији 1942. г.

170, Нека јединица у Поречу у Македонији 1942. г.

171, Нека јединица у Поречу у Македонији 1942. г.

172, Нека јединица у Поречу у Македонији 1942. г.

172, Алексиначка бригада.

180, Нишавска група корпуса.

190, Књажевачки корпус.

193, II Косовски корпус.

194, Јабланички корпус.

196, Моравска бригада.

199, Сокобањска бригада.

200, Делиградски корпус.

200, Команда Источне Босне и Херцеговине.

201, Команда области Херцеговине и Боке Которске.

209, Вучедолска бригада (од краја 1943).

210, Невесињски корпус (од друге половине 1942).

211, Невесињска бригада (постојала од краја 1942. до половине 1943. године).

211/I, I Невесињска бригада.

211/I, Невесињска јуришна бригада (јула 1944).

211/II, II Невесињска бригада.

212, Мостарска бригада (од половине 1943).

213, Коњичка бригада (од половине 1943).

214, Гатачка бригада (од средине 1943).

218, Чајничка бригада (од 1 новембра 1943).

220, Романијски корпус (од септембра 1943. до априла 1945).

220/I, Романијски корпус (од априла 1945).

221, I Сарајевска бригада (од половине 1943).

222, II Сарајевска бригада.

223, I Рогатичка бригада.

224, Власеничка бригада.

225, Калиновичка бригада.

233, Команда Војводине.

233/I, Ударна група за Срем.

234, Сремски одред.

235, Команда Баната.

235/I, I Банатски корпус.

236 или 236/А, Команда Бачке.

240, Зенички корпус (од марта 1944).

241, Зеничка бригада, (од 1. августа 1943).

242, Кладањска бригада (од 1. августа 1943).

243, Жепачка бригада (од 1. августа 1943).

244, Височка бригада (од 1. августа 1943).

250, Требињски корпус (од 2. августа 1943).

251, Требињска бригада.

252, Билећка бригада.

253, Столачка бригада.

254, Љубињска бригада.

270, Дубровачки корпус.

271/279, Јединице Дубровачког корпуса.

272/V, Вероватно неки батаљон Дубровачког корпуса.

300, Команда Западне Босне (од 27. априла 1944).

301, Босанско-крајишки корпус (од 16. маја 1944).

302, I Крајишка бригада “Војвода Мишић“.

303, II Крајишка бригада “Змијање“.

304, III Крајишка бригада.

305, IV Крајишка бригада “Мањача“.

310, I Средњо-босански корпус (од 8. маја 1944).

311, Врбаска бригада.

312, Теслићка бригада.

313, Љубичка бригада I Средњобосанског корпуса.

314, Мотајичка бригада.

315, Јошавачка бригада.

316, Жупска бригада Средњобосанског корпуса.

317, Црновршка бригада.

318, Голијска бригада Невесињског корпуса.

318, Добољска бригада.

320, II Средњо-босански корпус.

325, Гатачка бригада.

333, Косовски комитет.

334, Команда Словеније.

350, Невесињски корпус (до друге половине 1942).

384, Мостарска бригада (до половине 1943).

393, Коњичка бригада (до половине 1943).

415, Калиновачка бригада 1942. г.

421, Власеничка бригада 1942. г.

430, Романијски корпус (до септембра 1943).

451, I Беранска бригада.

452, II Беранска бригада.

453, I Бјелопољска бригада.

454, I Колашинска бригада.

456, I Андријевичка бригада.

457, I Сарајевска бригада (до половине 1943).

457, Пљеваљска бригада.

458, Милешевска бригада.

459, Прибојска бригада.

460, Нововарошка бригада.

461, Сјеничка бригада.

468, II Андријевичка бригада.

483, I Рогатичка бригада 1942 г.

496, II Сарајевска бригада (приликом формирања).

501, Косовски корпус ДЧО.

502, Корпус 502 ДЧО.

503, Корпус 503 ДЧО.

505, I Милешевски корпус.

534, Зеничка бригада (до 1. августа 1943).

577, Вишеградска бригада (до 1. новембра 1943).

580, Дрински корпус (до 1. новембра 1943).

600, Команда Источне Србије.

600, Озренски одед у Босни.

620, Зенички корпус (до марта 1944).

625, Кладањска бригада (до 1. августа 1943).

638, Височка бригада (до 1. августа 1943).

654, Жепачка бригада (до 1. августа 1943).

700, Босанско-крајишки корпус (од фебруара до маја 1944).

701, I Крајишка бригада “Војвода Мишић“ (од 27. фебруара 1944).

702, II Крајишка бригада “Змијање“ (од 27. фебруара 1944).

703, III Крајишка бригада “Кочић“ (од 27. фебруара 1944).

707, Посавско-колубарска група корпуса.

708, Шумадиска група корпуса.

708/1, Команда територије Шумадиске групе корпуса.

710, Команда Јужне Србије.

711, Косовски комитет.

721, Столачка бригада (до 2. августа 1943).

743, Требињска бригада (до 2. августа 1943).

754, Љубињска бригада (до 2. августа 1943).

790, Требињска бригада (?) (до 2. августа 1943).

797, Билећка бригада (до 2. августа 1943).

800, Команда Источне Босне и Херцеговине.

800, I Средње-босански корпус (од 27. фебруара 1944).

801, Врбаска бригада (приликом формирања).

802, Теслићка бригада (приликом формирања).

803, Љубићска бригада Средње-босанског корпуса (приликом фор­­­ми­рања).

804, Мотајичка бригада (приликом формирања).

805, Јошавачка бригада (приликом формирања).

806, Жупска бригада Средње-босанског корпуса (приликом фор­ми­рања).

807, Црновршка бригада (приликом формирања).

808, Добојска бригада (приликом формирања).

1050, Команда Источне Босне и Херцеговине.

Да је овај препис веран незваничном регистру “Псеудоними и на­ди­мци функционера организације ДМ и њихових сарадника“ рађено у КПД – Билећа приликом сређивања и регистровања архиве, тврди и оверава

П. пуковник,

Милош Новаковић, с.р.

Преписала:

Н. Гаврановић

 

СКРАЋЕНИЦЕ:

ДМ – Дража Михаиловић.

ВК – Врховна команда.

ИДВК – Истакнути део Врховне команде.

ЦНК – Централни национални комитет.

НАРАП – Национални раднички покрет Равна Гора.

ЈУРАО – Југословенска равногорска омладина.

ДЧО – Динарска четничка област.

ИС – Интелиџенс сервис.

ЖРОС – Женска равногорска омладина санитета.

(М. Самарџић, Генерал Дража Михаиловић и општа историја четничког покрета“, прилог тому 2, Крагујевац, 2005.)

Затворено за коментаре.