Мајор Палошевић

Korca Major Palosevic ok KONACNO, prva

Милослав Самарџић: Мајор Палошевић

Korca Major Palosevic ok KONACNO, prva

Миодраг Палошевић је живео 44 године, од којих само 14 није носио војничку униформу. У војсци је био од 1912. до 1916, па потом од 1919. године до краја живота.

После трагедије изазване раним губитком родитеља, и ра­тном драмом, његов живот креће узлазном линијом од је­се­ни 1916. године, тј. од почетка школовања у Француској.

Завршио је војну академију и лутао по гарнизонима ши­­ром земље, да би 1936. године добио службу у родном Бе­о­граду, и то као ордонанс официр веома популарног ге­не­рала Војислава Томића. На Палошевића прелази део ге­не­ралове славе у војним круговима, док у грађанском Бе­о­гра­ду његово име постаје познато када се учланио у Српски ку­лтурни клуб, 1939. године.

Официрска каријера Миодрага Палошевића достиже врхунац нешто раније током те 1939. године, ступањем на дужност у Главни ђенералштаб. Када је 1940. године рас­пи­сан конкурс за официре спе­ци­јалних четничких јединица, ма­јор Палошевић је реаговао импулсивно, због успомене на старе четнике, са којима је про­вео много времена као де­­чак. На конкурсу су тражени ели­тни официри, а како су сви официри Главног ђенера­л­ша­ба били елитни, жеља му је испуњена…

Из поговора Милослава Самарџића

Меки повез, формат А-5, 116 страна, богато илустровано.

САДРЖАЈ

1. Дечак у Албанској голготи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

2. Одликован и кажњаван .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

3. Национални романтик господских манира .  .  .  .  .  .  . 17

4. Командант 1. четничког батаљона .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

5. Сусрет са Дражом и прве дужности на Равној Гори .  . 31

6. Борбе у области Горњег Милановца и Крагујевца

октобра 1941. године.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37

7. Организација јединица у области Чачак-Краљево-

Крушевац и у Топлици  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50

8. Састанак у Прељини и Недићева објава од

31. марта 1942. године.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

9. Оснивање Ваљевског корпуса

и одлазак у Црну Гору .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

10. Помоћник команданта

Динарске четничке дивизије.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64

11. Изасланик Врховне команде и начелник

штаба инспекције трупа Команде Србије .  .  .  .  .  .  . 77

12. У немачкој Операцији „Хајка“ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85

13. Командант Школе за резервне официре  .  .  .  .  .  .  89

14. Мит о Палошу  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

15. У Босанској голготи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97

РЕЧ НА КРАЈУ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

РЕГИСТАР  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .106

ИЗВОРИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111

БЕЛЕШКА О АУТОРУ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  113

Затворено за коментаре.