Заједница демократских партија

Марта 1943. године Дража је наложио једном од својих главних београдских обавештајаца, инжењеру Петру Милићевићу, да ступи у контакт са представницима што већег броја политичких странака, као и нестраначких удружења, ради проширења Централног националног комитета, и уопште, ради њиховог укључивања у рад покрета.
Милићевић је обавио посао током марта и априла. Саговорници су у принципу прихватили понуду, под условом да се Дража сложи са њиховим документом названим “Основа за сарадњу“. У овом документу, који је Милићевић проследио Дражи 1. маја 1943. године, поред осталог пише:
Код највећег дела групе и појединаца осећа се жеља за формирањем једног јединственог националног фронта, па чак и једне трајније организације покрета. Програм на коме се налази сагласност за ово, изражава се у најопштијим основама:
1) Српски народ јединствен је и недељив на свим територијама и у свим покрајинама где живи;
2) На својој тако схваћеној територији, која се има одмах омеђити историјским и етничким границама и браницима, које обележава вечито наглашавана животна потреба његова за пристојним простором на мору, српски народ ће организовати јединствену државно-правну власт, на бази уставности и парламентаризма као свог традиционалног схватања националног и државног напретка…65а
Трећа тачка “искључује из сваке дискусије“ питање монархије, четвртом се “не признају никакве националне и верске мањине као колективне“, пета тачка тражи да се на српској територији признаје само православна вера а Српска православна црква “стави под заштиту и надзор државе“, док у шестој, и последњој, пише:
После уређења српске државне јединице на изложеним основама, српски народ може ући и у сложену државну јединицу на бази федерације, конфедерације или персоналне уније.
Очигледно, ове услове, као и још један сличан документ настао у Београду у ово доба, назван “Програм српског народа“, писали су више чланови Српског културног клуба него представници политичких странака. После читања “Програма српског народа“, др Живко Топаловић је рекао једном професору универзитета, такође Дражином илегалцу, дословце ово: “Драги господине, имам утисак да нисте улагали много напора око састављања овог написа. Као добар ђак Слободана Јовановића, Ви сте за основу узели статут Српског културног клуба у Београду.“ Професор је одговорио следећим, у то доба веома раширеним, размишљањем:
Српски народ се још налази у току провођења своје националне револуције и стварања своје националне државе. Његова идеологија је формирана већ традицијом и наравно ми немамо потребе, нити можемо да стварамо неку нову идеологију.66
Топаловићево неслагање огледало се поред осталог и у томе што је он, уместо три, тражио “најмање четири“ федералне јединице (четврта би била Босна). Ипак, Топаловић није дао коначан одговор, већ је дилему поставио пред руководство своје странке. На тајном састанку у просторијама Радничке кредитне задруге, у Улици Кнегиње Зорке 19, Социјалистичка странка одлучује да ради даљих преговора директно у Дражин штаб пошаље “друга Јову Јакшића“, а да се, с друге стране, обнове везе са странкама негдашње Удружене опозиције. Такође, требало је сакупити што више података о представницима Равногорског покрета, а “нарочито о самовољним и насилничким поступцима четника и команданата Драже Михаиловића“. Као свеопшти циљ ове своје акције социјалисти су навели “приближавање два покрета отпора (партизана и четника – прим. аут) и прекид грађанског рата“.67
Уследио је састанак представника странака, у кући др Боже Попадића, “енергичног присталице Демократске странке“, како га описује др Топаловић. Састанку су присуствовали адвокат Стеван Тривунац, члан Главног одбора Народне радикалне странке, судија Брана Ивковић, секретар Извршног одбора Демократске странке, адвокат Шаца Поповић, представник Самосталне демократске странке, као и др Живко Топаловић. Доцније су своје представнике делегирали и замљорадници (адвокат Јован Здравковић) и републиканци (Никола Ђоновић, брат Јована Ђоновића). На овом, и наредним састанцима, Дражу је заступао инжењер Петар Милићевић.
Тако су се готово све српске странке поново нашле на окупу. Стари политички сарадници лако су се сложили око услова које је Дража требало да испуни, како би они прихватили његову понуду. То су, поред осталог, били следећи услови:
…2) Демократске странке одбацују идеологију Равногорског покрета, како је она до сада излагана у равногорској штампи и одбијају приступање томе покрету;
3) Сарадњу са генералом Михаиловићем демократске странке могу прихватити само на основи, да се генерал ограничи на команду војском и себе сматра потчињеним законитој влади Југославије;
4) Свака мисао о успостави ма какве и ма чије диктатуре мора бити одбачена;
5) Идеја растурања Југославије и стварања посебне српске државе не може се прихватити;
6) Не може бити речи о колективној освети за злочине који су почињени током рата…
10) Однос према покрету отпора под комунистичким вођством имаће бити накнадно утврђен. Њихова политика и њихови циљеви начелно се одбацују.68
Као што је очигледно да су “Основа за сарадњу“ и “Програм српског народа“ настали под утицајем Српског културног клуба, при писању ових услова главну улогу имала је Социјалистичка странка, ако их Топаловић и сам није написао. Схватања осталих партија и нестраначких удружења била су негде између. Ипак, што се странака тиче, тон преговорима и даље ће давати социјалисти, јер је на међустраначким скуповима њихов лидер др Живко Топаловић одређен за носиоца посла. Он, наиме, једини није имао деце и Гестапо му је зато могао најмање наудити. Додељену водећу позицију Топаловић је користио више за промоцију идеја своје странке, него међустраначких договора.
Уздајући се у Дражин позитиван одговор, представници странака наставили су договоре о будућем послу. Очекивали су да ће им Дража препустити “политичко и идеолошко вођство“ свог покрета, тј. сматрали су логичним да то вођство “буде у рукама демократских странака“. Временом су створили платформу од пет тачака, при чему им је “идеја водиља углавном била обнова Удружене опозиције“. Иначе, највеће странке негдашње Удружене опозиције још од 27-мартовског пуча биле су у влади: Народна радикална, Демократска и Српска земљорадничка странка, као и Хрватска сељачка странка.
Прва тачка усвојене платформе гласи:
Створити једну нову политичко националну организацију. Основе тој организацији имају чинити делегације демократских странака које усвајају заједнички програм. Политичке странке задржавају своју пуну организациону и идеолошку самосталност, али се за цело време трајања рата и до успостављања државе сагласују да обуставе међусобну борбу и посебну политичку акцију. Акцију ће водити кроз новостворену заједницу и њене органе. У заједницу се могу примити оне националне и културне организације које усвајају национални и политички програм израђен од стране удружених партија.69
За разумевање ставова српских политичара онога доба најважнија је друга тачка њихове платформе, посвећена Хрватима. Овде се доказује да Хрватима не одговара Павелићев режим, јер им је под њим одузето јадранско приморје. Хрватима се поручује да им је због тога боља Југославија, уз следећи коментар:
Ова основна мисао прихваћена је и у практичној политици Хрватске сељачке странке под вођством др Влатка Мачека. На тој основи је ова странка сарађивала са српским демократским странкама у Удруженој опозицији. Треба тежити да се ова сарадња обнови.
Према томе, док су се Дража и његови сарадници равнали према најважнијој чињеници Другог светског рата, а то је био страховити геноцид Хрвата над Србима, и уопште масовна хрватска издаја заједничке државе – представници највећих српских странака ту чињеницу нису ни поменули. Заправо, они не само што нису осудили хрватске злочине, него су неки од њих наглашавали “насилничке поступке четника“ и могућу српску одмазду.
Другим речима, видело се да је овим људима годинама шеф био водећи хрватски политичар др Влатко Мачек и да би га они поново прихватили за свог вођу. Мачек, који је у ово доба живео у Загребу, одакле је свом министру у Југословенској влади у избеглиштву давао инструкције да настави са антисрпском линијом, већ је као основну политичку стратегију био усвојио превођење Хрвата из нацистичког у комунистички табор. Што се пак Драже тиче, Мачек му је с једне стране слао делегате и нудио сарадњу, не би ли га заварао, док је с друге стране радио против четничке организације. Југословенској влади Дража је 25. новембра 1943. године између осталог писао:
Мачек је издао тајну окружницу у којој подупире садању акцију комуниста. Његов зелени кадар прилази комунистима. У својој окружници Мачек поручује да се јавно против мене не иступа, али да се тајно ради.70
Није, међутим, ово била једина невоља која је очекивала Дражу у сусрету са страначким првацима. Друга је долазила отуда што су они на неки начин давали легитимитет комунистима, већ самим тим што су њихове формације означавали као покрет отпора, док се у стварности дешавало нешто сасвим друго. Примера ради, командант Истакнутог дела Врховне команде, потпуковник Захарије Остојић, на једну провокативну изјаву председника Демократске странке и министра у избегличкој влади, др Милана Грола, 27. марта 1943. године преко Центра везе Врховне команде послао је Слободану Јовановићу следећи протест:
У говору од 26. марта г. Грол, понављам г. Грол, поред Југословенске војске помиње и крваве борбе југословенских партизана. Зар до сада нисмо дали довољно материјала да се комунисти у нашој земљи боре само за власт противу нас и оних демократских тежњи| Зар хиљаде убијених националиста нису довољан доказ шта они хоће| Зар нам се не верује да се они боре само против нас а не против окупатора|
Зар обијач који се води у картотеци загребачке полиције, под бр. 10434 и именом Јосип Броз, иначе вођа комуниста, под лажним именом Тито, може да се пореди са нама као народни борац| Убудуће кад хоћете Јосипа Броза истицати као народног борца, одвојте га од нас, јер са бандом робијаша и народних злотвора немамо никакве везе.
Јосип Броз кроз све летке и говоре, као и Радио “Слободна Југославија“ из Москве, нападају најпогрднијим речима краља и, како они кажу, издајничку владу у Лондону. Оваквим радом ствара се забуна у народу и појачава се идеолошка борба у земљи. Уместо овога позивајте народ да ступа у редове Југословенске војске и да се окупе под војничке заставе. Комунисти представљају партијску војску.71
Пошто су Немци лета 1943. године ухапсили Стевана Тривунца, политичари су престали да се састају у кући др Боже Попадића, бојећи се да Гестапо не открије њихову везу са Дражом. Овај прекид потрајао је два месеца.
У међувремену, “друг Јова Јакшић“ се вратио од Драже, носећи социјалистима и добре и лоше вести. Лоше су се односиле на политичке људе у Врховној команди, које је Јакшић означио као “ништавне“. Др Стевана Мољевића назвао је “српским шовинистом“, чија идеологија је пуна “антидемократских и фашистичких примеса“. Добре вести односиле су се пре свега на самог Дражу, који је на Јакшића оставио “врло добар утисак“. Социјалистима се нарочито допао део извештаја “о врло скромном начину живота генерала Михаиловића и његовог штаба, као и о његовом пријатељском начину опхођења са простим народом“. Такође, импресионирала их је одлична организација слободне територије.
Све ове вести социјалисте су водиле ка једном закључку. Др Топаловић пише:
Јовини извештаји учврстили су наш главни одбор у уверењу да би била велика политичка грешка дозволити да један широк и дубок народни покрет падне под утицај и вођство неполитичких људи и фашистичких авантуриста. Ми, упркос свих опасности, имамо ту своје дужности и своје задатке, од којих се не смемо одрећи.72
До децембра 1943. године странке су расправљале о Дражиној понуди. Исход је код свих био исти: да се настави сарадња са Дражом. За даљи рад у том смислу оформљен је стални међустраначки одбор, у који је свака странка послала по два делегата. За председника одбора ови делегати изабрали су др Живка Топаловића. Читава коалиција је, уместо Удружена опозиција, названа Заједница демократских партија, јер су се у њој нашле и владајуће и опозиционе странке.73
Другим речима, била је то коалиција практично свих иоле значајних демократских странака у земљи. Из српске средине, коалиција није обухватила Комунистичку партију и Покрет “Збор“, због недемократских програма и, наравно, због чињенице да су чланови те две партије ратовали против легалне војске. Такође, Заједница демократских партија није примила у своје редове Југословенску радикалну заједницу, пошто је влада на челу са њеним лидером Драгишом Цветковићем потписала Тројни пакт 25. марта 1941. године. Овим је још једном дошао до изражаја повлашћени положај Хрвата у очима српских политичара, јер су они изразили жељу да у коалицију приме Хрватску сељачку странку, која је била коалициони партнер Цветковићеве владе (тј. владе Цветковић-Мачек).
У Заједницу, такође, нису примљени ни политичари који су сарађивали са окупаторима, од којих су најпознатији били др Лазар Марковић (Народна радикална странка) и др Коста Кумануди (Демократска странка).
Од 120 чланова Главног одбора Демократске странке изјаснило се њих 100, а две трећине је било за сарадњу са Дражом (једна трећина, тзв. банкарци, сматрала је како је најбоље “да се не чине тешкоће Недићу“). У међустраначки одбор делегирани су Михајло Кујунџић, иначе последњи предратни председник Народне скупштине, и судија Брана Ивковић. Како се Кујунџић налазио у Скопљу, за његовог заступника у Београду одређен је апотекар Драгољуб Лазић.
Народна радикална странка делегирала је др Милутина Копшу и проту Петра Милојевића. Председник странке, Аца Станојевић, који је живео у Зајечару, предложио је да се Заједници да “општенародни карактер“ и да се водећа улога у њој додели социјалистима.
Српска земљорадничка странка је у међустраначки одбор делегирала сенатора Средоја Бркића и адвоката Јована Здравковића. Најпознатији земљорадник, Воја Лазић, већ је био убијен као Дражин присталица.
Републиканска странка је делегирала Николу Ђоновића и Војислава Вујанца.
Странку самосталних демократа представљали су њен председник Адам Прибићевић и адвокат Александар Поповић Шаца.
Прихваћена је сарадња Југословенске националне странке генерала Петра Живковића, али њени представници нису увршћени у међустраначки одбор, с образложењем да је ова странка подржавала шестојануарску диктатуру.
Питање Словенаца лако је решено, јер су у Београду, као избеглице, живели представници њихових социјалиста и клерикалаца. И једни и други прихватили су сарадњу.
Хрвате, међутим, није имао ко да представља, пошто се у Београду налазио само један њихов истакнути политичар југословенске оријентације, а он није смео да се замера генералу Недићу, у страху да ће бити прогнан у Загреб. Како је у Врховној команди већ боравио инжењер Владимир Предавец, син Павла Предавеца, посланика Хрватске сељачке странке убијеног у атентату у скупштини, одлучено је да за сада он представља Хрвате, а да се ово питање држи отвореним, док се не нађе начин “да се са мачековцима дође у додир“.

Извори:
65а К. Николић, Историја Равногорског покрета, књига 2, 359.
66, 67 Ж. Топаловић, На Равној Гори, 54, 73.
68, 69 Ж. Топаловић, На Равној Гори, 74-75, 76-77.
70 Младен Ј. Жујовић, Зборник докумената (из заоставштине Младена Ј. Жујовића), књига 4, 71.
71 АВИИ, ЧА, К-293, рег. бр. 4\1.
72 Ж. Топаловић, На Равној Гори, 80.
73 Опширније: Ж. Топаловић, На Равној Гори, 101-105.

(Из књиге Милослава Самарџића “Генерал Дража Михаиловић и општа историја четничког покрета“, четврти том, НИП “Погледи“, Крагујевац, 2007, стране 58-65)

134 мишљења на „Заједница демократских партија

 1. Hello there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? With thanks

 2. I would not perhaps appreciate how I personally finished up right here, however i assumed this particular post once was wonderful kumpulan youtube indonesia. I do not realize whom you are although definitely you’ll your famed doodlekit if you happen to are usually not currently. All the best!

 3. I am exploring on the net more than about three hrs currently, however We never ever found virtually any exciting post for instance yours. It is really quite selling price plenty of personally.. aplikasi berita saham For me, if many online marketers as well as people made fantastic content because you likely do, the net could be additional valuable than in the past.

 4. I’m keen on the actual tips an individual supply in your content. I am going to save a person’s blog page and look again here frequently.. beli silo system Now i am very confident I shall be up to date several fresh things in this article! Best of luck for the next!

 5. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

 6. Very good blog you have here but I was wondering if you knew of any message boards that cover the same topics discussed here? I’d really like to be a part of online community where I can get advice from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thank you!

 7. I liked as much as you will receive performed proper here. The caricature is tasteful, your authored material stylish. however, you command get bought an edginess over that you wish be handing over the following. sick indisputably come further formerly again since exactly the similar just about a lot often inside case you shield this increase.

 8. I do believe all of the ideas you have offered on your post. They’re really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are very short for starters. May you please extend them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 9. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 10. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100 positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Thank you

 11. I found your blog web site on google and check just a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I simply additional up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of ahead to reading more from you afterward!…

 12. Hey there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any recommendations, please share. Appreciate it!

 13. This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 14. I discovered your weblog site on google and verify a couple of of your early posts. Continue to maintain up the excellent operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for forward to reading extra from you in a while!…

 15. Thanks for sharing superb informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you¦ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just could not come across. What a great web-site.

 16. I was just seeking this information for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative sites in top of the list. Normally the top sites are full of garbage.

 17. The following time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to learn, however I truly thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about something that you may fix for those who werent too busy searching for attention.

 18. Great ?V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 19. I am just writing to let you understand what a cool experience our daughter found reading through your site. She realized a wide variety of details, including how it is like to have an amazing teaching heart to have men and women with no trouble completely grasp specific tricky matters. You truly exceeded our expectations. Thank you for giving the effective, healthy, edifying and in addition easy tips on this topic to Evelyn.

 20. Together with every thing that seems to be developing within this particular subject material, many of your points of view are actually rather radical. Having said that, I beg your pardon, but I can not subscribe to your entire suggestion, all be it exhilarating none the less. It appears to everybody that your opinions are generally not completely rationalized and in reality you are generally your self not even thoroughly confident of the assertion. In any case I did appreciate looking at it.

 21. With every little thing that seems to be developing within this particular area, all your perspectives are actually quite refreshing. On the other hand, I am sorry, because I do not subscribe to your entire theory, all be it stimulating none the less. It seems to everyone that your remarks are actually not totally justified and in fact you are your self not entirely confident of your point. In any event I did enjoy reading it.

 22. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 23. Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 24. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossips and web and this is really irritating. A good web site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 25. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is really irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 26. I would like to express my appreciation for your kind-heartedness in support of those people that need help with that area of interest. Your real commitment to getting the message across appears to be pretty useful and have all the time allowed workers like me to reach their aims. Your amazing insightful publication means this much to me and a whole lot more to my colleagues. Thanks a ton; from each one of us.

 27. Undeniably imagine that that you said. Your favourite justification appeared to be at the web the simplest factor to take note of. I say to you, I definitely get annoyed even as folks think about worries that they plainly don’t recognise about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the entire thing without having side effect , folks could take a signal. Will probably be back to get more. Thank you

 28. I must express thanks to the writer for rescuing me from this condition. Right after surfing through the online world and meeting concepts that were not pleasant, I figured my entire life was over. Being alive without the strategies to the difficulties you’ve fixed by means of your entire short article is a critical case, as well as the ones which could have in a wrong way damaged my entire career if I had not discovered your web page. Your main talents and kindness in taking care of all the stuff was helpful. I am not sure what I would have done if I had not discovered such a thing like this. I’m able to at this time look ahead to my future. Thank you very much for your reliable and sensible guide. I will not think twice to propose your site to anybody who requires guidance on this issue.

 29. Throughout this great pattern of things you actually secure a B- just for hard work. Exactly where you misplaced everybody was first in your facts. You know, it is said, details make or break the argument.. And it could not be more true right here. Having said that, let me say to you just what exactly did give good results. The writing is certainly extremely persuasive and that is most likely why I am taking an effort to opine. I do not really make it a regular habit of doing that. Secondly, whilst I can certainly see the jumps in reason you come up with, I am definitely not certain of how you appear to unite your details which help to make your final result. For the moment I will yield to your position however trust in the near future you connect the dots better.

 30. There are definitely a lot of details like that to take into consideration. That is a great level to convey up. I supply the ideas above as normal inspiration but clearly there are questions like the one you carry up where the most important factor might be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged round issues like that, but I’m certain that your job is clearly recognized as a fair game. Each boys and girls feel the affect of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 31. The following time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I do know it was my choice to read, but I truly thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you would fix should you werent too busy in search of attention.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *